Commit 54314945 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 82009f7f
Pipeline #151934 passed with stage
in 2 minutes and 46 seconds
# Hungarian translation for icon-tool.
# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the icon-tool package.
#
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2019.
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2019, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icon-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/icon-tool/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-22 12:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-27 21:51+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/app-icon-preview/i"
"ssues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-29 23:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 20:10+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -16,55 +17,57 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 18.12.3\n"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.design.IconPreview.desktop.in:3 src/main.vala:118
#: src/saver.vala:60 src/views/colour.vala:97 src/window.vala:153
#: src/window.vala:327
msgid "Icon Preview"
msgstr "Ikonelőnézet"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:9
msgid "Tool for designing icons"
msgstr "Egy eszköz ikonok tervezéséhez"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:11
"X-Generator: Lokalize 19.04.3\n"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:8
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.desktop.in.in:3 src/main.vala:118
#: src/saver.vala:60 src/views/colour.vala:97 src/window.ui:13
#: src/window.vala:152 src/window.vala:321
#| msgid "Icon Preview"
msgid "App Icon Preview"
msgstr "Alkalmazásikon-előnézet"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:9
#| msgid "Tool for designing icons"
msgid "Tool for designing applications icons"
msgstr "Egy eszköz alkalmazások ikonjainak tervezéséhez"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:11
#| msgid ""
#| "Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME desktop."
msgid ""
"Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME desktop."
"App Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME "
"desktop."
msgstr ""
"Az Ikonelőnézet olyan ikonok tervezéséhez készült eszköz, amelyek a GNOME "
"asztal számára készülnek."
"Az Alkalmazásikon-előnézet olyan ikonok tervezéséhez készült eszköz, amelyek"
" a GNOME asztal számára készülnek."
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:22
msgid "Welcome screen"
msgstr "Üdvözlő képernyő"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:26
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:22
msgid "Previewing an Application icon"
msgstr "Egy alkalmazásikon előnézete"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.appdata.xml.in:51
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:54
msgid "Zander Brown"
msgstr "Zander Brown"
#: data/org.gnome.design.IconPreview.desktop.in:4
msgid "Preview icons"
msgstr "Ikonok előnézete"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.desktop.in.in:4
#| msgid "Previewing an Application icon"
msgid "Preview applications icons"
msgstr "Alkalmazások ikonjainak előnézete"
#: src/common.vala:14
#: src/common.vala:36
msgid "Copyright © 2018-19 Zander Brown"
msgstr "Copyright © 2018-19 Zander Brown"
#: src/common.vala:18
#: src/common.vala:40
msgid "translator-credits"
msgstr "Úr Balázs <ur.balazs at fsf dot hu>, 2019."
msgstr "Úr Balázs <ur.balazs at fsf dot hu>, 2019, 2020."
#: src/common.vala:20
#: src/common.vala:42
msgid "Repository"
msgstr "Tároló"
#: src/common.vala:22
#: src/common.vala:44
msgid "Kept sane by"
msgstr "Fenntartják az észszerűséget"
......@@ -76,7 +79,7 @@ msgstr ""
"Az ikon exportálása produktív használathoz. A vásznon kívüli objektumok "
"eltávolításra kerülnek, és az SVG optimalizálva lesz a mérethez"
#: src/exporter/exporter.ui:68 src/window.vala:239
#: src/exporter/exporter.ui:68
msgid "Regular"
msgstr "Szabályos"
......@@ -84,7 +87,7 @@ msgstr "Szabályos"
msgid "Save Regular As…"
msgstr "Szabályos mentése másként…"
#: src/exporter/exporter.ui:144 src/window.vala:243
#: src/exporter/exporter.ui:144
msgid "Nightly"
msgstr "Éjszakai"
......@@ -96,7 +99,7 @@ msgstr "Éjszakai mentése másként…"
msgid "Save Symbolic As…"
msgstr "Szimbolikus mentése másként…"
#: src/exporter/exporter.ui:217 src/window.vala:249
#: src/exporter/exporter.ui:217
msgid "Symbolic"
msgstr "Szimbolikus"
......@@ -156,7 +159,6 @@ msgid "Take screenshot"
msgstr "Képernyőkép készítése"
#: src/help-overlay.ui:88
#| msgid "Copy to Clipboard"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy a screenshot to clipboard"
msgstr "Képernyőkép másolása a vágólapra"
......@@ -166,7 +168,7 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Teljes képernyő átváltása"
#: src/main.vala:50
#: src/main.vala:49
msgid "no longer supported"
msgstr "többé nem támogatott"
......@@ -200,8 +202,9 @@ msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Gyorsbillentyűk"
#: src/menus.ui:33
msgid "_About Icon Preview"
msgstr "Az Ikonelőnézet _névjegye"
#| msgid "_About Icon Preview"
msgid "_About App Icon Preview"
msgstr "Az Alkalmazásikon-előnézet _névjegye"
#: src/saver.ui:50
msgid "Close"
......@@ -219,7 +222,7 @@ msgstr "Másolás a vágólapra"
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Képernyőkép mentése"
#: src/saver.vala:48 src/window.vala:256
#: src/saver.vala:48 src/window.vala:250
msgid "_Save"
msgstr "_Mentés"
......@@ -239,79 +242,40 @@ msgstr "JPEG"
msgid "Failed to save screenshot"
msgstr "A képernyőkép mentése sikertelen"
#: src/views/symbolicpane.ui:443
msgid "Button"
msgstr "Gomb"
#: src/views/symbolicpane.ui:465
msgid "Insensitive"
msgstr "Érzéketlen"
#: src/views/symbolicpane.ui:486
msgid "Suggested"
msgstr "Javasolt"
#: src/views/symbolicpane.ui:510
msgid "Destructive"
msgstr "Romboló"
#: src/views/symbolic.vala:58
msgid "Rename"
msgstr "Átnevezés"
#: src/views/symbolic.vala:74
msgid ""
"The icon is not recoloring because the file name needs to end in “-symbolic”"
msgstr ""
"Az ikon nincs újraszínezve, mert a fájlnévnek „-symbolic” végződésűnek kell "
"lennie"
#: src/window.ui:39
msgid "Make a new GNOME Icon"
msgstr "Új GNOME ikon készítése"
#: src/window.ui:79 src/wizard.vala:39
msgid "New App Icon"
msgstr "Új alkalmazásikon"
#: src/window.ui:94 src/wizard.vala:35
msgid "New Symbolic Icon"
msgstr "Új szimbolikus ikon"
#: src/window.ui:115
msgid "An application’s identity"
msgstr "Egy alkalmazás személyazonossága"
#: src/window.ui:130
msgid "For actions, status and other things needed in apps"
msgstr ""
"Az alkalmazásokban szükséges műveletekhez, állapothoz és egyéb dolgokhoz"
#: src/window.ui:162
#: src/window.ui:21
msgid "Open"
msgstr "Megnyitás"
#: src/window.ui:166
#: src/window.ui:25
msgid "Open an icon"
msgstr "Egy ikon megnyitása"
#: src/window.ui:180
#: src/window.ui:39
msgid "Recent"
msgstr "Legutóbbi"
#: src/window.ui:208
#: src/window.ui:67
msgid "Menu"
msgstr "Menü"
#: src/window.ui:231
#: src/window.ui:83
msgid "Export"
msgstr "Exportálás"
#: src/window.vala:144
#: src/window.ui:119
#| msgid "Make a new GNOME Icon"
msgid "Make a new App Icon"
msgstr "Új alkalmazásikon készítése"
#: src/window.ui:274
msgid "New App Icon"
msgstr "Új alkalmazásikon"
#: src/window.vala:143
msgid "This file is defective"
msgstr "Ez a fájl hiányos"
#: src/window.vala:145
#: src/window.vala:144
msgid ""
"Please start from a template to ensure that your file will work as a GNOME "
"icon"
......@@ -319,81 +283,78 @@ msgstr ""
"Kezdjen egy sablonból, annak biztosításához hogy a fájl működjön GNOME "
"ikonként"
#: src/window.vala:188
#: src/window.vala:184
msgid "Select Icon"
msgstr "Ikon kiválasztása"
#: src/window.vala:188
#: src/window.vala:184
msgid "_Open"
msgstr "_Megnyitás"
#: src/window.vala:191
#: src/window.vala:186
#| msgid "_Cancel"
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
#: src/window.vala:189
msgid "Icons"
msgstr "Ikonok"
#: src/window.vala:256
msgid "Save"
msgstr "Mentés"
#: src/window.vala:232
#| msgid "Save Regular As…"
msgid "Save Regular"
msgstr "Szabályos mentése"
#: src/window.vala:263
#: src/window.vala:237
#| msgid "Save Symbolic As…"
msgid "Save Symbolic"
msgstr "Szimbolikus mentése"
#: src/window.vala:243
#| msgid "Save Nightly As…"
msgid "Save Nightly"
msgstr "Éjszakai mentése"
#: src/window.vala:257
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/window.vala:269
#: src/window.vala:263
msgid "SVG"
msgstr "SVG"
#: src/window.vala:279
#: src/window.vala:273
msgid "Failed to save exported file"
msgstr "Nem sikerült elmenteni az exportált fájlt"
#: src/wizard.ui:56
#: src/wizard.ui:46
msgid "App Name"
msgstr "Alkalmazásnév"
#: src/wizard.ui:58
msgid "Icon Location"
msgstr "Ikon helye"
#: src/wizard.ui:77
#: src/wizard.ui:79
msgid "Save Icon"
msgstr "Ikon mentése"
#: src/wizard.ui:92
msgid "label"
msgstr "címke"
#: src/wizard.ui:94
msgid "The reverse domain notation name, e.g. org.inkscape.Inkscape"
msgstr "A fordított tartományjelölés neve, például org.inkscape.Inkscape"
#: src/wizard.ui:108
#: src/wizard.ui:110
msgid "The icon SVG file will be stored in this directory"
msgstr "Az ikon SVG-fájl ebben a könyvtárban lesz eltárolva"
#: src/wizard.ui:157
#: src/wizard.ui:159
msgid "_Cancel"
msgstr "_Mégse"
#: src/wizard.ui:163
#: src/wizard.ui:165
msgid "_Create"
msgstr "_Létrehozás"
#: src/wizard.vala:36
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikonnév"
#: src/wizard.vala:37
msgid "All lowercase with dashes between words, e.g. list-add"
msgstr ""
"Csak ékezet nélküli kisbetűk, kötőjellel a szavak között, például lista-"
"hozzaadas"
#: src/wizard.vala:40
msgid "App Name"
msgstr "Alkalmazásnév"
#. Hmm
#: src/wizard.vala:42
msgid "The reverse domain notation name, e.g. org.inkscape.Inkscape"
msgstr "A fordított tartományjelölés neve, például org.inkscape.Inkscape"
#: src/wizard.vala:49
msgid "Expecting at least one “-”"
msgstr "Legalább egy „-” elvárt"
#: src/wizard.vala:52
#: src/wizard.vala:31
msgid "Expecting at least one “.”"
msgstr "Legalább egy „.” elvárt"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment