Commit b0e373e8 authored by Sabri Ünal's avatar Sabri Ünal 🎨 Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent ac84d81f
Pipeline #135066 passed with stage
in 55 seconds
# Turkish translation for gcolor3.
# Copyright (C) 2019 gcolor3's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gcolor3 package.
# Turkish translation for Color Picker.
# Copyright (C) 2019 Color Picker's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the Color Picker package.
#
# Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcolor3 master\n"
"Project-Id-Version: Color Picker master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/gcolor3/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-02 11:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-10 09:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-21 19:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-28 05:09+0300\n"
"Last-Translator: Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <tr@li.org>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -28,11 +29,6 @@ msgstr "Renk Seçici"
msgid "Choose colors from the picker or the screen"
msgstr "Seçiciden veya ekrandan renk seç"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:7
msgid "nl.hjdskes.gcolor3"
msgstr "nl.hjdskes.gcolor3"
#. Translators: Extra keywords that can be used to search for Gcolor3 in GNOME Shell and Unity
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.desktop.in:13
msgid "Color;Picker;Palette;"
......@@ -40,29 +36,30 @@ msgstr "Renk;Seçici;Palet;"
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Ever wanted to know the value of that color on your screen? Gcolor3 enables "
"you to pick the color from any pixel on your screen. It also offers a "
"palette, so that you can easily mix and match a couple of colors together."
"Ever wanted to know the value of that color on your screen? Color Picker "
"enables you to pick the color from any pixel on your screen. It also offers "
"a palette, so that you can easily mix and match a couple of colors together."
msgstr ""
"Ekranınızdaki o rengin değerini bilmek istediniz mi? Gcolor3, ekrandaki "
"Ekranınızdaki o rengin değerini bilmek istediniz mi? Renk Seçici, ekrandaki "
"herhangi bir pikselden renk seçmenize olanak tanır. Ayrıca bir palet sunar, "
"böylece birkaç rengi kolayca karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:15
msgid ""
"When you have found the perfect combination of colors, naturally you want to "
"save them. Gcolor3 allows you to conveniently save and retrieve colors."
"save them. Color Picker allows you to conveniently save and retrieve colors."
msgstr ""
"Mükemmel renk kombinasyonunu bulduğunuzda, doğal olarak kaydetmek "
"istersiniz. Gcolor3 renkleri kolayca yakalamanızı ve kaydetmenizi sağlar."
"istersiniz. Renk Seçici, renkleri kolayca yakalamanızı ve kaydetmenizi "
"sağlar."
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:19
msgid ""
"Gcolor3 is a color selection dialog written in GTK+ 3. It is much alike "
"Color Picker is a color selection dialog written in GTK+ 3. It is much alike "
"Gcolor2, but uses the newer GTK+ version and other modernisations to better "
"integrate into your modern desktop."
msgstr ""
"Gcolor3, GTK+ 3 ile yazılmış bir renk seçimi iletişim penceresidir. "
"Renk Seçici, GTK+ 3 ile yazılmış bir renk seçimi iletişim penceresidir. "
"Gcolor2'ye çok benzer, ancak modern masaüstünüze daha iyi entegre olmak için "
"daha yeni GTK+ sürümünü ve diğer modernizasyonları kullanır."
......@@ -76,8 +73,8 @@ msgstr "Kaydedilmiş renklerin listesi"
#. Translators: please do NOT translate this.
#: data/nl.hjdskes.gcolor3.appdata.xml.in:43
msgid "Jente Hidskes"
msgstr "Jente Hidskes"
msgid "Christopher Davis"
msgstr "Christopher Davis"
#: data/color-row.ui:31
msgid "Hex"
......@@ -85,11 +82,11 @@ msgstr "Onaltılık"
#: data/color-row.ui:46
msgid "Click to change the color’s name"
msgstr "Rengin ismini değiştirmek için tıklayın"
msgstr "Rengin adını değiştirmek için tıklayın"
#: data/color-row.ui:47
msgid "Name"
msgstr "İsim"
msgstr "Ad"
#: data/color-row.ui:68
msgid "Copy this color’s hex value to the clipboard"
......@@ -105,7 +102,7 @@ msgstr "Klavye _Kısayolları"
#: data/menus.ui:11
msgid "_About Color Picker"
msgstr "Renk Seçici H_akkında"
msgstr "Renk Seçici _Hakkında"
#: data/shortcuts.ui:14
msgctxt "shortcut window"
......@@ -181,7 +178,7 @@ msgstr "Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>, 2019"
msgid "Website"
msgstr "Web sitesi"
#: src/gcolor3-color-selection.c:409
#: src/gcolor3-color-selection.c:361
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -189,11 +186,7 @@ msgstr ""
"Dış çemberden istediğiniz bir rengi seçin. İçteki üçgeni kullanarak rengin "
"koyuluğunu ya da açıklığını seçebilirsiniz."
#: src/gcolor3-color-selection.c:439
msgid "Picking a color is currently not supported on Wayland."
msgstr "Renk seçimi Wayland üstünde henüz desteklenmiyor."
#: src/gcolor3-color-selection.c:450
#: src/gcolor3-color-selection.c:387
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -201,83 +194,83 @@ msgstr ""
"Damlalığa tıkladıktan sonra ekranınızdaki istediğiniz bir renge tıklayarak "
"rengi seçebilirsiniz."
#: src/gcolor3-color-selection.c:461
#: src/gcolor3-color-selection.c:397
msgid "_Hue:"
msgstr "_Renk Özü:"
msgstr "_Renk tonu:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:462
#: src/gcolor3-color-selection.c:398
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Renk tekerleği üstündeki konum."
#: src/gcolor3-color-selection.c:464
#: src/gcolor3-color-selection.c:400
msgid "S_aturation:"
msgstr "D_oygunluk:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:465
#: src/gcolor3-color-selection.c:401
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Rengin yoğunluğu."
#: src/gcolor3-color-selection.c:466
#: src/gcolor3-color-selection.c:402
msgid "_Value:"
msgstr "_Değer:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:467
#: src/gcolor3-color-selection.c:403
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Rengin parlaklığı."
#: src/gcolor3-color-selection.c:468
#: src/gcolor3-color-selection.c:404
msgid "_Red:"
msgstr "_Kırmızı:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:469
#: src/gcolor3-color-selection.c:405
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Renkteki kırmızı ışık miktarı."
#: src/gcolor3-color-selection.c:470
#: src/gcolor3-color-selection.c:406
msgid "_Green:"
msgstr "_Yeşil:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:471
#: src/gcolor3-color-selection.c:407
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Renkteki yeşil ışık miktarı."
#: src/gcolor3-color-selection.c:472
#: src/gcolor3-color-selection.c:408
msgid "_Blue:"
msgstr "_Mavi:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:473
#: src/gcolor3-color-selection.c:409
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Renkteki mavi ışık miktarı."
#: src/gcolor3-color-selection.c:476
#: src/gcolor3-color-selection.c:412
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Işık geçirmezlik:"
msgstr "_Matlık:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:484 src/gcolor3-color-selection.c:494
#: src/gcolor3-color-selection.c:420 src/gcolor3-color-selection.c:430
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Rengin şeffaflığı."
#: src/gcolor3-color-selection.c:501
#: src/gcolor3-color-selection.c:437
msgid "Color _Name:"
msgstr "Renk _Adı:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:516
#: src/gcolor3-color-selection.c:452
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as “orange” in this entry."
msgstr ""
"HTML biçemi bir onaltılık renk değeri girebileceğiniz gibi, \"orange\" gibi "
"HTML biçemi bir onaltılık renk değeri girebileceğiniz gibi, “orange” gibi "
"bir renk adı da belirtebilirsiniz."
#: src/gcolor3-color-selection.c:548
#: src/gcolor3-color-selection.c:484
msgid "_Palette:"
msgstr "_Palet:"
#: src/gcolor3-color-selection.c:578
#: src/gcolor3-color-selection.c:514
msgid "Color Wheel"
msgstr "Renk Çemberi"
#: src/gcolor3-color-selection.c:1043
#: src/gcolor3-color-selection.c:964
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -287,7 +280,7 @@ msgstr ""
"bir palete sürükleyebilir ya da diğer renk örneklerinin yanına sürükleyerek "
"onu geçerli renk yapabilirsiniz."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1049
#: src/gcolor3-color-selection.c:970
msgid ""
"The color you’ve chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -295,21 +288,21 @@ msgstr ""
"Seçtiğiniz renk. Bu rengi bir palete sürükleyerek ileride kullanmak üzere "
"kaydedebilirsiniz."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1055
#: src/gcolor3-color-selection.c:976
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you’re selecting "
"now."
msgstr "Şimdi seçtiğiniz rengi karşılaştırmak için önceden seçilen renk."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1059
#: src/gcolor3-color-selection.c:980
msgid "The color you’ve chosen."
msgstr "Seçmiş olduğunuz renk."
#: src/gcolor3-color-selection.c:1428
#: src/gcolor3-color-selection.c:1348
msgid "_Save color here"
msgstr "_Rengi buraya kaydet"
#: src/gcolor3-color-selection.c:1634
#: src/gcolor3-color-selection.c:1554
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select “Save color here.”"
......@@ -318,12 +311,6 @@ msgstr ""
"girdiyi değiştirmek isterseniz buraya bir renk örneğini sürekledikten sonra "
"“Rengi buraya kaydet” ögesini seçiniz."
#: src/gcolor3-window.c:410
#: src/gcolor3-window.c:409
msgid "Picker"
msgstr "Seçici"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Hakkında"
#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "_Çıkış"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment