Commit 16568980 authored by Ville-Pekka Vainio's avatar Ville-Pekka Vainio

Finnish translation update by Jiri Grönroos

parent 7966b35a
# Finnish translation for gnome-sound-recorder.
# Copyright (C) 2013 gnome-sound-recorder's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-sound-recorder package.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2013, 2014.
# Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>, 2014.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2013, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-sound-recorder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-02 18:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-14 18:28+0200\n"
"Last-Translator: Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-03 02:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-06 16:00+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -20,6 +20,28 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
msgid "A simple, modern sound recorder for GNOME"
msgstr "Yksinkertainen ja nykyaikainen ääninauhuri Gnomelle."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Sound Recorder provides a simple and modern interface that provides a "
"straight-forward way to record and play audio. It allows you to do basic "
"editing, and create voice memos."
msgstr ""
"Ääninauhuri tarjoaa pelkistetyn ja nykyaikaisen käyttöliittymän, jonka "
"avulla äänen tallentaminen ja toistaminen käy ketterästi. Sovelluksen avulla "
"voit tehdä pieniä muokkauksia ja nauhoittaa äänimuistioita."
#: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Sound Recorder automatically handles the saving process so that you do not "
"need to worry about accidentally discarding the previous recording."
msgstr ""
"Ääninauhuri käsittelee tallennuksen automaattisesti, joten et vahingossakaan "
"hävitä aiempaa nauhoitustasi."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Ikkunan koko"
......@@ -37,40 +59,42 @@ msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Ikkunan sijainti (x ja y)."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:5
msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
msgstr "Ensisijainen äänikoodauksen tyyppi nauhoittaessa"
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Liittää mediatyypit äänikoodausesiasetusten nimiin."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:6
#| msgid ""
#| "Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping "
#| "for a media type, the default encoder settings will be used."
msgid ""
"Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' for "
"Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME type."
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping set, "
"the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Ensisijainen äänikoodauksen tyyppi nauhoittaessa. Esimerkiksi ’audio/x-"
"vorbis’ Ogg Vorbikselle tai ’audio/mpeg’ MP3:lle. Kyseessä ei ole MIME-"
"tyyppi."
"Liittää mediatyypit äänikoodausesiasetusten nimiin. Jos liitosta ei ole "
"tehty, käytetään oletuskoodausasetuksia."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:7
msgid "Maps media types to audio encoder preset names."
msgstr "Liittää mediatyypit äänikoodausesiasetusten nimiin."
#| msgid "Volume level"
msgid "Microphone volume level"
msgstr "Mikrofonin äänentaso"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maps media types to audio encoder preset names. If there is no mapping for a "
"media type, the default encoder settings will be used."
msgstr ""
"Liittää mediatyypit äänikoodausesiasetusten nimiin. Jos mediatyypille ei ole "
"liitosta, käytetään oletuskoodausasetuksia."
#| msgid "Volume level."
msgid "Microphone volume level."
msgstr "Mikrofonin äänenvoimakkuuden taso."
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:9
msgid "Volume level"
msgstr "Äänentaso"
#| msgid "Volume level"
msgid "Speaker volume level"
msgstr "Kaiuttimen äänentaso"
#: ../data/org.gnome.gnome-sound-recorder.gschema.xml.h:10
msgid "Volume level."
msgstr "Äänenvoimakkuuden taso."
#| msgid "Volume level."
msgid "Speaker volume level."
msgstr "Kaiuttimen äänenvoimakkuuden taso."
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:125
#: ../src/record.js:95
#: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:153
#: ../src/record.js:106
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Ääninauhuri"
......@@ -82,212 +106,216 @@ msgstr "Tallenna ääntä mikrofonilta ja toista tallenteita"
msgid "Audio;Application;Record;"
msgstr "Audio;Application;Record;ääni;sovellus;nauhuri;nauhoitin;"
#: ../src/application.js:39
#: ../src/application.js:41
msgid "SoundRecorder"
msgstr "Ääninauhuri"
#: ../src/application.js:46 ../src/preferences.js:38
#: ../src/application.js:48 ../src/preferences.js:38
msgid "Preferences"
msgstr "Asetukset"
#: ../src/application.js:49
#: ../src/application.js:51
msgid "About"
msgstr "Tietoja"
#: ../src/application.js:50
#: ../src/application.js:52
msgid "Quit"
msgstr "Lopeta"
#: ../src/application.js:79
#: ../src/application.js:81
msgid "Sound Recorder started"
msgstr "Ääninauhuri käynnistyi"
#. Translators: "Recordings" here refers to the name of the directory where the application places files */
#: ../src/application.js:85
#: ../src/application.js:87
msgid "Recordings"
msgstr "Nauhoitukset"
#. Translators: Replace "translator-credits" with your names, one name per line */
#: ../src/application.js:124
#: ../src/application.js:152
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Juhani Numminen, 2014\n"
"Jiri Grönroos, 2013, 2014"
#: ../src/fileUtil.js:92
#: ../src/fileUtil.js:91
msgid "Yesterday"
msgstr "Eilen"
#: ../src/fileUtil.js:94
#: ../src/fileUtil.js:93
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "%d päivä sitten"
msgstr[1] "%d päivää sitten"
#: ../src/fileUtil.js:98
#: ../src/fileUtil.js:97
msgid "Last week"
msgstr "Viime viikolla"
#: ../src/fileUtil.js:100
#: ../src/fileUtil.js:99
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
msgstr[0] "%d viikko sitten"
msgstr[1] "%d viikkoa sitten"
#: ../src/fileUtil.js:104
#: ../src/fileUtil.js:103
msgid "Last month"
msgstr "Viime kuussa"
#: ../src/fileUtil.js:106
#: ../src/fileUtil.js:105
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "%d kuukausi sitten"
msgstr[1] "%d kuukautta sitten"
#: ../src/fileUtil.js:110
#: ../src/fileUtil.js:109
msgid "Last year"
msgstr "Viime vuonna"
#: ../src/fileUtil.js:112
#: ../src/fileUtil.js:111
#, javascript-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
msgstr[0] "%d vuosi sitten"
msgstr[1] "%d vuotta sitten"
#: ../src/info.js:40 ../src/mainWindow.js:499
#: ../src/info.js:45 ../src/mainWindow.js:509
msgid "Info"
msgstr "Info"
#: ../src/info.js:56
#: ../src/info.js:54
msgid "Cancel"
msgstr "Peru"
#: ../src/info.js:70 ../src/mainWindow.js:284 ../src/preferences.js:56
#: ../src/info.js:68 ../src/mainWindow.js:290
msgid "Done"
msgstr "Valmis"
#: ../src/info.js:96
#: ../src/info.js:94
msgctxt "File Name"
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: ../src/info.js:103
#: ../src/info.js:101
msgid "Source"
msgstr "Lähde"
#: ../src/info.js:112
#: ../src/info.js:110
msgid "Date Modified"
msgstr "Muokkauspäivä"
#: ../src/info.js:118
#: ../src/info.js:116
msgid "Date Created"
msgstr "Luontipäivä"
#: ../src/info.js:129
#: ../src/info.js:127
msgctxt "Media Type"
msgid "Type"
msgstr "Tyyppi"
#: ../src/listview.js:133 ../src/listview.js:235
#: ../src/listview.js:122 ../src/listview.js:217
msgid "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
#: ../src/mainWindow.js:108 ../src/mainWindow.js:771
#: ../src/mainWindow.js:109 ../src/mainWindow.js:781
msgid "Record"
msgstr "Nauhoita"
#: ../src/mainWindow.js:144
#: ../src/mainWindow.js:145
msgid "Add Recordings"
msgstr "Lisää nauhoitteita"
#: ../src/mainWindow.js:149
#: ../src/mainWindow.js:150
msgid "Use the <b>Record</b> button to make sound recordings"
msgstr "Napsauta <b>Nauhoita</b> tallentaaksesi ääntä"
#: ../src/mainWindow.js:270
#: ../src/mainWindow.js:276
msgid "Recording…"
msgstr "Nauhoitetaan…"
#: ../src/mainWindow.js:324
#: ../src/mainWindow.js:330
#, javascript-format
msgid "%d Recorded Sound"
msgid_plural "%d Recorded Sounds"
msgstr[0] "%d nauhoitettu ääni"
msgstr[1] "%d nauhoitettua ääntä"
#: ../src/mainWindow.js:384
#: ../src/mainWindow.js:394
msgid "Play"
msgstr "Toista"
#: ../src/mainWindow.js:405
#: ../src/mainWindow.js:415
msgid "Pause"
msgstr "Tauko"
#: ../src/mainWindow.js:512
#: ../src/mainWindow.js:522
msgid "Delete"
msgstr "Poista"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "Ogg Vorbis"
msgstr "Ogg Vorbis"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "Opus"
msgstr "Opus"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "FLAC"
msgstr "FLAC"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "MP3"
msgstr "MP3"
#: ../src/mainWindow.js:806
#: ../src/mainWindow.js:816
msgid "MOV"
msgstr "MOV"
#: ../src/mainWindow.js:828
#: ../src/mainWindow.js:840
msgid "Load More"
msgstr "Lataa lisää"
#: ../src/play.js:81
#| msgid "Unable to create Recordings directory."
#: ../src/play.js:89
msgid "Unable to play recording"
msgstr "Nauhoituksen toistaminen epäonnistui"
#: ../src/preferences.js:75
#: ../src/preferences.js:62
msgid "Preferred format"
msgstr "Ensisijainen muoto"
#: ../src/preferences.js:83
#: ../src/preferences.js:70
msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"
#: ../src/preferences.js:98
#: ../src/preferences.js:85
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"
#: ../src/record.js:59
#: ../src/record.js:67
msgid "Unable to create Recordings directory."
msgstr "Nauhoitekansion luominen epäonnistui."
#: ../src/record.js:67
#: ../src/record.js:76
msgid "Your audio capture settings are invalid."
msgstr "Äänen tallennusasetukset ovat virheelliset."
#: ../src/record.js:114
#: ../src/record.js:123
msgid "Not all elements could be created."
msgstr "Joidenkin elementtien luominen epäonnistui."
#: ../src/record.js:124
#: ../src/record.js:134
msgid "Not all of the elements were linked"
msgstr "Kaikki elementit eivät olleet linkitettyjä"
#: ../src/record.js:148
#: ../src/record.js:159
msgid "No Media Profile was set."
msgstr "Mediaprofiilia ei ole asetettu."
#: ../src/record.js:158
#: ../src/record.js:170
msgid ""
"Unable to set the pipeline \n"
" to the recording state"
......@@ -297,10 +325,23 @@ msgstr ""
#. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
#. by the application (for example, "Clip 1"). */
#: ../src/record.js:291
#: ../src/record.js:319
#, javascript-format
msgid "Clip %d"
msgstr "Nauhoitus %d"
#~ msgid "Preferred media type for encoding audio when recording"
#~ msgstr "Ensisijainen äänikoodauksen tyyppi nauhoittaessa"
#~ msgid ""
#~ "Preferred media type for encoding audio when recording. 'audio/x-vorbis' "
#~ "for Ogg Vorbis, or 'audio/mpeg' for MP3, for example. This is not a MIME "
#~ "type."
#~ msgstr ""
#~ "Ensisijainen äänikoodauksen tyyppi nauhoittaessa. Esimerkiksi ’audio/x-"
#~ "vorbis’ Ogg Vorbikselle tai ’audio/mpeg’ MP3:lle. Kyseessä ei ole MIME-"
#~ "tyyppi."
#~ msgid "Finish"
#~ msgstr "Valmis"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment