Updated Serbian translation

parent d9e6ce2d
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sounds-recorder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-19 15:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-23 08:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-03 02:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-23 10:16+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -20,6 +20,28 @@ msgstr ""
"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
msgstr "Једноставан, савремен снимач звука за Гном"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
msgstr ""
"Снимач звука обезбеђује једноставно и савремено сучеље које обезбеђује "
"непосредан начин за снимање и пуштање звука. Допушта вам да обавите основно "
"уређивање, и да направите гласовне белешке."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
msgstr ""
"Снимач звука самостално рукује процесом чувања тако да не морате да се "
"бринете о случајном брисању претходног снимка."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Величина прозора"
......@@ -37,39 +59,42 @@ msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Положај прозора (положено и усправно)."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:5
msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
msgstr "Жељена врста медија за кодирање звука приликом снимања"
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Мапира врсте медија до назива претподешавања кодера звука."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
#| msgid ""
#| "Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping "
#| "for a media type, the default encoder settings will be used."
msgid ""
"Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' for "
"Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME type."
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Жељена врста медија за кодирање звука приликом снимања. „audio/x-vorbis“ за "
"Огг ворбис, или „audio/mpeg“ за МП3, на пример. Ово није МИМЕ врста."
"Мапира врсте медија до назива претподешавања кодера звука. Ако нема "
"подешеног мапирања, биће коришћена основна подешавања кодера."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Мапира врсте медија до назива претподешавања кодера звука."
#| msgid "Volume level"
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Јачина звука микрофона"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Мапира врсте медија до назива претподешавања кодера звука. Ако нема мапирања "
"за врсту медија, биће коришћена основна подешавања кодера."
#| msgid "Volume level."
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Ниво јачине звука микрофона."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
msgid "Volume level"
msgstr "Јачина звука"
#| msgid "Volume level"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Јачина звука звучника"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
msgid "Volume level."
msgstr "Јачина звука."
#| msgid "Volume level."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Ниво јачине звука звучника."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:125
#: ../src/record.js:95
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:153
#: ../src/record.js:106
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Снимач звука"
......@@ -81,33 +106,33 @@ msgstr "Снимајте звук путем микрофона и пуштај
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "звук;програм;снимање;"
#: ../src/application.js:39
#: ../src/application.js:41
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Снимач звука"
#: ../src/application.js:46 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:48 ../src/preferences.js:38
msgid "Preferences"
msgstr "Поставке"
#: ../src/application.js:49
#: ../src/application.js:51
msgid "About"
msgstr "О програму"
#: ../src/application.js:50
#: ../src/application.js:52
msgid "Quit"
msgstr "Изађи"
#: ../src/application.js:79
#: ../src/application.js:81
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Снимач звука је покренут"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:85
#: ../src/application.js:87
msgid "Recordings"
msgstr "Снимци"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:124
#: ../src/application.js:152
msgid "translator-credits"
msgstr ""
" Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
......@@ -166,61 +191,61 @@ msgstr[1] "Пре %d године"
msgstr[2] "Пре %d година"
msgstr[3] "Пре %d године"
#: ../src/info.js:40 ../src/mainWindow.js:500
#: ../src/info.js:45 ../src/mainWindow.js:509
msgid "Info"
msgstr "Подаци"
#: ../src/info.js:56
#: ../src/info.js:54
msgid "Cancel"
msgstr "Откажи"
#: ../src/info.js:70 ../src/mainWindow.js:284 ../src/preferences.js:56
#: ../src/info.js:68 ../src/mainWindow.js:290
msgid "Done"
msgstr "Готово"
#: ../src/info.js:96
#: ../src/info.js:94
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Назив"
#: ../src/info.js:103
#: ../src/info.js:101
msgid "Source"
msgstr "Извор"
#: ../src/info.js:112
#: ../src/info.js:110
msgid "Date Modified"
msgstr "Датум измене"
#: ../src/info.js:118
#: ../src/info.js:116
msgid "Date Created"
msgstr "Датум стварања"
#: ../src/info.js:129
#: ../src/info.js:127
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Врста"
#: ../src/listview.js:133 ../src/listview.js:235
#: ../src/listview.js:122 ../src/listview.js:217
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%d. %m. %Y. у %H:%M:%S"
#: ../src/mainWindow.js:108 ../src/mainWindow.js:772
#: ../src/mainWindow.js:109 ../src/mainWindow.js:781
msgid "Record"
msgstr "Снимај"
#: ../src/mainWindow.js:144
#: ../src/mainWindow.js:145
msgid "Add Recordings"
msgstr "Додај снимања"
#: ../src/mainWindow.js:149
#: ../src/mainWindow.js:150
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Користите дугме <b>Снимај</b> да снимите звук"
#: ../src/mainWindow.js:270
#: ../src/mainWindow.js:276
msgid "Recording…"
msgstr "Снимам…"
#: ../src/mainWindow.js:324
#: ../src/mainWindow.js:330
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
......@@ -229,95 +254,104 @@ msgstr[1] "%d снимљена звука"
msgstr[2] "%d снимљених звука"
msgstr[3] "%d снимљени звук"
#: ../src/mainWindow.js:385
#: ../src/mainWindow.js:394
msgid "Play"
msgstr "Пусти"
#: ../src/mainWindow.js:406
#: ../src/mainWindow.js:415
msgid "Pause"
msgstr "Застани"
#: ../src/mainWindow.js:513
#: ../src/mainWindow.js:522
msgid "Delete"
msgstr "Обриши"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Огг Ворбис"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "Opus"
msgstr "Опус"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "FLAC"
msgstr "ФЛАЦ"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "MP3"
msgstr "МП3"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "MOV"
msgstr "МОВ"
#: ../src/mainWindow.js:829
#: ../src/mainWindow.js:840
msgid "Load More"
msgstr "Учитај још"
#: ../src/play.js:81
#| msgid "Unable to create Recordings directory."
#: ../src/play.js:89
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Не могу да пустим снимања"
#: ../src/preferences.js:75
#: ../src/preferences.js:62
msgid "Preferred format"
msgstr "Жељени запис:"
msgstr "Жељени запис"
#: ../src/preferences.js:83
#: ../src/preferences.js:70
msgid "Volume"
msgstr "Јачина звука"
#: ../src/preferences.js:98
#: ../src/preferences.js:85
msgid "Microphone"
msgstr "Микрофон"
#: ../src/record.js:59
#: ../src/record.js:67
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Не могу да направим директоријум „Снимања“."
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:76
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "Ваша подешавања за снимање звука нису исправна."
#: ../src/record.js:114
#: ../src/record.js:123
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Не могу сви елементи бити направљени."
#: ../src/record.js:124
#: ../src/record.js:134
msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Нису сви елементи повезани"
#: ../src/record.js:148
#: ../src/record.js:159
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Није подешен профил медија."
#: ../src/record.js:158
#| msgid "Unable to set the pipeline to the recording state."
#: ../src/record.js:170
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
msgstr ""
"Не могу да подесим спојку \n"
" на стање снимања."
" на стање снимања"
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:291
#: ../src/record.js:319
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Снимак бр. %d"
#~ msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
#~ msgstr "Жељена врста медија за кодирање звука приликом снимања"
#~ msgid ""
#~ "Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' "
#~ "for Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME "
#~ "type."
#~ msgstr ""
#~ "Жељена врста медија за кодирање звука приликом снимања. „audio/x-vorbis“ "
#~ "за Огг ворбис, или „audio/mpeg“ за МП3, на пример. Ово није МИМЕ врста."
#~ msgid "Finish"
#~ msgstr "Заврши"
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sounds-recorder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-19 15:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-23 08:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-03 02:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-23 10:16+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -20,6 +20,28 @@ msgstr ""
"n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
msgstr "Jednostavan, savremen snimač zvuka za Gnom"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
msgstr ""
"Snimač zvuka obezbeđuje jednostavno i savremeno sučelje koje obezbeđuje "
"neposredan način za snimanje i puštanje zvuka. Dopušta vam da obavite osnovno "
"uređivanje, i da napravite glasovne beleške."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
msgstr ""
"Snimač zvuka samostalno rukuje procesom čuvanja tako da ne morate da se "
"brinete o slučajnom brisanju prethodnog snimka."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Veličina prozora"
......@@ -37,39 +59,42 @@ msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Položaj prozora (položeno i uspravno)."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:5
msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
msgstr "Željena vrsta medija za kodiranje zvuka prilikom snimanja"
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Mapira vrste medija do naziva pretpodešavanja kodera zvuka."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
#| msgid ""
#| "Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping "
#| "for a media type, the default encoder settings will be used."
msgid ""
"Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' for "
"Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME type."
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Željena vrsta medija za kodiranje zvuka prilikom snimanja. „audio/x-vorbis“ za "
"Ogg vorbis, ili „audio/mpeg“ za MP3, na primer. Ovo nije MIME vrsta."
"Mapira vrste medija do naziva pretpodešavanja kodera zvuka. Ako nema "
"podešenog mapiranja, biće korišćena osnovna podešavanja kodera."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Mapira vrste medija do naziva pretpodešavanja kodera zvuka."
#| msgid "Volume level"
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Jačina zvuka mikrofona"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Mapira vrste medija do naziva pretpodešavanja kodera zvuka. Ako nema mapiranja "
"za vrstu medija, biće korišćena osnovna podešavanja kodera."
#| msgid "Volume level."
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Nivo jačine zvuka mikrofona."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
msgid "Volume level"
msgstr "Jačina zvuka"
#| msgid "Volume level"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Jačina zvuka zvučnika"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
msgid "Volume level."
msgstr "Jačina zvuka."
#| msgid "Volume level."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Nivo jačine zvuka zvučnika."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:125
#: ../src/record.js:95
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:153
#: ../src/record.js:106
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Snimač zvuka"
......@@ -81,33 +106,33 @@ msgstr "Snimajte zvuk putem mikrofona i puštajte ga nakon toga"
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "zvuk;program;snimanje;"
#: ../src/application.js:39
#: ../src/application.js:41
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Snimač zvuka"
#: ../src/application.js:46 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:48 ../src/preferences.js:38
msgid "Preferences"
msgstr "Postavke"
#: ../src/application.js:49
#: ../src/application.js:51
msgid "About"
msgstr "O programu"
#: ../src/application.js:50
#: ../src/application.js:52
msgid "Quit"
msgstr "Izađi"
#: ../src/application.js:79
#: ../src/application.js:81
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Snimač zvuka je pokrenut"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:85
#: ../src/application.js:87
msgid "Recordings"
msgstr "Snimci"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:124
#: ../src/application.js:152
msgid "translator-credits"
msgstr ""
" Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
......@@ -166,61 +191,61 @@ msgstr[1] "Pre %d godine"
msgstr[2] "Pre %d godina"
msgstr[3] "Pre %d godine"
#: ../src/info.js:40 ../src/mainWindow.js:500
#: ../src/info.js:45 ../src/mainWindow.js:509
msgid "Info"
msgstr "Podaci"
#: ../src/info.js:56
#: ../src/info.js:54
msgid "Cancel"
msgstr "Otkaži"
#: ../src/info.js:70 ../src/mainWindow.js:284 ../src/preferences.js:56
#: ../src/info.js:68 ../src/mainWindow.js:290
msgid "Done"
msgstr "Gotovo"
#: ../src/info.js:96
#: ../src/info.js:94
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Naziv"
#: ../src/info.js:103
#: ../src/info.js:101
msgid "Source"
msgstr "Izvor"
#: ../src/info.js:112
#: ../src/info.js:110
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum izmene"
#: ../src/info.js:118
#: ../src/info.js:116
msgid "Date Created"
msgstr "Datum stvaranja"
#: ../src/info.js:129
#: ../src/info.js:127
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
#: ../src/listview.js:133 ../src/listview.js:235
#: ../src/listview.js:122 ../src/listview.js:217
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%d. %m. %Y. u %H:%M:%S"
#: ../src/mainWindow.js:108 ../src/mainWindow.js:772
#: ../src/mainWindow.js:109 ../src/mainWindow.js:781
msgid "Record"
msgstr "Snimaj"
#: ../src/mainWindow.js:144
#: ../src/mainWindow.js:145
msgid "Add Recordings"
msgstr "Dodaj snimanja"
#: ../src/mainWindow.js:149
#: ../src/mainWindow.js:150
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Koristite dugme <b>Snimaj</b> da snimite zvuk"
#: ../src/mainWindow.js:270
#: ../src/mainWindow.js:276
msgid "Recording…"
msgstr "Snimam…"
#: ../src/mainWindow.js:324
#: ../src/mainWindow.js:330
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
......@@ -229,95 +254,104 @@ msgstr[1] "%d snimljena zvuka"
msgstr[2] "%d snimljenih zvuka"
msgstr[3] "%d snimljeni zvuk"
#: ../src/mainWindow.js:385
#: ../src/mainWindow.js:394
msgid "Play"
msgstr "Pusti"
#: ../src/mainWindow.js:406
#: ../src/mainWindow.js:415
msgid "Pause"
msgstr "Zastani"
#: ../src/mainWindow.js:513
#: ../src/mainWindow.js:522
msgid "Delete"
msgstr "Obriši"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "Opus"
msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "MP3"
msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "MOV"
msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:829
#: ../src/mainWindow.js:840
msgid "Load More"
msgstr "Učitaj još"
#: ../src/play.js:81
#| msgid "Unable to create Recordings directory."
#: ../src/play.js:89
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Ne mogu da pustim snimanja"
#: ../src/preferences.js:75
#: ../src/preferences.js:62
msgid "Preferred format"
msgstr "Željeni zapis:"
msgstr "Željeni zapis"
#: ../src/preferences.js:83
#: ../src/preferences.js:70
msgid "Volume"
msgstr "Jačina zvuka"
#: ../src/preferences.js:98
#: ../src/preferences.js:85
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: ../src/record.js:59
#: ../src/record.js:67
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Ne mogu da napravim direktorijum „Snimanja“."
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:76
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "Vaša podešavanja za snimanje zvuka nisu ispravna."
#: ../src/record.js:114
#: ../src/record.js:123
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Ne mogu svi elementi biti napravljeni."
#: ../src/record.js:124
#: ../src/record.js:134
msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Nisu svi elementi povezani"
#: ../src/record.js:148
#: ../src/record.js:159
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Nije podešen profil medija."
#: ../src/record.js:158
#| msgid "Unable to set the pipeline to the recording state."
#: ../src/record.js:170
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
msgstr ""
"Ne mogu da podesim spojku \n"
" na stanje snimanja."
" na stanje snimanja"
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:291
#: ../src/record.js:319
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Snimak br. %d"
#~ msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
#~ msgstr "Željena vrsta medija za kodiranje zvuka prilikom snimanja"
#~ msgid ""
#~ "Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' "
#~ "for Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME "
#~ "type."
#~ msgstr ""
#~ "Željena vrsta medija za kodiranje zvuka prilikom snimanja. „audio/x-vorbis“ "
#~ "za Ogg vorbis, ili „audio/mpeg“ za MP3, na primer. Ovo nije MIME vrsta."
#~ msgid "Finish"
#~ msgstr "Završi"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment