Commit 7b09fc7d authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

translation update

parent 7f838497

Too many changes to show.

To preserve performance only 59 of 59+ files are displayed.

Déjà Dup 21.3 (GNOME 3.3.3) Déjà Dup 21.3 (GNOME 3.3.3)
--------------------------- ---------------------------
Translations: Translations:
• Updated Chinese (Traditional), Croatian, Finnish, French, German, Hungarian, Russian, Slovenian, and Turkish translations • Updated Chinese (Traditional), Croatian, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, and Turkish translations
Déjà Dup 21.2 (GNOME 3.3.2) Déjà Dup 21.2 (GNOME 3.3.2)
--------------------------- ---------------------------
......
...@@ -8,20 +8,22 @@ msgstr "" ...@@ -8,20 +8,22 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n" "Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n" "POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-15 11:00+0000\n" "PO-Revision-Date: 2012-01-11 19:14+0000\n"
"Last-Translator: rob <linuxned@gmail.com>\n" "Last-Translator: Hendrik Maryns <hamaryns@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n" "Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-16 05:40+0000\n" "X-Launchpad-Export-Date: 2012-01-12 06:35+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14124)\n" "X-Generator: Launchpad (build 14640)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_" msgctxt "_"
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n" "Launchpad Contributions:\n"
" Hannie Dumoleyn https://launchpad.net/~lafeber-dumoleyn\n"
" Hendrik Maryns https://launchpad.net/~hamaryns\n"
" rob https://launchpad.net/~rvdb" " rob https://launchpad.net/~rvdb"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc) #: C/backup-auto.page:6(info/desc)
...@@ -37,7 +39,7 @@ msgid "" ...@@ -37,7 +39,7 @@ msgid ""
"If you only back up when you remember to do so, you’re not backing up often " "If you only back up when you remember to do so, you’re not backing up often "
"enough. Fortunately, it’s easy to set up automatic backups." "enough. Fortunately, it’s easy to set up automatic backups."
msgstr "" msgstr ""
"Indien u alleen een back-up maakt wanneer u er aan denkt, dan maakt u " "Indien u alleen een back-up maakt wanneer u eraan denkt, dan maakt u "
"waarschijnlijk niet vaak genoeg een back-up. Gelukkig is er een mogelijkheid " "waarschijnlijk niet vaak genoeg een back-up. Gelukkig is er een mogelijkheid "
"om dit automatisch te laten doen." "om dit automatisch te laten doen."
...@@ -103,23 +105,23 @@ msgstr "" ...@@ -103,23 +105,23 @@ msgstr ""
#: C/contribute.page:8(info/desc) #: C/contribute.page:8(info/desc)
msgid "Help make <app>Déjà Dup</app> better" msgid "Help make <app>Déjà Dup</app> better"
msgstr "Help mee om <app>Déjà Dup</app> beter te maken" msgstr "Help mee om <app>Déjà Dup</app> te verbeteren"
#: C/contribute.page:11(page/title) #: C/contribute.page:11(page/title)
msgid "Getting Involved" msgid "Getting Involved"
msgstr "Doe mee" msgstr "Meedoen"
#: C/contribute.page:13(page/p) #: C/contribute.page:13(page/p)
msgid "" msgid ""
"So you want to help make <app>Déjà Dup</app> even better? Excellent! Here " "So you want to help make <app>Déjà Dup</app> even better? Excellent! Here "
"are some suggestions." "are some suggestions."
msgstr "" msgstr ""
"U wilt dus helpen om <app>Déjà Dup</app> beter te maken? Geweldig! Hier " "U wilt dus helpen om <app>Déjà Dup</app> te verbeteren? Geweldig! Hier "
"volgen enige suggesties." "volgen enige suggesties."
#: C/contribute.page:16(section/title) #: C/contribute.page:16(section/title)
msgid "Report Issues" msgid "Report Issues"
msgstr "Rapporteer problemen" msgstr "Problemen rapporteren"
#: C/contribute.page:18(section/p) #: C/contribute.page:18(section/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -128,9 +130,8 @@ msgid "" ...@@ -128,9 +130,8 @@ msgid ""
"bug</link>. Be patient for a reply." "bug</link>. Be patient for a reply."
msgstr "" msgstr ""
"Heeft u een fout ontdekt of een idee voor een nieuwe optie? Doe dit dan door " "Heeft u een fout ontdekt of een idee voor een nieuwe optie? Doe dit dan door "
"simpelweg een fout te rapporteren op <link " "simpelweg <link href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">een "
"href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">report it as a " "fout te rapporteren</link>. Wees geduldig voor een antwoord op uw rapport."
"bug</link>. Wees geduldig voor een antwoord op uw rapport."
#: C/contribute.page:20(section/p) #: C/contribute.page:20(section/p)
msgid "Note that bug reports should be in English only." msgid "Note that bug reports should be in English only."
...@@ -138,28 +139,28 @@ msgstr "Foutrapporten kunnen alleen in het Engels ingediend worden." ...@@ -138,28 +139,28 @@ msgstr "Foutrapporten kunnen alleen in het Engels ingediend worden."
#: C/contribute.page:24(section/title) #: C/contribute.page:24(section/title)
msgid "Talk to Us" msgid "Talk to Us"
msgstr "Neem contact met ons op" msgstr "Contact met ons opnemen"
#: C/contribute.page:26(section/p) #: C/contribute.page:26(section/p)
msgid "" msgid ""
"We don’t bite. Send an email to the <link href=\"mailto:deja-dup-" "We don’t bite. Send an email to the <link href=\"mailto:deja-dup-"
"list@gnome.org\">mailing list</link>." "list@gnome.org\">mailing list</link>."
msgstr "" msgstr ""
"We bijten heus niet hoor. Stuur een e-mail naar <link href=\"mailto:deja-dup-" "We bijten heus niet hoor. Stuur een e-mail naar de <link href=\"mailto:deja-"
"list@gnome.org\">mailing list</link>." "dup-list@gnome.org\">mailinglijst</link>."
#: C/contribute.page:28(section/p) #: C/contribute.page:28(section/p)
msgid "" msgid ""
"Or <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-" "Or <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">subscribe to the list</link>. The list is very low traffic." "list\">subscribe to the list</link>. The list is very low traffic."
msgstr "" msgstr ""
"Of schrijf u in op de lijst<link " "Of <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-list\">subscribe to " "list\">schrijf u in op de lijst</link>. Er wordt zeer weinig gebruik gemaakt "
"the list</link>. Er is weinig verkeer op de lijst." "van de lijst."
#: C/contribute.page:30(section/p) #: C/contribute.page:30(section/p)
msgid "Note that the list is English only." msgid "Note that the list is English only."
msgstr "Merk op, dat deze lijst alleen Engelstalig is." msgstr "Merk op dat deze lijst alleen Engelstalig is."
#: C/contribute.page:34(section/title) #: C/contribute.page:34(section/title)
msgid "Translating" msgid "Translating"
...@@ -172,10 +173,10 @@ msgid "" ...@@ -172,10 +173,10 @@ msgid ""
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">a web interface</link>. " "href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">a web interface</link>. "
"It’s really quite easy and is very appreciated." "It’s really quite easy and is very appreciated."
msgstr "" msgstr ""
"Spreekt u zowel Engels als een andere taal? Goed, u kunt dan<app>Déjà " "Spreekt u zowel Engels als een andere taal? Goed! U kunt dan <app>Déjà "
"Dup</app> helpen vertalen op <link " "Dup</app> helpen vertalen op <link "
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">een " "href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">een "
"webinterface</link>. Het is niet moeilijk en wordt zeer gewaardeerd.." "webinterface</link>. Het is niet moeilijk en wordt zeer gewaardeerd."
#: C/contribute.page:40(section/title) #: C/contribute.page:40(section/title)
#: C/support.page:11(page/title) #: C/support.page:11(page/title)
...@@ -188,8 +189,8 @@ msgid "" ...@@ -188,8 +189,8 @@ msgid ""
"dup\">Answer user questions</link> and support requests." "dup\">Answer user questions</link> and support requests."
msgstr "" msgstr ""
"Houdt u ervan om mensen te helpen? <link " "Houdt u ervan om mensen te helpen? <link "
"href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">Answer user questions</link> " "href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">Beantwoord vragen van "
"en beantwoordt vragen." "gebruikers</link> en ondersteuningsverzoeken."
#: C/contribute.page:44(section/p) #: C/contribute.page:44(section/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -197,7 +198,7 @@ msgid "" ...@@ -197,7 +198,7 @@ msgid ""
"can answer questions posted in your language." "can answer questions posted in your language."
msgstr "" msgstr ""
"Dit is nog een goede manier voor niet-Engelstaligen om deel te nemen, omdat " "Dit is nog een goede manier voor niet-Engelstaligen om deel te nemen, omdat "
"u vragen kunt beantwoorden in uw eigen taal.." "u vragen kunt beantwoorden in uw eigen taal."
#: C/contribute.page:48(section/title) #: C/contribute.page:48(section/title)
msgid "Coding" msgid "Coding"
...@@ -241,6 +242,8 @@ msgstr "Vertaling" ...@@ -241,6 +242,8 @@ msgstr "Vertaling"
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n" "Launchpad Contributions:\n"
" Hannie Dumoleyn https://launchpad.net/~lafeber-dumoleyn\n"
" Hendrik Maryns https://launchpad.net/~hamaryns\n"
" rob https://launchpad.net/~rvdb" " rob https://launchpad.net/~rvdb"
#: C/index.page:13(license/p) #: C/index.page:13(license/p)
...@@ -377,7 +380,7 @@ msgid "" ...@@ -377,7 +380,7 @@ msgid ""
"choose <gui>Custom Location</gui> and enter it." "choose <gui>Custom Location</gui> and enter it."
msgstr "" msgstr ""
"Selecteer het type server op afstand waarmee u verbinding wilt maken. Daarna " "Selecteer het type server op afstand waarmee u verbinding wilt maken. Daarna "
"kunt u de serverinformatie invoeren. Wanneer u de server's URL kent, " "kunt u de serverinformatie invoeren. Wanneer u de URL van de server kent, "
"selecteer dan <gui>Aangepaste locatie</gui> en voer de URL in." "selecteer dan <gui>Aangepaste locatie</gui> en voer de URL in."
#: C/prefs.page:30(item/title) #: C/prefs.page:30(item/title)
...@@ -400,7 +403,7 @@ msgid "" ...@@ -400,7 +403,7 @@ msgid ""
"You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that " "You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
"backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space." "backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
msgstr "" msgstr ""
"U kunt ook een lokale map kiezen als back-uplocatie. Let er op dat back-ups " "U kunt ook een lokale map kiezen als back-uplocatie. Let erop dat back-ups "
"een grote omvang kunnen hebben, zorg er daarom voor dat er genoeg vrije " "een grote omvang kunnen hebben, zorg er daarom voor dat er genoeg vrije "
"schijfruimte beschikbaar is." "schijfruimte beschikbaar is."
...@@ -469,8 +472,8 @@ msgstr "" ...@@ -469,8 +472,8 @@ msgstr ""
"Selecteer het minimum aantal dagen om de back-ups te bewaren. Als u denkt " "Selecteer het minimum aantal dagen om de back-ups te bewaren. Als u denkt "
"dat de back-upbestanden te veel ruimte gebruiken, dan kunt u het aantal " "dat de back-upbestanden te veel ruimte gebruiken, dan kunt u het aantal "
"dagen beperken. Door implementatiedetails kunnen bestanden mogelijk iets " "dagen beperken. Door implementatiedetails kunnen bestanden mogelijk iets "
"langer bewaard worden dan aangegeven, maar er zullen geen bestanden " "langer bewaard worden dan aangegeven, maar er zullen geen bestanden vroeger "
"vervroegd verwijderd worden." "verwijderd worden."
#: C/prefs.page:68(note/p) #: C/prefs.page:68(note/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -490,7 +493,7 @@ msgstr "Volledig systeemherstel" ...@@ -490,7 +493,7 @@ msgstr "Volledig systeemherstel"
#: C/restore-full.page:11(section/title) #: C/restore-full.page:11(section/title)
msgid "Setup" msgid "Setup"
msgstr "Instelling" msgstr "Instellingen"
#: C/restore-full.page:13(item/p) #: C/restore-full.page:13(item/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -531,7 +534,7 @@ msgid "" ...@@ -531,7 +534,7 @@ msgid ""
"A <gui>Restore</gui> dialog will appear asking where your backup files are " "A <gui>Restore</gui> dialog will appear asking where your backup files are "
"stored (your <gui>Backup location</gui>)." "stored (your <gui>Backup location</gui>)."
msgstr "" msgstr ""
"Er zal een <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnen met de vraag waar uw " "Er zal een dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnen met de vraag waar uw "
"back-upbestanden zijn opgeslagen (uw <gui>Back-uplocatie</gui>)." "back-upbestanden zijn opgeslagen (uw <gui>Back-uplocatie</gui>)."
#: C/restore-full.page:23(item/p) #: C/restore-full.page:23(item/p)
...@@ -539,16 +542,16 @@ msgid "" ...@@ -539,16 +542,16 @@ msgid ""
"Click <gui style=\"button\">Forward</gui> and wait for <app>Déjà Dup</app> " "Click <gui style=\"button\">Forward</gui> and wait for <app>Déjà Dup</app> "
"to scan the backup location." "to scan the backup location."
msgstr "" msgstr ""
"Klik op <gui style=\"button\">Volgende</gui> en wacht op <app>Déjà Dup</app> " "Klik op <gui style=\"button\">Volgende</gui> en wacht tot <app>Déjà "
"om de back-uplocatie te zoeken." "Dup</app> de back-uplocatie doorzocht heeft."
#: C/restore-full.page:24(item/p) #: C/restore-full.page:24(item/p)
msgid "" msgid ""
"Choose the date you want to restore from. Usually you can just leave this " "Choose the date you want to restore from. Usually you can just leave this "
"alone, as the default is the most recent backup." "alone, as the default is the most recent backup."
msgstr "" msgstr ""
"Selecteer de datum waar van u wilt herstellen. Normaal hoeft u niets te " "Selecteer de datum waarvan u wilt herstellen. Meestal hoeft u niets te doen, "
"doen, omdat de standaard aangegeven datum de meest recente is." "omdat de standaard aangegeven datum de meest recente is."
#: C/restore-full.page:25(item/p) #: C/restore-full.page:25(item/p)
#: C/restore-full.page:27(item/p) #: C/restore-full.page:27(item/p)
...@@ -561,7 +564,7 @@ msgid "" ...@@ -561,7 +564,7 @@ msgid ""
"Choose where to restore. Since this is a full system backup, leave it as the " "Choose where to restore. Since this is a full system backup, leave it as the "
"default (which restores over your current install)." "default (which restores over your current install)."
msgstr "" msgstr ""
"Selecteer waar naartoe u wilt herstellen. Omdat dit een volledig " "Selecteer waarnaartoe u wilt herstellen. Omdat dit een volledig "
"systeemherstel is, kunt u de standaard ingestelde keuze houden (die over uw " "systeemherstel is, kunt u de standaard ingestelde keuze houden (die over uw "
"huidige installatie heen herstelt)." "huidige installatie heen herstelt)."
...@@ -573,12 +576,12 @@ msgstr "" ...@@ -573,12 +576,12 @@ msgstr ""
#: C/restore-full.page:29(item/p) #: C/restore-full.page:29(item/p)
msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring." msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring."
msgstr "Wacht a.u.b., omdat het herstellen een lange tijd kan gaan duren." msgstr "Wacht. Het herstellen kan een lange tijd duren."
#: C/restore-full.page:30(item/p) #: C/restore-full.page:30(item/p)
msgid "" msgid ""
"Finally, reinstall any programs that you enjoyed in your previous install." "Finally, reinstall any programs that you enjoyed in your previous install."
msgstr "Installeer tenslotte de programma's die u daarvoor ook gebruikte." msgstr "Installeer ten slotte de programma’s die u voorheen ook gebruikte."
#: C/restore-full.page:32(note/p) #: C/restore-full.page:32(note/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -611,7 +614,7 @@ msgstr "Een verloren bestand herstellen" ...@@ -611,7 +614,7 @@ msgstr "Een verloren bestand herstellen"
#: C/restore-lost.page:13(item/p) #: C/restore-lost.page:13(item/p)
msgid "Browse to the folder containing the file you lost." msgid "Browse to the folder containing the file you lost."
msgstr "Blader naar de map met het bestand dat u bent verloren." msgstr "Ga naar de map met het bestand dat u bent verloren."
#: C/restore-lost.page:14(item/p) #: C/restore-lost.page:14(item/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -626,7 +629,7 @@ msgid "" ...@@ -626,7 +629,7 @@ msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, it will scan for files that are " "When the <gui>Restore</gui> dialog appears, it will scan for files that are "
"in the backup but no longer in the folder." "in the backup but no longer in the folder."
msgstr "" msgstr ""
"Wanneer de <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnt, zal er gezocht worden " "Wanneer de dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnt, zal er gezocht worden "
"naar bestanden die wel in de back-up aanwezig zijn maar niet langer in de " "naar bestanden die wel in de back-up aanwezig zijn maar niet langer in de "
"map." "map."
...@@ -644,7 +647,7 @@ msgid "" ...@@ -644,7 +647,7 @@ msgid ""
"what their filenames were:" "what their filenames were:"
msgstr "" msgstr ""
"U kunt ook bestanden herstellen met de opdrachtregel, als u de bestandsnamen " "U kunt ook bestanden herstellen met de opdrachtregel, als u de bestandsnamen "
"weet::" "weet:"
#: C/restore-lost.page:20(note/screen) #: C/restore-lost.page:20(note/screen)
#: C/restore-revert.page:22(note/screen) #: C/restore-revert.page:22(note/screen)
...@@ -658,15 +661,15 @@ msgstr "Een oude versie van een bestand herstellen" ...@@ -658,15 +661,15 @@ msgstr "Een oude versie van een bestand herstellen"
#: C/restore-revert.page:11(page/title) #: C/restore-revert.page:11(page/title)
msgid "Reverting a File" msgid "Reverting a File"
msgstr "Bestand herstellen" msgstr "Bestand terugdraaien"
#: C/restore-revert.page:13(item/p) #: C/restore-revert.page:13(item/p)
msgid "Browse to the folder containing the file you want to revert." msgid "Browse to the folder containing the file you want to revert."
msgstr "Blader naar de map met het bestand dat u wilt herstellen." msgstr "Ga naar de map met het bestand dat u wilt terugdraaien."
#: C/restore-revert.page:14(item/p) #: C/restore-revert.page:14(item/p)
msgid "Select the file you want to revert by clicking on it." msgid "Select the file you want to revert by clicking on it."
msgstr "Selecteer het bestand dat u wilt herstellen door er op t.e klikken." msgstr "Selecteer het bestand dat u wilt terugdraaien door erop te klikken."
#: C/restore-revert.page:15(item/p) #: C/restore-revert.page:15(item/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -674,15 +677,15 @@ msgid "" ...@@ -674,15 +677,15 @@ msgid ""
"style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui></guiseq>." "style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui></guiseq>."
msgstr "" msgstr ""
"Klik op <guiseq><gui style=\"menuitem\">Bewerken</gui><gui " "Klik op <guiseq><gui style=\"menuitem\">Bewerken</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Herstellen naar vorige versie…</gui></guiseq>." "style=\"menuitem\">Terugdraaien naar vorige versie…</gui></guiseq>."
#: C/restore-revert.page:16(item/p) #: C/restore-revert.page:16(item/p)
msgid "" msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to " "When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to "
"restore." "restore."
msgstr "" msgstr ""
"Wanneer de <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnt, kunt u de datum " "Wanneer de dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnt, kunt u de datum "
"selecteren waar u van wilt herstellen." "selecteren waarvan u wilt herstellen."
#: C/restore-revert.page:18(item/p) #: C/restore-revert.page:18(item/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -695,11 +698,11 @@ msgstr "" ...@@ -695,11 +698,11 @@ msgstr ""
#: C/restore-revert.page:20(note/p) #: C/restore-revert.page:20(note/p)
msgid "You can select multiple files at once before reverting." msgid "You can select multiple files at once before reverting."
msgstr "" msgstr ""
"U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd selecteren om te herstellen." "U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd selecteren om terug te draaien."
#: C/restore-revert.page:21(note/p) #: C/restore-revert.page:21(note/p)
msgid "You can also revert files on the command line:" msgid "You can also revert files on the command line:"
msgstr "U kunt bestanden ook herstellen met de opdrachtregel:" msgstr "U kunt bestanden ook terugdraaien met de opdrachtregel:"
#: C/restore-worst-case.page:8(info/desc) #: C/restore-worst-case.page:8(info/desc)
msgid "What to do if you can’t restore your files" msgid "What to do if you can’t restore your files"
...@@ -718,13 +721,12 @@ msgid "" ...@@ -718,13 +721,12 @@ msgid ""
"the meantime, here are some approaches to workaround a misbehaving <app>Déjà " "the meantime, here are some approaches to workaround a misbehaving <app>Déjà "
"Dup</app> and get your data back." "Dup</app> and get your data back."
msgstr "" msgstr ""
"<app>Déjà Dup</app> kan mogelijk niet goed werken. Het kan vastlopen of een " "<app>Déjà Dup</app> is niet onfeilbaar. Het kan vastlopen of een foutmelding "
"foutmelding geven tijdens het herstellen. Als u uw data nodig heeft, dan is " "geven tijdens het herstellen. Als u uw gegevens nodig hebt, dan is een "
"een foutmelding het laatste waar u op zit te wachten. Overweeg dan om een " "foutmelding het laatste waar u op zit te wachten. Overweeg dan om <link "
"foutrapport in te vullen op <link href=\"https://launchpad.net/deja-" "href=\"https://launchpad.net/deja-dup/+filebug\">een foutrapport in te "
"dup/+filebug\">bug report</link>, maar ondertussen kunt u hier enkele tips " "vullen</link>, maar ondertussen kunt u hier enkele tips vinden om een niet "
"vinden om een niet goed werkend <app>Déjà Dup</app> te omzeilen en uw data " "goed werkend <app>Déjà Dup</app> te omzeilen en uw gegevens terug te krijgen."
"terug te krijgen."
#: C/restore-worst-case.page:16(note/p) #: C/restore-worst-case.page:16(note/p)
msgid "" msgid ""
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n" "Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-28 12:39-0400\n" "POT-Creation-Date: 2012-01-04 16:22-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n" "PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n" "Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"Language-Team: Arabic <ar@li.org>\n" "Language-Team: Arabic <ar@li.org>\n"
...@@ -16,14 +16,14 @@ msgstr "" ...@@ -16,14 +16,14 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n % 100 >= " "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n % 100 >= "
"3 && n % 100 <= 10 ? 3 : n % 100 >= 11 && n % 100 <= 99 ? 4 : 5;\n" "3 && n % 100 <= 10 ? 3 : n % 100 >= 11 && n % 100 <= 99 ? 4 : 5;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-11-01 05:38+0000\n" "X-Launchpad-Export-Date: 2012-01-10 05:58+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14197)\n" "X-Generator: Launchpad (build 14640)\n"
#. Translators: "Backup" is a noun #. Translators: "Backup" is a noun
#: ../data/deja-dup.desktop.in.h:1 ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:2 #: ../data/deja-dup.desktop.in.h:1 ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:1
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:2 ../deja-dup/Prompt.vala:93 #: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:1 ../deja-dup/Prompt.vala:93
#: ../deja-dup/Prompt.vala:127 ../deja-dup/StatusIcon.vala:125 #: ../deja-dup/Prompt.vala:127 ../deja-dup/StatusIcon.vala:133
#: ../deja-dup/StatusIcon.vala:224 ../monitor/monitor.vala:115 #: ../deja-dup/StatusIcon.vala:231 ../monitor/monitor.vala:115
#: ../preferences/preferences-main.vala:52 #: ../preferences/preferences-main.vala:52
#: ../preferences/preferences-main.vala:66 #: ../preferences/preferences-main.vala:66
msgid "Backup" msgid "Backup"
...@@ -40,20 +40,20 @@ msgstr "" ...@@ -40,20 +40,20 @@ msgstr ""
msgid "Déjà Dup Backup Tool" msgid "Déjà Dup Backup Tool"
msgstr "أداة النسخ الإحتياطي" msgstr "أداة النسخ الإحتياطي"
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:1 #: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:2
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:1 #: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:2
msgid "Back Up Now"
msgstr ""
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:3
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:3
msgid "Change your backup settings" msgid "Change your backup settings"
msgstr "تغيير إعدادات نسختك الأحتياطية" msgstr "تغيير إعدادات نسختك الأحتياطية"
#. These keywords are used when searching for applications in dashes, etc. #. These keywords are used when searching for applications in dashes, etc.
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:4
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:4
msgid "déjà;deja;dup;"
msgstr ""
#: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:5 #: ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:5
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:5 #: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:5
msgid "déjà;deja;dup;" msgid "Back Up Now"
msgstr "" msgstr ""
#. Translators: Monitor in this sense means something akin to 'watcher', not #. Translators: Monitor in this sense means something akin to 'watcher', not
...@@ -68,259 +68,259 @@ msgid "Schedules backups at regular intervals" ...@@ -68,259 +68,259 @@ msgid "Schedules backups at regular intervals"
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:1 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:1
msgid "Amazon S3 Access Key ID" #: ../preferences/Preferences.vala:160
msgstr "معرف مفتاح الوصول Amazon S3" msgid "Folders to back up"
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:2 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:2
msgid "" msgid ""
"An optional folder name to store files in. This folder will be created in " "This list of directories will be backed up. Reserved values $HOME, $DESKTOP, "
"the chosen bucket." "$DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, $TEMPLATES, $TRASH, "
msgstr "إسم مجلد إختياري لحفظ الملفات به. هذا المجلد سيتم إنشائه عند النسخ" "and $VIDEO are recognized as the user’s special directories. Relative "
"entries are relative to the user’s home directory."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:3 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:3
#: ../deja-dup/AssistantRestore.vala:221 ../preferences/Preferences.vala:151 #: ../preferences/Preferences.vala:168
msgid "Backup location" msgid "Folders to ignore"
msgstr "موقع النسخ الإحتياطي" msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:4 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:4
msgid "Folder type" msgid ""
msgstr "نوع المجلد" "This list of directories will not be backed up. Reserved values $HOME, "
"$DESKTOP, $DOCUMENTS, $DOWNLOAD, $MUSIC, $PICTURES, $PUBLIC_SHARE, "
"$TEMPLATES, $TRASH, and $VIDEO are recognized as the user’s special "
"directories. Relative entries are relative to the user’s home directory."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:5 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:5
#: ../preferences/Preferences.vala:160 msgid "Whether the welcome screen has been dismissed"
msgid "Folders to back up"
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:6 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:6
#: ../preferences/Preferences.vala:168 msgid "Whether to request the root password"
msgid "Folders to ignore"
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:7 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:7
msgid "Full name of the external volume" msgid ""
msgstr "الإسم الكامل للمجلد الخارجي" "Whether to request the root password when backing up from or restoring to "
"system folders."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:8 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:8
msgid "How long to keep backup files" msgid "The last time Déjà Dup was run"
msgstr "مدة الإحتفاظ بالنسخ الإحتياطية" msgstr "أخير مرة تم تشغيل ديجا دوب"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:9 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:9
msgid "How often to periodically back up" msgid ""
msgstr "متى تقوم بإنشاء نسخة احتياطية غالبا" "The last time Déjà Dup was successfully run. This time should be in ISO 8601 "
"format."
msgstr ""
"أخير مرة تم تشغيل ديجا دوب بنجاح.هذه الوقت يجب ان يكون بصيغة ISO 8601."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:10 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:10
msgid "Icon of the external volume" msgid "The last time Déjà Dup backed up"
msgstr "أيقونة المجلد الخارجي" msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:11 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:11
msgid "" msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is its unique " "The last time Déjà Dup successfully completed a backup. This time should be "
"filesystem identifier." "in ISO 8601 format."
msgstr "" msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الإحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، فإن هذا نظام الملفات "
"الوحيد المعرف."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:12 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:12
msgid "" msgid "The last time Déjà Dup restored"
"If the backup location is on an external volume, this is the path of the "
"folder on that volume."
msgstr "" msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الإحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، وهذا هو مسار المجلد "
"على وحدة التخزين."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:13 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:13
msgid "" msgid ""
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s icon." "The last time Déjà Dup successfully completed a restore. This time should be "
"in ISO 8601 format."
msgstr "" msgstr ""
"إذا كان الموقع النسخ الاحتياطي على وحدة تخزين خارجية ، وهذه أيقونة وحدة "
"التخزين."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:14 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:14
msgid "" msgid "Whether to periodically back up"
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s longer "
"descriptive name."
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:15 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:15
msgid "" msgid "Whether to automatically back up on a regular schedule."
"If the backup location is on an external volume, this is the volume’s "
"shorter name."
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:16 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:16
msgid "Location in which to hold the backup files." msgid "How often to periodically back up"
msgstr "" msgstr "متى تقوم بإنشاء نسخة احتياطية غالبا"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:17 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:17
msgid "Obsolete" msgid "The number of days between backups."
msgstr "ملغي" msgstr "عدد الأيام بين النسخ الإحتياطية."
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:18 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:18
msgid "Relative path under the external volume" msgid ""
"The first time Déjà Dup checked whether it should prompt about backing up"
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:19 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:19
msgid "Short name of the external volume" msgid ""
msgstr "إسم قصير لوحدة التخزين الخارجية" "When a user logs in, the Déjà Dup monitor checks whether it should prompt "
"about backing up. This is used to increase discoverability for users that "
"don’t know about backups. This time should be either ‘disabled’ to turn off "
"this check or in ISO 8601 format."
msgstr ""
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:20 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:20
msgid "The Amazon S3 bucket name to use" msgid "How long to keep backup files"
msgstr "مجموعة أسماء The Amazon S3 للإستعمال" msgstr "مدة الإحتفاظ بالنسخ الإحتياطية"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:21
msgid ""
"The number of days to keep backup files on the backup location. A value of 0 "
"means forever. This is a minimum number of days; the files may be kept "
"longer."
msgstr ""
#. Left this way for historical reasons, should be '$HOSTNAME'. See convert_s3_folder_to_hostname()
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:22 #: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:22
msgid "The Amazon S3 folder" msgid "Type of location to store backup"
msgstr "مجلد Amazon S3" msgstr "نوع موقع تخزين النسخ الإحتياطية"
#: ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:23