Commit f0586993 authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

sync translations from LP

parent f8d0cd53
Déjà Dup 17.3 (GNOME 2.91.3)
----------------------------
Bug Fixes:
• Fix crash when changing backup location
• Fix date formats when restoring to be more consistent
Packaging:
• Drop accidental resurgence of gconf-2.0 dependency
• Require libnotify 0.7
Translations:
• New Basque and Norwegian Nynorsk translations
• Updated Arabic, Brazilian Portuguese, Catalan, Czech, Dutch, English (UK), Faroese, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Lithuanian, Norwegian Bokmal, Polish, Russian, Spanish, Swedish, and Turkish translations
Déjà Dup 17.2 (GNOME 2.91.2)
----------------------------
Features:
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ DOC_PAGES = \
restore-lost.page \
restore-revert.page
REAL_LINGUAS = ar cs da de en_GB es fi fr gl he hu id it ja lt nb nl pl ps ru sv th tr
REAL_LINGUAS = ar cs da de en_GB es eu fi fr gl he hu id it ja lt nb nl pl ps pt_BR ru sv th tr
DOC_LINGUAS = POT $(REAL_LINGUAS)
$(_DOC_LC_DOCS) : po.stamp
......
This diff is collapsed.
......@@ -8,14 +8,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-28 04:15+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-18 14:48+0000\n"
"Last-Translator: Konki <pavel.konkol@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-09-29 05:19+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
......@@ -59,34 +59,36 @@ msgstr ""
#: restore-revert.page:18(p)
msgid "You can select multiple files at once before right clicking."
msgstr ""
msgstr "Můžete zvolit více souborů najednou před kliknutím pravým tlačítkem."
#: restore-revert.page:19(p)
msgid "You can also revert files on the command line:"
msgstr ""
msgstr "Můžete také obnovit soubory v příkazové řádce:"
#: restore-lost.page:21(screen)
#, no-wrap
msgid "deja-dup --restore FILE1 FILE2"
msgstr ""
msgstr "deja-dup --obnovit SOUBOR1 SOUBOR2"
#: restore-lost.page:6(desc)
msgid "Restore a file that is no longer present."
msgstr ""
msgstr "Obnovit soubor, který už neexistuje."
#: restore-lost.page:9(title)
msgid "Restoring a Lost File"
msgstr ""
msgstr "Obnovuji ztracený soubor"
#: restore-lost.page:10(p)
msgid ""
"There’s currently no convenient user interface for this. But you can do it "
"with the command line."
msgstr ""
"V současnosti tam pro tohle není žádné pohodlné uživatelské rozhraní . Ale "
"můžete to udělat z příkazové řádky."
#: restore-lost.page:12(p)
msgid "Open a terminal."
msgstr ""
msgstr "Otevřít terminál."
#: restore-lost.page:13(p)
msgid ""
......@@ -112,19 +114,19 @@ msgstr ""
#: restore-lost.page:20(p)
msgid "You can restore multiple lost files at once:"
msgstr ""
msgstr "Můžete obnovit více ztracených souborů najednou:"
#: restore-full.page:6(desc)
msgid "Recover from total system failure."
msgstr ""
msgstr "Zotavit z úplného selhání systému."
#: restore-full.page:9(title)
msgid "Full System Restore"
msgstr ""
msgstr "Obnovení celého systému"
#: restore-full.page:11(title)
msgid "Setup"
msgstr ""
msgstr "Nastavení"
#: restore-full.page:13(p)
msgid ""
......@@ -143,15 +145,15 @@ msgstr ""
#: restore-full.page:18(title)
msgid "Restore"
msgstr ""
msgstr "Obnova"
#: backup-auto.page:12(p)
msgid "Run <app>Déjà Dup</app>."
msgstr ""
msgstr "Spustit <app>Déjà Dup</app>."
#: restore-full.page:21(p)
msgid "Click on the big <gui style=\"button\">Restore…</gui> button."
msgstr ""
msgstr "Klikněte na velké tlačítko <gui style=\"button\">Obnovit…</gui>."
#: restore-full.page:22(p)
msgid ""
......@@ -175,7 +177,7 @@ msgstr ""
#: restore-full.page:29(p)
msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring."
msgstr ""
msgstr "Vyčkejte. Dokončení obnovení může trvat dlouho."
#: restore-full.page:30(p)
msgid ""
......@@ -192,21 +194,24 @@ msgstr ""
#: prefs.page:6(desc)
msgid "Adjust your backup settings."
msgstr ""
msgstr "Upravte si nastavení zálohování."
#: prefs.page:9(title)
msgid "Preferences"
msgstr ""
msgstr "Nastavení"
#: prefs.page:10(p)
msgid ""
"To configure <app>Déjà Dup</app>, choose <guiseq><gui "
"style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Pro konfiguraci <app>Déjà Dup</app>, zvolte <guiseq><gui "
"style=\"menu\">Upravit</gui><gui "
"style=\"položkamenu\">Nastavení</gui></guiseq>."
#: prefs.page:13(gui)
msgid "Backup location"
msgstr ""
msgstr "Umístění zálohy"
#: prefs.page:14(p)
msgid ""
......@@ -216,7 +221,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:17(title)
msgid "Amazon S3"
msgstr ""
msgstr "Amazon S3"
#: prefs.page:18(p)
msgid ""
......@@ -229,24 +234,27 @@ msgstr ""
#: prefs.page:19(p)
msgid "This is the default setting."
msgstr ""
msgstr "Toto je výchozí nastavení."
#: prefs.page:20(p)
msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it."
msgstr ""
"Tato služba stojí peníze. Před použitím si pečlivě přečtěte její sazby."
#: prefs.page:23(title)
msgid "Removable Media"
msgstr ""
msgstr "Výměnná média"
#: prefs.page:24(p)
msgid ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
msgstr ""
"Můžete vidět vyměnitelná média, jako externí harddisky nebo uvedené flash "
"disky."
#: prefs.page:27(title)
msgid "Connected Servers"
msgstr ""
msgstr "Připojené servery"
#: prefs.page:28(p)
msgid ""
......@@ -265,7 +273,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:32(title)
msgid "Local Folders"
msgstr ""
msgstr "Místní adresáře"
#: prefs.page:33(p)
msgid ""
......@@ -275,7 +283,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:38(gui)
msgid "S3 Access Key ID"
msgstr ""
msgstr "ID přístupového klíče S3"
#: prefs.page:39(p)
msgid ""
......@@ -292,7 +300,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:43(gui)
msgid "Folder"
msgstr ""
msgstr "Adresář"
#: prefs.page:44(p)
msgid ""
......@@ -303,7 +311,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:48(gui)
msgid "Include files in folders"
msgstr ""
msgstr "Zahrnout soubory v adresářích"
#: prefs.page:49(p)
msgid ""
......@@ -315,7 +323,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:52(gui)
msgid "Except files in folders"
msgstr ""
msgstr "Kromě souborů v adresářích"
#: prefs.page:53(p)
msgid ""
......@@ -332,7 +340,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:56(p)
msgid "Some locations are excluded by default:"
msgstr ""
msgstr "Některé oblasti jsou standardně vyjmuty:"
#: prefs.page:58(span)
msgid "~/.cache"
......@@ -376,7 +384,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:72(gui)
msgid "Encrypt backup files"
msgstr ""
msgstr "Šifrovat záložní soubory"
#: prefs.page:73(p)
msgid ""
......@@ -394,7 +402,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:75(p)
msgid "Encryption is enabled by default."
msgstr ""
msgstr "Šifrování je standardně zapnuto"
#: prefs.page:78(gui)
msgid "Automatically backup on a regular schedule"
......@@ -410,7 +418,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:80(p)
msgid "Automatic backups are disabled by default."
msgstr ""
msgstr "Automatické zálohování je standardně vypnuto."
#: prefs.page:83(gui)
msgid "How often to backup"
......@@ -418,7 +426,7 @@ msgstr ""
#: prefs.page:84(p)
msgid "Choose a schedule for automatic backups."
msgstr ""
msgstr "Zvolte rozvrh automatických záloh."
#: prefs.page:85(p)
msgid "Automatic backups are scheduled weekly by default."
......@@ -462,11 +470,11 @@ msgstr ""
#: index.page:18(title)
msgid "Backing Up"
msgstr ""
msgstr "Zálohuje se"
#: index.page:22(title)
msgid "Restoring Files"
msgstr ""
msgstr "Obnovují se soubory"
#: backup-first.page:6(desc)
msgid "Start now."
......@@ -474,7 +482,7 @@ msgstr ""
#: backup-first.page:9(title)
msgid "Your First Backup"
msgstr ""
msgstr "Vaše první záloha"
#: backup-first.page:12(p)
msgid "Click on the big <gui style=\"button\">Backup…</gui> button."
......@@ -556,9 +564,11 @@ msgstr ""
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Konki https://launchpad.net/~pavel-konkol\n"
" Kuvaly [LCT] https://launchpad.net/~kuvaly\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" Petr R. https://launchpad.net/~ateps-r\n"
" luisah https://launchpad.net/~luisah\n"
" silverkeeper https://launchpad.net/~pacholick"
#, no-wrap
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-19 22:48-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-04 16:01+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"Language-Team: English (United Kingdom) <en_GB@li.org>\n"
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-05-05 03:48+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
......@@ -38,7 +38,6 @@ msgstr "Right click on the file you want to revert."
msgid "Choose <gui style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui>."
msgstr "Choose <gui style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui>."
#: restore-revert.page:14(p)
#: restore-lost.page:16(p)
msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to "
......@@ -47,12 +46,6 @@ msgstr ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to "
"restore."
#: restore-revert.page:15(p)
#: restore-lost.page:17(p)
#: restore-full.page:23(p)
#: restore-full.page:25(p)
#: restore-full.page:27(p)
#: backup-first.page:14(p)
#: backup-first.page:16(p)
msgid "Click <gui style=\"button\">Forward</gui>."
msgstr "Click <gui style=\"button\">Forward</gui>."
......@@ -73,7 +66,6 @@ msgstr "You can select multiple files before right clicking."
msgid "You can also revert files on the command line:"
msgstr "You can also revert files on the command line:"
#: restore-revert.page:20(screen)
#: restore-lost.page:21(screen)
#, no-wrap
msgid "deja-dup --restore FILE1 FILE2"
......@@ -122,7 +114,6 @@ msgstr ""
"You must remember what the filename was, since it’s no longer there to "
"remind you."
#: restore-lost.page:18(p)
#: restore-full.page:28(p)
msgid "Review your selections and click <gui style=\"button\">Restore</gui>."
msgstr ""
......@@ -170,8 +161,6 @@ msgstr ""
msgid "Restore"
msgstr "Restore"
#: restore-full.page:20(p)
#: backup-first.page:11(p)
#: backup-auto.page:12(p)
msgid "Run <app>Déjà Dup</app>."
msgstr "Run <app>Déjà Dup</app>."
......@@ -234,8 +223,7 @@ msgstr ""
msgid "Adjust your backup settings."
msgstr "Adjust your backup settings."
#. type: Content of: <article><sect1><title>
#: ./C/deja-dup.xml:105
#: prefs.page:9(title)
msgid "Preferences"
msgstr "Preferences"
......@@ -286,20 +274,17 @@ msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it."
msgstr ""
"This service costs money. Read their rates carefully before using it."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:119
#: prefs.page:23(title)
msgid "Removable Media"
msgstr "Removable Media"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:120
#: prefs.page:24(p)
msgid ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
msgstr ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:123
#: prefs.page:27(title)
msgid "Connected Servers"
msgstr "Connected Servers"
......@@ -325,8 +310,7 @@ msgstr ""
"you want to back up. This is not currently automatically selected after you "
"connect."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:127
#: prefs.page:32(title)
msgid "Local Folders"
msgstr "Local Folders"
......@@ -342,8 +326,7 @@ msgstr ""
msgid "S3 Access Key ID"
msgstr "S3 Access Key ID"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:139
#: prefs.page:39(p)
msgid ""
"This is your Access Key ID that Amazon gave you when you signed up for S3. "
"It is like a username for logging into S3. If left empty, you will be "
......@@ -353,7 +336,6 @@ msgstr ""
"It is like a username for logging into S3. If left empty, you will be "
"prompted for it as you backup or restore."
#: prefs.page:40(p)
#: prefs.page:45(p)
msgid ""
"This option only appears if the <gui>Amazon S3</gui> backup location has "
......@@ -418,53 +400,43 @@ msgstr ""
msgid "Some locations are excluded by default:"
msgstr "Some locations are excluded by default:"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:162
#: prefs.page:58(span)
msgid "~/.cache"
msgstr "~/.cache"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:163
#: prefs.page:59(span)
msgid "~/.thumbnails"
msgstr "~/.thumbnails"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:164
#: prefs.page:60(span)
msgid "~/.gvfs"
msgstr "~/.gvfs"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:165
#: prefs.page:61(span)
msgid "~/.xsession-errors"
msgstr "~/.xsession-errors"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:166
#: prefs.page:62(span)
msgid "~/.recently-used.xbel"
msgstr "~/.recently-used.xbel"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:167
#: prefs.page:63(span)
msgid "~/.recent-applications.xbel"
msgstr "~/.recent-applications.xbel"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:168
#: prefs.page:64(span)
msgid "~/.Private"
msgstr "~/.Private"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:169
#: prefs.page:65(span)
msgid "/proc"
msgstr "/proc"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:170
#: prefs.page:66(span)
msgid "/tmp"
msgstr "/tmp"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:171
#: prefs.page:67(span)
msgid "/sys"
msgstr "/sys"
......@@ -484,8 +456,7 @@ msgstr ""
"stolen, an encrypted backup prevents others from looking at your personal "
"data."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:180
#: prefs.page:74(p)
msgid ""
"If on, you will be prompted for a password. Keep this password safe, you "
"will need it to restore your data."
......@@ -521,8 +492,7 @@ msgstr "Automatic backups are disabled by default."
msgid "How often to backup"
msgstr "How often to backup"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:194
#: prefs.page:84(p)
msgid "Choose a schedule for automatic backups."
msgstr "Choose a schedule for automatic backups."
......@@ -570,8 +540,7 @@ msgstr "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
msgid "<app>Déjà Dup</app> Help"
msgstr "<app>Déjà Dup</app> Help"
#. type: Content of: <article><sect1><title>
#: ./C/deja-dup.xml:92
#: index.page:18(title)
msgid "Backing Up"
msgstr "Backing Up"
......@@ -695,7 +664,7 @@ msgstr ""
" Jonathon Hodges https://launchpad.net/~jonblondie\n"
" Matthew Gall https://launchpad.net/~matthewgall2005\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" Philipp Kleinhenz https://launchpad.net/~zweistecken"
" Philipp Kleinhenz https://launchpad.net/~lopho"
#, no-wrap
#~ msgid "deja-dup"
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-07-14 03:38+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
......@@ -226,8 +226,7 @@ msgstr ""
msgid "Adjust your backup settings."
msgstr "Ajuste sus configuraciones de respaldo"
#. type: Content of: <article><sect1><title>
#: ./C/deja-dup.xml:105
#: prefs.page:9(title)
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencias"
......@@ -281,21 +280,18 @@ msgstr ""
"Este servicio cuesta dinero. Lea sus precios concienzudamente antes de "
"usarlo."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:119
#: prefs.page:23(title)
msgid "Removable Media"
msgstr "Soporte extraíble"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:120
#: prefs.page:24(p)
msgid ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
msgstr ""
"Tal vez vea los discos extraíbles listados como discos duros externos o "
"unidades flash."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:123
#: prefs.page:27(title)
msgid "Connected Servers"
msgstr "Servidores conectados"
......@@ -321,8 +317,7 @@ msgstr ""
"respaldar. Esto no está actualmente seleccionado automáticamente después de "
"conectarse."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:127
#: prefs.page:32(title)
msgid "Local Folders"
msgstr "Carpetas locales"
......@@ -339,8 +334,7 @@ msgstr ""
msgid "S3 Access Key ID"
msgstr "Clave ID de acceso a S3"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:139
#: prefs.page:39(p)
msgid ""
"This is your Access Key ID that Amazon gave you when you signed up for S3. "
"It is like a username for logging into S3. If left empty, you will be "
......@@ -414,53 +408,43 @@ msgstr ""
msgid "Some locations are excluded by default:"
msgstr "Algunas localizaciones están excluidas por defecto:"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:162
#: prefs.page:58(span)
msgid "~/.cache"
msgstr "~/.cache"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:163
#: prefs.page:59(span)
msgid "~/.thumbnails"
msgstr "~/.thumbnails"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:164
#: prefs.page:60(span)
msgid "~/.gvfs"
msgstr "~/.gvfs"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:165
#: prefs.page:61(span)
msgid "~/.xsession-errors"
msgstr "~/.xsession-errors"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:166
#: prefs.page:62(span)
msgid "~/.recently-used.xbel"
msgstr "~/.recently-used.xbel"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:167
#: prefs.page:63(span)
msgid "~/.recent-applications.xbel"
msgstr "~/.recent-applications.xbel"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:168
#: prefs.page:64(span)
msgid "~/.Private"
msgstr "~/.Private"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:169
#: prefs.page:65(span)
msgid "/proc"
msgstr "/proc"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:170
#: prefs.page:66(span)
msgid "/tmp"
msgstr "/tmp"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:171
#: prefs.page:67(span)
msgid "/sys"
msgstr "/sys"
......@@ -480,8 +464,7 @@ msgstr ""
"si se roba, un respaldo cifrado previene que otros vean su información "
"personal."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:180
#: prefs.page:74(p)
msgid ""
"If on, you will be prompted for a password. Keep this password safe, you "
"will need it to restore your data."
......@@ -517,8 +500,7 @@ msgstr "Los respaldos automáticos estñán desactivados por defecto."
msgid "How often to backup"
msgstr "Con qué frecuencia respaldar"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:194
#: prefs.page:84(p)
msgid "Choose a schedule for automatic backups."
msgstr "Elija un horario para copias de seguridad automáticas"
......@@ -568,8 +550,7 @@ msgstr "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
msgid "<app>Déjà Dup</app> Help"
msgstr "Ayuda de <app>Déjà Dup</app>"
#. type: Content of: <article><sect1><title>
#: ./C/deja-dup.xml:92
#: index.page:18(title)
msgid "Backing Up"
msgstr "Realizar una copia de seguridad"
......
This diff is collapsed.
......@@ -9,13 +9,13 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-08 02:49+0000\n"
"Last-Translator: Jussi Aalto <jta_l10n@dnainternet.net>\n"
"Last-Translator: Jussi Aalto <jta_l10n@saunalahti.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <fi@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-09-09 04:50+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
......@@ -203,8 +203,7 @@ msgstr ""
msgid "Adjust your backup settings."
msgstr ""
#. type: Content of: <article><sect1><title>
#: ./C/deja-dup.xml:105
#: prefs.page:9(title)
msgid "Preferences"
msgstr "Asetukset"
......@@ -245,21 +244,18 @@ msgstr ""
msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it."
msgstr ""
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:119
#: prefs.page:23(title)
msgid "Removable Media"
msgstr "Irrotettavat tallennusvälineet"
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:120
#: prefs.page:24(p)
msgid ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
msgstr ""
"Voit nähdä irrotettavia tallennusvälineitä kuten ulkoisia kiintolevyjä tai "
"muistitikkuja listattuna."
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:123
#: prefs.page:27(title)
msgid "Connected Servers"
msgstr "Yhdistetyt palvelimet"
......@@ -278,8 +274,7 @@ msgid ""
"connect."
msgstr ""
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:127
#: prefs.page:32(title)
msgid "Local Folders"
msgstr "Paikalliset kansiot"
......@@ -293,8 +288,7 @@ msgstr ""
msgid "S3 Access Key ID"
msgstr ""
#. type: Content of: <article><sect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: ./C/deja-dup.xml:139
#: prefs.page:39(p)
msgid ""
"This is your Access Key ID that Amazon gave you when you signed up for S3. "
"It is like a username for logging into S3. If left empty, you will be "
......@@ -355,53 +349,43 @@ msgstr ""
msgid "Some locations are excluded by default:"
msgstr ""