pl.po 8.68 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
# Polish translation for icon-tool.
# Copyright © 2019 the icon-tool authors.
# This file is distributed under the same license as the icon-tool package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icon-tool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/icon-tool/"
"issues\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12 13
"POT-Creation-Date: 2019-09-03 11:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-08 11:08+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:8
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24 25
#: data/org.gnome.IconPreview.desktop.in:3 src/main.vala:117 src/saver.vala:60
#: src/views/colour.vala:97 src/window.vala:152 src/window.vala:316
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
msgid "Icon Preview"
msgstr "Podgląd ikon"

#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:9
msgid "Tool for designing icons"
msgstr "Narzędzie do projektowania ikon"

#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:11
msgid ""
"Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME desktop."
msgstr "Podgląd ikon to narzędzie do projektowania ikon dla środowiska GNOME."

#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:22
msgid "Welcome screen"
msgstr "Ekran powitalny"

#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:26
msgid "Previewing an Application icon"
msgstr "Podgląd ikony programu"

#: data/org.gnome.IconPreview.appdata.xml.in:48
msgid "Zander Brown"
msgstr "Zander Brown"

#: data/org.gnome.IconPreview.desktop.in:4
msgid "Preview icons"
msgstr "Podgląd ikon"

#: src/common.vala:14
msgid "Copyright © 2018-19 Zander Brown"
msgstr "Copyright © 2018-2019 Zander Brown"

#: src/common.vala:18
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2019"

#: src/common.vala:20
msgid "Repository"
msgstr "Repozytorium"

#: src/common.vala:22
msgid "Kept sane by"
msgstr "Pomocnicy:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
72
#: src/exporter/exporter.ui:18
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74 75
"Export the icon for production use. Off-canvas objects are removed and the "
"SVG is optimised for size"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
76
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77 78
"Eksport ikony do użytku. Obiekty poza płótnem są usuwane, a rozmiar pliku "
"SVG jest optymalizowany"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
79

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
80 81 82
#: src/exporter/exporter.ui:68 src/window.vala:228
msgid "Regular"
msgstr "Zwykła"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
84
#: src/exporter/exporter.ui:88
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85 86 87
msgid "Save Regular As…"
msgstr "Zapisz zwykłą jako…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88 89 90
#: src/exporter/exporter.ui:144 src/window.vala:232
msgid "Nightly"
msgstr "Nightly"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
92
#: src/exporter/exporter.ui:164
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
93 94 95
msgid "Save Nightly As…"
msgstr "Zapisz Nightly jako…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
96
#: src/exporter/exporter.ui:195
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
97 98 99
msgid "Save Symbolic As…"
msgstr "Zapisz symboliczną jako…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100 101 102 103
#: src/exporter/exporter.ui:217 src/window.vala:238
msgid "Symbolic"
msgstr "Symboliczna"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Application"
msgstr "Program"

#: src/help-overlay.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "New Window"
msgstr "Nowe okno"

#: src/help-overlay.ui:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open an icon"
msgstr "Otwarcie ikony"

#: src/help-overlay.ui:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the recent list"
msgstr "Otwarcie listy ostatnio używanych"

#: src/help-overlay.ui:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the menu"
msgstr "Otwarcie menu"

#: src/help-overlay.ui:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit the application"
msgstr "Zakończenie działania programu"

#: src/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "View"
msgstr "Widok"

#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reload the icon"
msgstr "Ponowne wczytanie ikony"

#: src/help-overlay.ui:67
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export the icon"
msgstr "Eksport ikony"

#: src/help-overlay.ui:74
msgctxt "shortcut window"
msgid "Shuffle icons"
msgstr "Wymieszanie ikon"

#: src/help-overlay.ui:81
msgctxt "shortcut window"
msgid "Take screenshot"
msgstr "Wykonanie zrzutu ekranu"

#: src/help-overlay.ui:88
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Przełączenie pełnego ekranu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
164
#: src/main.vala:50
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165 166 167 168
msgid "no longer supported"
msgstr "nie jest już obsługiwane"

#. If opening the palette directly
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169
#: src/main.vala:96
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
msgid ""
"Palette is all grown up!\n"
"It’s now available separately as org.gnome.zbrown.Palette"
msgstr ""
"Paleta się usamodzielniła!\n"
"Jest teraz dostępna jako program org.gnome.zbrown.Palette"

#: src/menus.ui:6
msgid "_New Window"
msgstr "_Nowe okno"

#: src/menus.ui:12
msgid "_Reload"
msgstr "_Wczytaj ponownie"

#: src/menus.ui:17
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "Wykonaj _zrzut ekranu"

#: src/menus.ui:22
msgid "_Shuffle Example Icons"
msgstr "Wy_mieszaj przykładowe ikony"

#: src/menus.ui:29
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty _klawiszowe"

#: src/menus.ui:33
msgid "_About Icon Preview"
msgstr "_O programie"

#: src/saver.ui:50
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

#: src/saver.ui:59
msgid "Save…"
msgstr "Zapisz…"

#: src/saver.ui:77
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Skopiuj do schowka"

#: src/saver.vala:48
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Zapis zrzutu ekranu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217
#: src/saver.vala:48 src/window.vala:245
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"

#: src/saver.vala:52
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"

#: src/saver.vala:69
msgid "PNG"
msgstr "PNG"

#: src/saver.vala:75
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"

#: src/saver.vala:86
msgid "Failed to save screenshot"
msgstr "Zapisanie zrzutu ekranu się nie powiodło"

#: src/views/symbolicpane.ui:443
msgid "Button"
msgstr "Przycisk"

#: src/views/symbolicpane.ui:465
msgid "Insensitive"
msgstr "Nieaktywny"

#: src/views/symbolicpane.ui:486
msgid "Suggested"
msgstr "Sugerowany"

#: src/views/symbolicpane.ui:510
msgid "Destructive"
msgstr "Destrukcyjny"

#: src/views/symbolic.vala:58
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"

#: src/views/symbolic.vala:74
msgid ""
"The icon is not recoloring because the file name needs to end in “-symbolic”"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
261 262
"Ikona nie jest przekoloryzowywana, ponieważ nazwa pliku musi kończyć się „-"
"symbolic”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264
#: src/window.ui:39
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265 266 267
msgid "Make a new GNOME Icon"
msgstr "Utworzenie nowej ikony GNOME"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
#: src/window.ui:79 src/wizard.vala:39
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
269 270 271
msgid "New App Icon"
msgstr "Nowa ikona programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272
#: src/window.ui:94 src/wizard.vala:35
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
273 274 275
msgid "New Symbolic Icon"
msgstr "Nowa ikona symboliczna"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276
#: src/window.ui:115
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
277 278 279
msgid "An application’s identity"
msgstr "Tożsamość programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
280
#: src/window.ui:130
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
281 282 283
msgid "For actions, status and other things needed in apps"
msgstr "Dla działań, stanu i innych rzeczy potrzebnych w programach"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284
#: src/window.ui:162
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285 286 287
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
288
#: src/window.ui:166
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289 290 291
msgid "Open an icon"
msgstr "Otwiera ikonę"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
292
#: src/window.ui:180
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
293 294 295
msgid "Recent"
msgstr "Ostatnio używane"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296
#: src/window.ui:208
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297 298 299
msgid "Menu"
msgstr "Menu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
300
#: src/window.ui:231
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
301 302 303
msgid "Export"
msgstr "Wyeksportuj"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304
#: src/window.vala:143
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
305 306 307
msgid "This file is defective"
msgstr "Ten plik jest wadliwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308
#: src/window.vala:144
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309 310 311 312 313 314 315
msgid ""
"Please start from a template to ensure that your file will work as a GNOME "
"icon"
msgstr ""
"Proszę zacząć od szablonu, aby zapewnić, że plik będzie działał jako ikona "
"GNOME"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316
#: src/window.vala:185
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
317 318 319
msgid "Select Icon"
msgstr "Wybór ikony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320
#: src/window.vala:185
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321 322 323
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324
#: src/window.vala:188
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325 326 327
msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
#: src/window.vala:245
msgid "Save"
msgstr "Zapis"

#: src/window.vala:252
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

#: src/window.vala:258
msgid "SVG"
msgstr "SVG"

#: src/window.vala:268
msgid "Failed to save exported file"
msgstr "Zapisanie eksportowanego pliku się nie powiodło"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
#: src/wizard.ui:56
msgid "Icon Location"
msgstr "Położenie ikony"

#: src/wizard.ui:77
msgid "Save Icon"
msgstr "Zapis ikony"

#: src/wizard.ui:92
msgid "label"
msgstr "etykieta"

#: src/wizard.ui:108
msgid "The icon SVG file will be stored in this directory"
msgstr "Plik SVG ikony zostanie zapisany w tym katalogu"

#: src/wizard.ui:157
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

#: src/wizard.ui:163
msgid "_Create"
msgstr "_Utwórz"

#: src/wizard.vala:36
msgid "Icon Name"
msgstr "Nazwa ikony"

#: src/wizard.vala:37
msgid "All lowercase with dashes between words, e.g. list-add"
msgstr "Małe znaki z myślnikami między wyrazami, np. „list-add”"

#: src/wizard.vala:40
msgid "App Name"
msgstr "Nazwa programu"

#. Hmm
#: src/wizard.vala:42
msgid "The reverse domain notation name, e.g. org.inkscape.Inkscape"
msgstr "Odwrotna notacja nazwy domeny, np. „org.inkscape.Inkscape”"

#: src/wizard.vala:49
msgid "Expecting at least one “-”"
msgstr "Oczekiwano co najmniej jednego znaku „-”"

#: src/wizard.vala:52
msgid "Expecting at least one “.”"
msgstr "Oczekiwano co najmniej jednego znaku „.”"