Commit 7a1781db authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent aebd02c0
......@@ -7,10 +7,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sound-recorder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-03 02:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-09 22:39+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-sound-recorder&keywords=I18N"
"+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-01 20:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-01 22:52+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
......@@ -26,21 +26,18 @@ msgstr "Jednoduché, moderné nahrávanie zvuku pre prostredie GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a straight-forward way to record and play audio. It "
"allows you to do basic editing, and create voice memos."
msgstr ""
"Program Nahrávanie zvuku poskytuje jednoduché a moderné rozhranie, ktoré "
"umožňuje priamy spôsob nahrávania a prehrávania zvuku. Umožňuje vám "
"vykonávať základné úpravy a vytvárať hlasové poznámky."
"Program Nahrávanie zvuku poskytuje jednoduché a moderné rozhranie, ktoré umožňuje priamy spôsob nahrávania a prehrávania "
"zvuku. Umožňuje vám vykonávať základné úpravy a vytvárať hlasové poznámky."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not need to worry about accidentally discarding the "
"previous recording."
msgstr ""
"Program Nahrávanie zvuku automaticky riadi proces ukladania, takže sa "
"nemusíte báť, ak omylom odstránite predošlú nahrávku."
"Program Nahrávanie zvuku automaticky riadi proces ukladania, takže sa nemusíte báť, ak omylom odstránite predošlú nahrávku."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
......@@ -65,42 +62,32 @@ msgstr "Mapuje multimediálne typy s názvami predvolieb kodéra."
# description
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
#| msgid ""
#| "Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping "
#| "for a media type, the default encoder settings will be used."
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgid "Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Mapuje multimediálne typy s názvami predvolieb kodéra. Ak pre multimediálny "
"typ neexistuje mapovanie, použijú sa predvolené nastavenia kodéra."
"Mapuje multimediálne typy s názvami predvolieb kodéra. Ak pre multimediálny typ neexistuje mapovanie, použijú sa predvolené "
"nastavenia kodéra."
# summary
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
#| msgid "Volume level"
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Úroveň hlasitosti mikrofónu"
# description
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
#| msgid "Volume level."
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Úroveň hlasitosti mikrofónu."
# summary
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
#| msgid "Volume level"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Úroveň hlasitosti reproduktora"
# description
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
#| msgid "Volume level."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Úroveň hlasitosti reproduktora."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:153
#: ../src/record.js:106
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:155 ../src/record.js:105
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Nahrávanie zvuku"
......@@ -112,45 +99,45 @@ msgstr "Nahráva zvuk z mikrofónu a prehráva cez reproduktor"
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "Audio;Zvuk;Application;Aplikácia;Record;Nahrávanie;"
#: ../src/application.js:41
#: ../src/application.js:43
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Nahrávanie zvuku"
# DK: Nastavenia
# vid slovnik: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhpwCovmYk15dDdnVzhRVlpkTjZtRzFEcllLZXhDWUE&output=html&widget=true
#: ../src/application.js:48 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:50 ../src/preferences.js:39
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"
#: ../src/application.js:51
#: ../src/application.js:53
msgid "About"
msgstr "O programe"
#: ../src/application.js:52
#: ../src/application.js:54
msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"
#: ../src/application.js:81
#: ../src/application.js:83
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Nahrávanie zvuku spustené"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:87
#: ../src/application.js:89
msgid "Recordings"
msgstr "Nahrávky"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:152
#: ../src/application.js:154
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Peter Vágner <pvdeejay@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: ../src/fileUtil.js:91
#: ../src/fileUtil.js:89
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: ../src/fileUtil.js:93
#: ../src/fileUtil.js:91
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
......@@ -158,11 +145,11 @@ msgstr[0] "Pred %d dňami"
msgstr[1] "Pred %d dňom"
msgstr[2] "Pred %d dňami"
#: ../src/fileUtil.js:97
#: ../src/fileUtil.js:95
msgid "Last week"
msgstr "Posledný týždeň"
#: ../src/fileUtil.js:99
#: ../src/fileUtil.js:97
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
......@@ -170,11 +157,11 @@ msgstr[0] "Pred %d týždňami"
msgstr[1] "Pred %d týždňom"
msgstr[2] "Pred %d týždňami"
#: ../src/fileUtil.js:103
#: ../src/fileUtil.js:101
msgid "Last month"
msgstr "Posledný mesiac"
#: ../src/fileUtil.js:105
#: ../src/fileUtil.js:103
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
......@@ -182,11 +169,11 @@ msgstr[0] "Pred %d mesiacmi"
msgstr[1] "Pred %d mesiacom"
msgstr[2] "Pred %d mesiacmi"
#: ../src/fileUtil.js:109
#: ../src/fileUtil.js:107
msgid "Last year"
msgstr "Posledný rok"
#: ../src/fileUtil.js:111
#: ../src/fileUtil.js:109
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
......@@ -194,61 +181,61 @@ msgstr[0] "Pred %d rokmi"
msgstr[1] "Pred %d rokom"
msgstr[2] "Pred %d rokmi"
#: ../src/info.js:45 ../src/mainWindow.js:509
#: ../src/info.js:46 ../src/mainWindow.js:512
msgid "Info"
msgstr "Informácie"
#: ../src/info.js:54
#: ../src/info.js:55
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../src/info.js:68 ../src/mainWindow.js:290
#: ../src/info.js:69 ../src/mainWindow.js:301
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: ../src/info.js:94
#: ../src/info.js:95
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Názov"
#: ../src/info.js:101
#: ../src/info.js:102
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
#: ../src/info.js:110
#: ../src/info.js:111
msgid "Date Modified"
msgstr "Dátum poslednej zmeny"
#: ../src/info.js:116
#: ../src/info.js:117
msgid "Date Created"
msgstr "Dátum vytvorenia"
#: ../src/info.js:127
#: ../src/info.js:128
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/listview.js:122 ../src/listview.js:217
#: ../src/listview.js:127 ../src/listview.js:222
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
#: ../src/mainWindow.js:109 ../src/mainWindow.js:781
#: ../src/mainWindow.js:112 ../src/mainWindow.js:779
msgid "Record"
msgstr "Nahrať"
#: ../src/mainWindow.js:145
#: ../src/mainWindow.js:148
msgid "Add Recordings"
msgstr "Pridajte nahrávky"
#: ../src/mainWindow.js:150
#: ../src/mainWindow.js:153
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Zvukové nahrávky vytvoríte stlačením tlačidla <b>Nahrať</b>"
#: ../src/mainWindow.js:276
#: ../src/mainWindow.js:287
msgid "Recording…"
msgstr "Nahráva sa…"
#: ../src/mainWindow.js:330
#: ../src/mainWindow.js:339
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
......@@ -256,39 +243,39 @@ msgstr[0] "%d nahrávok"
msgstr[1] "%d nahrávka"
msgstr[2] "%d nahrávky"
#: ../src/mainWindow.js:394
#: ../src/mainWindow.js:401
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"
#: ../src/mainWindow.js:415
#: ../src/mainWindow.js:421
msgid "Pause"
msgstr "Pozastaviť"
#: ../src/mainWindow.js:522
#: ../src/mainWindow.js:525
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"
#: ../src/mainWindow.js:816
#: ../src/mainWindow.js:814
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:816
#: ../src/mainWindow.js:814
msgid "Opus"
msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:816
#: ../src/mainWindow.js:814
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:816
#: ../src/mainWindow.js:814
msgid "MP3"
msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:816
#: ../src/mainWindow.js:814
msgid "MOV"
msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:840
#: ../src/mainWindow.js:838
msgid "Load More"
msgstr "Načítať viac"
......@@ -296,50 +283,50 @@ msgstr "Načítať viac"
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Nepodarilo sa prehrať nahrávku"
#: ../src/preferences.js:62
#: ../src/preferences.js:63
msgid "Preferred format"
msgstr "Uprednostňovaný formát"
#: ../src/preferences.js:70
#: ../src/preferences.js:71
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitosť"
#: ../src/preferences.js:85
#: ../src/preferences.js:86
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofón"
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:66
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok Nahrávky."
#: ../src/record.js:76
#: ../src/record.js:75
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "Vaše nastavenia zachytávania zvuku sú neplatné."
#: ../src/record.js:123
#: ../src/record.js:122
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Nebolo možné vytvoriť všetky prvky."
#: ../src/record.js:134
msgid "Not all of the elements were linked"
#: ../src/record.js:133
msgid "Not all of the elements were linked."
msgstr "Neboli prepojené všetky prvky"
#: ../src/record.js:159
#: ../src/record.js:158
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Nebol nastavený žiadny multimediálny profil."
# PM: myslim že teraz to pochopí aj lajk, aj ked to nie je celkom technicky presné
#: ../src/record.js:170
#: ../src/record.js:169
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
" to the recording state."
msgstr ""
"Nepodarilo sa nastaviť zreťazenie\n"
"podsystémov do stavu nahrávania"
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:319
#: ../src/record.js:318
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Nahrávka %d"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment