Commit f0586993 authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

sync translations from LP

parent f8d0cd53
Déjà Dup 17.3 (GNOME 2.91.3)
----------------------------
Bug Fixes:
• Fix crash when changing backup location
• Fix date formats when restoring to be more consistent
Packaging:
• Drop accidental resurgence of gconf-2.0 dependency
• Require libnotify 0.7
Translations:
• New Basque and Norwegian Nynorsk translations
• Updated Arabic, Brazilian Portuguese, Catalan, Czech, Dutch, English (UK), Faroese, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Lithuanian, Norwegian Bokmal, Polish, Russian, Spanish, Swedish, and Turkish translations
Déjà Dup 17.2 (GNOME 2.91.2) Déjà Dup 17.2 (GNOME 2.91.2)
---------------------------- ----------------------------
Features: Features:
......
...@@ -29,7 +29,7 @@ DOC_PAGES = \ ...@@ -29,7 +29,7 @@ DOC_PAGES = \
restore-lost.page \ restore-lost.page \
restore-revert.page restore-revert.page
REAL_LINGUAS = ar cs da de en_GB es fi fr gl he hu id it ja lt nb nl pl ps ru sv th tr REAL_LINGUAS = ar cs da de en_GB es eu fi fr gl he hu id it ja lt nb nl pl ps pt_BR ru sv th tr
DOC_LINGUAS = POT $(REAL_LINGUAS) DOC_LINGUAS = POT $(REAL_LINGUAS)
$(_DOC_LC_DOCS) : po.stamp $(_DOC_LC_DOCS) : po.stamp
......
This diff is collapsed.
...@@ -8,14 +8,14 @@ msgstr "" ...@@ -8,14 +8,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n" "Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n" "POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-28 04:15+0000\n" "PO-Revision-Date: 2010-11-18 14:48+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n" "Last-Translator: Konki <pavel.konkol@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n" "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-09-29 05:19+0000\n" "X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
#: restore-revert.page:6(desc) #: restore-revert.page:6(desc)
...@@ -59,34 +59,36 @@ msgstr "" ...@@ -59,34 +59,36 @@ msgstr ""
#: restore-revert.page:18(p) #: restore-revert.page:18(p)
msgid "You can select multiple files at once before right clicking." msgid "You can select multiple files at once before right clicking."
msgstr "" msgstr "Můžete zvolit více souborů najednou před kliknutím pravým tlačítkem."
#: restore-revert.page:19(p) #: restore-revert.page:19(p)
msgid "You can also revert files on the command line:" msgid "You can also revert files on the command line:"
msgstr "" msgstr "Můžete také obnovit soubory v příkazové řádce:"
#: restore-lost.page:21(screen) #: restore-lost.page:21(screen)
#, no-wrap #, no-wrap
msgid "deja-dup --restore FILE1 FILE2" msgid "deja-dup --restore FILE1 FILE2"
msgstr "" msgstr "deja-dup --obnovit SOUBOR1 SOUBOR2"
#: restore-lost.page:6(desc) #: restore-lost.page:6(desc)
msgid "Restore a file that is no longer present." msgid "Restore a file that is no longer present."
msgstr "" msgstr "Obnovit soubor, který už neexistuje."
#: restore-lost.page:9(title) #: restore-lost.page:9(title)
msgid "Restoring a Lost File" msgid "Restoring a Lost File"
msgstr "" msgstr "Obnovuji ztracený soubor"
#: restore-lost.page:10(p) #: restore-lost.page:10(p)
msgid "" msgid ""
"There’s currently no convenient user interface for this. But you can do it " "There’s currently no convenient user interface for this. But you can do it "
"with the command line." "with the command line."
msgstr "" msgstr ""
"V současnosti tam pro tohle není žádné pohodlné uživatelské rozhraní . Ale "
"můžete to udělat z příkazové řádky."
#: restore-lost.page:12(p) #: restore-lost.page:12(p)
msgid "Open a terminal." msgid "Open a terminal."
msgstr "" msgstr "Otevřít terminál."
#: restore-lost.page:13(p) #: restore-lost.page:13(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -112,19 +114,19 @@ msgstr "" ...@@ -112,19 +114,19 @@ msgstr ""
#: restore-lost.page:20(p) #: restore-lost.page:20(p)
msgid "You can restore multiple lost files at once:" msgid "You can restore multiple lost files at once:"
msgstr "" msgstr "Můžete obnovit více ztracených souborů najednou:"
#: restore-full.page:6(desc) #: restore-full.page:6(desc)
msgid "Recover from total system failure." msgid "Recover from total system failure."
msgstr "" msgstr "Zotavit z úplného selhání systému."
#: restore-full.page:9(title) #: restore-full.page:9(title)
msgid "Full System Restore" msgid "Full System Restore"
msgstr "" msgstr "Obnovení celého systému"
#: restore-full.page:11(title) #: restore-full.page:11(title)
msgid "Setup" msgid "Setup"
msgstr "" msgstr "Nastavení"
#: restore-full.page:13(p) #: restore-full.page:13(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -143,15 +145,15 @@ msgstr "" ...@@ -143,15 +145,15 @@ msgstr ""
#: restore-full.page:18(title) #: restore-full.page:18(title)
msgid "Restore" msgid "Restore"
msgstr "" msgstr "Obnova"
#: backup-auto.page:12(p) #: backup-auto.page:12(p)
msgid "Run <app>Déjà Dup</app>." msgid "Run <app>Déjà Dup</app>."
msgstr "" msgstr "Spustit <app>Déjà Dup</app>."
#: restore-full.page:21(p) #: restore-full.page:21(p)
msgid "Click on the big <gui style=\"button\">Restore…</gui> button." msgid "Click on the big <gui style=\"button\">Restore…</gui> button."
msgstr "" msgstr "Klikněte na velké tlačítko <gui style=\"button\">Obnovit…</gui>."
#: restore-full.page:22(p) #: restore-full.page:22(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -175,7 +177,7 @@ msgstr "" ...@@ -175,7 +177,7 @@ msgstr ""
#: restore-full.page:29(p) #: restore-full.page:29(p)
msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring." msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring."
msgstr "" msgstr "Vyčkejte. Dokončení obnovení může trvat dlouho."
#: restore-full.page:30(p) #: restore-full.page:30(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -192,21 +194,24 @@ msgstr "" ...@@ -192,21 +194,24 @@ msgstr ""
#: prefs.page:6(desc) #: prefs.page:6(desc)
msgid "Adjust your backup settings." msgid "Adjust your backup settings."
msgstr "" msgstr "Upravte si nastavení zálohování."
#: prefs.page:9(title) #: prefs.page:9(title)
msgid "Preferences" msgid "Preferences"
msgstr "" msgstr "Nastavení"
#: prefs.page:10(p) #: prefs.page:10(p)
msgid "" msgid ""
"To configure <app>Déjà Dup</app>, choose <guiseq><gui " "To configure <app>Déjà Dup</app>, choose <guiseq><gui "
"style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui></guiseq>." "style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui></guiseq>."
msgstr "" msgstr ""
"Pro konfiguraci <app>Déjà Dup</app>, zvolte <guiseq><gui "
"style=\"menu\">Upravit</gui><gui "
"style=\"položkamenu\">Nastavení</gui></guiseq>."
#: prefs.page:13(gui) #: prefs.page:13(gui)
msgid "Backup location" msgid "Backup location"
msgstr "" msgstr "Umístění zálohy"
#: prefs.page:14(p) #: prefs.page:14(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -216,7 +221,7 @@ msgstr "" ...@@ -216,7 +221,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:17(title) #: prefs.page:17(title)
msgid "Amazon S3" msgid "Amazon S3"
msgstr "" msgstr "Amazon S3"
#: prefs.page:18(p) #: prefs.page:18(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -229,24 +234,27 @@ msgstr "" ...@@ -229,24 +234,27 @@ msgstr ""
#: prefs.page:19(p) #: prefs.page:19(p)
msgid "This is the default setting." msgid "This is the default setting."
msgstr "" msgstr "Toto je výchozí nastavení."
#: prefs.page:20(p) #: prefs.page:20(p)
msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it." msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it."
msgstr "" msgstr ""
"Tato služba stojí peníze. Před použitím si pečlivě přečtěte její sazby."
#: prefs.page:23(title) #: prefs.page:23(title)
msgid "Removable Media" msgid "Removable Media"
msgstr "" msgstr "Výměnná média"
#: prefs.page:24(p) #: prefs.page:24(p)
msgid "" msgid ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed." "You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
msgstr "" msgstr ""
"Můžete vidět vyměnitelná média, jako externí harddisky nebo uvedené flash "
"disky."
#: prefs.page:27(title) #: prefs.page:27(title)
msgid "Connected Servers" msgid "Connected Servers"
msgstr "" msgstr "Připojené servery"
#: prefs.page:28(p) #: prefs.page:28(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -265,7 +273,7 @@ msgstr "" ...@@ -265,7 +273,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:32(title) #: prefs.page:32(title)
msgid "Local Folders" msgid "Local Folders"
msgstr "" msgstr "Místní adresáře"
#: prefs.page:33(p) #: prefs.page:33(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -275,7 +283,7 @@ msgstr "" ...@@ -275,7 +283,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:38(gui) #: prefs.page:38(gui)
msgid "S3 Access Key ID" msgid "S3 Access Key ID"
msgstr "" msgstr "ID přístupového klíče S3"
#: prefs.page:39(p) #: prefs.page:39(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -292,7 +300,7 @@ msgstr "" ...@@ -292,7 +300,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:43(gui) #: prefs.page:43(gui)
msgid "Folder" msgid "Folder"
msgstr "" msgstr "Adresář"
#: prefs.page:44(p) #: prefs.page:44(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -303,7 +311,7 @@ msgstr "" ...@@ -303,7 +311,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:48(gui) #: prefs.page:48(gui)
msgid "Include files in folders" msgid "Include files in folders"
msgstr "" msgstr "Zahrnout soubory v adresářích"
#: prefs.page:49(p) #: prefs.page:49(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -315,7 +323,7 @@ msgstr "" ...@@ -315,7 +323,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:52(gui) #: prefs.page:52(gui)
msgid "Except files in folders" msgid "Except files in folders"
msgstr "" msgstr "Kromě souborů v adresářích"
#: prefs.page:53(p) #: prefs.page:53(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -332,7 +340,7 @@ msgstr "" ...@@ -332,7 +340,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:56(p) #: prefs.page:56(p)
msgid "Some locations are excluded by default:" msgid "Some locations are excluded by default:"
msgstr "" msgstr "Některé oblasti jsou standardně vyjmuty:"
#: prefs.page:58(span) #: prefs.page:58(span)
msgid "~/.cache" msgid "~/.cache"
...@@ -376,7 +384,7 @@ msgstr "" ...@@ -376,7 +384,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:72(gui) #: prefs.page:72(gui)
msgid "Encrypt backup files" msgid "Encrypt backup files"
msgstr "" msgstr "Šifrovat záložní soubory"
#: prefs.page:73(p) #: prefs.page:73(p)
msgid "" msgid ""
...@@ -394,7 +402,7 @@ msgstr "" ...@@ -394,7 +402,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:75(p) #: prefs.page:75(p)
msgid "Encryption is enabled by default." msgid "Encryption is enabled by default."
msgstr "" msgstr "Šifrování je standardně zapnuto"
#: prefs.page:78(gui) #: prefs.page:78(gui)
msgid "Automatically backup on a regular schedule" msgid "Automatically backup on a regular schedule"
...@@ -410,7 +418,7 @@ msgstr "" ...@@ -410,7 +418,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:80(p) #: prefs.page:80(p)
msgid "Automatic backups are disabled by default." msgid "Automatic backups are disabled by default."
msgstr "" msgstr "Automatické zálohování je standardně vypnuto."
#: prefs.page:83(gui) #: prefs.page:83(gui)
msgid "How often to backup" msgid "How often to backup"
...@@ -418,7 +426,7 @@ msgstr "" ...@@ -418,7 +426,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:84(p) #: prefs.page:84(p)
msgid "Choose a schedule for automatic backups." msgid "Choose a schedule for automatic backups."
msgstr "" msgstr "Zvolte rozvrh automatických záloh."
#: prefs.page:85(p) #: prefs.page:85(p)
msgid "Automatic backups are scheduled weekly by default." msgid "Automatic backups are scheduled weekly by default."
...@@ -462,11 +470,11 @@ msgstr "" ...@@ -462,11 +470,11 @@ msgstr ""
#: index.page:18(title) #: index.page:18(title)
msgid "Backing Up" msgid "Backing Up"
msgstr "" msgstr "Zálohuje se"
#: index.page:22(title) #: index.page:22(title)
msgid "Restoring Files" msgid "Restoring Files"
msgstr "" msgstr "Obnovují se soubory"
#: backup-first.page:6(desc) #: backup-first.page:6(desc)
msgid "Start now." msgid "Start now."
...@@ -474,7 +482,7 @@ msgstr "" ...@@ -474,7 +482,7 @@ msgstr ""
#: backup-first.page:9(title) #: backup-first.page:9(title)
msgid "Your First Backup" msgid "Your First Backup"
msgstr "" msgstr "Vaše první záloha"
#: backup-first.page:12(p) #: backup-first.page:12(p)
msgid "Click on the big <gui style=\"button\">Backup…</gui> button." msgid "Click on the big <gui style=\"button\">Backup…</gui> button."
...@@ -556,9 +564,11 @@ msgstr "" ...@@ -556,9 +564,11 @@ msgstr ""
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n" "Launchpad Contributions:\n"
" Konki https://launchpad.net/~pavel-konkol\n"
" Kuvaly [LCT] https://launchpad.net/~kuvaly\n" " Kuvaly [LCT] https://launchpad.net/~kuvaly\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n" " Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" Petr R. https://launchpad.net/~ateps-r\n" " Petr R. https://launchpad.net/~ateps-r\n"
" luisah https://launchpad.net/~luisah\n"
" silverkeeper https://launchpad.net/~pacholick" " silverkeeper https://launchpad.net/~pacholick"
#, no-wrap #, no-wrap
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n" "Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-19 22:48-0400\n" "POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-04 16:01+0000\n" "PO-Revision-Date: 2010-05-04 16:01+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n" "Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"Language-Team: English (United Kingdom) <en_GB@li.org>\n" "Language-Team: English (United Kingdom) <en_GB@li.org>\n"
...@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr "" ...@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-05-05 03:48+0000\n" "X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n" "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
#: restore-revert.page:6(desc) #: restore-revert.page:6(desc)
...@@ -38,7 +38,6 @@ msgstr "Right click on the file you want to revert." ...@@ -38,7 +38,6 @@ msgstr "Right click on the file you want to revert."
msgid "Choose <gui style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui>." msgid "Choose <gui style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui>."
msgstr "Choose <gui style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui>." msgstr "Choose <gui style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui>."
#: restore-revert.page:14(p)
#: restore-lost.page:16(p) #: restore-lost.page:16(p)
msgid "" msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to " "When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to "
...@@ -47,12 +46,6 @@ msgstr "" ...@@ -47,12 +46,6 @@ msgstr ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to " "When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to "
"restore." "restore."
#: restore-revert.page:15(p)
#: restore-lost.page:17(p)
#: restore-full.page:23(p)
#: restore-full.page:25(p)
#: restore-full.page:27(p)
#: backup-first.page:14(p)
#: backup-first.page:16(p) #: backup-first.page:16(p)
msgid "Click <gui style=\"button\">Forward</gui>." msgid "Click <gui style=\"button\">Forward</gui>."
msgstr "Click <gui style=\"button\">Forward</gui>." msgstr "Click <gui style=\"button\">Forward</gui>."
...@@ -73,7 +66,6 @@ msgstr "You can select multiple files before right clicking." ...@@ -73,7 +66,6 @@ msgstr "You can select multiple files before right clicking."
msgid "You can also revert files on the command line:" msgid "You can also revert files on the command line:"
msgstr "You can also revert files on the command line:" msgstr "You can also revert files on the command line:"
#: restore-revert.page:20(screen)
#: restore-lost.page:21(screen) #: restore-lost.page:21(screen)
#, no-wrap #, no-wrap
msgid "deja-dup --restore FILE1 FILE2" msgid "deja-dup --restore FILE1 FILE2"
...@@ -122,7 +114,6 @@ msgstr "" ...@@ -122,7 +114,6 @@ msgstr ""
"You must remember what the filename was, since it’s no longer there to " "You must remember what the filename was, since it’s no longer there to "
"remind you." "remind you."
#: restore-lost.page:18(p)
#: restore-full.page:28(p) #: restore-full.page:28(p)
msgid "Review your selections and click <gui style=\"button\">Restore</gui>." msgid "Review your selections and click <gui style=\"button\">Restore</gui>."
msgstr "" msgstr ""
...@@ -170,8 +161,6 @@ msgstr "" ...@@ -170,8 +161,6 @@ msgstr ""
msgid "Restore" msgid "Restore"
msgstr "Restore" msgstr "Restore"
#: restore-full.page:20(p)
#: backup-first.page:11(p)
#: backup-auto.page:12(p) #: backup-auto.page:12(p)
msgid "Run <app>Déjà Dup</app>." msgid "Run <app>Déjà Dup</app>."
msgstr "Run <app>Déjà Dup</app>." msgstr "Run <app>Déjà Dup</app>."
...@@ -234,8 +223,7 @@ msgstr "" ...@@ -234,8 +223,7 @@ msgstr ""
msgid "Adjust your backup settings." msgid "Adjust your backup settings."
msgstr "Adjust your backup settings." msgstr "Adjust your backup settings."
#. type: Content of: <article><sect1><title> #: prefs.page:9(title)
#: ./C/deja-dup.xml:105
msgid "Preferences" msgid "Preferences"
msgstr "Preferences" msgstr "Preferences"
...@@ -286,20 +274,17 @@ msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it." ...@@ -286,20 +274,17 @@ msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it."
msgstr "" msgstr ""
"This service costs money. Read their rates carefully before using it." "This service costs money. Read their rates carefully before using it."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:23(title)
#: ./C/deja-dup.xml:119
msgid "Removable Media" msgid "Removable Media"
msgstr "Removable Media" msgstr "Removable Media"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:24(p)
#: ./C/deja-dup.xml:120
msgid "" msgid ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed." "You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
msgstr "" msgstr ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed." "You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:27(title)
#: ./C/deja-dup.xml:123
msgid "Connected Servers" msgid "Connected Servers"
msgstr "Connected Servers" msgstr "Connected Servers"
...@@ -325,8 +310,7 @@ msgstr "" ...@@ -325,8 +310,7 @@ msgstr ""
"you want to back up. This is not currently automatically selected after you " "you want to back up. This is not currently automatically selected after you "
"connect." "connect."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:32(title)
#: ./C/deja-dup.xml:127
msgid "Local Folders" msgid "Local Folders"
msgstr "Local Folders" msgstr "Local Folders"
...@@ -342,8 +326,7 @@ msgstr "" ...@@ -342,8 +326,7 @@ msgstr ""
msgid "S3 Access Key ID" msgid "S3 Access Key ID"
msgstr "S3 Access Key ID" msgstr "S3 Access Key ID"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para> #: prefs.page:39(p)
#: ./C/deja-dup.xml:139
msgid "" msgid ""
"This is your Access Key ID that Amazon gave you when you signed up for S3. " "This is your Access Key ID that Amazon gave you when you signed up for S3. "
"It is like a username for logging into S3. If left empty, you will be " "It is like a username for logging into S3. If left empty, you will be "
...@@ -353,7 +336,6 @@ msgstr "" ...@@ -353,7 +336,6 @@ msgstr ""
"It is like a username for logging into S3. If left empty, you will be " "It is like a username for logging into S3. If left empty, you will be "
"prompted for it as you backup or restore." "prompted for it as you backup or restore."
#: prefs.page:40(p)
#: prefs.page:45(p) #: prefs.page:45(p)
msgid "" msgid ""
"This option only appears if the <gui>Amazon S3</gui> backup location has " "This option only appears if the <gui>Amazon S3</gui> backup location has "
...@@ -418,53 +400,43 @@ msgstr "" ...@@ -418,53 +400,43 @@ msgstr ""
msgid "Some locations are excluded by default:" msgid "Some locations are excluded by default:"
msgstr "Some locations are excluded by default:" msgstr "Some locations are excluded by default:"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:58(span)
#: ./C/deja-dup.xml:162
msgid "~/.cache" msgid "~/.cache"
msgstr "~/.cache" msgstr "~/.cache"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:59(span)
#: ./C/deja-dup.xml:163
msgid "~/.thumbnails" msgid "~/.thumbnails"
msgstr "~/.thumbnails" msgstr "~/.thumbnails"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:60(span)
#: ./C/deja-dup.xml:164
msgid "~/.gvfs" msgid "~/.gvfs"
msgstr "~/.gvfs" msgstr "~/.gvfs"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:61(span)
#: ./C/deja-dup.xml:165
msgid "~/.xsession-errors" msgid "~/.xsession-errors"
msgstr "~/.xsession-errors" msgstr "~/.xsession-errors"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:62(span)
#: ./C/deja-dup.xml:166
msgid "~/.recently-used.xbel" msgid "~/.recently-used.xbel"
msgstr "~/.recently-used.xbel" msgstr "~/.recently-used.xbel"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:63(span)
#: ./C/deja-dup.xml:167
msgid "~/.recent-applications.xbel" msgid "~/.recent-applications.xbel"
msgstr "~/.recent-applications.xbel" msgstr "~/.recent-applications.xbel"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:64(span)
#: ./C/deja-dup.xml:168
msgid "~/.Private" msgid "~/.Private"
msgstr "~/.Private" msgstr "~/.Private"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:65(span)
#: ./C/deja-dup.xml:169
msgid "/proc" msgid "/proc"
msgstr "/proc" msgstr "/proc"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:66(span)
#: ./C/deja-dup.xml:170
msgid "/tmp" msgid "/tmp"
msgstr "/tmp" msgstr "/tmp"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para> #: prefs.page:67(span)
#: ./C/deja-dup.xml:171
msgid "/sys" msgid "/sys"
msgstr "/sys" msgstr "/sys"
...@@ -484,8 +456,7 @@ msgstr "" ...@@ -484,8 +456,7 @@ msgstr ""
"stolen, an encrypted backup prevents others from looking at your personal " "stolen, an encrypted backup prevents others from looking at your personal "
"data." "data."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para> #: prefs.page:74(p)
#: ./C/deja-dup.xml:180
msgid "" msgid ""
"If on, you will be prompted for a password. Keep this password safe, you " "If on, you will be prompted for a password. Keep this password safe, you "
"will need it to restore your data." "will need it to restore your data."
...@@ -521,8 +492,7 @@ msgstr "Automatic backups are disabled by default." ...@@ -521,8 +492,7 @@ msgstr "Automatic backups are disabled by default."
msgid "How often to backup" msgid "How often to backup"
msgstr "How often to backup" msgstr "How often to backup"