...
 
Commits (5)
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 19:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-06 22:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-03 20:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-09 20:28+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/50-mutter-navigation.xml:6
msgid "Navigation"
......@@ -481,7 +481,7 @@ msgstr "Ponovno omogoči tipkovne bližnjice"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:64
msgid "Allow grabs with Xwayland"
msgstr ""
msgstr "Dovoli zajemanje z XWayland"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:65
msgid ""
......@@ -491,10 +491,14 @@ msgid ""
"window or be among the applications white-listed in key “xwayland-grab-"
"access-rules”."
msgstr ""
"Upošteva zajeme s tipkovnico, ki jih sprožijo programi X11, zagnani v okolju "
"Xwayland. Če naj se programski zajem upošteva, mora odjemalec ali poslati "
"specifično sporočilo X11 na korensko okno ali pa mora biti zaveden na "
"seznamu programov v ključu »xwayland-garb-access-rules«."
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:77
msgid "Xwayland applications allowed to issue keyboard grabs"
msgstr ""
msgstr "Program XWayland ima dovoljenje za zajemanje s tipkovnico"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:78
msgid ""
......@@ -509,6 +513,15 @@ msgid ""
"using the specific keyboard shortcut defined by the keybinding key “restore-"
"shortcuts”."
msgstr ""
"Seznam imen ali razredov virov oken X11, ki lahko sprožijo zajeme v okolju "
"Xwayland. Ime oziroma razred vira podanega okna X11 je mogoče pridobiti z "
"ukazom »xprop WM_CLASS«. Uporaba pomožnih znakov » * « in » ? « je podprta. "
"Vrednosti, ki se začnejo z znakom » ! « so uvrščeni na črni seznam. Ta "
"seznam je obravnavan prednostno pred belim seznamom in prekliče zajeme na "
"seznamu sistema. Privzeti seznam vključuje ključ: "
"»@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@« Uporabniki lahko prekinejo obstoječi "
"zajem z uporabo posebne tipkovne bližnjice, določene s tipkovnim ključem "
"»restore-shortcuts«."
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
......
......@@ -1032,7 +1032,7 @@ meta_monitor_manager_handle_get_resources (MetaDBusDisplayConfig *skeleton,
NULL /* properties */);
}
for (l = combined_outputs; l; l = l->next)
for (l = combined_outputs, i = 0; l; l = l->next, i++)
{
MetaOutput *output = l->data;
GVariantBuilder crtcs, modes, clones, properties;
......
......@@ -360,7 +360,7 @@ create_pipewire_stream (MetaScreenCastStreamSrc *src,
PW_DIRECTION_OUTPUT,
NULL,
PW_STREAM_FLAG_NONE,
params, G_N_ELEMENTS (&params)) != 0)
params, G_N_ELEMENTS (params)) != 0)
{
g_set_error (error, G_IO_ERROR, G_IO_ERROR_FAILED,
"Could not connect");
......
......@@ -58,5 +58,6 @@ void meta_window_actor_effect_completed (MetaWindowActor *actor,
MetaSurfaceActor *meta_window_actor_get_surface (MetaWindowActor *self);
void meta_window_actor_update_surface (MetaWindowActor *self);
MetaWindowActor *meta_window_actor_from_window (MetaWindow *window);
#endif /* META_WINDOW_ACTOR_PRIVATE_H */
......@@ -142,6 +142,8 @@ struct _FrameData
enum
{
FIRST_FRAME,
EFFECTS_COMPLETED,
LAST_SIGNAL
};
......@@ -238,6 +240,21 @@ meta_window_actor_class_init (MetaWindowActorClass *klass)
NULL, NULL, NULL,
G_TYPE_NONE, 0);
/**
* MetaWindowActor::effects-completed:
* @actor: the #MetaWindowActor instance
*
* The ::effects-completed signal will be emitted once all pending compositor
* effects are completed.
*/
signals[EFFECTS_COMPLETED] =
g_signal_new ("effects-completed",
G_TYPE_FROM_CLASS (object_class),
G_SIGNAL_RUN_LAST,
0,
NULL, NULL, NULL,
G_TYPE_NONE, 0);
pspec = g_param_spec_object ("meta-window",
"MetaWindow",
"The displayed MetaWindow",
......@@ -1131,6 +1148,7 @@ meta_window_actor_after_effects (MetaWindowActor *self)
return;
}
g_signal_emit (self, signals[EFFECTS_COMPLETED], 0);
meta_window_actor_sync_visibility (self);
meta_window_actor_sync_actor_geometry (self, FALSE);
}
......@@ -2157,3 +2175,9 @@ meta_window_actor_sync_updates_frozen (MetaWindowActor *self)
meta_window_actor_set_updates_frozen (self, meta_window_updates_are_frozen (window));
}
MetaWindowActor *
meta_window_actor_from_window (MetaWindow *window)
{
return META_WINDOW_ACTOR (meta_window_get_compositor_private (window));
}
......@@ -54,6 +54,7 @@
#include "compositor/region-utils.h"
#include "compositor/meta-shaped-texture-private.h"
#include "compositor/meta-window-actor-private.h"
#include "meta-surface-actor.h"
#include "meta-surface-actor-wayland.h"
......@@ -142,6 +143,9 @@ surface_actor_position_notify (MetaSurfaceActorWayland *surface_actor,
static void
window_position_changed (MetaWindow *window,
MetaWaylandSurface *surface);
static void
window_actor_effects_completed (MetaWindowActor *window_actor,
MetaWaylandSurface *surface);
static void
role_assignment_valist_to_properties (GType role_type,
......@@ -1083,6 +1087,9 @@ meta_wayland_surface_set_window (MetaWaylandSurface *surface,
g_signal_handlers_disconnect_by_func (surface->window,
window_position_changed,
surface);
g_signal_handlers_disconnect_by_func (meta_window_actor_from_window (surface->window),
window_actor_effects_completed,
surface);
}
surface->window = window;
......@@ -1099,6 +1106,10 @@ meta_wayland_surface_set_window (MetaWaylandSurface *surface,
"position-changed",
G_CALLBACK (window_position_changed),
surface, 0);
g_signal_connect_object (meta_window_actor_from_window (window),
"effects-completed",
G_CALLBACK (window_actor_effects_completed),
surface, 0);
}
}
......@@ -1200,6 +1211,13 @@ window_position_changed (MetaWindow *window,
meta_wayland_surface_update_outputs_recursively (surface);
}
static void
window_actor_effects_completed (MetaWindowActor *window_actor,
MetaWaylandSurface *surface)
{
meta_wayland_surface_update_outputs_recursively (surface);
}
void
meta_wayland_surface_create_surface_actor (MetaWaylandSurface *surface)
{
......