Commit a893e589 authored by Sebastian Rasmussen's avatar Sebastian Rasmussen Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent 11a40005
......@@ -2,22 +2,45 @@
# Copyright © 2014 gnome-sound-recorder's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-sound-recorder package.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sound-recorder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-07 07:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-17 15:42+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 00:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-06 23:38+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
msgstr "En enkel, modern ljudinspelare för GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
msgstr ""
"Ljudinspelaren tillhandahåller ett enkelt och modernt gränssnitt som "
"erbjuder ett enkelt sätt att spela in och spela upp ljud. Det låter dig göra "
"grundläggande redigering och skapa röstmeddelanden."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
msgstr ""
"Ljudinspelaren hanterar automatiskt sparande så du behöver inte oroa dig för "
"att av misstag kasta bort den föregående inspelningen."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
......@@ -36,40 +59,35 @@ msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Fönsterposition (x och y)."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:5
msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
msgstr "Föredragen mediatyp för att koda ljud vid inspelning"
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Kopplar mediatyper till namn på förvalda ljudkodare."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
msgid ""
"Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' for "
"Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME type."
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Föredragen mediatyp för att koda ljud vid inspelning. Exempelvis 'audio/x-"
"vorbis' för Ogg Vorbis, eller 'audio/mpeg' för MP3. Detta är inte en MIME-"
"typ."
"Kopplar mediatyper till namn på förvalda ljudkodare. Om ingen koppling är "
"inställd så används standardinställningarna för kodaren."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Kopplar mediatyper till namn på förvalda ljudkodare."
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Volymnivå för mikrofon"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Kopplar mediatyper till namn på förvalda ljudkodare. Om ingen koppling finns "
"för en mediatyp så används standardinställningarna för kodning."
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Volymnivå för mikrofon."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
msgid "Volume level"
msgstr "Volymnivå"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Volymnivå för högtalare"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
msgid "Volume level."
msgstr "Volymnivå."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Volymnivå för högtalare."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:125
#: ../src/record.js:95
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:155
#: ../src/record.js:105
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Ljudinspelare"
......@@ -81,218 +99,219 @@ msgstr "Spela in ljud via mikrofonen och spela upp det"
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "Ljud;Program;Inspelning;"
#: ../src/application.js:39
#: ../src/application.js:43
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Ljudinspelare"
#: ../src/application.js:46 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:50 ../src/preferences.js:39
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: ../src/application.js:49
#: ../src/application.js:53
msgid "About"
msgstr "Om"
#: ../src/application.js:50
#: ../src/application.js:54
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
#: ../src/application.js:79
#: ../src/application.js:83
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Ljudinspelare startad"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:85
#: ../src/application.js:89
msgid "Recordings"
msgstr "Inspelningar"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:124
#: ../src/application.js:154
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
#: ../src/fileUtil.js:91
#: ../src/fileUtil.js:89
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#: ../src/fileUtil.js:93
#: ../src/fileUtil.js:91
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "%d dag sedan"
msgstr[1] "%d dagar sedan"
#: ../src/fileUtil.js:97
#: ../src/fileUtil.js:95
msgid "Last week"
msgstr "Förra veckan"
#: ../src/fileUtil.js:99
#: ../src/fileUtil.js:97
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
msgstr[0] "%d vecka sedan"
msgstr[1] "%d veckor sedan"
#: ../src/fileUtil.js:103
#: ../src/fileUtil.js:101
msgid "Last month"
msgstr "Förra månaden"
#: ../src/fileUtil.js:105
#: ../src/fileUtil.js:103
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "%d månad sedan"
msgstr[1] "%d månader sedan"
#: ../src/fileUtil.js:109
#: ../src/fileUtil.js:107
msgid "Last year"
msgstr "Förra året"
#: ../src/fileUtil.js:111
#: ../src/fileUtil.js:109
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
msgstr[0] "%d år sedan"
msgstr[1] "%d år sedan"
#: ../src/info.js:40 ../src/mainWindow.js:500
#: ../src/info.js:46 ../src/mainWindow.js:508
msgid "Info"
msgstr "Info"
#: ../src/info.js:56
#: ../src/info.js:55
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../src/info.js:70 ../src/mainWindow.js:284 ../src/preferences.js:56
#: ../src/info.js:69 ../src/mainWindow.js:291
msgid "Done"
msgstr "Klar"
#: ../src/info.js:96
#: ../src/info.js:95
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: ../src/info.js:103
#: ../src/info.js:102
msgid "Source"
msgstr "Källa"
#: ../src/info.js:112
#: ../src/info.js:111
msgid "Date Modified"
msgstr "Ändrad"
#: ../src/info.js:118
#: ../src/info.js:117
msgid "Date Created"
msgstr "Skapad"
#: ../src/info.js:129
#: ../src/info.js:128
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/listview.js:133 ../src/listview.js:235
#: ../src/listview.js:120 ../src/listview.js:215
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%Y-%m-%d %H.%M.%S"
#: ../src/mainWindow.js:108 ../src/mainWindow.js:772
#: ../src/mainWindow.js:111 ../src/mainWindow.js:777
msgid "Record"
msgstr "Spela in"
#: ../src/mainWindow.js:144
#: ../src/mainWindow.js:147
msgid "Add Recordings"
msgstr "Lägg till inspelningar"
#: ../src/mainWindow.js:149
#: ../src/mainWindow.js:152
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Använd knappen <b>Inspelning</b> för att göra ljudinspelningar"
#: ../src/mainWindow.js:270
#: ../src/mainWindow.js:277
msgid "Recording…"
msgstr "Spelar in…"
#: ../src/mainWindow.js:324
#: ../src/mainWindow.js:330
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
msgstr[0] "%d inspelat ljud"
msgstr[1] "%d inspelade ljud"
#: ../src/mainWindow.js:385
#: ../src/mainWindow.js:394
msgid "Play"
msgstr "Spela"
#: ../src/mainWindow.js:406
#: ../src/mainWindow.js:414
msgid "Pause"
msgstr "Gör paus"
#: ../src/mainWindow.js:513
#: ../src/mainWindow.js:521
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "Opus"
msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "MP3"
msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "MOV"
msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:829
#: ../src/mainWindow.js:836
msgid "Load More"
msgstr "Läs in fler"
#: ../src/play.js:81
#: ../src/play.js:89
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Kunde inte spela upp inspelning"
#: ../src/preferences.js:75
#: ../src/preferences.js:63
msgid "Preferred format"
msgstr "Föredraget format"
#: ../src/preferences.js:83
#: ../src/preferences.js:71
msgid "Volume"
msgstr "Volym"
#: ../src/preferences.js:98
#: ../src/preferences.js:86
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: ../src/record.js:59
#: ../src/record.js:66
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Kunde inte skapa katalogen Inspelningar."
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:75
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "Dina inställningar för ljudfångst är ogiltiga."
#: ../src/record.js:114
#: ../src/record.js:122
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Alla element kunde inte skapas."
#: ../src/record.js:124
#: ../src/record.js:133
msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Alla element länkades inte"
#: ../src/record.js:148
#: ../src/record.js:158
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Ingen mediaprofil var inställd."
#: ../src/record.js:158
#: ../src/record.js:169
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
......@@ -302,7 +321,7 @@ msgstr ""
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:291
#: ../src/record.js:318
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Klipp %d"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment