Commit ff6eb86b authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent c735eab2
......@@ -12,15 +12,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-14 09:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-14 21:36+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-02 10:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-09 08:51+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <meskobalazs@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/50-mutter-navigation.xml:6
......@@ -409,30 +409,46 @@ msgid ""
"Whether the feature requires restarting the compositor depends on the given "
"feature. Any experimental feature is not required to still be available, or "
"configurable. Don’t expect adding anything in this setting to be future "
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
"proof. Currently possible keywords: • “monitor-config-manager” — use the new "
"monitor configuration system, aimed to replace the old one. This enables a "
"higher level configuration API to be used by configuration applications, as "
"well as the ability to configure per logical monitor scale. • “scale-monitor-"
"framebuffer” — makes mutter default to layout logical monitors in a logical "
"pixel coordinate space, while scaling monitor framebuffers instead of window "
"content, to manage HiDPI monitors. Does not require a restart. Also enabling "
"“monitor-config-manager” is required for this feature to be enabled."
msgstr ""
"A kísérleti funkciók engedélyezéséhez adja hozzá a funkció kulcsszavát a "
"listához. A funkció a betűszedő újraindítását igényelheti az adott funkciótól "
"függően. Egyik kísérleti funkciónál sem szükséges, hogy továbbra is elérhető "
"vagy beállítható legyen. Ne várja el azt, hogy ha bármit hozzáad ehhez a "
"beállításhoz, akkor az a jövőben is elérhető lesz. Jelenleg lehetséges "
"kulcsszavak: • „scale-monitor-framebuffer” — alapértelmezetté teszi a mutter "
"programot a logikai monitorok elrendezéséhez egy logikai "
"képpontkoordináta-térben, miközben átméretezi a monitor keretpufferét az "
"ablaktartalom helyett azért, hogy kezelje a HiDPI monitorokat. Nem igényel "
"újraindítást."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
"listához. A funkció a betűszedő újraindítását igényelheti az adott "
"funkciótól függően. Egyik kísérleti funkciónál sem szükséges, hogy továbbra "
"is elérhető vagy beállítható legyen. Ne várja el azt, hogy ha bármit hozzáad "
"ehhez a beállításhoz, akkor az a jövőben is elérhető lesz. Jelenleg "
"lehetséges kulcsszavak: • „monitor-config-manager” – az új monitor "
"konfigurációs rendszer használata, amely a régi leváltására készül. Ez egy "
"magasabb szintű konfigurációs API-t biztosít a beállító alkalmazásoknak, "
"valamint lehetővé teszi a logikai monitorok különálló méretezését. • „scale-"
"monitor-framebuffer” — alapértelmezetté teszi a mutter programot a logikai "
"monitorok elrendezéséhez egy logikai képpontkoordináta-térben, miközben "
"átméretezi a monitor keretpufferét az ablaktartalom helyett azért, hogy "
"kezelje a HiDPI monitorokat. Nem igényel újraindítást. Ezen funkció "
"bekapcsolásához a „monitor-config-manager” engedélyezése is szükséges."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Ablakok kiválasztása tab billentyűre felugró ablakból"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Tab felugró kikapcsolása"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:161
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Monitorkonfiguráció átváltása"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:166
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Cserélgeti a beépített monitorkonfigurációkat"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:6
msgid "Switch to VT 1"
msgstr "Váltás az 1. VT-re"
......@@ -481,10 +497,14 @@ msgstr "Váltás a 11. VT-re"
msgid "Switch to VT 12"
msgstr "Váltás a 12. VT-re"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:54
msgid "Re-enable shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk újraengedélyezése"
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:1848
#: src/backends/meta-input-settings.c:2118
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Módkapcsoló (%d. csoport)"
......@@ -492,30 +512,30 @@ msgstr "Módkapcsoló (%d. csoport)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:1870
#: src/backends/meta-input-settings.c:2141
msgid "Switch monitor"
msgstr "Monitorváltás"
#: src/backends/meta-input-settings.c:1872
#: src/backends/meta-input-settings.c:2143
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Képernyősúgó megjelenítése"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:783
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:927
msgid "Built-in display"
msgstr "Beépített kijelző"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:806
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:950
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:808
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:952
msgid "Unknown Display"
msgstr "Ismeretlen kijelző"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:816
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:960
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
......@@ -534,32 +554,6 @@ msgstr ""
msgid "Bell event"
msgstr "Csengetés esemény"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/delete.c:127
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "„%s” nem válaszol."
#: src/core/delete.c:129
msgid "Application is not responding."
msgstr "Az alkalmazás nem válaszol."
#: src/core/delete.c:134
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Várhat egy kicsit a folytatódására, vagy kikényszerítheti az alkalmazás "
"teljes kilépését."
#: src/core/delete.c:141
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Erőltetett kilépés"
#: src/core/delete.c:141
msgid "_Wait"
msgstr "Vá_rakozás"
#: src/core/display.c:608
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
......@@ -602,6 +596,32 @@ msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr ""
"Futtatás teljes megjelenítő kiszolgálóként az egymásba ágyazott helyett"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "„%s” nem válaszol."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:149
msgid "Application is not responding."
msgstr "Az alkalmazás nem válaszol."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:154
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Várhat egy kicsit a folytatódására, vagy kikényszerítheti az alkalmazás "
"teljes kilépését."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Erőltetett kilépés"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
msgid "_Wait"
msgstr "Vá_rakozás"
#: src/core/mutter.c:39
#, c-format
msgid ""
......@@ -665,4 +685,3 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (ezen: %s)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment