Commit f5cdb0f5 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator
Browse files

Update Ukrainian translation

parent 085f3b6a
Pipeline #387912 passed with stages
in 6 minutes and 41 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pika-backup main\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/pika-backup/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2022-04-12 01:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-04-12 09:18+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2022-04-13 00:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-04-13 08:53+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Пайка-копіювання"
msgid "Backups"
msgstr "Резервні копії"
#: data/app.desktop.in:8 data/app.metainfo.xml.in:5
#: data/app.desktop.in:8
msgid "Simple backups based on borg"
msgstr "Просте резервне копіювання на основі borg"
......@@ -46,6 +46,10 @@ msgid "archive;back-up;borg;"
msgstr ""
"archive;back-up;borg;архів;архівування;резервна копія;копіювання;борг;борґ;"
#: data/app.metainfo.xml.in:5
msgid "Keep your data safe"
msgstr "Зберігайте ваші дані у безпеці"
#: data/app.metainfo.xml.in:8
msgid "Sophie Herold"
msgstr "Софі Герольд"
......@@ -58,20 +62,16 @@ msgstr ""
"Резервне копіювання без проблем. Вставте ваш диск USB, і Пайка виконає решту "
"роботи за вас."
#: data/app.metainfo.xml.in:23
msgid "Features"
msgstr "Можливості"
#: data/app.metainfo.xml.in:24
msgid "Create backups locally and remote"
msgstr "Можна створювати резервні копію на вашому або віддаленому комп'ютері"
#: data/app.metainfo.xml.in:25
msgid "Set up new backup repositories or uses existing ones"
msgstr ""
"Можна налаштовувати нові сховища резервних копій або використовувати наявні"
#| msgid "Failed to start scheduled backup"
msgid "Set a schedule for regular backups"
msgstr "Можна встановити розклад регулярного резервного копіювання"
#: data/app.metainfo.xml.in:26
msgid "Create backups locally and remote"
msgstr "Можна створювати резервні копію на вашому або віддаленому комп'ютері"
#: data/app.metainfo.xml.in:27
msgid ""
"Save time and disk space because Pika Backup does not need to copy known "
"data again"
......@@ -79,52 +79,40 @@ msgstr ""
"Можна заощадити час і місце на диску, оскільки «Пайка-копіювання» не "
"витрачає часу на копіювання вже скопійованих файлів."
#: data/app.metainfo.xml.in:28
#: data/app.metainfo.xml.in:27
msgid "Encrypt your backups"
msgstr "Можна зашифрувати ваші резервні копії"
#: data/app.metainfo.xml.in:29
#: data/app.metainfo.xml.in:28
msgid "List created archives and browse through their contents"
msgstr ""
"Можна переглядати список створених архівів та здійснювати навігацію їхнім "
"вмістом"
#: data/app.metainfo.xml.in:30
#: data/app.metainfo.xml.in:29
msgid "Recover files or folders via your file browser"
msgstr ""
"Можна відновлювати файли і теки за допомогою вашої програми для керування "
"файлами"
#: data/app.metainfo.xml.in:32
msgid "Pika Backup is powered by the well-tested BorgBackup software."
msgstr ""
"«Пайка-копіювання» створено на основі надійного і перевіреного програмного "
"забезпечення для резервного копіювання — BorgBackup."
#: data/app.metainfo.xml.in:35
msgid "Limitations"
msgstr "Обмеження"
#: data/app.metainfo.xml.in:36
#: data/app.metainfo.xml.in:31
msgid ""
"Excluding files from a backup via regular expressions and alike is not "
"implemented yet. Pika Backup is designed to save your personal data and does "
"not support complete system recovery."
"Pika Backup is designed to save your personal data and does not support "
"complete system recovery. Pika Backup is powered by the well-tested "
"BorgBackup software."
msgstr ""
"Виключення файлів з резервного копіювання за допомогою формальних виразів та "
"інших подібних замінників назв ще не реалізовано. «Пайка-копіювання» "
"розроблено для резервного копіювання ваших особистих даних — у програмі не "
"передбачено підтримки повного резервного копіювання та відновлення усієї "
"системи."
"«Пайку-копіювання» створено для захисту ваших особистих даних. Програму не"
" призначено для повного відновлення системи. «Пайка-копіювання» працює на"
" основі перевірених програм з комплексу BorgBackup."
#: data/app.metainfo.xml.in:57
#: data/app.metainfo.xml.in:52
msgid ""
"Backups made easy: Just activate “Back Up Now” and your data will be saved"
msgstr ""
"Просте резервне копіювання: просто позначте «Створити резервну копію зараз», "
"і ваші дані буде збережено"
#: data/app.metainfo.xml.in:61
#: data/app.metainfo.xml.in:56
msgid ""
"Multiple backup locations: Keep backups on local drives and at online "
"services at the same time"
......@@ -132,7 +120,7 @@ msgstr ""
"Декілька місць для резервного копіювання: зберігайте резервні копії на "
"локальних дисках та службах у мережі одночасно"
#: data/app.metainfo.xml.in:65
#: data/app.metainfo.xml.in:60
msgid ""
"Encrypted backups for data safety: You can protect the data in your backups "
"with a password"
......@@ -215,68 +203,83 @@ msgid "Operation completed."
msgstr "Дію завершено."
#: src/borg/log_json.rs:173
msgid "Beginning cache transaction."
msgstr "Розпочинаємо дію з кешем."
#| msgid "Beginning cache transaction."
msgid "Beginning cache transaction"
msgstr "Розпочинаємо дію з кешем"
#: src/borg/log_json.rs:174
msgid "Downloading cache data."
msgstr "Отримуємо дані кешу."
#| msgid "Downloading cache data."
msgid "Downloading cache data"
msgstr "Отримуємо дані кешу"
#: src/borg/log_json.rs:175
msgid "Writing cache."
msgstr "Записуємо кеш."
#| msgid "Writing cache."
msgid "Writing cache"
msgstr "Записуємо кеш"
#: src/borg/log_json.rs:176
msgid "Synchronizing cache."
msgstr "Синхронізуємо кеш."
#: src/borg/log_json.rs:177
msgid "Compacting repository."
msgstr "Ущільнюємо сховище."
#| msgid "Compacting repository."
msgid "Compacting repository"
msgstr "Ущільнюємо сховище"
#: src/borg/log_json.rs:178
msgid "Updating repository."
msgstr "Оновлюємо сховище."
#| msgid "Updating repository."
msgid "Updating repository"
msgstr "Оновлюємо сховище"
#: src/borg/log_json.rs:179
msgid "Checking repository."
msgstr "Перевіряємо сховище."
#| msgid "Checking repository."
msgid "Checking repository"
msgstr "Перевіряємо сховище"
#: src/borg/log_json.rs:180
msgid "Verifying data."
msgstr "Перевіряємо дані."
#| msgid "Verifying data."
msgid "Verifying data"
msgstr "Перевіряємо дані"
#: src/borg/log_json.rs:181
msgid "Rebuilding main database."
msgstr "Перебудовуємо основну базу даних."
#| msgid "Rebuilding main database."
msgid "Rebuilding main database"
msgstr "Перебудовуємо основну базу даних"
#: src/borg/log_json.rs:182
msgid "Extracting data."
msgstr "Видобуваємо дані."
#| msgid "Extracting data."
msgid "Extracting data"
msgstr "Видобуваємо дані"
#: src/borg/log_json.rs:183
msgid "Extracting permissions."
msgstr "Видобуваємо права доступу."
#| msgid "Extracting permissions."
msgid "Extracting permissions"
msgstr "Видобуваємо права доступу"
#: src/borg/log_json.rs:184
msgid "Marking archives as deleted."
msgstr "Позначаємо архіви як вилучені."
#| msgid "Marking archives as deleted."
msgid "Marking archives as deleted"
msgstr "Позначаємо архіви як вилучені"
#: src/borg/log_json.rs:185
msgid "Calculating archive statistics."
msgstr "Обчислюємо статистичні дані архіву."
#| msgid "Calculating archive statistics."
msgid "Calculating archive statistics"
msgstr "Обчислюємо статистичні дані архіву"
#: src/borg/log_json.rs:186
msgid "Marking old archives as deleted."
msgstr "Позначаємо застарілі архіви як вилучені."
#| msgid "Marking old archives as deleted."
msgid "Marking old archives as deleted"
msgstr "Позначаємо застарілі архіви як вилучені"
#: src/borg/log_json.rs:187
msgid "Upgrading repository."
msgstr "Оновлюємо сховище."
#| msgid "Upgrading repository."
msgid "Upgrading repository"
msgstr "Оновлюємо сховище"
#: src/borg/log_json.rs:188
msgid "Unspecified operation."
msgstr "Невизначена дія."
#| msgid "Unspecified operation."
msgid "Unspecified operation"
msgstr "Невизначена дія"
#: src/borg/log_json.rs:189
msgid "Unknown operation"
......@@ -441,7 +444,7 @@ msgid "The backup will remain incomplete if aborted now."
msgstr "Якщо перервати дію зараз, резервна копія лишиться незавершеною."
#: src/ui.rs:153 src/ui/dialog_encryption_password.ui:20
#: src/ui/dialog_setup.ui:484 src/ui/page_backup/events.rs:22
#: src/ui/dialog_setup.ui:482 src/ui/page_backup/events.rs:22
msgid "Continue"
msgstr "Продовжити"
......@@ -450,9 +453,9 @@ msgid "Abort"
msgstr "Перервати"
#: src/ui.rs:228
msgid "Failed to run “borg”. Is borg-backup installed correctly?"
msgstr ""
"Не вдалося запустити «borg». Чи встановлено належним чином borg-backup?"
#| msgid "Failed to run “borg”. Is borg-backup installed correctly?"
msgid "Failed to run “borg”. Is BorgBackup installed correctly?"
msgstr "Не вдалося запустити «borg». Чи встановлено належним чином BorgBackup?"
#: src/ui.rs:252
msgid "BorgBackup version too old"
......@@ -480,8 +483,9 @@ msgstr ""
"ви на те сподівалися."
#: src/ui.rs:277
msgid "Cannot check borg-backup version"
msgstr "Не вдалося перевірити версію borg-backup"
#| msgid "Cannot check borg-backup version"
msgid "Failed to Check BorgBackup Version"
msgstr "Не вдалося виконати перевірку версії BorgBackup"
#: src/ui.rs:279
msgid "The installed version {} might not work."
......@@ -528,7 +532,6 @@ msgid "Add a new configuration to start creating backups"
msgstr "Додайте нові налаштування, щоб розпочати створення резервних копій"
#: src/ui/app_window.ui:135
#| msgid "Set up new backup"
msgid "Setup Backup"
msgstr "Налаштувати резервне копіювання"
......@@ -857,8 +860,9 @@ msgid "If the archive prefix is empty, no prefix is added."
msgstr "Якщо префікс архівів є порожнім, ніякого префікса додано не буде."
#: src/ui/dialog_device_missing.rs:45
msgid "Failed to mount."
msgstr "Не вдалося змонтувати."
#| msgid "Failed to mount."
msgid "Failed to Mount"
msgstr "Не вдалося змонтувати"
#: src/ui/dialog_device_missing.ui:23
msgid "The following backup location needs to be connected:"
......@@ -875,7 +879,7 @@ msgid "Encryption"
msgstr "Шифрування"
#: src/ui/dialog_encryption_password.ui:54 src/ui/dialog_setup.ui:368
#: src/ui/dialog_setup.ui:516
#: src/ui/dialog_setup.ui:535
msgid "Password"
msgstr "Пароль"
......@@ -1046,21 +1050,28 @@ msgstr "Додаткові аргументи командного рядка"
msgid "Checking Backup Repository"
msgstr "Перевірка сховища резервних копій"
#: src/ui/dialog_setup.ui:502
#: src/ui/dialog_setup.ui:515
#| msgid "Invalid encryption password."
msgid "Encryption Password Required"
msgstr "Потрібен пароль для шифрування"
#: src/ui/dialog_setup.ui:524
#| msgid ""
#| "The encryption password of this backup repository is required to use it."
msgid ""
"The encryption password of this backup repository is required to use it."
"The encryption password of this backup repository is required access it."
msgstr ""
"Для користування цим сховищем резервних копій слід вказати пароль шифрування."
#: src/ui/dialog_setup.ui:554 src/ui/dialog_setup.ui:590
#: src/ui/dialog_setup.ui:570 src/ui/dialog_setup.ui:604
msgid "S_kip"
msgstr "Пр_опустити"
#: src/ui/dialog_setup.ui:566
#: src/ui/dialog_setup.ui:582
msgid "Checking for Previous Configurations"
msgstr "Шукаємо попередні налаштування"
#: src/ui/dialog_setup.ui:567
#: src/ui/dialog_setup.ui:583
msgid ""
"Collecting information to transfer previously used settings. This step is "
"optional."
......@@ -1068,7 +1079,7 @@ msgstr ""
"Збираємо відомості для перенесення раніше використаних параметрів. Цей крок "
"є необов'язковим."
#: src/ui/dialog_setup.ui:604
#: src/ui/dialog_setup.ui:618
msgid ""
"Some of the settings used for previous backups can be transferred to this "
"setup."
......@@ -1076,7 +1087,7 @@ msgstr ""
"Деякі з параметрів, які було використано для попередніх резервних копій, "
"може бути перенесено до цих налаштувань."
#: src/ui/dialog_setup.ui:642 src/ui/dialog_setup/insert.rs:137
#: src/ui/dialog_setup.ui:656 src/ui/dialog_setup/insert.rs:137
msgid "Creating Backup Repository"
msgstr "Створення сховища резервних копій"
......@@ -1139,8 +1150,9 @@ msgid "Loading Backup Repository"
msgstr "Завантажуємо сховище резервних копій"
#: src/ui/dialog_setup/insert.rs:196
msgid "Failed to configure repository."
msgstr "Не вдалося налаштувати сховище."
#| msgid "Failed to configure repository."
msgid "Failed to Configure Repository"
msgstr "Не вдалося налаштувати сховище"
#: src/ui/dialog_setup/insert.rs:213
msgid "Failed"
......@@ -1338,8 +1350,9 @@ msgid "No frequency selected."
msgstr "Не вибрано частоти."
#: src/ui/page_schedule/event.rs:253
msgid "Disable backup schedule."
msgstr "Вимкнути розклад резервного копіювання."
#| msgid "Disable backup schedule."
msgid "Disable backup schedule?"
msgstr "Вимкнути розклад резервного копіювання?"
#: src/ui/page_schedule/event.rs:254
msgid "No longer remind of backups based on a schedule."
......@@ -1522,8 +1535,9 @@ msgstr ""
"копіювання у фоновому режимі будуть недоступними."
#: src/ui/utils.rs:148
msgid "Failed to start background process"
msgstr "Не вдалося запустити фоновий процес"
#| msgid "Failed to update config."
msgid "Failed to Start Monitor"
msgstr "Не вдалося почати спостереження"
#: src/ui/utils.rs:215
msgid "Failed to Create Thread"
......@@ -1669,12 +1683,14 @@ msgstr[2] "{} років тому"
msgstr[3] "Рік тому"
#: src/ui/utils/repo_cache.rs:59
msgid "Failed to save cache."
msgstr "Не вдалося зберегти кеш."
#| msgid "Failed to save cache."
msgid "Failed to Save Cache"
msgstr "Не вдалося зберегти кеш"
#: src/ui/utils/secret_service.rs:15
msgid "Failed to store password."
msgstr "Не вдалося зберегти пароль."
#| msgid "Failed to store password."
msgid "Failed to Store Password"
msgstr "Не вдалося зберегти пароль"
#: src/ui/utils/secret_service.rs:23
msgid "Failed to remove potentially remaining passwords from key storage."
......@@ -1689,6 +1705,36 @@ msgstr "Пайка-копіювання «{}»"
msgid "Home"
msgstr "Домівка"
#~ msgid "Features"
#~ msgstr "Можливості"
#~ msgid "Set up new backup repositories or uses existing ones"
#~ msgstr ""
#~ "Можна налаштовувати нові сховища резервних копій або використовувати "
#~ "наявні"
#~ msgid "Pika Backup is powered by the well-tested BorgBackup software."
#~ msgstr ""
#~ "«Пайка-копіювання» створено на основі надійного і перевіреного "
#~ "програмного забезпечення для резервного копіювання — BorgBackup."
#~ msgid "Limitations"
#~ msgstr "Обмеження"
#~ msgid ""
#~ "Excluding files from a backup via regular expressions and alike is not "
#~ "implemented yet. Pika Backup is designed to save your personal data and "
#~ "does not support complete system recovery."
#~ msgstr ""
#~ "Виключення файлів з резервного копіювання за допомогою формальних виразів "
#~ "та інших подібних замінників назв ще не реалізовано. «Пайка-копіювання» "
#~ "розроблено для резервного копіювання ваших особистих даних — у програмі "
#~ "не передбачено підтримки повного резервного копіювання та відновлення "
#~ "усієї системи."
#~ msgid "Failed to start background process"
#~ msgstr "Не вдалося запустити фоновий процес"
#~ msgid "Configure Backup"
#~ msgstr "Налаштування резервного копіювання"
......@@ -1822,9 +1868,6 @@ msgstr "Домівка"
#~ msgid "Unexpected error with repository."
#~ msgstr "Неочікувана помилка зі сховищем."
#~ msgid "Failed to update config."
#~ msgstr "Не вдалося оновити налаштування."
#~ msgid ""
#~ "Your borg-backup version seems to be smaller then "
#~ "required version {}.{}.X. Some features will not work."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment