Commit 1a0a1f62 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 16568980
......@@ -9,9 +9,9 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sound-recorder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-25 08:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-26 20:28+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-03 02:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-09 22:39+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -20,6 +20,28 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
msgstr "Jednoduché, moderné nahrávanie zvuku pre prostredie GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
msgstr ""
"Program Nahrávanie zvuku poskytuje jednoduché a moderné rozhranie, ktoré "
"umožňuje priamy spôsob nahrávania a prehrávania zvuku. Umožňuje vám "
"vykonávať základné úpravy a vytvárať hlasové poznámky."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
msgstr ""
"Program Nahrávanie zvuku automaticky riadi proces ukladania, takže sa "
"nemusíte báť, ak omylom odstránite predošlú nahrávku."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Veľkosť okna"
......@@ -38,44 +60,47 @@ msgstr "Pozícia okna (súradnice X a Y)"
# summary
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:5
msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
msgstr "Uprednostňovaný typ kódovania zvuku počas nahrávania"
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Mapuje multimediálne typy s názvami predvolieb kodéra."
# description
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
#| msgid ""
#| "Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping "
#| "for a media type, the default encoder settings will be used."
msgid ""
"Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' for "
"Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME type."
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Uprednostňovaný typ kódovania zvuku počas nahrávania. Napríklad 'audio/x-"
"vorbis' pre Ogg Vorbis alebo 'audio/mpeg' pre MP3. Toto nie je typ MIME."
"Mapuje multimediálne typy s názvami predvolieb kodéra. Ak pre multimediálny "
"typ neexistuje mapovanie, použijú sa predvolené nastavenia kodéra."
# summary
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Mapuje multimediálne typy s názvami predvolieb kodéra."
#| msgid "Volume level"
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Úroveň hlasitosti mikrofónu"
# description
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Mapuje multimediálne typy s názvami predvolieb kodéra. Ak pre multimediálny "
"typ neexistuje mapovanie, použijú sa predvolené nastavenia kodéra."
#| msgid "Volume level."
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Úroveň hlasitosti mikrofónu."
# summary
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
msgid "Volume level"
msgstr "Úroveň hlasitosti"
#| msgid "Volume level"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Úroveň hlasitosti reproduktora"
# description
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
msgid "Volume level."
msgstr "Úroveň hlasitosti."
#| msgid "Volume level."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Úroveň hlasitosti reproduktora."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:125
#: ../src/record.js:95
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:153
#: ../src/record.js:106
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Nahrávanie zvuku"
......@@ -87,43 +112,46 @@ msgstr "Nahráva zvuk z mikrofónu a prehráva cez reproduktor"
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "Audio;Zvuk;Application;Aplikácia;Record;Nahrávanie;"
#: ../src/application.js:39
#: ../src/application.js:41
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Nahrávanie zvuku"
# DK: Nastavenia
# vid slovnik: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhpwCovmYk15dDdnVzhRVlpkTjZtRzFEcllLZXhDWUE&output=html&widget=true
#: ../src/application.js:46 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:48 ../src/preferences.js:38
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"
#: ../src/application.js:49
#: ../src/application.js:51
msgid "About"
msgstr "O programe"
#: ../src/application.js:50
#: ../src/application.js:52
msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"
#: ../src/application.js:79
#: ../src/application.js:81
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Nahrávanie zvuku spustené"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:85
#: ../src/application.js:87
msgid "Recordings"
msgstr "Nahrávky"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:124
#: ../src/application.js:152
msgid "translator-credits"
msgstr "Peter Vágner <pvdeejay@gmail.com>"
msgstr ""
"Peter Vágner <pvdeejay@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: ../src/fileUtil.js:91
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: ../src/fileUtil.js:93
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "Pred %d dňami"
......@@ -135,6 +163,7 @@ msgid "Last week"
msgstr "Posledný týždeň"
#: ../src/fileUtil.js:99
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
msgstr[0] "Pred %d týždňami"
......@@ -146,6 +175,7 @@ msgid "Last month"
msgstr "Posledný mesiac"
#: ../src/fileUtil.js:105
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "Pred %d mesiacmi"
......@@ -157,147 +187,149 @@ msgid "Last year"
msgstr "Posledný rok"
#: ../src/fileUtil.js:111
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
msgstr[0] "Pred %d rokmi"
msgstr[1] "Pred %d rokom"
msgstr[2] "Pred %d rokmi"
#: ../src/info.js:40 ../src/mainWindow.js:500
#: ../src/info.js:45 ../src/mainWindow.js:509
msgid "Info"
msgstr "Informácie"
#: ../src/info.js:56
#: ../src/info.js:54
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../src/info.js:70 ../src/mainWindow.js:284 ../src/preferences.js:56
#: ../src/info.js:68 ../src/mainWindow.js:290
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: ../src/info.js:96
#: ../src/info.js:94
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Názov"
#: ../src/info.js:103
#: ../src/info.js:101
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
#: ../src/info.js:112
#: ../src/info.js:110
msgid "Date Modified"
msgstr "Dátum poslednej zmeny"
#: ../src/info.js:118
#: ../src/info.js:116
msgid "Date Created"
msgstr "Dátum vytvorenia"
#: ../src/info.js:129
#: ../src/info.js:127
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/listview.js:133 ../src/listview.js:235
#: ../src/listview.js:122 ../src/listview.js:217
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
#: ../src/mainWindow.js:108 ../src/mainWindow.js:772
#: ../src/mainWindow.js:109 ../src/mainWindow.js:781
msgid "Record"
msgstr "Nahrať"
#: ../src/mainWindow.js:144
#: ../src/mainWindow.js:145
msgid "Add Recordings"
msgstr "Pridať nahrávky"
msgstr "Pridajte nahrávky"
#: ../src/mainWindow.js:149
#: ../src/mainWindow.js:150
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Zvukové nahrávky vytvoríte stlačením tlačidla <b>Nahrať</b>"
#: ../src/mainWindow.js:270
#: ../src/mainWindow.js:276
msgid "Recording…"
msgstr "Nahráva sa…"
#: ../src/mainWindow.js:324
#: ../src/mainWindow.js:330
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
msgstr[0] "%d nahrávok"
msgstr[1] "%d nahrávka"
msgstr[2] "%d nahrávky"
#: ../src/mainWindow.js:385
#: ../src/mainWindow.js:394
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"
#: ../src/mainWindow.js:406
#: ../src/mainWindow.js:415
msgid "Pause"
msgstr "Pozastaviť"
#: ../src/mainWindow.js:513
#: ../src/mainWindow.js:522
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "Opus"
msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "MP3"
msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:807
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "MOV"
msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:829
#: ../src/mainWindow.js:840
msgid "Load More"
msgstr "Načítať viac"
#: ../src/play.js:81
#: ../src/play.js:89
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Nepodarilo sa prehrať nahrávku"
#: ../src/preferences.js:75
#: ../src/preferences.js:62
msgid "Preferred format"
msgstr "Uprednostňovaný formát"
#: ../src/preferences.js:83
#: ../src/preferences.js:70
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitosť"
#: ../src/preferences.js:98
#: ../src/preferences.js:85
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofón"
#: ../src/record.js:59
#: ../src/record.js:67
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok Nahrávky."
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:76
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "Vaše nastavenia zachytávania zvuku sú neplatné."
#: ../src/record.js:114
#: ../src/record.js:123
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Nebolo možné vytvoriť všetky prvky."
#: ../src/record.js:124
#: ../src/record.js:134
msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Neboli prepojené všetky prvky"
#: ../src/record.js:148
#: ../src/record.js:159
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Nebol nastavený žiadny multimediálny profil."
# PM: myslim že teraz to pochopí aj lajk, aj ked to nie je celkom technicky presné
#: ../src/record.js:158
#: ../src/record.js:170
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
......@@ -307,6 +339,7 @@ msgstr ""
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:291
#: ../src/record.js:319
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Nahrávka %d"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment