Commit 4394ae45 authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

update version to 17.4; update NEWS; update translations

parent 3d4d65b2
Déjà Dup 17.4 (GNOME 2.91.3)
----------------------------
Polish:
• Reorganize the backup location preferences to be more intuitive
Translations:
• New Chinese (Simplified)
• Updated Arabic, Brazilian Portuguese, Chinese (Traditional), Czech, Dutch, French, Indonesian, Norwegian Bokmal, Spanish, and Turkish translations
Déjà Dup 17.3 (GNOME 2.91.3)
----------------------------
Bug Fixes:
......
......@@ -18,7 +18,7 @@
# along with Déjà Dup. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# Sets up autoconf.
AC_INIT([Déjà Dup],[17.3],[https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug],[deja-dup],[https://launchpad.net/deja-dup])
AC_INIT([Déjà Dup],[17.4],[https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug],[deja-dup],[https://launchpad.net/deja-dup])
AC_PREREQ(2.64)
AC_CONFIG_SRCDIR(deja-dup/main.vala)
AC_CONFIG_HEADERS([config.h:config.h.in])
......
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n % 100 >= "
"3 && n % 100 <= 10 ? 3 : n % 100 >= 11 && n % 100 <= 99 ? 4 : 5;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-18 14:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-09 10:38+0000\n"
"Last-Translator: Konki <pavel.konkol@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......@@ -56,6 +56,8 @@ msgid ""
"Review your selections and click <gui style=\"button\">Restore</gui>. Note "
"that this will overwrite your current version of the file."
msgstr ""
"Překontrolujte svůj výběr a klikněte <gui style=\"button\">Restore</gui>. "
"Všimněte si, že to přepíše aktuální verzi souboru."
#: restore-revert.page:18(p)
msgid "You can select multiple files at once before right clicking."
......@@ -183,6 +185,8 @@ msgstr "Vyčkejte. Dokončení obnovení může trvat dlouho."
msgid ""
"Finally, reinstall any programs that you enjoyed in your previous install."
msgstr ""
"Nakonec přeinstalujte všechny programy, které se vám líbily ve vaší "
"předchozí instalaci."
#: restore-full.page:32(p)
msgid ""
......@@ -337,6 +341,8 @@ msgid ""
"Some of your data may be large and not very important to you. In that case, "
"you can save yourself some time and space by not backing them up."
msgstr ""
"Některá vaše data mohou být velká a pro vás nepříliš důležitá. V tom "
"případě, můžete ušetřit nějaký čas a prostor tím, že je nebudete zálohovat."
#: prefs.page:56(p)
msgid "Some locations are excluded by default:"
......@@ -406,7 +412,7 @@ msgstr "Šifrování je standardně zapnuto"
#: prefs.page:78(gui)
msgid "Automatically backup on a regular schedule"
msgstr ""
msgstr "Automaticky zálohovat podle pravidelného rozvrhu"
#: prefs.page:79(p)
msgid ""
......@@ -422,7 +428,7 @@ msgstr "Automatické zálohování je standardně vypnuto."
#: prefs.page:83(gui)
msgid "How often to backup"
msgstr ""
msgstr "Jak často zálohovat"
#: prefs.page:84(p)
msgid "Choose a schedule for automatic backups."
......@@ -430,11 +436,11 @@ msgstr "Zvolte rozvrh automatických záloh."
#: prefs.page:85(p)
msgid "Automatic backups are scheduled weekly by default."
msgstr ""
msgstr "Automatické aktualizace jsou naplánované standardně týdně."
#: prefs.page:88(gui)
msgid "Keep backups"
msgstr ""
msgstr "Nechat zálohy"
#: prefs.page:89(p)
msgid ""
......@@ -446,15 +452,15 @@ msgstr ""
#: prefs.page:90(p)
msgid "Backups are kept forever by default."
msgstr ""
msgstr "Zálohy jsou ve výchozím nastavení uchovávány navždy."
#: index.page:8(span)
msgid "Michael Terry"
msgstr ""
msgstr "Michael Terry"
#: index.page:9(span)
msgid "mike@mterry.name"
msgstr ""
msgstr "mike@mterry.name"
#: index.page:10(span)
msgid "2010"
......@@ -466,7 +472,7 @@ msgstr ""
#: index.page:15(title)
msgid "<app>Déjà Dup</app> Help"
msgstr ""
msgstr "<app>Déjà Dup</app> Pomoc"
#: index.page:18(title)
msgid "Backing Up"
......@@ -478,7 +484,7 @@ msgstr "Obnovují se soubory"
#: backup-first.page:6(desc)
msgid "Start now."
msgstr ""
msgstr "Nyní spustit."
#: backup-first.page:9(title)
msgid "Your First Backup"
......@@ -507,6 +513,7 @@ msgstr ""
#: backup-first.page:17(p)
msgid "Review your selections and click <gui style=\"button\">Backup</gui>."
msgstr ""
"Zkontrolujte svůj výběr a klikněte na <gui style=\"button\">Backup</gui>."
#: backup-first.page:18(p)
msgid ""
......@@ -605,3 +612,63 @@ msgstr ""
#, no-wrap
#~ msgid "DESCRIPTION"
#~ msgstr "POPIS"
#~ msgid "B<deja-dup> --restore [FILES]"
#~ msgstr "B<deja-dup> --obnovit [SOUBORY]"
#, no-wrap
#~ msgid "SYNOPSIS"
#~ msgstr "SOUHRN"
#~ msgid "B<deja-dup> [OPTIONS]"
#~ msgstr "B<deja-dup> [MOŽNOSTI]"
#, no-wrap
#~ msgid "deja-dup"
#~ msgstr "deja-dup"
#, no-wrap
#~ msgid "%DATE%"
#~ msgstr "%DATUM%"
#~ msgid "Display usage information"
#~ msgstr "Zobraz informace o užívání"
#~ msgid "B<deja-dup> --backup"
#~ msgstr "B<deja-dup> --záloha"
#~ msgid "Immediately starts a backup"
#~ msgstr "Okamžitě začne zálohovat"
#~ msgid "Prints program name and version"
#~ msgstr "Vypíše název programu a verzi"
#, no-wrap
#~ msgid "ENVIRONMENT"
#~ msgstr "PROSTŘEDÍ"
#, no-wrap
#~ msgid "--restore"
#~ msgstr "--obnovení"
#~ msgid "Restores only the specified files"
#~ msgstr "Obnoví pouze určené soubory"
#~ msgid "<application>Déjà Dup</application> Manual"
#~ msgstr "<application>Déjà Dup</application> Návod"
#~ msgid "%VERSION%"
#~ msgstr "%VERZE%"
#, no-wrap
#~ msgid " <email>mike@mterry.name</email> "
#~ msgstr " <email>mike@mterry.name</email> "
#~ msgid "Terry"
#~ msgstr "Terry"
#~ msgid "Michael"
#~ msgstr "Michael"
#~ msgid "Michael Terry <email>mike@mterry.name</email>"
#~ msgstr "Michael Terry <email>mike@mterry.name</email>"
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-22 18:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-04 21:09+0000\n"
"Last-Translator: Mario Blättermann <mariobl@freenet.de>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......@@ -911,6 +911,9 @@ msgstr ""
#~ msgid "Could not open preferences"
#~ msgstr "Einstellungen konnten nicht aufgerufen werden"
#~ msgid "Backup"
#~ msgstr "Datensicherung"
#~ msgid "_Backup location:"
#~ msgstr "Ort der Datensicherung:"
......@@ -1369,6 +1372,17 @@ msgstr ""
#~ msgid "SEE ALSO"
#~ msgstr "SIEHE AUCH"
#~ msgid "B<deja-dup-applet> [OPTIONS]"
#~ msgstr "B<deja-dup-applet> [OPTIONEN]"
#~ msgid "deja-dup-applet - backup your data"
#~ msgstr "deja-dup-applet - Datensicherung"
#~ msgid "<application>Déjà Dup</application> is a simple backup utility."
#~ msgstr ""
#~ "<application>Déjà Dup</application> ist ein einfaches Programm zur "
#~ "Datensicherung."
#~ msgid "<application>Déjà Dup</application> provides the following features:"
#~ msgstr "<application>Déjà Dup</application> bietet die folgenden Funktionen:"
......@@ -1394,9 +1408,36 @@ msgstr ""
#~ msgstr ""
#~ "Sie können <application>Déjà Dup</application> auf folgende Arten starten:"
#~ msgid ""
#~ "Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Déjà Dup "
#~ "Backup Utility</guimenuitem></menuchoice>."
#~ msgstr ""
#~ "Wählen Sie <menuchoice><guisubmenu>Zubehör</guisubmenu><guimenuitem>Déjà Dup "
#~ "Datensicherung</guimenuitem></menuchoice>."
#~ msgid "Starting <application>Déjà Dup</application>"
#~ msgstr "<application>Déjà Dup</application> starten"
#~ msgid ""
#~ "To backup, choose "
#~ "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Backup</guimenuitem></menucho"
#~ "ice>. Or press the <guibutton>Backup</guibutton> button on the main window."
#~ msgstr ""
#~ "Um Daten zu sichern, wählen Sie "
#~ "<menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Datensicherung</guimenuitem>"
#~ "</menuchoice>. Oder drücken Sie direkt den "
#~ "<guibutton>Datensicherung</guibutton> Knopf im Hauptmenü."
#~ msgid ""
#~ "To restore, choose "
#~ "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Restore</guimenuitem></menuch"
#~ "oice>. Or press the <guibutton>Restore</guibutton> button on the main window."
#~ msgstr ""
#~ "Um Daten wiederherzustellen, wählen Sie "
#~ "<menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Wiederherstellung</guimenuit"
#~ "em></menuchoice>. Oder Drücken sie direkt den "
#~ "<guibutton>Wiederherstellung</guibutton> Knopf im Hauptmenü."
#~ msgid "Default: <guilabel>Amazon S3</guilabel>."
#~ msgstr "Standart: <guilabel>Amazon S3</guilabel>."
......
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-04 16:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-04 20:26+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"Language-Team: English (United Kingdom) <en_GB@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......@@ -772,6 +772,15 @@ msgstr ""
#~ msgid "B<deja-dup-monitor> [OPTIONS]"
#~ msgstr "B<deja-dup-monitor> [OPTIONS]"
#~ msgid ""
#~ "deja-dup-monitor is a session daemon that handles scheduled backups. It is "
#~ "started by default whenever a user logs in. When a scheduled backup is due, "
#~ "it starts B<deja-dup-applet>(1)."
#~ msgstr ""
#~ "deja-dup-monitor is a session daemon that handles scheduled backups. It is "
#~ "started by default whenever a user logs in. When a scheduled backup is due, "
#~ "it starts B<deja-dup-applet>(1)."
#~ msgid "B<deja-dup>(1), B<deja-dup-applet>(1)"
#~ msgstr "B<deja-dup>(1), B<deja-dup-applet>(1)"
......@@ -791,6 +800,9 @@ msgstr ""
#~ msgid "<application>Déjà Dup</application> Manual"
#~ msgstr "<application>Déjà Dup</application> Manual"
#~ msgid "<application>Déjà Dup</application> is a simple backup utility."
#~ msgstr "<application>Déjà Dup</application> is a simple backup utility."
#, no-wrap
#~ msgid " <email>mike@mterry.name</email> "
#~ msgstr " <email>mike@mterry.name</email> "
......@@ -871,6 +883,13 @@ msgstr ""
#~ msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
#~ msgstr "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
#~ msgid ""
#~ "Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Déjà Dup "
#~ "Backup Utility</guimenuitem></menuchoice>."
#~ msgstr ""
#~ "Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Déjà Dup "
#~ "Backup Utility</guimenuitem></menuchoice>."
#~ msgid "Command line"
#~ msgstr "Command line"
......@@ -1193,6 +1212,9 @@ msgstr ""
#~ msgid "Could not open preferences"
#~ msgstr "Could not open preferences"
#~ msgid "Backup"
#~ msgstr "Backup"
#~ msgid "_Backup location:"
#~ msgstr "_Backup location:"
......@@ -1943,6 +1965,13 @@ msgstr ""
#~ "After clicking <guibutton>Forward</guibutton>, you can review your restore "
#~ "options, then click <guibutton>Restore</guibutton> to start the restore."
#~ msgid ""
#~ "Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Déjà Dup "
#~ "Backup Tool</guimenuitem></menuchoice>."
#~ msgstr ""
#~ "Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Déjà Dup "
#~ "Backup Tool</guimenuitem></menuchoice>."
#~ msgid "Support for local or remote backup locations, including Amazon S3"
#~ msgstr "Support for local or remote backup locations, including Amazon S3"
......@@ -2003,3 +2032,33 @@ msgstr ""
#~ msgstr ""
#~ "Choose <menuchoice><guisubmenu>System Tools</guisubmenu><guimenuitem>Déjà "
#~ "Dup Backup Tool</guimenuitem></menuchoice>."
#~ msgid "deja-dup-preferences is the preferences dialog for B<deja-dup>(1)."
#~ msgstr "deja-dup-preferences is the preferences dialogue for B<deja-dup>(1)."
#~ msgid "C"
#~ msgstr "en_GB"
#~ msgid ""
#~ "This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
#~ "more details."
#~ msgstr ""
#~ "This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public Licence for "
#~ "more details."
#~ msgid ""
#~ "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
#~ "the terms of the GNU General Public License (GPL), Version 3 or any later "
#~ "version published by the Free Software Foundation. You can find a copy of "
#~ "the GPL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gpl\">link</ulink> or in "
#~ "the file COPYING distributed with this manual."
#~ msgstr ""
#~ "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
#~ "the terms of the GNU General Public Licence (GPL), Version 3 or any later "
#~ "version published by the Free Software Foundation. You can find a copy of "
#~ "the GPL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gpl\">link</ulink> or in "
#~ "the file COPYING distributed with this manual."
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......@@ -790,6 +790,9 @@ msgstr ""
#~ msgid "Could not open preferences"
#~ msgstr "No se pudieron abrir las preferencias"
#~ msgid "Backup"
#~ msgstr "Copia de seguridad"
#~ msgid "Backup location:"
#~ msgstr "Ubicación para la copia de seguridad:"
......
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-03 07:31+0000\n"
"Last-Translator: Asier Sarasua Garmendia <Unknown>\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-04 20:54+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"Language-Team: Basque <eu@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......@@ -677,4 +677,5 @@ msgstr ""
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Asier Sarasua Garmendia https://launchpad.net/~asarasuagarmendia"
" Asier Sarasua Garmendia https://launchpad.net/~asarasuagarmendia\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry"
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......@@ -757,6 +757,9 @@ msgstr ""
#~ msgid "Could not open preferences"
#~ msgstr "Ei voinut avata preferenssejä"
#~ msgid "Backup"
#~ msgstr "Varmuuskopioi"
#~ msgid "_Backup location:"
#~ msgstr "_Varmuuskopio sijainti"
......@@ -1651,3 +1654,28 @@ msgstr ""
#~ msgid "<guilabel>Include files in folders</guilabel>"
#~ msgstr "<guilabel>Varmuuskopioi tiedostot kansioista</guilabel>"
#~ msgid ""
#~ "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
#~ "the terms of the GNU General Public License (GPL), Version 3 or any later "
#~ "version published by the Free Software Foundation. You can find a copy of "
#~ "the GPL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gpl\">link</ulink> or in "
#~ "the file COPYING distributed with this manual."
#~ msgstr ""
#~ "Lupa myönnetään tämän asiakirjan kopioimiseen, jakamiseen ja/tai "
#~ "muokkaamiseen GNU General Public License (GPL) version 3 tai minkä tahansa "
#~ "myöhemmän Free Software Foundation:n julkaiseman version sallimalla tavalla. "
#~ "Kopio GPL:stä löytyy tästä <ulink type=\"help\" "
#~ "url=\"ghelp:gpl\">linkistä</ulink> tai tiedostosta COPYING, joka tulee tämän "
#~ "käyttöohjeen mukana."
#~ msgid ""
#~ "This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
#~ "more details."
#~ msgstr ""
#~ "Tämä käyttöohje julkaistaaan siinä toivossa, että siitä on apua, mutta ILMAN "
#~ "MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes takuuta KAUPPAKELPOISUUDESTA tai SOPIVUUDESTA "
#~ "TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Katso GNU General Public License saadaksesi "
#~ "lisätietoja."
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-23 20:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-03 11:43+0000\n"
"Last-Translator: Emilien Klein <emilien+ubuntu@klein.st>\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-09 13:22+0000\n"
"Last-Translator: Florent (LSc) <Unknown>\n"
"Language-Team: French <fr@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-02 01:08+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-12-23 01:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12138)\n"
#: restore-revert.page:6(desc)
msgid "Restore a previous version of a file."
......@@ -169,7 +169,7 @@ msgstr "Restaurer"
#: backup-auto.page:12(p)
msgid "Run <app>Déjà Dup</app>."
msgstr ""
msgstr "Lancer <app>Déjà Dup</app>"
#: restore-full.page:21(p)
msgid "Click on the big <gui style=\"button\">Restore…</gui> button."
......@@ -202,6 +202,9 @@ msgid ""
"Choose where to restore. Since this is a full system backup, leave it as the "
"default (which restores over your current install)."
msgstr ""
"Choisissez un emplacement pour la restauration. Puisqu'il s'agit d'une "
"sauvegarde complète du système, le laisser par défaut (elle sera restaurer "
"sur votre installation actuelle)."
#: restore-full.page:29(p)
msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring."
......@@ -253,6 +256,9 @@ msgid ""
"Use this drop-down list box to specify the backup location that <app>Déjà "
"Dup</app> uses when backing up or restoring:"
msgstr ""
"Utilisez cette boîte de liste déroulante pour spécifier l'emplacement de "
"sauvegarde que <app> Déjà Dup </ app> utilise lors de la sauvegarde ou la "
"restauration:"
#: prefs.page:17(title)
msgid "Amazon S3"
......@@ -266,14 +272,22 @@ msgid ""
"your home: in case of disaster or theft, your data will still be safe). You "
"can sign up <link href=\"http://aws.amazon.com/s3/\">online</link>."
msgstr ""
"Cet emplacement de sauvegarde utilise le service de stockage S3 d'Amazon. "
"Pour une somme modique par gigaoctet, ils stocker vos données pour vous. "
"C'est la valeur par défaut recommandée car elle est un moyen facile de "
"garder vos données hors site (c'est à dire hors de votre domicile: en cas de "
"sinistre ou de vol, vos données seront toujours en sécurité). Vous pouvez "
"vous inscrire <link href=\"http://aws.amazon.com/s3/\">en ligne</link>"
#: prefs.page:19(p)
msgid "This is the default setting."
msgstr ""
msgstr "Ceci est le réglage par défaut"
#: prefs.page:20(p)
msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it."
msgstr ""
"Ce service coûte de l'argent. Lisez attentivement leurs tarifs avant de "
"l'utiliser."
#: prefs.page:23(title)
msgid "Removable Media"
......@@ -283,6 +297,8 @@ msgstr "Media amovibles"
msgid ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
msgstr ""
"Vous pouvez voir les médias amovibles comme les disques durs externes ou les "
"clés USB."
#: prefs.page:27(title)
msgid "Connected Servers"
......@@ -294,6 +310,9 @@ msgid ""
"server not listed, click <gui style=\"button\">Connect to Server…</gui>. "
"This will let you enter the server information."
msgstr ""
"Si vous êtes connecté aux serveurs, ils vont apparaître. Pour vous connecter "
"à un serveur non listé, cliquez sur <gui style=\"button\">Se connecter au "
"serveur...</ gui>. Cela vous permettra de saisir les informations du serveur."
#: prefs.page:29(p)
msgid ""
......@@ -302,6 +321,10 @@ msgid ""
"you want to back up. This is not currently automatically selected after you "
"connect."
msgstr ""
"Après vous être connecté à un serveur, assurez-vous de revenir à la boîte de "
"dialogue <gui>Préférences</gui> et de choisir le dossier dans lequel vous "
"souhaitez effectuer votre sauvegarde sur ce serveur. Ce n'est actuellement "
"pas automatiquement sélectionné dès que vous vous connectez."
#: prefs.page:32(title)
msgid "Local Folders"
......@@ -312,10 +335,13 @@ msgid ""
"You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
"backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
msgstr ""
"Vous pouvez également choisir un dossier local comme emplacement de "
"sauvegarde. Notez que les sauvegardes peuvent être assez importantes, donc "
"assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace disque libre."
#: prefs.page:38(gui)
msgid "S3 Access Key ID"
msgstr ""
msgstr "Identifiant de la clé d'accès S3"
#: prefs.page:39(p)
msgid ""
......@@ -329,6 +355,8 @@ msgid ""
"This option only appears if the <gui>Amazon S3</gui> backup location has "
"been selected."
msgstr ""
"Cette option apparaît uniquement si l'emplacement de sauvegarde <gui>Amazon "
"S3</gui> a été sélectionné."
#: prefs.page:43(gui)
msgid "Folder"
......@@ -340,10 +368,13 @@ msgid ""
"multiple folders. Use this option to enter a path on the S3 service in which "
"to put your files."
msgstr ""
"Si vous avez plusieurs sauvegardes, vous pouvez les garder séparées dans "
"plusieurs dossiers. Utilisez cette option pour entrer un chemin sur le "
"service S3 dans lequel placer vos fichiers."
#: prefs.page:48(gui)
msgid "Include files in folders"
msgstr ""
msgstr "Inclure les fichiers dans des dossiers"
#: prefs.page:49(p)
msgid ""
......@@ -352,10 +383,15 @@ msgid ""
"modify the list. If you are only interested in backing up your own data, the "
"default of <gui>Home Folder</gui> is sufficient."
msgstr ""
"Sélectionnez une liste de répertoires à sauvegarder. Appuyez sur le bouton "
"<gui style=\"button\">Ajouter</gui> ou <gui style=\"button\">Supprimer</gui> "
"pour modifier la liste. Si vous êtes uniquement intéressé par la sauvegarde "
"de vos propres données, la valeur par défaut <gui>Dossier personnel</gui> "
"est suffisante."
#: prefs.page:52(gui)
msgid "Except files in folders"
msgstr ""
msgstr "Exclure les fichiers dans les dossiers"
#: prefs.page:53(p)
msgid ""
......@@ -363,16 +399,22 @@ msgid ""
"style=\"button\">Add </gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
"modify the list."
msgstr ""
"Sélectionnez une liste de répertoires à ne pas sauvegarder. Appuyez sur le "
"bouton <gui style=\"button\">Ajouter</gui> ou <gui "
"style=\"button\">Supprimer</gui> pour modifier la liste."
#: prefs.page:54(p)
msgid ""
"Some of your data may be large and not very important to you. In that case, "
"you can save yourself some time and space by not backing them up."
msgstr ""
"Certaines de vos données peuvent prendre beaucoup d'espace disque et ne pas "
"être très importantes pour vous. Dans ce cas, vous pouvez vous épargner du "
"temps et l'espace en ne les sauvegardant pas."
#: prefs.page:56(p)
msgid "Some locations are excluded by default:"
msgstr ""
msgstr "Certains emplacements sont exclus par défaut :"
#: prefs.page:58(span)
msgid "~/.cache"
......@@ -416,7 +458,7 @@ msgstr "/sys"
#: prefs.page:72(gui)
msgid "Encrypt backup files"
msgstr ""
msgstr "Chiffrer les fichiers de sauvegarde"
#: prefs.page:73(p)
msgid ""
......@@ -425,6 +467,10 @@ msgid ""
"stolen, an encrypted backup prevents others from looking at your personal "
"data."
msgstr ""
"Dans le but de sécuriser vos données, il est recommandé de chiffrer vos "
"fichiers de sauvegarde. Si vous n'avez pas le contrôle physique exclusif sur "
"votre emplacement de sauvegarde, ou s'il est volé, une sauvegarde chiffrée "
"empêche les autres de regarder vos données personnelles."
#: prefs.page:74(p)
msgid ""
......@@ -436,11 +482,11 @@ msgstr ""
#: prefs.page:75(p)
msgid "Encryption is enabled by default."
msgstr ""
msgstr "Le chiffrement est activé par défaut"
#: prefs.page:78(gui)
msgid "Automatically backup on a regular schedule"
msgstr ""
msgstr "Sauvegarde automatique selon une planification régulière"
#: prefs.page:79(p)
msgid ""
......@@ -449,14 +495,19 @@ msgid ""
"are more useful the more recently you have made them, so it is important to "
"regularly do so."
msgstr ""
"Activez cette option pour que <app> Déjà Dup <app /> sauvegarde "
"automatiquement pour vous. Cette opération est recommandée afin que vous "
"n'oubliez pas de le faire vous-même. Plus les sauvegardes réalisées sont "
"récentes, plus elles sont utiles, il est donc important de les faire "
"régulièrement."
#: prefs.page:80(p)
msgid "Automatic backups are disabled by default."
msgstr ""
msgstr "Les sauvegardes automatiques sont désactivées par défaut."
#: prefs.page:83(gui)
msgid "How often to backup"
msgstr ""
msgstr "À quelle fréquence sauvegarder"
#: prefs.page:84(p)
msgid "Choose a schedule for automatic backups."
......@@ -465,10 +516,11 @@ msgstr "Choisissez une période pour vos sauvegardes automatiques."
#: prefs.page:85(p)
msgid "Automatic backups are scheduled weekly by default."
msgstr ""
"Les sauvegardes automatiques sont programmées chaque semaine par défaut."
#: prefs.page:88(gui)
msgid "Keep backups"
msgstr ""
msgstr "Conserver les sauvegardes"
#: prefs.page:89(p)
msgid ""
......@@ -477,10 +529,15 @@ msgid ""
"duration. Due to implementation details, files may be kept a bit longer than "
"the chosen time. But no files will be deleted early."