Commit d93abec6 authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

Update NEWS, bump version to 34.0, and update translations

parent 36a5cc2b
......@@ -17,8 +17,8 @@
# along with Déjà Dup. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
project(deja-dup C)
set(SERIES 32)
set(VERSION 32.0)
set(SERIES 34)
set(VERSION 34.0)
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
list(APPEND CMAKE_MODULE_PATH ${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake)
include(DejaDupMacros)
......
Déjà Dup 33.x
Déjà Dup 34.0
-------------
Bug Fixes:
• Support duplicity 0.6.25 and up
• Support latest versions of appstream-util
• Translation updates
Déjà Dup 32.0
-------------
......
# Arabic translation for deja-dup
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 18:30-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-01 02:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-25 13:50+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Arabic <ar@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-01-11 06:38+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 16890)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-26 06:34+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17203)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......
# Bulgarian translation for deja-dup
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 18:30-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-01 02:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-25 13:50+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-01-11 06:38+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 16890)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-26 06:34+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17203)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Atanas Kovachki https://launchpad.net/~zdar\n"
" Valentin Laskov https://launchpad.net/~laskov"
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -141,7 +142,8 @@ msgstr ""
"Ако предположим, че в момента <app>Déjà Dup</app> Ви създава проблем, ще "
"трябва от командния ред да използвате инструмента <app>duplicity</app>, "
"който <app>Déjà Dup</app> използва за работата си зад прозорците, които "
"виждате, при архивирането и възстановяването на Вашите файлове."
"виждате, при създаването и възстановяването на резервните копия за Вашите "
"файлове."
#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-worst-case.page:29
......@@ -582,6 +584,7 @@ msgstr "Превод"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Atanas Kovachki https://launchpad.net/~zdar\n"
" Valentin Laskov https://launchpad.net/~laskov"
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -592,7 +595,7 @@ msgstr "Направете съня си по-спокоен"
#. (itstool) path: page/title
#: C/backup-auto.page:9
msgid "Automatic Backups"
msgstr "Автоматични архивирания"
msgstr "Автоматични резервни копия"
#. (itstool) path: page/p
#: C/backup-auto.page:10
......@@ -601,8 +604,8 @@ msgid ""
"enough. Fortunately, it’s easy to set up automatic backups."
msgstr ""
"Ако правите резервни копия само когато се сетите за това, то това няма да е "
"достатъчно често. За щастие, лесно е да зададете архивирането да се прави "
"автоматично."
"достатъчно често. За щастие, лесно е да зададете резервните копия да се "
"правят автоматично."
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-auto.page:12
......@@ -618,8 +621,8 @@ msgid ""
"Review your <link xref=\"prefs\">backup settings</link>, to confirm they are "
"what you want."
msgstr ""
"Вижте настройките <link xref=\"prefs\">backup settings</link>, за да се "
"убедите, че са такива, каквито искате."
"Прегледайте своите <link xref=\"prefs\">настройки за резервно копие</link>, "
"за да се убедите, че са такива, каквито искате да бъдат."
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-auto.page:14
......@@ -640,8 +643,8 @@ msgstr ""
"Помислете само за определянето на периода от време, за който ще се пазят "
"резервните копия, като използвате опцията <gui>Запазване на резервни "
"копия</gui> в менюто <gui>График</gui>. В противен случай, ако не им "
"обърнете внимание, архивирането може да спре поради консумирането на твърде "
"много пространство."
"обърнете внимание, резервното копие може да спре поради консумирането на "
"твърде много пространство."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/backup-first.page:6
......@@ -651,7 +654,7 @@ msgstr "Създаване на резервно копие сега"
#. (itstool) path: page/title
#: C/backup-first.page:9
msgid "Your First Backup"
msgstr "Първото Ви резервно копие"
msgstr "Вашето първо резервно копие"
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-first.page:13
......@@ -807,7 +810,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/prefs.page:7
msgid "Adjust your backup settings"
msgstr "Нагласете настройките за архивиране"
msgstr "Нагласете настройките за резервните копия"
#. (itstool) path: page/title
#: C/prefs.page:10
......@@ -1282,82 +1285,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ако това също не помогне, има <link xref=\"restore-worst-case\">по-драстични "
"методи</link>, които може да опитате."
#~ msgid "Open your <gui>Backup</gui> settings."
#~ msgstr "Отворете Вашите <gui>Backup</gui> настройки."
#~ msgid ""
#~ "Click on the <gui style=\"button\">Back Up Now</gui> button on the "
#~ "<gui>Overview</gui> page."
#~ msgstr ""
#~ "Цъкнете върху бутона <gui style=\"button\">Създаване на резервно копие "
#~ "сега</gui> в менюто <gui>Общ преглед</gui>."
#~ msgid "<gui>Automatic backups</gui>"
#~ msgstr "<gui>Автоматични резервни копия</gui>"
#~ msgid "<gui>Backup location</gui>"
#~ msgstr "<gui>Местоположение на резервните копия</gui>"
#~ msgid ""
#~ "The first few backup locations are cloud storage services provided by "
#~ "various companies. For a small fee, they hold your data for you. A cloud "
#~ "service like this is recommended because it is an easy way to keep your data "
#~ "offsite (meaning out of your home: in case of disaster or theft, your data "
#~ "will still be safe)."
#~ msgstr ""
#~ "Първите няколко местоположения са облачни услуги за съхранение, осигурявани "
#~ "от различни компании. Срещу малка такса, те пазят Вашите архиви. Тези "
#~ "облачни услуги са за препоръчване, понеже това е лесен начин за запазване на "
#~ "данните Ви другаде (има се предвид извън дома Ви: в случай на бедствие или "
#~ "кражба, Вашите данни ще са на сигурно място)."
#~ msgid ""
#~ "Use these options to specify the backup location that <app>Déjà Dup</app> "
#~ "will use when backing up or restoring:"
#~ msgstr ""
#~ "Ползвайте тези опции за да зададете местоположението, което <app>Déjà "
#~ "Dup</app> ще използва за създаване на резервни копия или за възстановяване:"
#~ msgid ""
#~ "You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
#~ "backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
#~ msgstr ""
#~ "Вие също може да изберете да ползвате локална папка за местоположение за "
#~ "резервните копия. Имайте предвид, че резервните копия може да са доста "
#~ "големи, така че, убедете се, че имате достатъчно свободно дисково "
#~ "пространство."
#~ msgid "<gui>Folders to back up</gui>"
#~ msgstr "<gui>Папки, на които да се правят резервни копия</gui>"
#~ msgid ""
#~ "Choose a list of folders to back up. Press the <gui "
#~ "style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
#~ "modify the list. If you are only interested in backing up your own data, the "
#~ "default of <gui>Home</gui> is sufficient."
#~ msgstr ""
#~ "Съставете списък на папките за архивиране. С бутоните <gui "
#~ "style=\"button\">Добавяне</gui> и <gui style=\"button\">Премахване</gui> "
#~ "можете да променяте списъка. Ако Ви интересува съхраняването само на Вашите "
#~ "собствени данни, подразбиращото се <gui>Домашна папка</gui> е достатъчно."
#~ msgid "<gui>Keep backups</gui>"
#~ msgstr "<gui>Запазване на резервни копия</gui>"
#~ msgid ""
#~ "Choose a list of folders to not back up. Press the <gui "
#~ "style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
#~ "modify the list."
#~ msgstr ""
#~ "Изберете папките, които да бъдат пропуснати при архивирането. С бутоните "
#~ "<gui style=\"button\">Добавяне</gui> и <gui "
#~ "style=\"button\">Премахване</gui> можете да променяте списъка."
#~ msgid ""
#~ "Backups are kept forever by default, but still may be deleted earlier if the "
#~ "backup location begins to run out of space."
#~ msgstr ""
#~ "По подразбиране, резервните копия се съхраняват вечно, но все пак може да "
#~ "бъдат изтривани, ако пространството на местоположението им започне да "
#~ "привършва."
# Bosnian translation for deja-dup
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 18:30-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-01 02:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-25 13:50+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Bosnian <bs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-01-11 06:38+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 16890)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-26 06:34+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17203)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -1203,79 +1203,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ako ovo i dalje ne radi, ima <link xref=\"restore-worst-case\">drastičnijih "
"metoda</link> za probati."
#~ msgid "Open your <gui>Backup</gui> settings."
#~ msgstr "Otvorite postavke <gui>Rezerne kopije</gui>."
#~ msgid ""
#~ "Click on the <gui style=\"button\">Back Up Now</gui> button on the "
#~ "<gui>Overview</gui> page."
#~ msgstr ""
#~ "Pritisnite na dugmetu <gui style=\"button\">Odradi sigurnusnu kopiju</gui> u "
#~ "<gui>Pregled</gui> stranici."
#~ msgid "<gui>Automatic backups</gui>"
#~ msgstr "<gui>Automatizirane sigurnosne kopije</gui>"
#~ msgid "<gui>Backup location</gui>"
#~ msgstr "<gui>Lokacija sigurnosnih kopija</gui>"
#~ msgid "<gui>Keep backups</gui>"
#~ msgstr "<gui>Zadrži sigurnosne kopije</gui>"
#~ msgid ""
#~ "Use these options to specify the backup location that <app>Déjà Dup</app> "
#~ "will use when backing up or restoring:"
#~ msgstr ""
#~ "Iskoristite ove opcije kako biste odredili lokaciju rezervne kopije koje će "
#~ "<app>Déjà Dup</app> koristiti kada kreira jednu ili vraća podatke iz stare:"
#~ msgid "<gui>Folders to back up</gui>"
#~ msgstr "<gui>Foldere za sačuvati u rezervnim kopijama</gui>"
#~ msgid ""
#~ "Backups are kept forever by default, but still may be deleted earlier if the "
#~ "backup location begins to run out of space."
#~ msgstr ""
#~ "Rezervne kopije su sačuvane zauvjek po zadatim opcijama, ali se mogu "
#~ "izbrisati ranije ako lokaciji rezervnih kopija nestaje prostor."
#~ msgid ""
#~ "You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
#~ "backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
#~ msgstr ""
#~ "Možete izabrati lokalni folder kao mjesto za rezervne kopije. Pazite, "
#~ "rezervne kopije mogu biti poprilično velike, pa osigurajte dovoljno prostora."
#~ msgid ""
#~ "The first few backup locations are cloud storage services provided by "
#~ "various companies. For a small fee, they hold your data for you. A cloud "
#~ "service like this is recommended because it is an easy way to keep your data "
#~ "offsite (meaning out of your home: in case of disaster or theft, your data "
#~ "will still be safe)."
#~ msgstr ""
#~ "Prvih par lokacija rezervnih kopija su servisi kloud pohrane ponuđene od "
#~ "strane raznih kompanija. Za malu cijenu, oni čuvaju vaše podatke. Kloud "
#~ "servisi kao ti su preporučeni zbog jednostavnosti čuvanje vaših podataka na "
#~ "udaljeno mjesto (što znači van vaše kuće: u slučaju nesreće ili krađe, vaši "
#~ "podaci će ostati sačuvani)."
#~ msgid ""
#~ "Choose a list of folders to not back up. Press the <gui "
#~ "style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
#~ "modify the list."
#~ msgstr ""
#~ "Odaberite listu foldera koji ne želite u rezervnoj kopiji. Pritisnite <gui "
#~ "style=\"button\">Dodaj</gui> ili <gui style=\"button\">Ukloni</gui> dugmad "
#~ "za izmjene u listi."
#~ msgid ""
#~ "Choose a list of folders to back up. Press the <gui "
#~ "style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
#~ "modify the list. If you are only interested in backing up your own data, the "
#~ "default of <gui>Home</gui> is sufficient."
#~ msgstr ""
#~ "Odaberite listu foldera za kopirati u rezervnoj kopiji. Pritisinte <gui "
#~ "style=\"button\">Dodaj</gui> ili <gui style=\"button\">Uklon\r\n"
#~ "i</gui> dugmad za izmjene u listi. Ako ste zainteresirani u čuvanju samo "
#~ "vaše lične podatke, običajni <gui>Home</gui> je dovoljan folder."
# Catalan translation for deja-dup
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 18:30-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-01 02:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-25 13:50+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-01-11 06:38+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 16890)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-26 06:34+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17203)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -1092,6 +1092,3 @@ msgid ""
"If that still doesn’t work, there are <link xref=\"restore-worst-case\">more "
"drastic things</link> you can try."
msgstr ""
#~ msgid "Open your <gui>Backup</gui> settings."
#~ msgstr "Aneu a les preferències de les «<gui>còpies de seguretat</gui>»."
# Czech translation for deja-dup
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 18:30-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-01 02:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-25 13:50+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-01-11 06:38+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 16890)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-26 06:34+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17203)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -29,6 +29,7 @@ msgstr ""
" Tadeáš Pařík https://launchpad.net/~pariktadeas\n"
" Tomáš Břinčil https://launchpad.net/~me-tomasbrincil\n"
" Vojtěch Trefný https://launchpad.net/~vojtech.trefny\n"
" Zdeněk Kopš https://launchpad.net/~zdenekkops\n"
" luisah https://launchpad.net/~luisah\n"
" pacholik https://launchpad.net/~pacholick"
......@@ -586,6 +587,7 @@ msgstr ""
" Tadeáš Pařík https://launchpad.net/~pariktadeas\n"
" Tomáš Břinčil https://launchpad.net/~me-tomasbrincil\n"
" Vojtěch Trefný https://launchpad.net/~vojtech.trefny\n"
" Zdeněk Kopš https://launchpad.net/~zdenekkops\n"
" luisah https://launchpad.net/~luisah\n"
" pacholik https://launchpad.net/~pacholick"
......@@ -873,7 +875,7 @@ msgstr "Některé adresáře jsou vynechány standardně:"
#. (itstool) path: p/span
#: C/prefs.page:33
msgid "(which by default also ignores <_:file-1/>)"
msgstr ""
msgstr "(v základu také ignoruje <_:file-1/>)"
#. (itstool) path: item/title
#: C/prefs.page:44
......@@ -1273,79 +1275,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jestliže ani toto nefunguje, jsou zde <link xref=\"restore-worst-"
"case\">surovější metody</link>, které můžete použít."
#~ msgid "Open your <gui>Backup</gui> settings."
#~ msgstr "Otevřete <gui>Nastavení</gui> zálohování."
#~ msgid "<gui>Automatic backups</gui>"
#~ msgstr "<gui>Automatické zálohování</gui>"
#~ msgid "<gui>Backup location</gui>"
#~ msgstr "<gui>Místo pro zálohování</gui>"
#~ msgid ""
#~ "Use these options to specify the backup location that <app>Déjà Dup</app> "
#~ "will use when backing up or restoring:"
#~ msgstr ""
#~ "Použitím této možnosti určíte místo pro vaši zálohu, které bude <app>Déjà "
#~ "Dup</app> používat pro zálohování a obnovu vašich dat."
#~ msgid ""
#~ "You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
#~ "backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
#~ msgstr ""
#~ "Možná budete chtít zvolit místní adresář pro uložení zálohy. Mějte však na "
#~ "paměti, že samotná záloha může zabírat velké množství místa. Zkontrolujte "
#~ "proto, máte-li dostatek volného prostoru."
#~ msgid "<gui>Folders to back up</gui>"
#~ msgstr "<gui>Adresáře k zálohování</gui>"
#~ msgid "<gui>Keep backups</gui>"
#~ msgstr "<gui>Doba uložení zálohy</gui>"
#~ msgid ""
#~ "Click on the <gui style=\"button\">Back Up Now</gui> button on the "
#~ "<gui>Overview</gui> page."
#~ msgstr ""
#~ "Klikněte na tlačítko <gui style=\"button\">Zálohovat nyní</gui> na stránce "
#~ "<gui>Přehled</gui>."
#~ msgid ""
#~ "Choose a list of folders to back up. Press the <gui "
#~ "style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
#~ "modify the list. If you are only interested in backing up your own data, the "
#~ "default of <gui>Home</gui> is sufficient."
#~ msgstr ""
#~ "Vyberte adresáře k zálohování. Tlačítky <gui style=\"button\">Přidat</gui> "
#~ "nebo <gui style=\"button\">Odebrat</gui> můžete výběr upravit. Jestliže "
#~ "chcete zálohovat pouze svá osobní data, tak výchozí hodnota <gui>Domov</gui> "
#~ "je dostatečná."
#~ msgid ""
#~ "The first few backup locations are cloud storage services provided by "
#~ "various companies. For a small fee, they hold your data for you. A cloud "
#~ "service like this is recommended because it is an easy way to keep your data "
#~ "offsite (meaning out of your home: in case of disaster or theft, your data "
#~ "will still be safe)."
#~ msgstr ""
#~ "První možností pro uložení zálohy je využití cloudu, který je poskytován "
#~ "mnohými společnostmi. Za malý obnos u nich můžete uložit vaše data. Tato "
#~ "možnost je doporučována, je to nejjednodušší cesta jak mít data offsite "
#~ "(myšleno mimo domov: pro případ nějaké nehody, krádeže apod.)."
#~ msgid ""
#~ "Backups are kept forever by default, but still may be deleted earlier if the "
#~ "backup location begins to run out of space."
#~ msgstr ""
#~ "Standardně jsou zálohy ponechávány po neomezenou dobu. Nicméně můžete je "
#~ "vymazat dříve, začínají-li zabírat příliš mnoho místa."
#~ msgid ""
#~ "Choose a list of folders to not back up. Press the <gui "
#~ "style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
#~ "modify the list."
#~ msgstr ""
#~ "Vyberte seznam složek, které se nebudou zálohovat. Pro úpravu seznamu "
#~ "použijte tlačítka <gui style=\"button\">Přidat</gui> nebo <gui "
#~ "style=\"button\">Odstranit</gui>."
# Danish translation for deja-dup
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 18:30-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-01 02:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-25 13:50+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-01-11 06:38+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 16890)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-26 06:34+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17203)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......
# German translation for deja-dup
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 18:30-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-07 17:56+0000\n"
"Last-Translator: Tobias Bannert <Unknown>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-25 13:50+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-08-08 07:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17156)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-26 06:35+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 17203)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -1357,84 +1357,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Falls das immer noch nicht funktioniert, gibt es <link xref=\"restore-worst-"
"case\">drastischere Methoden</link>, die Sie probieren können."
#~ msgid ""
#~ "You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
#~ "backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
#~ msgstr ""
#~ "Sie können auch einen lokalen Ordner als Sicherungsort wählen. Denken Sie "
#~ "daran, dass Sicherungen recht groß werden können. Stellen Sie also sicher, "
#~ "dass genug Speicherplatz zur Verfügung steht."
#~ msgid ""
#~ "Click on the <gui style=\"button\">Back Up Now</gui> button on the "
#~ "<gui>Overview</gui> page."
#~ msgstr ""
#~ "Klicken Sie auf den Knopf <gui style=\"button\">Jetzt sichern</gui> in der "
#~ "<gui>Übersicht</gui>."
#~ msgid "<gui>Automatic backups</gui>"
#~ msgstr "<gui>Automatische Datensicherungen</gui>"
#~ msgid "<gui>Backup location</gui>"
#~ msgstr "<gui>Ort der Datensicherung</gui>"
#~ msgid ""
#~ "Use these options to specify the backup location that <app>Déjà Dup</app> "
#~ "will use when backing up or restoring:"
#~ msgstr ""
#~ "Nutzen Sie diese Einstellungen, um den Ort festzulegen, den <app>Déjà "
#~ "Dup</app> zum Sichern und Wiederherstellen Ihrer Daten verwendet,"
#~ msgid "<gui>Folders to back up</gui>"
#~ msgstr "<gui>Zu sichernde Ordner</gui>"
#~ msgid "Open your <gui>Backup</gui> settings."
#~ msgstr ""
#~ "Öffnen Sie Ihre Datensicherungseinstellungen unter <gui>Sicherung</gui>."
#~ msgid ""
#~ "The first few backup locations are cloud storage services provided by "
#~ "various companies. For a small fee, they hold your data for you. A cloud "
#~ "service like this is recommended because it is an easy way to keep your data "
#~ "offsite (meaning out of your home: in case of disaster or theft, your data "
#~ "will still be safe)."
#~ msgstr ""
#~ "Die ersten angegebenen Orte für Datensicherungen sind »Cloud-Dienste« "
#~ "(Online-Speicher), die von verschiedenen Firmen angeboten werden. Gegen eine "
#~ "kleine Gebühr speichern diese Ihre Daten. Die Nutzung solcher Cloud-Dienste "
#~ "empfiehlt sich, da es eine einfache Möglichkeit ist, Ihre Daten außerhalb "
#~ "Ihres Hauses sicher zu speichern (im Falle einer Katastrophe oder eines "
#~ "Diebstahls sind Ihre Daten weiterhin sicher verwahrt)."
#~ msgid "<gui>Keep backups</gui>"
#~ msgstr "<gui>Datensicherungen aufbewahren</gui>"
#~ msgid ""
#~ "Choose a list of folders to not back up. Press the <gui "
#~ "style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
#~ "modify the list."
#~ msgstr ""
#~ "Stellen Sie eine Liste mit Ordnern zusammen, die nicht gesichert werden "
#~ "sollen. Klicken Sie auf <gui style=\"button\">Hinzufügen</gui> oder <gui "
#~ "style=\"button\">Entfernen</gui>, um die Liste zu bearbeiten."
#~ msgid ""
#~ "Choose a list of folders to back up. Press the <gui "
#~ "style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
#~ "modify the list. If you are only interested in backing up your own data, the "
#~ "default of <gui>Home</gui> is sufficient."
#~ msgstr ""
#~ "Stellen Sie eine Liste mit Ordnern zusammen, die gesichert werden sollen. "
#~ "Klicken Sie auf <gui style=\"button\">Hinzufügen</gui> oder <gui "
#~ "style=\"button\">Entfernen</gui>, um die Liste zu bearbeiten. Wenn Sie nur "
#~ "Ihre eigenen Daten sichern wollen, ist die Vorauswahl <gui>Persönlicher "
#~ "Ordner</gui> ausreichend."
#~ msgid ""
#~ "Backups are kept forever by default, but still may be deleted earlier if the "
#~ "backup location begins to run out of space."
#~ msgstr ""
#~ "Standardmäßig werden Datensicherungen für immer aufgehoben, erst wenn auf "
#~ "dem Speicherort der Speicherplatz knapp wird, werden die Datensicherungen "
#~ "beginnend mit der ältesten überschrieben."
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-10 18:30-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-10 16:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -374,22 +374,22 @@ msgid "Development"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:25
#: C/credits.page:26
msgid "Documentation"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:33
#: C/credits.page:34
msgid "Art"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:43
#: C/credits.page:44
msgid "Translation"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/code
#: C/credits.page:44
#: C/credits.page:45
#, no-wrap
msgid ""
"translator-credits"
......@@ -764,16 +764,6 @@ msgstr ""
msgid "There are always more bugs to fix. If you want to find out what needs doing, talk to us on the mailing list as described above."
msgstr ""
#. (itstool) path: media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:20
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/deja-dup-icon.png' md5='dab2c3256e901fe8c0c13f57bfccda51'"
msgstr ""
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:9
msgctxt "link"
......@@ -791,6 +781,16 @@ msgstr ""
msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
msgstr ""
#. (itstool) path: title/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:20
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/deja-dup-icon.png' md5='dab2c3256e901fe8c0c13f57bfccda51'"
msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:19
msgid "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/deja-dup-icon.png\"/> Backup Help"
......
# Greek translation for deja-dup
# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
# Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.