Commit 7b09fc7d authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

translation update

parent 7f838497
Déjà Dup 21.3 (GNOME 3.3.3)
---------------------------
Translations:
• Updated Chinese (Traditional), Croatian, Finnish, French, German, Hungarian, Russian, Slovenian, and Turkish translations
• Updated Chinese (Traditional), Croatian, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Polish, Russian, Slovenian, and Turkish translations
Déjà Dup 21.2 (GNOME 3.3.2)
---------------------------
......
......@@ -8,20 +8,22 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-15 11:00+0000\n"
"Last-Translator: rob <linuxned@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-11 19:14+0000\n"
"Last-Translator: Hendrik Maryns <hamaryns@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-16 05:40+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14124)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-01-12 06:35+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14640)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Hannie Dumoleyn https://launchpad.net/~lafeber-dumoleyn\n"
" Hendrik Maryns https://launchpad.net/~hamaryns\n"
" rob https://launchpad.net/~rvdb"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
......@@ -37,7 +39,7 @@ msgid ""
"If you only back up when you remember to do so, you’re not backing up often "
"enough. Fortunately, it’s easy to set up automatic backups."
msgstr ""
"Indien u alleen een back-up maakt wanneer u er aan denkt, dan maakt u "
"Indien u alleen een back-up maakt wanneer u eraan denkt, dan maakt u "
"waarschijnlijk niet vaak genoeg een back-up. Gelukkig is er een mogelijkheid "
"om dit automatisch te laten doen."
......@@ -103,23 +105,23 @@ msgstr ""
#: C/contribute.page:8(info/desc)
msgid "Help make <app>Déjà Dup</app> better"
msgstr "Help mee om <app>Déjà Dup</app> beter te maken"
msgstr "Help mee om <app>Déjà Dup</app> te verbeteren"
#: C/contribute.page:11(page/title)
msgid "Getting Involved"
msgstr "Doe mee"
msgstr "Meedoen"
#: C/contribute.page:13(page/p)
msgid ""
"So you want to help make <app>Déjà Dup</app> even better? Excellent! Here "
"are some suggestions."
msgstr ""
"U wilt dus helpen om <app>Déjà Dup</app> beter te maken? Geweldig! Hier "
"U wilt dus helpen om <app>Déjà Dup</app> te verbeteren? Geweldig! Hier "
"volgen enige suggesties."
#: C/contribute.page:16(section/title)
msgid "Report Issues"
msgstr "Rapporteer problemen"
msgstr "Problemen rapporteren"
#: C/contribute.page:18(section/p)
msgid ""
......@@ -128,9 +130,8 @@ msgid ""
"bug</link>. Be patient for a reply."
msgstr ""
"Heeft u een fout ontdekt of een idee voor een nieuwe optie? Doe dit dan door "
"simpelweg een fout te rapporteren op <link "
"href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">report it as a "
"bug</link>. Wees geduldig voor een antwoord op uw rapport."
"simpelweg <link href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">een "
"fout te rapporteren</link>. Wees geduldig voor een antwoord op uw rapport."
#: C/contribute.page:20(section/p)
msgid "Note that bug reports should be in English only."
......@@ -138,28 +139,28 @@ msgstr "Foutrapporten kunnen alleen in het Engels ingediend worden."
#: C/contribute.page:24(section/title)
msgid "Talk to Us"
msgstr "Neem contact met ons op"
msgstr "Contact met ons opnemen"
#: C/contribute.page:26(section/p)
msgid ""
"We don’t bite. Send an email to the <link href=\"mailto:deja-dup-"
"list@gnome.org\">mailing list</link>."
msgstr ""
"We bijten heus niet hoor. Stuur een e-mail naar <link href=\"mailto:deja-dup-"
"list@gnome.org\">mailing list</link>."
"We bijten heus niet hoor. Stuur een e-mail naar de <link href=\"mailto:deja-"
"dup-list@gnome.org\">mailinglijst</link>."
#: C/contribute.page:28(section/p)
msgid ""
"Or <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">subscribe to the list</link>. The list is very low traffic."
msgstr ""
"Of schrijf u in op de lijst<link "
"href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-list\">subscribe to "
"the list</link>. Er is weinig verkeer op de lijst."
"Of <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">schrijf u in op de lijst</link>. Er wordt zeer weinig gebruik gemaakt "
"van de lijst."
#: C/contribute.page:30(section/p)
msgid "Note that the list is English only."
msgstr "Merk op, dat deze lijst alleen Engelstalig is."
msgstr "Merk op dat deze lijst alleen Engelstalig is."
#: C/contribute.page:34(section/title)
msgid "Translating"
......@@ -172,10 +173,10 @@ msgid ""
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">a web interface</link>. "
"It’s really quite easy and is very appreciated."
msgstr ""
"Spreekt u zowel Engels als een andere taal? Goed, u kunt dan<app>Déjà "
"Spreekt u zowel Engels als een andere taal? Goed! U kunt dan <app>Déjà "
"Dup</app> helpen vertalen op <link "
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">een "
"webinterface</link>. Het is niet moeilijk en wordt zeer gewaardeerd.."
"webinterface</link>. Het is niet moeilijk en wordt zeer gewaardeerd."
#: C/contribute.page:40(section/title)
#: C/support.page:11(page/title)
......@@ -188,8 +189,8 @@ msgid ""
"dup\">Answer user questions</link> and support requests."
msgstr ""
"Houdt u ervan om mensen te helpen? <link "
"href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">Answer user questions</link> "
"en beantwoordt vragen."
"href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">Beantwoord vragen van "
"gebruikers</link> en ondersteuningsverzoeken."
#: C/contribute.page:44(section/p)
msgid ""
......@@ -197,7 +198,7 @@ msgid ""
"can answer questions posted in your language."
msgstr ""
"Dit is nog een goede manier voor niet-Engelstaligen om deel te nemen, omdat "
"u vragen kunt beantwoorden in uw eigen taal.."
"u vragen kunt beantwoorden in uw eigen taal."
#: C/contribute.page:48(section/title)
msgid "Coding"
......@@ -241,6 +242,8 @@ msgstr "Vertaling"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Hannie Dumoleyn https://launchpad.net/~lafeber-dumoleyn\n"
" Hendrik Maryns https://launchpad.net/~hamaryns\n"
" rob https://launchpad.net/~rvdb"
#: C/index.page:13(license/p)
......@@ -377,7 +380,7 @@ msgid ""
"choose <gui>Custom Location</gui> and enter it."
msgstr ""
"Selecteer het type server op afstand waarmee u verbinding wilt maken. Daarna "
"kunt u de serverinformatie invoeren. Wanneer u de server's URL kent, "
"kunt u de serverinformatie invoeren. Wanneer u de URL van de server kent, "
"selecteer dan <gui>Aangepaste locatie</gui> en voer de URL in."
#: C/prefs.page:30(item/title)
......@@ -400,7 +403,7 @@ msgid ""
"You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
"backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
msgstr ""
"U kunt ook een lokale map kiezen als back-uplocatie. Let er op dat back-ups "
"U kunt ook een lokale map kiezen als back-uplocatie. Let erop dat back-ups "
"een grote omvang kunnen hebben, zorg er daarom voor dat er genoeg vrije "
"schijfruimte beschikbaar is."
......@@ -469,8 +472,8 @@ msgstr ""
"Selecteer het minimum aantal dagen om de back-ups te bewaren. Als u denkt "
"dat de back-upbestanden te veel ruimte gebruiken, dan kunt u het aantal "
"dagen beperken. Door implementatiedetails kunnen bestanden mogelijk iets "
"langer bewaard worden dan aangegeven, maar er zullen geen bestanden "
"vervroegd verwijderd worden."
"langer bewaard worden dan aangegeven, maar er zullen geen bestanden vroeger "
"verwijderd worden."
#: C/prefs.page:68(note/p)
msgid ""
......@@ -490,7 +493,7 @@ msgstr "Volledig systeemherstel"
#: C/restore-full.page:11(section/title)
msgid "Setup"
msgstr "Instelling"
msgstr "Instellingen"
#: C/restore-full.page:13(item/p)
msgid ""
......@@ -531,7 +534,7 @@ msgid ""
"A <gui>Restore</gui> dialog will appear asking where your backup files are "
"stored (your <gui>Backup location</gui>)."
msgstr ""
"Er zal een <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnen met de vraag waar uw "
"Er zal een dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnen met de vraag waar uw "
"back-upbestanden zijn opgeslagen (uw <gui>Back-uplocatie</gui>)."
#: C/restore-full.page:23(item/p)
......@@ -539,16 +542,16 @@ msgid ""
"Click <gui style=\"button\">Forward</gui> and wait for <app>Déjà Dup</app> "
"to scan the backup location."
msgstr ""
"Klik op <gui style=\"button\">Volgende</gui> en wacht op <app>Déjà Dup</app> "
"om de back-uplocatie te zoeken."
"Klik op <gui style=\"button\">Volgende</gui> en wacht tot <app>Déjà "
"Dup</app> de back-uplocatie doorzocht heeft."
#: C/restore-full.page:24(item/p)
msgid ""
"Choose the date you want to restore from. Usually you can just leave this "
"alone, as the default is the most recent backup."
msgstr ""
"Selecteer de datum waar van u wilt herstellen. Normaal hoeft u niets te "
"doen, omdat de standaard aangegeven datum de meest recente is."
"Selecteer de datum waarvan u wilt herstellen. Meestal hoeft u niets te doen, "
"omdat de standaard aangegeven datum de meest recente is."
#: C/restore-full.page:25(item/p)
#: C/restore-full.page:27(item/p)
......@@ -561,7 +564,7 @@ msgid ""
"Choose where to restore. Since this is a full system backup, leave it as the "
"default (which restores over your current install)."
msgstr ""
"Selecteer waar naartoe u wilt herstellen. Omdat dit een volledig "
"Selecteer waarnaartoe u wilt herstellen. Omdat dit een volledig "
"systeemherstel is, kunt u de standaard ingestelde keuze houden (die over uw "
"huidige installatie heen herstelt)."
......@@ -573,12 +576,12 @@ msgstr ""
#: C/restore-full.page:29(item/p)
msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring."
msgstr "Wacht a.u.b., omdat het herstellen een lange tijd kan gaan duren."
msgstr "Wacht. Het herstellen kan een lange tijd duren."
#: C/restore-full.page:30(item/p)
msgid ""
"Finally, reinstall any programs that you enjoyed in your previous install."
msgstr "Installeer tenslotte de programma's die u daarvoor ook gebruikte."
msgstr "Installeer ten slotte de programma’s die u voorheen ook gebruikte."
#: C/restore-full.page:32(note/p)
msgid ""
......@@ -611,7 +614,7 @@ msgstr "Een verloren bestand herstellen"
#: C/restore-lost.page:13(item/p)
msgid "Browse to the folder containing the file you lost."
msgstr "Blader naar de map met het bestand dat u bent verloren."
msgstr "Ga naar de map met het bestand dat u bent verloren."
#: C/restore-lost.page:14(item/p)
msgid ""
......@@ -626,7 +629,7 @@ msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, it will scan for files that are "
"in the backup but no longer in the folder."
msgstr ""
"Wanneer de <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnt, zal er gezocht worden "
"Wanneer de dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnt, zal er gezocht worden "
"naar bestanden die wel in de back-up aanwezig zijn maar niet langer in de "
"map."
......@@ -644,7 +647,7 @@ msgid ""
"what their filenames were:"
msgstr ""
"U kunt ook bestanden herstellen met de opdrachtregel, als u de bestandsnamen "
"weet::"
"weet:"
#: C/restore-lost.page:20(note/screen)
#: C/restore-revert.page:22(note/screen)
......@@ -658,15 +661,15 @@ msgstr "Een oude versie van een bestand herstellen"
#: C/restore-revert.page:11(page/title)
msgid "Reverting a File"
msgstr "Bestand herstellen"
msgstr "Bestand terugdraaien"
#: C/restore-revert.page:13(item/p)
msgid "Browse to the folder containing the file you want to revert."
msgstr "Blader naar de map met het bestand dat u wilt herstellen."
msgstr "Ga naar de map met het bestand dat u wilt terugdraaien."
#: C/restore-revert.page:14(item/p)
msgid "Select the file you want to revert by clicking on it."
msgstr "Selecteer het bestand dat u wilt herstellen door er op t.e klikken."
msgstr "Selecteer het bestand dat u wilt terugdraaien door erop te klikken."
#: C/restore-revert.page:15(item/p)
msgid ""
......@@ -674,15 +677,15 @@ msgid ""
"style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Klik op <guiseq><gui style=\"menuitem\">Bewerken</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Herstellen naar vorige versie…</gui></guiseq>."
"style=\"menuitem\">Terugdraaien naar vorige versie…</gui></guiseq>."
#: C/restore-revert.page:16(item/p)
msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to "
"restore."
msgstr ""
"Wanneer de <gui>Herstellen</gui>-dialoog verschijnt, kunt u de datum "
"selecteren waar u van wilt herstellen."
"Wanneer de dialoog <gui>Herstellen</gui> verschijnt, kunt u de datum "
"selecteren waarvan u wilt herstellen."
#: C/restore-revert.page:18(item/p)
msgid ""
......@@ -695,11 +698,11 @@ msgstr ""
#: C/restore-revert.page:20(note/p)
msgid "You can select multiple files at once before reverting."
msgstr ""
"U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd selecteren om te herstellen."
"U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd selecteren om terug te draaien."
#: C/restore-revert.page:21(note/p)
msgid "You can also revert files on the command line:"
msgstr "U kunt bestanden ook herstellen met de opdrachtregel:"
msgstr "U kunt bestanden ook terugdraaien met de opdrachtregel:"
#: C/restore-worst-case.page:8(info/desc)
msgid "What to do if you can’t restore your files"
......@@ -718,13 +721,12 @@ msgid ""
"the meantime, here are some approaches to workaround a misbehaving <app>Déjà "
"Dup</app> and get your data back."
msgstr ""
"<app>Déjà Dup</app> kan mogelijk niet goed werken. Het kan vastlopen of een "
"foutmelding geven tijdens het herstellen. Als u uw data nodig heeft, dan is "
"een foutmelding het laatste waar u op zit te wachten. Overweeg dan om een "
"foutrapport in te vullen op <link href=\"https://launchpad.net/deja-"
"dup/+filebug\">bug report</link>, maar ondertussen kunt u hier enkele tips "
"vinden om een niet goed werkend <app>Déjà Dup</app> te omzeilen en uw data "
"terug te krijgen."
"<app>Déjà Dup</app> is niet onfeilbaar. Het kan vastlopen of een foutmelding "
"geven tijdens het herstellen. Als u uw gegevens nodig hebt, dan is een "
"foutmelding het laatste waar u op zit te wachten. Overweeg dan om <link "
"href=\"https://launchpad.net/deja-dup/+filebug\">een foutrapport in te "
"vullen</link>, maar ondertussen kunt u hier enkele tips vinden om een niet "
"goed werkend <app>Déjà Dup</app> te omzeilen en uw gegevens terug te krijgen."
#: C/restore-worst-case.page:16(note/p)
msgid ""
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment