Commit 7b09fc7d authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

translation update

parent 7f838497

Too many changes to show.

To preserve performance only 59 of 59+ files are displayed.

Déjà Dup 21.3 (GNOME 3.3.3)
---------------------------
Translations:
• Updated Chinese (Traditional), Croatian, Finnish, French, German, Hungarian, Russian, Slovenian, and Turkish translations
• Updated Chinese (Traditional), Croatian, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, and Turkish translations
Déjà Dup 21.2 (GNOME 3.3.2)
---------------------------
......
......@@ -8,20 +8,22 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-15 11:00+0000\n"
"Last-Translator: rob <linuxned@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-11 19:14+0000\n"
"Last-Translator: Hendrik Maryns <hamaryns@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-16 05:40+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14124)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-01-12 06:35+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14640)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Hannie Dumoleyn https://launchpad.net/~lafeber-dumoleyn\n"
" Hendrik Maryns https://launchpad.net/~hamaryns\n"
" rob https://launchpad.net/~rvdb"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
......@@ -37,7 +39,7 @@ msgid ""
"If you only back up when you remember to do so, you’re not backing up often "
"enough. Fortunately, it’s easy to set up automatic backups."
msgstr ""
"Indien u alleen een back-up maakt wanneer u er aan denkt, dan maakt u "
"Indien u alleen een back-up maakt wanneer u eraan denkt, dan maakt u "
"waarschijnlijk niet vaak genoeg een back-up. Gelukkig is er een mogelijkheid "
"om dit automatisch te laten doen."
......@@ -103,23 +105,23 @@ msgstr ""
#: C/contribute.page:8(info/desc)
msgid "Help make <app>Déjà Dup</app> better"
msgstr "Help mee om <app>Déjà Dup</app> beter te maken"
msgstr "Help mee om <app>Déjà Dup</app> te verbeteren"
#: C/contribute.page:11(page/title)
msgid "Getting Involved"
msgstr "Doe mee"
msgstr "Meedoen"
#: C/contribute.page:13(page/p)
msgid ""
"So you want to help make <app>Déjà Dup</app> even better? Excellent! Here "
"are some suggestions."
msgstr ""
"U wilt dus helpen om <app>Déjà Dup</app> beter te maken? Geweldig! Hier "
"U wilt dus helpen om <app>Déjà Dup</app> te verbeteren? Geweldig! Hier "
"volgen enige suggesties."
#: C/contribute.page:16(section/title)
msgid "Report Issues"
msgstr "Rapporteer problemen"
msgstr "Problemen rapporteren"
#: C/contribute.page:18(section/p)
msgid ""
......@@ -128,9 +130,8 @@ msgid ""
"bug</link>. Be patient for a reply."
msgstr ""
"Heeft u een fout ontdekt of een idee voor een nieuwe optie? Doe dit dan door "
"simpelweg een fout te rapporteren op <link "
"href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">report it as a "
"bug</link>. Wees geduldig voor een antwoord op uw rapport."
"simpelweg <link href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">een "
"fout te rapporteren</link>. Wees geduldig voor een antwoord op uw rapport."
#: C/contribute.page:20(section/p)
msgid "Note that bug reports should be in English only."
......@@ -138,28 +139,28 @@ msgstr "Foutrapporten kunnen alleen in het Engels ingediend worden."
#: C/contribute.page:24(section/title)
msgid "Talk to Us"
msgstr "Neem contact met ons op"
msgstr "Contact met ons opnemen"
#: C/contribute.page:26(section/p)
msgid ""
"We don’t bite. Send an email to the <link href=\"mailto:deja-dup-"
"list@gnome.org\">mailing list</link>."
msgstr ""
"We bijten heus niet hoor. Stuur een e-mail naar <link href=\"mailto:deja-dup-"
"list@gnome.org\">mailing list</link>."
"We bijten heus niet hoor. Stuur een e-mail naar de <link href=\"mailto:deja-"
"dup-list@gnome.org\">mailinglijst</link>."
#: C/contribute.page:28(section/p)
msgid ""
"Or <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">subscribe to the list</link>. The list is very low traffic."
msgstr ""
"Of schrijf u in op de lijst<link "
"href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-list\">subscribe to "
"the list</link>. Er is weinig verkeer op de lijst."
"Of <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">schrijf u in op de lijst</link>. Er wordt zeer weinig gebruik gemaakt "
"van de lijst."
#: C/contribute.page:30(section/p)
msgid "Note that the list is English only."
msgstr "Merk op, dat deze lijst alleen Engelstalig is."
msgstr "Merk op dat deze lijst alleen Engelstalig is."
#: C/contribute.page:34(section/title)
msgid "Translating"
......@@ -172,10 +173,10 @@ msgid ""
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">a web interface</link>. "
"It’s really quite easy and is very appreciated."
msgstr ""
"Spreekt u zowel Engels als een andere taal? Goed, u kunt dan<app>Déjà "
"Spreekt u zowel Engels als een andere taal? Goed! U kunt dan <app>Déjà "
"Dup</app> helpen vertalen op <link "
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">een "
"webinterface</link>. Het is niet moeilijk en wordt zeer gewaardeerd.."
"webinterface</link>. Het is niet moeilijk en wordt zeer gewaardeerd."
#: C/contribute.page:40(section/title)
#: C/support.page:11(page/title)
......@@ -188,8 +189,8 @@ msgid ""
"dup\">Answer user questions</link> and support requests."
msgstr ""
"Houdt u ervan om mensen te helpen? <link "
"href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">Answer user questions</link> "
"en beantwoordt vragen."
"href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">Beantwoord vragen van "
"gebruikers</link> en ondersteuningsverzoeken."
#: C/contribute.page:44(section/p)
msgid ""
......@@ -197,7 +198,7 @@ msgid ""
"can answer questions posted in your language."
msgstr ""
"Dit is nog een goede manier voor niet-Engelstaligen om deel te nemen, omdat "
"u vragen kunt beantwoorden in uw eigen taal.."
"u vragen kunt beantwoorden in uw eigen taal."
#: C/contribute.page:48(section/title)
msgid "Coding"
......@@ -241,6 +242,8 @@ msgstr "Vertaling"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Hannie Dumoleyn https://launchpad.net/~lafeber-dumoleyn\n"
" Hendrik Maryns https://launchpad.net/~hamaryns\n"
" rob https://launchpad.net/~rvdb"
#: C/index.page:13(license/p)
......@@ -377,7 +380,7 @@ msgid ""
"choose <gui>Custom Location</gui> and enter it."
msgstr ""
"Selecteer het type server op afstand waarmee u verbinding wilt maken. Daarna "
"kunt u de serverinformatie invoeren. Wanneer u de server's URL kent, "
"kunt u de serverinformatie invoeren. Wanneer u de URL van de server kent, "
"selecteer dan <gui>Aangepaste locatie</gui> en voer de URL in."
#: C/prefs.page:30(item/title)
......@@ -400,7 +403,7 @@ msgid ""
"You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
"backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
msgstr ""
"U kunt ook een lokale map kiezen als back-uplocatie. Let er op dat back-ups "
"U kunt ook een lokale map kiezen als back-uplocatie. Let erop dat back-ups "
"een grote omvang kunnen hebben, zorg er daarom voor dat er genoeg vrije "
"schijfruimte beschikbaar is."
......@@ -469,8 +472,8 @@ msgstr ""
"Selecteer het minimum aantal dagen om de back-ups te bewaren. Als u denkt "
"dat de back-upbestanden te veel ruimte gebruiken, dan kunt u het aantal "
"dagen beperken. Door implementatiedetails kunnen bestanden mogelijk iets "
"langer bewaard worden dan aangegeven, maar er zullen geen bestanden "
"vervroegd verwijderd worden."
"langer bewaard worden dan aangegeven, maar er zullen geen bestanden vroeger "
"verwijderd worden."
#: C/prefs.page:68(note/p)
msgid ""
......@@ -490,7 +493,7 @@ msgstr "Volledig systeemherstel"
#: C/restore-full.page:11(section/title)
msgid "Setup"
msgstr "Instelling"
msgstr "Instellingen"
#: C/restore-full.page:13(item/p)
msgid ""
......@@ -531,7 +534,7 @@ msgid ""
"A <gui>Restore</gui> dialog will appear asking where your backup files are "
"stored (your <gui>Backup location</gui>)."
msgstr ""
"Er zal een <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnen met de vraag waar uw "
"Er zal een dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnen met de vraag waar uw "
"back-upbestanden zijn opgeslagen (uw <gui>Back-uplocatie</gui>)."
#: C/restore-full.page:23(item/p)
......@@ -539,16 +542,16 @@ msgid ""
"Click <gui style=\"button\">Forward</gui> and wait for <app>Déjà Dup</app> "
"to scan the backup location."
msgstr ""
"Klik op <gui style=\"button\">Volgende</gui> en wacht op <app>Déjà Dup</app> "
"om de back-uplocatie te zoeken."
"Klik op <gui style=\"button\">Volgende</gui> en wacht tot <app>Déjà "
"Dup</app> de back-uplocatie doorzocht heeft."
#: C/restore-full.page:24(item/p)
msgid ""
"Choose the date you want to restore from. Usually you can just leave this "
"alone, as the default is the most recent backup."
msgstr ""
"Selecteer de datum waar van u wilt herstellen. Normaal hoeft u niets te "
"doen, omdat de standaard aangegeven datum de meest recente is."
"Selecteer de datum waarvan u wilt herstellen. Meestal hoeft u niets te doen, "
"omdat de standaard aangegeven datum de meest recente is."
#: C/restore-full.page:25(item/p)
#: C/restore-full.page:27(item/p)
......@@ -561,7 +564,7 @@ msgid ""
"Choose where to restore. Since this is a full system backup, leave it as the "
"default (which restores over your current install)."
msgstr ""
"Selecteer waar naartoe u wilt herstellen. Omdat dit een volledig "
"Selecteer waarnaartoe u wilt herstellen. Omdat dit een volledig "
"systeemherstel is, kunt u de standaard ingestelde keuze houden (die over uw "
"huidige installatie heen herstelt)."
......@@ -573,12 +576,12 @@ msgstr ""
#: C/restore-full.page:29(item/p)
msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring."
msgstr "Wacht a.u.b., omdat het herstellen een lange tijd kan gaan duren."
msgstr "Wacht. Het herstellen kan een lange tijd duren."
#: C/restore-full.page:30(item/p)
msgid ""
"Finally, reinstall any programs that you enjoyed in your previous install."
msgstr "Installeer tenslotte de programma's die u daarvoor ook gebruikte."
msgstr "Installeer ten slotte de programma’s die u voorheen ook gebruikte."
#: C/restore-full.page:32(note/p)
msgid ""
......@@ -611,7 +614,7 @@ msgstr "Een verloren bestand herstellen"
#: C/restore-lost.page:13(item/p)
msgid "Browse to the folder containing the file you lost."
msgstr "Blader naar de map met het bestand dat u bent verloren."
msgstr "Ga naar de map met het bestand dat u bent verloren."
#: C/restore-lost.page:14(item/p)
msgid ""
......@@ -626,7 +629,7 @@ msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, it will scan for files that are "
"in the backup but no longer in the folder."
msgstr ""
"Wanneer de <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnt, zal er gezocht worden "
"Wanneer de dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnt, zal er gezocht worden "
"naar bestanden die wel in de back-up aanwezig zijn maar niet langer in de "
"map."
......@@ -644,7 +647,7 @@ msgid ""
"what their filenames were:"
msgstr ""
"U kunt ook bestanden herstellen met de opdrachtregel, als u de bestandsnamen "
"weet::"
"weet:"
#: C/restore-lost.page:20(note/screen)
#: C/restore-revert.page:22(note/screen)
......@@ -658,15 +661,15 @@ msgstr "Een oude versie van een bestand herstellen"
#: C/restore-revert.page:11(page/title)
msgid "Reverting a File"
msgstr "Bestand herstellen"
msgstr "Bestand terugdraaien"
#: C/restore-revert.page:13(item/p)
msgid "Browse to the folder containing the file you want to revert."
msgstr "Blader naar de map met het bestand dat u wilt herstellen."
msgstr "Ga naar de map met het bestand dat u wilt terugdraaien."
#: C/restore-revert.page:14(item/p)
msgid "Select the file you want to revert by clicking on it."
msgstr "Selecteer het bestand dat u wilt herstellen door er op t.e klikken."
msgstr "Selecteer het bestand dat u wilt terugdraaien door erop te klikken."
#: C/restore-revert.page:15(item/p)
msgid ""
......@@ -674,15 +677,15 @@ msgid ""
"style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Klik op <guiseq><gui style=\"menuitem\">Bewerken</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Herstellen naar vorige versie…</gui></guiseq>."
"style=\"menuitem\">Terugdraaien naar vorige versie…</gui></guiseq>."
#: C/restore-revert.page:16(item/p)
msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to "
"restore."
msgstr ""
"Wanneer de <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnt, kunt u de datum "
"selecteren waar u van wilt herstellen."
"Wanneer de dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnt, kunt u de datum "
"selecteren waarvan u wilt herstellen."
#: C/restore-revert.page:18(item/p)
msgid ""
......@@ -695,11 +698,11 @@ msgstr ""
#: C/restore-revert.page:20(note/p)
msgid "You can select multiple files at once before reverting."
msgstr ""
"U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd selecteren om te herstellen."
"U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd selecteren om terug te draaien."
#: C/restore-revert.page:21(note/p)
msgid "You can also revert files on the command line:"
msgstr "U kunt bestanden ook herstellen met de opdrachtregel:"
msgstr "U kunt bestanden ook terugdraaien met de opdrachtregel:"
#: C/restore-worst-case.page:8(info/desc)
msgid "What to do if you can’t restore your files"
......@@ -718,13 +721,12 @@ msgid ""
"the meantime, here are some approaches to workaround a misbehaving <app>Déjà "
"Dup</app> and get your data back."
msgstr ""
"<app>Déjà Dup</app> kan mogelijk niet goed werken. Het kan vastlopen of een "
"foutmelding geven tijdens het herstellen. Als u uw data nodig heeft, dan is "
"een foutmelding het laatste waar u op zit te wachten. Overweeg dan om een "
"foutrapport in te vullen op <link href=\"https://launchpad.net/deja-"
"dup/+filebug\">bug report</link>, maar ondertussen kunt u hier enkele tips "
"vinden om een niet goed werkend <app>Déjà Dup</app> te omzeilen en uw data "
"terug te krijgen."
"<app>Déjà Dup</app> is niet onfeilbaar. Het kan vastlopen of een foutmelding "
"geven tijdens het herstellen. Als u uw gegevens nodig hebt, dan is een "
"foutmelding het laatste waar u op zit te wachten. Overweeg dan om <link "
"href=\"https://launchpad.net/deja-dup/+filebug\">een foutrapport in te "
"vullen</link>, maar ondertussen kunt u hier enkele tips vinden om een niet "
"goed werkend <app>Déjà Dup</app> te omzeilen en uw gegevens terug te krijgen."
#: C/restore-worst-case.page:16(note/p)
msgid ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-28 12:39-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-04 16:22-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"Language-Team: Arabic <ar@li.org>\n"
......@@ -16,14 +16,14 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n % 100 >= "
"3 && n % 100 <= 10 ? 3 : n % 100 >= 11 && n % 100 <= 99 ? 4 : 5;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-11-01 05:38+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14197)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-01-10 05:58+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14640)\n"
#. Translators: "Backup" is a noun
#: ../data/deja-dup.desktop.in.h:1 ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:2
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:2 ../deja-dup/Prompt.vala:93
#: ../deja-dup/Prompt.vala:127 ../deja-dup/StatusIcon.vala:125
#: ../deja-dup/StatusIcon.vala:224 ../monitor/monitor.vala:115
#: ../data/deja-dup.desktop.in.h:1 ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:1
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:1 ../deja-dup/Prompt.vala:93
#: ../deja-dup/Prompt.vala:127 ../deja-dup/StatusIcon.vala:133
#: ../deja-dup/StatusIcon.vala:231 ../monitor/monitor.vala:115
#: ../preferences/preferences-main.vala:52
#: ../preferences/preferences-main.vala:66
msgid "Backup"
......@@ -40,20 +40,20 @@ msgstr ""
msgid "Déjà Dup Backup Tool"
msgstr "أداة النسخ الإحتياطي"
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:1
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:1
msgid "Back Up Now"
msgstr ""
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:3
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:3
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:2
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:2
msgid "Change your backup settings"
msgstr "تغيير إعدادات نسختك الأحتياطية"
#. These keywords are used when searching for applications in dashes, etc.
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:4
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:4
msgid "déjà;deja;dup;"
msgstr ""
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:5
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:5
msgid "déjà;deja;dup;"
msgid "Back Up Now"
msgstr ""
#. Translators: Monitor in this sense means something akin to 'watcher', not
......@@ -68,259 +68,259 @@ msgid "Schedules backups at regular intervals"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:1
msgid "Amazon S3 Access Key ID"
msgstr "معرف مفتاح الوصول Amazon S3"
#: ../preferences/Preferences.vala:160
msgid "Folders to back up"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"An optional folder name to store files in. This folder will be created in "
"the chosen bucket."
msgstr "إسم مجلد إختياري لحفظ الملفات به. هذا المجلد سيتم إنشائه عند النسخ"
"This list of directories will be backed up. Reserved values $HOME, $DESKTOP, "
"$DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH, "
"and $VIDEO are recognized as the user’s special directories. Relative "
"entries are relative to the user’s home directory."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:3
#: ../deja-dup/AssistantRestore.vala:221 ../preferences/Preferences.vala:151
msgid "Backup location"
msgstr "موقع النسخ الإحتياطي"
#: ../preferences/Preferences.vala:168
msgid "Folders to ignore"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:4
msgid "Folder type"
msgstr "نوع المجلد"
msgid ""
"This list of directories will not be backed up. Reserved values $HOME, "
"$DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, "
"$TEMPLATES, $TRASH, and $VIDEO are recognized as the user’s special "
"directories. Relative entries are relative to the user’s home directory."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:5
#: ../preferences/Preferences.vala:160
msgid "Folders to back up"
msgid "Whether the welcome screen has been dismissed"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:6
#: ../preferences/Preferences.vala:168
msgid "Folders to ignore"
msgid "Whether to request the root password"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:7
msgid "Full name of the external volume"
msgstr "الإسم الكامل للمجلد الخارجي"
msgid ""
"Whether to request the root password when backing up from or restoring to "
"system folders."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:8
msgid "How long to keep backup files"
msgstr "مدة الإحتفاظ بالنسخ الإحتياطية"
msgid "The last time Déjà Dup was run"
msgstr "أخير مرة تم تشغيل ديجا دوب"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:9
msgid "How often to periodically back up"
msgstr "متى تقوم بإنشاء نسخة احتياطية غالبا"
msgid ""
"The last time Déjà Dup was successfully run. This time should be in ISO 8601 "
"format."
msgstr ""
"أخير مرة تم تشغيل ديجا دوب بنجاح.هذه الوقت يجب ان يكون بصيغة ISO 8601."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:10
msgid "Icon of the external volume"
msgstr "أيقونة المجلد الخارجي"
msgid "The last time Déjà Dup backed up"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:11
msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is its unique "
"filesystem identifier."
"The last time Déjà Dup successfully completed a backup. This time should be "
"in ISO 8601 format."
msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الإحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، فإن هذا نظام الملفات "
"الوحيد المعرف."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is the path of the "
"folder on that volume."
msgid "The last time Déjà Dup restored"
msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الإحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، وهذا هو مسار المجلد "
"على وحدة التخزين."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:13
msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s icon."
"The last time Déjà Dup successfully completed a restore. This time should be "
"in ISO 8601 format."
msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الاحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، وهذه أيقونة وحدة "
"التخزين."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s longer "
"descriptive name."
msgid "Whether to periodically back up"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:15
msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s "
"shorter name."
msgid "Whether to automatically back up on a regular schedule."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:16
msgid "Location in which to hold the backup files."
msgstr ""
msgid "How often to periodically back up"
msgstr "متى تقوم بإنشاء نسخة احتياطية غالبا"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:17
msgid "Obsolete"
msgstr "ملغي"
msgid "The number of days between backups."
msgstr "عدد الأيام بين النسخ الإحتياطية."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:18
msgid "Relative path under the external volume"
msgid ""
"The first time Déjà Dup checked whether it should prompt about backing up"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:19
msgid "Short name of the external volume"
msgstr "إسم قصير لوحدة التخزين الخارجية"
msgid ""
"When a user logs in, the Déjà Dup monitor checks whether it should prompt "
"about backing up. This is used to increase discoverability for users that "
"don’t know about backups. This time should be either ‘disabled’ to turn off "
"this check or in ISO 8601 format."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:20
msgid "The Amazon S3 bucket name to use"
msgstr "مجموعة أسماء The Amazon S3 للإستعمال"
msgid "How long to keep backup files"
msgstr "مدة الإحتفاظ بالنسخ الإحتياطية"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:21
msgid ""
"The number of days to keep backup files on the backup location. A value of 0 "
"means forever. This is a minimum number of days; the files may be kept "
"longer."
msgstr ""
#. Left this way for historical reasons, should be '$HOSTNAME'. See convert_s3_folder_to_hostname()
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:22
msgid "The Amazon S3 folder"
msgstr "مجلد Amazon S3"
msgid "Type of location to store backup"
msgstr "نوع موقع تخزين النسخ الإحتياطية"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:23
msgid "The Rackspace Cloud Files container"
msgid ""
"The type of backup location. If ‘auto’, a default will be chosen based on "
"what is available."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:24
msgid "The Ubuntu One folder"
msgstr ""
msgid "Amazon S3 Access Key ID"
msgstr "معرف مفتاح الوصول Amazon S3"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:25
msgid ""
"The first time Déjà Dup checked whether it should prompt about backing up"
msgid "Your Amazon S3 Access Key Identifier. This acts as your S3 username."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:26
msgid ""
"The folder name to store files in. If ‘$HOSTNAME’, it will default to a "
"folder based on the name of the computer."
msgstr ""
msgid "The Amazon S3 bucket name to use"
msgstr "مجموعة أسماء The Amazon S3 للإستعمال"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:27
msgid "The last time Déjà Dup backed up"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:28
msgid "The last time Déjà Dup restored"
msgid ""
"Which Amazon S3 bucket to store files in. This does not need to exist "
"already. Only legal hostname strings are valid."
msgstr ""
#. Left this way for historical reasons, should be '$HOSTNAME'. See convert_s3_folder_to_hostname()
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:29
msgid ""
"The last time Déjà Dup successfully completed a backup. This time should be "
"in ISO 8601 format."
msgstr ""
msgid "The Amazon S3 folder"
msgstr "مجلد Amazon S3"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"The last time Déjà Dup successfully completed a restore. This time should be "
"in ISO 8601 format."
msgstr ""
"An optional folder name to store files in. This folder will be created in "
"the chosen bucket."
msgstr "إسم مجلد إختياري لحفظ الملفات به. هذا المجلد سيتم إنشائه عند النسخ"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:31
msgid "The last time Déjà Dup was run"
msgstr "أخير مرة تم تشغيل ديجا دوب"
msgid "The Rackspace Cloud Files container"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:32
msgid ""
"The last time Déjà Dup was successfully run. This time should be in ISO 8601 "
"format."
"Which Rackspace Cloud Files container to store files in. This does not need "
"to exist already. Only legal hostname strings are valid."
msgstr ""
"أخير مرة تم تشغيل ديجا دوب بنجاح.هذه الوقت يجب ان يكون بصيغة ISO 8601."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:33
msgid "The number of days between backups."
msgstr "عدد الأيام بين النسخ الإحتياطية."
msgid "Your Rackspace username"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:34
msgid ""
"The number of days to keep backup files on the backup location. A value of 0 "
"means forever. This is a minimum number of days; the files may be kept "
"longer."
msgid "This is your username for the Rackspace Cloud Files service."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:35
msgid ""
"The type of backup location. If ‘auto’, a default will be chosen based on "
"what is available."
msgid "The Ubuntu One folder"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:36
msgid "This is your username for the Rackspace Cloud Files service."
msgid ""
"The folder name to store files in. If ‘$HOSTNAME’, it will default to a "
"folder based on the name of the computer."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:37
msgid ""
"This list of directories will be backed up. Reserved values $HOME, $DESKTOP, "
"$DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH, "
"and $VIDEO are recognized as the user’s special directories. Relative "
"entries are relative to the user’s home directory."
msgstr ""
#: ../deja-dup/AssistantRestore.vala:221 ../preferences/Preferences.vala:151
msgid "Backup location"
msgstr "موقع النسخ الإحتياطي"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:38
msgid ""
"This list of directories will not be backed up. Reserved values $HOME, "
"$DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, "
"$TEMPLATES, $TRASH, and $VIDEO are recognized as the user’s special "
"directories. Relative entries are relative to the user’s home directory."
msgid "Location in which to hold the backup files."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:39
msgid "Type of location to store backup"
msgstr "نوع موقع تخزين النسخ الإحتياطية"
msgid "Folder type"
msgstr "نوع المجلد"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:40
msgid "Unique ID of the external volume"
msgstr "هوية وحدة التخزين الخارجية وحدها"
msgid ""
"Whether the backup location is a mounted external volume or a normal folder."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:41
msgid ""
"When a user logs in, the Déjà Dup monitor checks whether it should prompt "
"about backing up. This is used to increase discoverability for users that "
"don’t know about backups. This time should be either ‘disabled’ to turn off "
"this check or in ISO 8601 format."
msgid "Relative path under the external volume"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:42
msgid ""
"Whether the backup location is a mounted external volume or a normal folder."
"If the backup location is on an external volume, this is the path of the "
"folder on that volume."
msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الإحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، وهذا هو مسار المجلد "
"على وحدة التخزين."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:43
msgid "Whether the welcome screen has been dismissed"
msgstr ""
msgid "Unique ID of the external volume"
msgstr "هوية وحدة التخزين الخارجية وحدها"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:44
msgid "Whether to automatically back up on a regular schedule."
msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is its unique "
"filesystem identifier."
msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الإحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، فإن هذا نظام الملفات "
"الوحيد المعرف."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:45
msgid "Whether to periodically back up"
msgstr ""
msgid "Full name of the external volume"
msgstr "الإسم الكامل للمجلد الخارجي"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:46
msgid "Whether to request the root password"
msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s longer "
"descriptive name."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:47
msgid ""
"Whether to request the root password when backing up from or restoring to "
"system folders."
msgstr ""
msgid "Short name of the external volume"
msgstr "إسم قصير لوحدة التخزين الخارجية"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:48
msgid ""
"Which Amazon S3 bucket to store files in. This does not need to exist "
"already. Only legal hostname strings are valid."
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s "
"shorter name."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:49
msgid ""
"Which Rackspace Cloud Files container to store files in. This does not need "
"to exist already. Only legal hostname strings are valid."
msgstr ""
msgid "Icon of the external volume"
msgstr "أيقونة المجلد الخارجي"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:50
msgid "Your Amazon S3 Access Key Identifier. This acts as your S3 username."
msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s icon."
msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الاحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، وهذه أيقونة وحدة "
"التخزين."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:51