Commit be7d5393 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 03ddb2cb
Pipeline #130059 passed with stage
in 1 minute and 7 seconds
......@@ -6,31 +6,26 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcolor3 master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/gcolor3/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-16 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-20 17:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-03 11:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-10 19:12+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:3
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:7 src/gcolor3-application.c:146
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:7 src/gcolor3-application.c:148
msgid "Color Picker"
msgstr "Färgväljare"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:4
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:8 src/gcolor3-application.c:84
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:8 src/gcolor3-application.c:86
msgid "Choose colors from the picker or the screen"
msgstr "Välj färger från väljaren eller skärmen"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:7
msgid "nl.hjdskes.gcolor3"
msgstr "nl.hjdskes.gcolor3"
#. Translators: Extra keywords that can be used to search for Gcolor3 in GNOME Shell and Unity
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:13
msgid "Color;Picker;Palette;"
......@@ -38,31 +33,31 @@ msgstr "Färg;Väljare;Palett;"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Ever wanted to know the value of that color on your screen? Gcolor3 enables "
"you to pick the color from any pixel on your screen. It also offers a "
"palette, so that you can easily mix and match a couple of colors together."
"Ever wanted to know the value of that color on your screen? Color Picker "
"enables you to pick the color from any pixel on your screen. It also offers "
"a palette, so that you can easily mix and match a couple of colors together."
msgstr ""
"Har du någonsin velat veta värdet på den där färgen på skärmen? Gcolor3 "
"Har du någonsin velat veta värdet på den där färgen på skärmen? Färgväljare "
"möjliggör att du kan välja färg från vilken bildpunkt som helst på skärmen. "
"Den erbjuder också en palett, så att du enkelt kan blanda olika färger."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:15
msgid ""
"When you have found the perfect combination of colors, naturally you want to "
"save them. Gcolor3 allows you to conveniently save and retrieve colors."
"save them. Color Picker allows you to conveniently save and retrieve colors."
msgstr ""
"När du har hittat den perfekta kombinationen av färger, vill du naturligtvis "
"spara dem. Gcolor3 låter dig praktiskt spara och hämta färger."
"spara dem. Färgväljare låter dig praktiskt spara och hämta färger."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:19
msgid ""
"Gcolor3 is a color selection dialog written in GTK+ 3. It is much alike "
"Color Picker is a color selection dialog written in GTK+ 3. It is much alike "
"Gcolor2, but uses the newer GTK+ version and other modernisations to better "
"integrate into your modern desktop."
msgstr ""
"Gcolor3 är en färgvalsdialog skriven i GTK+ 3. Den är mycket lik Gcolor2, "
"men använder den nyare GTK+-versionen och andra moderniseringar för att "
"bättre integreras i ditt moderna skrivbord."
"Färgväljare är en färgvalsdialog skriven i GTK+ 3. Den är mycket lik "
"Gcolor2, men använder den nyare GTK+-versionen och andra moderniseringar för "
"att bättre integreras i ditt moderna skrivbord."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:32
msgid "The picker and the color palette"
......@@ -74,8 +69,8 @@ msgstr "Listan med sparade färger"
#. Translators: please do NOT translate this.
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:43
msgid "Jente Hidskes"
msgstr "Jente Hidskes"
msgid "Christopher Davis"
msgstr "Christopher Davis"
#: data/color-row.ui:31
msgid "Hex"
......@@ -171,17 +166,17 @@ msgstr ""
"Kör ”%s --help” för en komplett lista över tillgängliga kommandoradsflaggor"
#. Translators: translate this to give yourself credits.
#: src/gcolor3-application.c:88
#: src/gcolor3-application.c:90
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Angelica Ankarberg\n"
"Anders Jonsson"
#: src/gcolor3-application.c:89
#: src/gcolor3-application.c:91
msgid "Website"
msgstr "Webbplats"
#: src/gcolor3-color-selection.c:409
#: src/gcolor3-color-selection.c:408
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -189,11 +184,11 @@ msgstr ""
"Välj den färg som du vill ha från den yttre ringen. Välj mörkheten eller "
"ljusheten på den färgen genom att använda den inre triangeln."
#: src/gcolor3-color-selection.c:439
#: src/gcolor3-color-selection.c:438
msgid "Picking a color is currently not supported on Wayland."
msgstr "Att välja en färg stöds för närvarande inte på Wayland."
#: src/gcolor3-color-selection.c:450
#: src/gcolor3-color-selection.c:449
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -201,67 +196,67 @@ msgstr ""
"Klicka på pipetten, och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för "
"att välja den färgen."
#: src/gcolor3-color-selection.c:461
#: src/gcolor3-color-selection.c:460
msgid "_Hue:"
msgstr "_Nyans:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:462
#: src/gcolor3-color-selection.c:461
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Position på färghjulet."
#: src/gcolor3-color-selection.c:464
#: src/gcolor3-color-selection.c:463
msgid "S_aturation:"
msgstr "_Mättnad:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:465
#: src/gcolor3-color-selection.c:464
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Intensiteten för färgen."
#: src/gcolor3-color-selection.c:466
#: src/gcolor3-color-selection.c:465
msgid "_Value:"
msgstr "_Intensitet:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:467
#: src/gcolor3-color-selection.c:466
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Ljushet för färgen."
#: src/gcolor3-color-selection.c:468
#: src/gcolor3-color-selection.c:467
msgid "_Red:"
msgstr "_Röd:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:469
#: src/gcolor3-color-selection.c:468
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Mängd rött ljus i färgen."
#: src/gcolor3-color-selection.c:470
#: src/gcolor3-color-selection.c:469
msgid "_Green:"
msgstr "_Grön:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:471
#: src/gcolor3-color-selection.c:470
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Mängd grönt ljus i färgen."
#: src/gcolor3-color-selection.c:472
#: src/gcolor3-color-selection.c:471
msgid "_Blue:"
msgstr "_Blå:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:473
#: src/gcolor3-color-selection.c:472
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Mängd blått ljus i färgen."
#: src/gcolor3-color-selection.c:476
#: src/gcolor3-color-selection.c:475
msgid "Op_acity:"
msgstr "Op_acitet:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:484 src/gcolor3-color-selection.c:494
#: src/gcolor3-color-selection.c:483 src/gcolor3-color-selection.c:493
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Genomskinlighet för färgen."
#: src/gcolor3-color-selection.c:501
#: src/gcolor3-color-selection.c:500
msgid "Color _Name:"
msgstr "Färg_namn:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:516
#: src/gcolor3-color-selection.c:515
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as “orange” in this entry."
......@@ -269,15 +264,15 @@ msgstr ""
"Du kan ange ett hexadecimalt färgvärde i HTML-stil, eller helt enkelt ange "
"ett engelskt namn på färgen som exempelvis ”orange” i detta fält."
#: src/gcolor3-color-selection.c:548
#: src/gcolor3-color-selection.c:547
msgid "_Palette:"
msgstr "_Palett:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:578
#: src/gcolor3-color-selection.c:577
msgid "Color Wheel"
msgstr "Färghjul"
#: src/gcolor3-color-selection.c:1043
#: src/gcolor3-color-selection.c:1040
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -287,7 +282,7 @@ msgstr ""
"väljer nu. Du kan dra färgen till en palettpost, eller välja denna färg som "
"den aktuella genom att dra den till det andra färgprovet."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1049
#: src/gcolor3-color-selection.c:1046
msgid ""
"The color you’ve chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -295,21 +290,21 @@ msgstr ""
"Färgen som du valt. Du kan dra den här färgen till en palettpost för att "
"spara den för framtida bruk."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1055
#: src/gcolor3-color-selection.c:1052
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
"now."
msgstr "Den tidigare valda färgen, för jämförelse med färgen som du väljer nu."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1059
#: src/gcolor3-color-selection.c:1056
msgid "The color you’ve chosen."
msgstr "Färgen som du valt."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1428
#: src/gcolor3-color-selection.c:1424
msgid "_Save color here"
msgstr "_Spara färgen här"
#: src/gcolor3-color-selection.c:1634
#: src/gcolor3-color-selection.c:1630
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select “Save color here.”"
......@@ -318,10 +313,16 @@ msgstr ""
"denna post kan du dra ett färgprov hit eller högerklicka och välja ”Spara "
"färg här”."
#: src/gcolor3-window.c:410
#: src/gcolor3-window.c:409
msgid "Picker"
msgstr "Väljare"
#~ msgid "nl.hjdskes.gcolor3"
#~ msgstr "nl.hjdskes.gcolor3"
#~ msgid "Jente Hidskes"
#~ msgstr "Jente Hidskes"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment