Commit 1661b752 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Add Hungarian translation

parent 0355ccdd
Pipeline #113892 passed with stage
in 1 minute and 32 seconds
da
en_GB
es
hu
pl
pt_BR
# Hungarian translation for icon-tool.
# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the icon-tool package.
#
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icon-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/icon-tool/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-09 07:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-11 07:14+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 18.12.3\n"
#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.IconPreview.desktop.in:3 src/main.vala:117 src/saver.vala:60
#: src/views/colour.vala:97 src/window.vala:152 src/window.vala:316
msgid "Icon Preview"
msgstr "Ikonelőnézet"
#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:9
msgid "Tool for designing icons"
msgstr "Egy eszköz ikonok tervezéséhez"
#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:11
msgid ""
"Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME desktop."
msgstr ""
"Az Ikonelőnézet olyan ikonok tervezéséhez készült eszköz, amelyek a GNOME "
"asztal számára készülnek."
#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:22
msgid "Welcome screen"
msgstr "Üdvözlő képernyő"
#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:26
msgid "Previewing an Application icon"
msgstr "Egy alkalmazásikon előnézete"
#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:48
msgid "Zander Brown"
msgstr "Zander Brown"
#: data/org.gnome.IconPreview.desktop.in:4
msgid "Preview icons"
msgstr "Ikonok előnézete"
#: src/common.vala:14
msgid "Copyright © 2018-19 Zander Brown"
msgstr "Copyright © 2018-19 Zander Brown"
#: src/common.vala:18
msgid "translator-credits"
msgstr "Úr Balázs <ur.balazs at fsf dot hu>, 2019."
#: src/common.vala:20
msgid "Repository"
msgstr "Tároló"
#: src/common.vala:22
msgid "Kept sane by"
msgstr "Fenntartják az észszerűséget"
#: src/exporter/exporter.ui:18
msgid ""
"Export the icon for production use. Off-canvas objects are removed and the "
"SVG is optimised for size"
msgstr ""
"Az ikon exportálása produktív használathoz. A vásznon kívüli objektumok "
"eltávolításra kerülnek, és az SVG optimalizálva lesz a mérethez"
#: src/exporter/exporter.ui:68 src/window.vala:228
msgid "Regular"
msgstr "Szabályos"
#: src/exporter/exporter.ui:88
msgid "Save Regular As…"
msgstr "Szabályos mentése másként…"
#: src/exporter/exporter.ui:144 src/window.vala:232
msgid "Nightly"
msgstr "Éjszakai"
#: src/exporter/exporter.ui:164
msgid "Save Nightly As…"
msgstr "Éjszakai mentése másként…"
#: src/exporter/exporter.ui:195
msgid "Save Symbolic As…"
msgstr "Szimbolikus mentése másként…"
#: src/exporter/exporter.ui:217 src/window.vala:238
msgid "Symbolic"
msgstr "Szimbolikus"
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Application"
msgstr "Alkalmazás"
#: src/help-overlay.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "New Window"
msgstr "Új ablak"
#: src/help-overlay.ui:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open an icon"
msgstr "Egy ikon megnyitása"
#: src/help-overlay.ui:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the recent list"
msgstr "A legutóbbi lista megnyitása"
#: src/help-overlay.ui:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the menu"
msgstr "A menü megnyitása"
#: src/help-overlay.ui:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit the application"
msgstr "Kilépés az alkalmazásból"
#: src/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "View"
msgstr "Nézet"
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reload the icon"
msgstr "Az ikon újratöltése"
#: src/help-overlay.ui:67
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export the icon"
msgstr "Az ikon exportálása"
#: src/help-overlay.ui:74
msgctxt "shortcut window"
msgid "Shuffle icons"
msgstr "Ikonok megkeverése"
#: src/help-overlay.ui:81
msgctxt "shortcut window"
msgid "Take screenshot"
msgstr "Képernyőkép készítése"
#: src/help-overlay.ui:88
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Teljes képernyő átváltása"
#: src/main.vala:50
msgid "no longer supported"
msgstr "többé nem támogatott"
#. If opening the palette directly
#: src/main.vala:96
msgid ""
"Palette is all grown up!\n"
"It’s now available separately as org.gnome.zbrown.Palette"
msgstr ""
"A paletta teljesen felnőtt!\n"
"Mostantól különállóan érhető el org.gnome.zbrown.Palette objektumként"
#: src/menus.ui:6
msgid "_New Window"
msgstr "Ú_j ablak"
#: src/menus.ui:12
msgid "_Reload"
msgstr "Új_ratöltés"
#: src/menus.ui:17
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Képernyőkép készítése"
#: src/menus.ui:22
msgid "_Shuffle Example Icons"
msgstr "_Példaikonok megkeverése"
#: src/menus.ui:29
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Gyorsbillentyűk"
#: src/menus.ui:33
msgid "_About Icon Preview"
msgstr "Az Ikonelőnézet _névjegye"
#: src/saver.ui:50
msgid "Close"
msgstr "Bezárás"
#: src/saver.ui:59
msgid "Save…"
msgstr "Mentés…"
#: src/saver.ui:77
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Másolás a vágólapra"
#: src/saver.vala:48
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Képernyőkép mentése"
#: src/saver.vala:48 src/window.vala:245
msgid "_Save"
msgstr "_Mentés"
#: src/saver.vala:52
msgid "Preview"
msgstr "Előnézet"
#: src/saver.vala:69
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
#: src/saver.vala:75
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"
#: src/saver.vala:86
msgid "Failed to save screenshot"
msgstr "A képernyőkép mentése sikertelen"
#: src/views/symbolicpane.ui:443
msgid "Button"
msgstr "Gomb"
#: src/views/symbolicpane.ui:465
msgid "Insensitive"
msgstr "Érzéketlen"
#: src/views/symbolicpane.ui:486
msgid "Suggested"
msgstr "Javasolt"
#: src/views/symbolicpane.ui:510
msgid "Destructive"
msgstr "Romboló"
#: src/views/symbolic.vala:58
msgid "Rename"
msgstr "Átnevezés"
#: src/views/symbolic.vala:74
msgid ""
"The icon is not recoloring because the file name needs to end in “-symbolic”"
msgstr ""
"Az ikon nincs újraszínezve, mert a fájlnévnek „-symbolic” végződésűnek kell "
"lennie"
#: src/window.ui:39
msgid "Make a new GNOME Icon"
msgstr "Új GNOME ikon készítése"
#: src/window.ui:79 src/wizard.vala:39
msgid "New App Icon"
msgstr "Új alkalmazásikon"
#: src/window.ui:94 src/wizard.vala:35
msgid "New Symbolic Icon"
msgstr "Új szimbolikus ikon"
#: src/window.ui:115
msgid "An application’s identity"
msgstr "Egy alkalmazás személyazonossága"
#: src/window.ui:130
msgid "For actions, status and other things needed in apps"
msgstr ""
"Az alkalmazásokban szükséges műveletekhez, állapothoz és egyéb dolgokhoz"
#: src/window.ui:162
msgid "Open"
msgstr "Megnyitás"
#: src/window.ui:166
msgid "Open an icon"
msgstr "Egy ikon megnyitása"
#: src/window.ui:180
msgid "Recent"
msgstr "Legutóbbi"
#: src/window.ui:208
msgid "Menu"
msgstr "Menü"
#: src/window.ui:231
msgid "Export"
msgstr "Exportálás"
#: src/window.vala:143
msgid "This file is defective"
msgstr "Ez a fájl hiányos"
#: src/window.vala:144
msgid ""
"Please start from a template to ensure that your file will work as a GNOME "
"icon"
msgstr ""
"Kezdjen egy sablonból, annak biztosításához hogy a fájl működjön GNOME "
"ikonként"
#: src/window.vala:185
msgid "Select Icon"
msgstr "Ikon kiválasztása"
#: src/window.vala:185
msgid "_Open"
msgstr "_Megnyitás"
#: src/window.vala:188
msgid "Icons"
msgstr "Ikonok"
#: src/window.vala:245
msgid "Save"
msgstr "Mentés"
#: src/window.vala:252
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/window.vala:258
msgid "SVG"
msgstr "SVG"
#: src/window.vala:268
msgid "Failed to save exported file"
msgstr "Nem sikerült elmenteni az exportált fájlt"
#: src/wizard.ui:56
msgid "Icon Location"
msgstr "Ikon helye"
#: src/wizard.ui:77
msgid "Save Icon"
msgstr "Ikon mentése"
#: src/wizard.ui:92
msgid "label"
msgstr "címke"
#: src/wizard.ui:108
msgid "The icon SVG file will be stored in this directory"
msgstr "Az ikon SVG-fájl ebben a könyvtárban lesz eltárolva"
#: src/wizard.ui:157
msgid "_Cancel"
msgstr "_Mégse"
#: src/wizard.ui:163
msgid "_Create"
msgstr "_Létrehozás"
#: src/wizard.vala:36
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikonnév"
#: src/wizard.vala:37
msgid "All lowercase with dashes between words, e.g. list-add"
msgstr ""
"Csak ékezet nélküli kisbetűk, kötőjellel a szavak között, például "
"lista-hozzaadas"
#: src/wizard.vala:40
msgid "App Name"
msgstr "Alkalmazásnév"
#. Hmm
#: src/wizard.vala:42
msgid "The reverse domain notation name, e.g. org.inkscape.Inkscape"
msgstr "A fordított tartományjelölés neve, például org.inkscape.Inkscape"
#: src/wizard.vala:49
msgid "Expecting at least one “-”"
msgstr "Legalább egy „-” elvárt"
#: src/wizard.vala:52
msgid "Expecting at least one “.”"
msgstr "Legalább egy „.” elvárt"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment