Commit 434d17fd authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by Administrator

Update Danish translation

parent 779a1678
Pipeline #226182 passed with stage
in 22 minutes and 21 seconds
# Danish translation for icon-tool.
# Copyright (C) 2019 icon-tool's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the icon-tool package.
# scootergrisen, 2019-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icon-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/app-icon-"
"preview/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-29 23:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-09 00:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
# scootergrisen: forslag "Programikonforhåndsvisning", "Forhåndsvisning af programikon"
# scootergrisen: måske bedst at starte programnavnet med det vigtige først
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:8
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.desktop.in.in:3 src/main.vala:118
#: src/saver.vala:60 src/views/colour.vala:97 src/window.ui:13
#: src/window.vala:152 src/window.vala:321
#| msgid "Icon Preview"
msgid "App Icon Preview"
msgstr "Forhåndsvisning af programikon"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:9
#| msgid "Tool for designing icons"
msgid "Tool for designing applications icons"
msgstr "Værktøj til at designe programikoner"
# scootergrisen: forslag "Programikonforhåndsvisning", "Forhåndsvisning af programikon"
# scootergrisen: måske bedst at starte programnavnet med det vigtige først
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:11
#| msgid ""
#| "Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME desktop."
msgid ""
"App Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME "
"desktop."
msgstr ""
"Forhåndsvisning af programikon er et værktøj til at designe ikoner til GNOME-"
"skrivebordet."
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:22
msgid "Previewing an Application icon"
msgstr "Forhåndsvisning af et programikon"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:54
msgid "Zander Brown"
msgstr "Zander Brown"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.desktop.in.in:4
#| msgid "Previewing an Application icon"
msgid "Preview applications icons"
msgstr "Forhåndsvisning af programikoner"
#: src/common.vala:36
msgid "Copyright © 2018-19 Zander Brown"
msgstr "Ophavsret © 2018-19 Zander Brown"
#: src/common.vala:40
msgid "translator-credits"
msgstr "scootergrisen"
#: src/common.vala:42
msgid "Repository"
msgstr "Arkiv"
#: src/common.vala:44
msgid "Kept sane by"
msgstr "Med hjælp fra"
#: src/exporter/exporter.ui:18
#| msgid ""
#| "Export the icon for production use.\n"
#| "Off-canvas objects are removed and the SVG is optimised for size"
msgid ""
"Export the icon for production use. Off-canvas objects are removed and the "
"SVG is optimised for size"
msgstr ""
"Eksportér ikonet til færdig brug. Objekter, som er udenfor lærredet, fjernes "
"og SVG'en optimeres for at holde filstørrelsen nede"
#: src/exporter/exporter.ui:68
msgid "Regular"
msgstr "Almindelig"
#: src/exporter/exporter.ui:88
msgid "Save Regular As…"
msgstr "Gem almindelig som …"
#: src/exporter/exporter.ui:144
msgid "Nightly"
msgstr "Natlig"
#: src/exporter/exporter.ui:164
msgid "Save Nightly As…"
msgstr "Gem natlig som …"
#: src/exporter/exporter.ui:195
msgid "Save Symbolic As…"
msgstr "Gem symbolsk som …"
#: src/exporter/exporter.ui:217
#| msgid "New Symbolic Icon"
msgid "Symbolic"
msgstr "Symbolsk"
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Application"
msgstr "Program"
#: src/help-overlay.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "New Window"
msgstr "Nyt vindue"
#: src/help-overlay.ui:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open an icon"
msgstr "Åbn et ikon"
#: src/help-overlay.ui:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the recent list"
msgstr "Åbn listen oven seneste"
#: src/help-overlay.ui:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the menu"
msgstr "Åbn menuen"
#: src/help-overlay.ui:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit the application"
msgstr "Afslut programmet"
#: src/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "View"
msgstr "Vis"
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reload the icon"
msgstr "Genindlæs ikonet"
#: src/help-overlay.ui:67
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export the icon"
msgstr "Eksportér ikonet"
#: src/help-overlay.ui:74
msgctxt "shortcut window"
msgid "Shuffle icons"
msgstr "Bland ikoner"
#: src/help-overlay.ui:81
msgctxt "shortcut window"
msgid "Take screenshot"
msgstr "Tag skærmbillede"
#: src/help-overlay.ui:88
#| msgid "Copy to Clipboard"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy a screenshot to clipboard"
msgstr "Kopiér et skærmbillede til udklipsholder"
#: src/help-overlay.ui:95
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
msgstr "Fuldskærm til/fra"
#: src/main.vala:49
msgid "no longer supported"
msgstr "understøttes ikke længere"
#. If opening the palette directly
#: src/main.vala:97
msgid ""
"Palette is all grown up!\n"
"It’s now available separately as org.gnome.zbrown.Palette"
msgstr ""
"Palet er blevet voksen!\n"
"Den er nu tilgængelig seperat som org.gnome.zbrown.Palette"
#: src/menus.ui:6
msgid "_New Window"
msgstr "_Nyt vindue"
#: src/menus.ui:12
msgid "_Reload"
msgstr "_Genindlæs"
#: src/menus.ui:17
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Tag skærmbillede"
#: src/menus.ui:22
msgid "_Shuffle Example Icons"
msgstr "_Bland eksempelikoner"
#: src/menus.ui:29
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tastaturgenveje"
# scootergrisen: forslag "Programikonforhåndsvisning", "Forhåndsvisning af programikon"
# scootergrisen: måske bedst at starte programnavnet med det vigtige først
#: src/menus.ui:33
#| msgid "_About Icon Preview"
msgid "_About App Icon Preview"
msgstr "_Om Forhåndsvisning af programikon"
#: src/saver.ui:50
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#: src/saver.ui:59
msgid "Save…"
msgstr "Gem …"
#: src/saver.ui:77
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopiér til udklipsholder"
#: src/saver.vala:48
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Gem skærmbillede"
#: src/saver.vala:48 src/window.vala:250
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#: src/saver.vala:52
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"
#: src/saver.vala:69
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
#: src/saver.vala:75
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"
#: src/saver.vala:86
msgid "Failed to save screenshot"
msgstr "Kunne ikke gemme skærmbillede"
#: src/window.ui:21
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: src/window.ui:25
msgid "Open an icon"
msgstr "Åbn et ikon"
#: src/window.ui:39
msgid "Recent"
msgstr "Seneste"
#: src/window.ui:67
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: src/window.ui:83
msgid "Export"
msgstr "Eksportér"
#: src/window.ui:119
#| msgid "Make a new GNOME Icon"
msgid "Make a new App Icon"
msgstr "Skab et nyt programikon"
#: src/window.ui:274
msgid "New App Icon"
msgstr "Nyt programikon"
#: src/window.vala:143
msgid "This file is defective"
msgstr "Filen er defekt"
#: src/window.vala:144
msgid ""
"Please start from a template to ensure that your file will work as a GNOME "
"icon"
msgstr ""
"Start venligst fra en skabelon, for at sikre, at din fil virker som et "
"GNOME-ikon"
#: src/window.vala:184
msgid "Select Icon"
msgstr "Vælg ikon"
#: src/window.vala:184
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
#: src/window.vala:186
#| msgid "_Cancel"
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
#: src/window.vala:189
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: src/window.vala:232
#| msgid "Save Regular As…"
msgid "Save Regular"
msgstr "Gem almindelig"
#: src/window.vala:237
#| msgid "Save Symbolic As…"
msgid "Save Symbolic"
msgstr "Gem symbolsk"
#: src/window.vala:243
#| msgid "Save Nightly As…"
msgid "Save Nightly"
msgstr "Gem natlig"
#: src/window.vala:257
#| msgid "Icons"
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
#: src/window.vala:263
msgid "SVG"
msgstr "SVG"
#: src/window.vala:273
#| msgid "Failed to save screenshot"
msgid "Failed to save exported file"
msgstr "Kunne ikke gemme eksporteret fil"
#: src/wizard.ui:46
msgid "App Name"
msgstr "Programnavn"
#: src/wizard.ui:58
msgid "Icon Location"
msgstr "Placering af ikon"
#: src/wizard.ui:79
msgid "Save Icon"
msgstr "Gem ikon"
#: src/wizard.ui:94
msgid "The reverse domain notation name, e.g. org.inkscape.Inkscape"
msgstr "Navnet som omvendte domænenotering, f.eks. org.inkscape.Inkscape"
#: src/wizard.ui:110
msgid "The icon SVG file will be stored in this directory"
msgstr "Mappe hvor ikonets SVG-fil gemmes"
#: src/wizard.ui:159
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/wizard.ui:165
msgid "_Create"
msgstr "_Opret"
#: src/wizard.vala:31
msgid "Expecting at least one “.”"
msgstr "Forventer mindst ét “.”"
# Danish translation for icon-tool.
# Copyright (C) 2019 icon-tool's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the icon-tool package.
# scootergrisen, 2019-2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icon-tool master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/design/app-icon-"
"preview/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-26 22:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-10 00:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
# scootergrisen: forslag "Programikonforhåndsvisning", "Forhåndsvisning af programikon"
# scootergrisen: måske bedst at starte programnavnet med det vigtige først
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.desktop.in.in:3
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:8
#: data/resources/ui/window.ui.in:15 src/widgets/screenshot_dialog.rs:52
#: src/widgets/project_previewer.rs:45
msgid "App Icon Preview"
msgstr "Forhåndsvisning af programikon"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.desktop.in.in:4
msgid "Preview applications icons"
msgstr "Forhåndsvisning af programikoner"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:9
msgid "Tool for designing applications icons"
msgstr "Værktøj til at designe programikoner"
# scootergrisen: forslag "Programikonforhåndsvisning", "Forhåndsvisning af programikon"
# scootergrisen: måske bedst at starte programnavnet med det vigtige først
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:11
msgid ""
"App Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME "
"desktop."
msgstr ""
"Forhåndsvisning af programikon er et værktøj til at designe ikoner til GNOME-"
"skrivebordet."
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:22
msgid "Previewing an Application icon"
msgstr "Forhåndsvisning af et programikon"
#: data/org.gnome.design.AppIconPreview.metainfo.xml.in.in:69
msgid "Bilal Elmoussaoui &amp; Zander Brown"
msgstr "Bilal Elmoussaoui &amp; Zander Brown"
#: data/resources/ui/about_dialog.ui.in:15
msgid "translator-credits"
msgstr "scootergrisen"
#: data/resources/ui/export.ui:19
msgid ""
"Export the icon for production use. Off-canvas objects are removed and the "
"SVG is optimised for size"
msgstr ""
"Eksportér ikonet til færdig brug. Objekter, som er udenfor lærredet, fjernes "
"og SVG'en optimeres for at holde filstørrelsen nede"
#: data/resources/ui/export.ui:69
msgid "Regular"
msgstr "Almindelig"
#: data/resources/ui/export.ui:89
msgid "Save Regular As…"
msgstr "Gem almindelig som …"
#: data/resources/ui/export.ui:145
msgid "Nightly"
msgstr "Natlig"
#: data/resources/ui/export.ui:165
msgid "Save Nightly As…"
msgstr "Gem natlig som …"
#: data/resources/ui/export.ui:196
msgid "Save Symbolic As…"
msgstr "Gem symbolsk som …"
#: data/resources/ui/export.ui:218
msgid "Symbolic"
msgstr "Symbolsk"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Application"
msgstr "Program"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "New Window"
msgstr "Nyt vindue"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open an icon"
msgstr "Åbn et ikon"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the recent list"
msgstr "Åbn listen oven seneste"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open the menu"
msgstr "Åbn menuen"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit the application"
msgstr "Afslut programmet"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "View"
msgstr "Vis"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reload the icon"
msgstr "Genindlæs ikonet"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:67
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export the icon"
msgstr "Eksportér ikonet"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:74
msgctxt "shortcut window"
msgid "Shuffle icons"
msgstr "Bland ikoner"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:81
msgctxt "shortcut window"
msgid "Take screenshot"
msgstr "Tag skærmbillede"
#: data/resources/ui/help-overlay.ui:88
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy a screenshot to clipboard"
msgstr "Kopiér et skærmbillede til udklipsholder"
#: data/resources/ui/menus.ui:19
msgid "_New Window"
msgstr "_Nyt vindue"
#: data/resources/ui/menus.ui:44
#| msgid "_Reload"
msgid "Reload"
msgstr "Genindlæs"
#: data/resources/ui/menus.ui:58
msgid "_Take Screenshot"
msgstr "_Tag skærmbillede"
#: data/resources/ui/menus.ui:72
msgid "_Shuffle Example Icons"
msgstr "_Bland eksempelikoner"
#: data/resources/ui/menus.ui:97
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tastaturgenveje"
# scootergrisen: forslag "Programikonforhåndsvisning", "Forhåndsvisning af programikon"
# scootergrisen: måske bedst at starte programnavnet med det vigtige først
#: data/resources/ui/menus.ui:111
msgid "_About App Icon Preview"
msgstr "_Om Forhåndsvisning af programikon"
#: data/resources/ui/new_project.ui:45
msgid "App Name"
msgstr "Programnavn"
#: data/resources/ui/new_project.ui:57
msgid "Icon Location"
msgstr "Placering af ikon"
#: data/resources/ui/new_project.ui:80
msgid "The reverse domain notation name, e.g. org.inkscape.Inkscape"
msgstr "Navnet som omvendte domænenotering, f.eks. org.inkscape.Inkscape"
#: data/resources/ui/new_project.ui:96
msgid "The icon SVG file will be stored in this directory"
msgstr "Mappe hvor ikonets SVG-fil gemmes"
#: data/resources/ui/new_project.ui:114
msgid "~/Projects"
msgstr "~/Projekter"
#: data/resources/ui/new_project.ui:124
msgid "Browse…"
msgstr "Gennemse …"
#: data/resources/ui/new_project.ui:183 src/widgets/screenshot_dialog.rs:43
#: src/project.rs:100
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: data/resources/ui/new_project.ui:189
msgid "_Create"
msgstr "_Opret"
#: data/resources/ui/screenshot_dialog.ui:50
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#: data/resources/ui/screenshot_dialog.ui:59
msgid "Save…"
msgstr "Gem …"
#: data/resources/ui/screenshot_dialog.ui:77
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Kopiér til udklipsholder"
#: data/resources/ui/window.ui.in:23
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: data/resources/ui/window.ui.in:27
msgid "Open an icon"
msgstr "Åbn et ikon"
#: data/resources/ui/window.ui.in:41
msgid "Recent"
msgstr "Seneste"
#: data/resources/ui/window.ui.in:69
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: data/resources/ui/window.ui.in:85 src/project.rs:97
msgid "Export"
msgstr "Eksportér"
#: data/resources/ui/window.ui.in:118
msgid "Make a new App Icon"
msgstr "Skab et nyt programikon"
#: data/resources/ui/window.ui.in:273
msgid "New App Icon"
msgstr "Nyt programikon"
#: src/widgets/new_project.rs:50
#| msgid "Select Icon"
msgid "Select"
msgstr "Vælg"
#: src/widgets/new_project.rs:51
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
#: src/widgets/screenshot_dialog.rs:40
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Gem skærmbillede"
#: src/widgets/screenshot_dialog.rs:43 src/project.rs:100
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#: src/widgets/screenshot_dialog.rs:46
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"
#: src/widgets/screenshot_dialog.rs:61
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
#: src/widgets/screenshot_dialog.rs:67
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"
#: src/widgets/window.rs:228
#| msgid "Open"
msgid "Open File"
msgstr "Åbn fil"
#: src/widgets/window.rs:233
msgid "SVG images"
msgstr "SVG-billeder"
#: src/project.rs:106
msgid "SVG"
msgstr "SVG"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment