Commit 94a2abc0 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent b1514dc3
......@@ -2,15 +2,15 @@
# Copyright (C) 2013 gnome-sound-recorder's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-sound-recorder package.
#
# Martin Srebotnjak <<miles@filmsi.net>, 2013-2014.
# Martin Srebotnjak <<miles@filmsi.net>, 2013-2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sound-recorder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-31 07:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-31 22:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-16 08:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-16 20:45+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -22,6 +22,28 @@ msgstr ""
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
msgstr "Snemalnik zvoka za GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
msgstr ""
"Snemalnik zvoka je enostaven in sodoben program, ki omogoča hitro snemanje "
"in predvajanje zvoka. Omogoča enostavnejše urejanje in ustvarjanje zvočnih "
"opomnikov."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
msgstr ""
"Snemalnik zvoka samodejno upravlja shranjevanje, zato ni treba skrbeti, da "
"bi posnetek izgubili."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"
......@@ -39,40 +61,36 @@ msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Položaj okna (x in y)."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:5
msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
msgstr "Priljubljena vrsta zapisa za kodiranje zvoka ob snemanju"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
msgid ""
"Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' for "
"Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME type."
msgstr ""
"Priljubljena vrsta zapisa za kodiranje zvoka ob snemanju. Primer: 'audio/x-"
"vorbis' za Ogg Vorbis ali 'audio/mpeg' za MP3. To ni vrsta MIME."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Preslika vrste zapisa na nastavljena imena zvočnega kodirnika."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used."
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Preslika vrste zapisa na nastavljena imena zvočnega kodirnika. Če za vrsto "
"posnetka preslikava ni določena, bodo uporabljene privzete nastavitve "
"kodirnika."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Raven glasnosti mikrofona"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Raven glasnosti mikrofona."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
msgid "Volume level"
msgstr "Raven glasnosti"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Raven glasnosti zvočnikov"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
msgid "Volume level."
msgstr "Raven glasnosti."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Raven glasnosti zvočnikov."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:125
#: ../src/record.js:95
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:155
#: ../src/record.js:105
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Snemalnik zvoka"
......@@ -84,41 +102,41 @@ msgstr "Snemanje zvoka z mikrofonom in predvajanje posnetkov"
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "Zvok;Program;Snemaj;"
#: ../src/application.js:39
#: ../src/application.js:43
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Snemalnik zvoka"
#: ../src/application.js:46 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:50 ../src/preferences.js:39
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"
#: ../src/application.js:49
#: ../src/application.js:53
msgid "About"
msgstr "O programu"
#: ../src/application.js:50
#: ../src/application.js:54
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
#: ../src/application.js:79
#: ../src/application.js:83
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Snemalnik zvoka je zagnan"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:85
#: ../src/application.js:89
msgid "Recordings"
msgstr "Posnetki"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:124
#: ../src/application.js:154
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič"
#: ../src/fileUtil.js:91
#: ../src/fileUtil.js:89
msgid "Yesterday"
msgstr "Včeraj"
#: ../src/fileUtil.js:93
#: ../src/fileUtil.js:91
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
......@@ -127,11 +145,11 @@ msgstr[1] "Pred %d dnem"
msgstr[2] "Pred %d dnevoma"
msgstr[3] "Pred %d dnevi"
#: ../src/fileUtil.js:97
#: ../src/fileUtil.js:95
msgid "Last week"
msgstr "Prejšnji teden"
#: ../src/fileUtil.js:99
#: ../src/fileUtil.js:97
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
......@@ -140,11 +158,11 @@ msgstr[1] "Pred %d tednom"
msgstr[2] "Pred %d tednoma"
msgstr[3] "Pred %d tedni"
#: ../src/fileUtil.js:103
#: ../src/fileUtil.js:101
msgid "Last month"
msgstr "Prejšnji mesec"
#: ../src/fileUtil.js:105
#: ../src/fileUtil.js:103
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
......@@ -153,11 +171,11 @@ msgstr[1] "Pred %d mesecem"
msgstr[2] "Pred %d mesecema"
msgstr[3] "Pred %d meseci"
#: ../src/fileUtil.js:109
#: ../src/fileUtil.js:107
msgid "Last year"
msgstr "Lansko leto"
#: ../src/fileUtil.js:111
#: ../src/fileUtil.js:109
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
......@@ -166,61 +184,61 @@ msgstr[1] "Pred %d letom"
msgstr[2] "Pred %d letoma"
msgstr[3] "Pred %d leti"
#: ../src/info.js:40 ../src/mainWindow.js:500
#: ../src/info.js:46 ../src/mainWindow.js:508
msgid "Info"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../src/info.js:56
#: ../src/info.js:55
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: ../src/info.js:70 ../src/mainWindow.js:284 ../src/preferences.js:56
#: ../src/info.js:69 ../src/mainWindow.js:291
msgid "Done"
msgstr "Dokončano"
#: ../src/info.js:96
#: ../src/info.js:95
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Ime"
#: ../src/info.js:103
#: ../src/info.js:102
msgid "Source"
msgstr "Vir"
#: ../src/info.js:112
#: ../src/info.js:111
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum spremembe"
#: ../src/info.js:118
#: ../src/info.js:117
msgid "Date Created"
msgstr "Datum nastanka"
#: ../src/info.js:129
#: ../src/info.js:128
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
#: ../src/listview.js:133 ../src/listview.js:235
#: ../src/listview.js:120 ../src/listview.js:215
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%d-%m-%Y %H:%M:%S"
#: ../src/mainWindow.js:108 ../src/mainWindow.js:772
#: ../src/mainWindow.js:111 ../src/mainWindow.js:777
msgid "Record"
msgstr "Snemaj"
#: ../src/mainWindow.js:144
#: ../src/mainWindow.js:147
msgid "Add Recordings"
msgstr "Dodaj posnetke"
#: ../src/mainWindow.js:149
#: ../src/mainWindow.js:152
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Uporabite gumb <b>Posnemi</b> za snemanje posnetkov"
#: ../src/mainWindow.js:270
#: ../src/mainWindow.js:277
msgid "Recording…"
msgstr "Poteka snemanje ..."
#: ../src/mainWindow.js:324
#: ../src/mainWindow.js:330
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
......@@ -229,79 +247,79 @@ msgstr[1] "%d posnet zvok"
msgstr[2] "%d posneta zvoka"
msgstr[3] "%d posneti zvoki"
#: ../src/mainWindow.js:385
#: ../src/mainWindow.js:394
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"
#: ../src/mainWindow.js:406
#: ../src/mainWindow.js:414
msgid "Pause"
msgstr "Premor"
#: ../src/mainWindow.js:513
#: ../src/mainWindow.js:521
msgid "Delete"
msgstr "Izbriši"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "Opus"
msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "MP3"
msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "MOV"
msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:829
#: ../src/mainWindow.js:836
msgid "Load More"
msgstr "Naloži več"
#: ../src/play.js:81
#: ../src/play.js:89
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Glasbe ni mogoče predvajati"
#: ../src/preferences.js:75
#: ../src/preferences.js:63
msgid "Preferred format"
msgstr "Prednostni zapis"
#: ../src/preferences.js:83
#: ../src/preferences.js:71
msgid "Volume"
msgstr "Glasnost"
#: ../src/preferences.js:98
#: ../src/preferences.js:86
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: ../src/record.js:59
#: ../src/record.js:66
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Mape Posnetki ni mogoče ustvariti!"
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:75
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "Določene so neveljavne nastavitve zajemanja zvoka."
#: ../src/record.js:114
#: ../src/record.js:122
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Vseh predmetov ni mogoče ustvariti."
#: ../src/record.js:124
#: ../src/record.js:133
msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Vsi predmeti niso povezani"
#: ../src/record.js:148
#: ../src/record.js:158
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Ni nastavljenega profila posnetkov."
#: ../src/record.js:158
#: ../src/record.js:169
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
......@@ -311,11 +329,22 @@ msgstr ""
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:291
#: ../src/record.js:318
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Izrez %d"
#~ msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
#~ msgstr "Priljubljena vrsta zapisa za kodiranje zvoka ob snemanju"
#~ msgid ""
#~ "Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' "
#~ "for Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME "
#~ "type."
#~ msgstr ""
#~ "Priljubljena vrsta zapisa za kodiranje zvoka ob snemanju. Primer: 'audio/"
#~ "x-vorbis' za Ogg Vorbis ali 'audio/mpeg' za MP3. To ni vrsta MIME."
#~ msgid "Unable to set the playbin to the playing state."
#~ msgstr "Predvajalnika ni mogoče nastaviti za predvajanje."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment