Commit 82618a11 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent faa48ef2
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sound-recorder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-02 23:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-02 23:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-03 10:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-03 10:07+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -23,6 +23,28 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
msgstr "Prosty, nowoczesny program do nagrywania dźwięku dla GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
msgstr ""
"Program do nagrywania dźwięku dostarcza prosty i nowoczesny interfejs, "
"umożliwiający nagrywanie i odtwarzanie dźwięku w prosty sposób. Można także "
"przeprowadzać podstawową edycję i tworzyć notatki głosowe."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
msgstr ""
"Program do nagrywania dźwięku automatycznie zajmuje się procesem "
"zapisywania, więc nie ma obawy utraty poprzednich nagrań."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Rozmiar okna"
......@@ -40,40 +62,35 @@ msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Położenie okna (na osi X i Y)."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:5
msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
msgstr "Preferowany typ multimediów do kodowania dźwięku podczas nagrywania"
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Mapuje typy multimediów do nazw ustawień kodera dźwięku."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
msgid ""
"Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' for "
"Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME type."
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Preferowany typ multimediów do kodowania dźwięku podczas nagrywania, na "
"przykład \"audio/x-vorbis\" dla Ogg Vorbis lub \"audio/mpeg\" dla MP3. Nie "
"jest to typ MIME."
"Mapuje typy multimediów do nazw ustawień kodera dźwięku. Jeśli nie ma "
"ustawionego mapowania, to zostaną użyte domyślne ustawienia kodera."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Mapuje typy multimediów do nazw ustawień kodera dźwięku."
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Poziom głośności mikrofonu"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Mapuje typy multimediów do nazw ustawień kodera dźwięku. Jeśli nie ma "
"mapowania dla typu multimediów, to zostaną użyte domyślne ustawienia kodera."
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Poziom głośności mikrofonu."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
msgid "Volume level"
msgstr "Poziom głośności"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Poziom głośności głośnika"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
msgid "Volume level."
msgstr "Poziom głośności."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Poziom głośności głośnika."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:125
#: ../src/record.js:95
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:155
#: ../src/record.js:105
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Nagrywanie dźwięku"
......@@ -85,43 +102,43 @@ msgstr "Nagrywanie dźwięku przez mikrofon i jego odtwarzanie"
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "Dźwięk;Audio;Nagrywanie;Nagraj;Record;"
#: ../src/application.js:39
#: ../src/application.js:43
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Nagrywanie dźwięku"
#: ../src/application.js:46 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:50 ../src/preferences.js:39
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
#: ../src/application.js:49
#: ../src/application.js:53
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: ../src/application.js:50
#: ../src/application.js:54
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: ../src/application.js:79
#: ../src/application.js:83
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Uruchomiono program do nagrywania dźwięku"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:85
#: ../src/application.js:89
msgid "Recordings"
msgstr "Nagrania"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:124
#: ../src/application.js:154
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2013-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2013-2014"
#: ../src/fileUtil.js:92
#: ../src/fileUtil.js:89
msgid "Yesterday"
msgstr "Wczoraj"
#: ../src/fileUtil.js:94
#: ../src/fileUtil.js:91
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
......@@ -129,11 +146,11 @@ msgstr[0] "%d dzień temu"
msgstr[1] "%d dni temu"
msgstr[2] "%d dni temu"
#: ../src/fileUtil.js:98
#: ../src/fileUtil.js:95
msgid "Last week"
msgstr "Ostatni tydzień"
#: ../src/fileUtil.js:100
#: ../src/fileUtil.js:97
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
......@@ -141,11 +158,11 @@ msgstr[0] "%d tydzień temu"
msgstr[1] "%d tygodnie temu"
msgstr[2] "%d tygodni temu"
#: ../src/fileUtil.js:104
#: ../src/fileUtil.js:101
msgid "Last month"
msgstr "Ostatni miesiąc"
#: ../src/fileUtil.js:106
#: ../src/fileUtil.js:103
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
......@@ -153,11 +170,11 @@ msgstr[0] "%d miesiąc temu"
msgstr[1] "%d miesiące temu"
msgstr[2] "%d miesięcy temu"
#: ../src/fileUtil.js:110
#: ../src/fileUtil.js:107
msgid "Last year"
msgstr "Ostatni rok"
#: ../src/fileUtil.js:112
#: ../src/fileUtil.js:109
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
......@@ -165,61 +182,61 @@ msgstr[0] "%d rok temu"
msgstr[1] "%d lata temu"
msgstr[2] "%d lat temu"
#: ../src/info.js:40 ../src/mainWindow.js:501
#: ../src/info.js:46 ../src/mainWindow.js:508
msgid "Info"
msgstr "Informacje"
#: ../src/info.js:56
#: ../src/info.js:55
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../src/info.js:70 ../src/mainWindow.js:284 ../src/preferences.js:56
#: ../src/info.js:69 ../src/mainWindow.js:291
msgid "Done"
msgstr "Gotowe"
#: ../src/info.js:96
#: ../src/info.js:95
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../src/info.js:103
#: ../src/info.js:102
msgid "Source"
msgstr "Źródło"
#: ../src/info.js:112
#: ../src/info.js:111
msgid "Date Modified"
msgstr "Data modyfikacji"
#: ../src/info.js:118
#: ../src/info.js:117
msgid "Date Created"
msgstr "Data utworzenia"
#: ../src/info.js:129
#: ../src/info.js:128
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/listview.js:133 ../src/listview.js:235
#: ../src/listview.js:120 ../src/listview.js:215
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%d-%m-%Y, %H∶%M∶%S"
#: ../src/mainWindow.js:108 ../src/mainWindow.js:773
#: ../src/mainWindow.js:111 ../src/mainWindow.js:777
msgid "Record"
msgstr "Nagraj"
#: ../src/mainWindow.js:144
#: ../src/mainWindow.js:147
msgid "Add Recordings"
msgstr "Dodaj nagrania"
#: ../src/mainWindow.js:149
#: ../src/mainWindow.js:152
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Aby nagrywać dźwięk, należy użyć przycisku <b>Nagraj</b>"
#: ../src/mainWindow.js:270
#: ../src/mainWindow.js:277
msgid "Recording…"
msgstr "Nagrywanie…"
#: ../src/mainWindow.js:325
#: ../src/mainWindow.js:330
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
......@@ -227,79 +244,79 @@ msgstr[0] "%d nagrany dźwięk"
msgstr[1] "%d nagrane dźwięki"
msgstr[2] "%d nagranych dźwięków"
#: ../src/mainWindow.js:386
#: ../src/mainWindow.js:394
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
#: ../src/mainWindow.js:407
#: ../src/mainWindow.js:414
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: ../src/mainWindow.js:514
#: ../src/mainWindow.js:521
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: ../src/mainWindow.js:808
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:808
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "Opus"
msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:808
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:808
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "MP3"
msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:808
#: ../src/mainWindow.js:812
msgid "MOV"
msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:830
#: ../src/mainWindow.js:836
msgid "Load More"
msgstr "Wczytaj więcej"
#: ../src/play.js:81
#: ../src/play.js:89
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Nie można odtworzyć nagrania"
#: ../src/preferences.js:75
#: ../src/preferences.js:63
msgid "Preferred format"
msgstr "Preferowany format"
#: ../src/preferences.js:83
#: ../src/preferences.js:71
msgid "Volume"
msgstr "Głośność"
#: ../src/preferences.js:98
#: ../src/preferences.js:86
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: ../src/record.js:59
#: ../src/record.js:66
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Nie można utworzyć katalogu Nagrania."
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:75
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "Ustawienia przechwytywania dźwięku są nieprawidłowe."
#: ../src/record.js:114
#: ../src/record.js:122
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Nie można utworzyć wszystkich elementów."
#: ../src/record.js:124
#: ../src/record.js:133
msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Nie można dowiązać wszystkich elementów"
#: ../src/record.js:148
#: ../src/record.js:158
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Nie ustawiono żadnego profilu multimediów."
#: ../src/record.js:158
#: ../src/record.js:169
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
......@@ -309,7 +326,7 @@ msgstr ""
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:291
#: ../src/record.js:318
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Klip %d"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment