Commit 3b8e96e2 authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

translation update

parent ea84e97c
......@@ -8,15 +8,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-22 09:15-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-30 07:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-06 22:16+0000\n"
"Last-Translator: Asier Sarasua Garmendia <Unknown>\n"
"Language-Team: Basque <eu@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-07-23 05:00+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13405)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-07 04:37+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -364,6 +363,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"These services costs money. Read their rates carefully before using them."
msgstr ""
"Zerbitzu hauek dirua kostatzen dute. Irakurri haien prezioak arretaz, "
"erabili baino lehen."
#: C/prefs.page:26(item/title)
msgid "Removable Media"
......@@ -531,6 +532,8 @@ msgid ""
"A <gui>Restore</gui> dialog will appear asking where your backup files are "
"stored (your <gui>Backup location</gui>)."
msgstr ""
"<gui>Leheneratu</gui> koadroa agertuko da, zure babeskopiaren fitxategiak "
"non gorde nahi dituzun (zure <gui>Babeskopiaren kokapena</gui>). galdetuz."
#: C/restore-full.page:23(item/p)
msgid ""
......@@ -617,6 +620,8 @@ msgid ""
"Click <guiseq><gui style=\"menuitem\">File</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Restore Missing Files…</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Egin klik <guiseq><gui style=\"menuitem\">Fitxategia</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Leheneratu galdutako fitxategiak…</gui></guiseq> aukeran."
#: C/restore-lost.page:15(item/p)
msgid ""
......@@ -662,13 +667,15 @@ msgstr "Leheneratu nahi duzun fitxategia gordetzen duen karpetara joan."
#: C/restore-revert.page:14(item/p)
msgid "Select the file you want to revert by clicking on it."
msgstr ""
msgstr "Hautatu leheneratu nahi duzun fitxategia haren gainean klik eginez."
#: C/restore-revert.page:15(item/p)
msgid ""
"Click <guiseq><gui style=\"menuitem\">Edit</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Egin klik <guiseq><gui style=\"menuitem\">Editatu</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Leheneratu aurreko bertsiora…</gui></guiseq> aukeran."
#: C/restore-revert.page:16(item/p)
msgid ""
......@@ -1536,22 +1543,6 @@ msgstr ""
#~ "konektatuta dagoela. Pantaila honetan bertan, hautatu babeskopiaren "
#~ "fitxategiak zifratu nahi dituzun ala ez."
#~ msgid ""
#~ "The first few backup locations are cloud storage services provided by "
#~ "various companies. For a small fee per gigabyte, they hold your data for "
#~ "you. A cloud service like this is recommended because it is an easy way to "
#~ "keep your data offsite (meaning out of your home: in case of disaster or "
#~ "theft, your data will still be safe). You can choose from Amazon S3, "
#~ "Rackspace Cloud Files, and Ubuntu One."
#~ msgstr ""
#~ "Babeskopiarako kokapenetako batzuk hainbat enpresak hodeian informazioa "
#~ "biltegiratzeko eskaintzen dituzten zerbitzuak dira. Gigabyte bakoitzeko tasa "
#~ "txiki bat ordainduz, zure datuak gordetzen dituzte. Gomendagarria da hodeiko "
#~ "honelako zerbitzu bat erabiltzea, zure datuak ordenagailutik kanpo "
#~ "mantentzeko modu erraza baita (alegia, etxetik kanpo: hondamendia edo "
#~ "lapurreta gertatuz gero, zure datuak seguru egongo dira). Amazon S3, "
#~ "Rackspace Cloud Files eta Ubuntu One artean aukera dezakezu."
#~ msgid "~/.adobe/Flash_Player/AssetCache"
#~ msgstr "~/.adobe/Flash_Player/AssetCache"
......@@ -1686,34 +1677,6 @@ msgstr ""
#~ "duplicity --gio "
#~ "smb://<var>USERNAME</var>@<var>SERVER</var>/<var>FOLDER</var> /tmp/restore"
#, no-wrap
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "export AWS_ACCESS_KEY_ID=<var>ID</var>\n"
#~ "export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=<var>SECRET</var>\n"
#~ "duplicity s3+http://deja-dup-auto-<var>ID</var>/<var>FOLDER</var> "
#~ "/tmp/restore"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "export AWS_ACCESS_KEY_ID=<var>ID</var>\n"
#~ "export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=<var>SECRET</var>\n"
#~ "duplicity s3+http://deja-dup-auto-<var>ID</var>/<var>FOLDER</var> "
#~ "/tmp/restore"
#~ msgid ""
#~ "Now the patch files will be in <file>multivolume_snapshot</file> and "
#~ "<file>snapshot</file> folders. Use <cmd>rdiff</cmd> to stitch the files "
#~ "together. See <cmd>man rdiff</cmd> for usage."
#~ msgstr ""
#~ "Orain adabaki-fitxategiak <file>multivolume_snapshot</file> eta "
#~ "<file>snapshot</file> karpetetan egongo dira. Erabili <cmd>rdiff</cmd> "
#~ "fitxategiak itsasteko. Ikusi <cmd>man rdiff</cmd> nola erabiltzen den "
#~ "ikasteko."
#, no-wrap
#~ msgid "tar xf duplicity-full.20110127T131352Z.vol1.difftar.gz"
#~ msgstr "tar xf duplicity-full.20110127T131352Z.vol1.difftar.gz"
#~ msgid ""
#~ "Now you have either a <file>.difftar</file> or a <file>.difftar.gz</file> "
#~ "volume (depending on whether you had to decrypt it or not). Use "
......@@ -1853,140 +1816,3 @@ msgstr ""
#~ "da, zure datuak tokiz kanpo (etxetik kanpo: hondamendia edo lapurrreta "
#~ "gertatuz gero, zure datuak salbu egongo dira) gordetzeko modu erraza baita. "
#~ "Bi aukera dituzu: Amazon S3 eta Rackspace Cloud Files."
#~ msgid "2010,2011"
#~ msgstr "2010,2011"
#~ msgid "Know your rights."
#~ msgstr "Ezagutu zure eskubideak."
#~ msgid "Help make <app>Déjà Dup</app> better."
#~ msgstr "Lagundu <app>Déjà Dup</app> hobetzen."
#~ msgid ""
#~ "We don’t bite. Send an email to the <link href=\"mailto:deja-dup-"
#~ "hackers@lists.launchpad.net\">mailing list</link>."
#~ msgstr ""
#~ "Ez dugu hozka egiten. Bidali posta bat <link href=\"mailto:deja-dup-"
#~ "hackers@lists.launchpad.net\">posta-zerrendara</link>."
#~ msgid "Documenters"
#~ msgstr "Dokumentazio-egileak"
#~ msgid "Developers"
#~ msgstr "Garatzaileak"
#~ msgid "Andrew Fister"
#~ msgstr "Andrew Fister"
#~ msgid "Meet the team."
#~ msgstr "Ezagutu taldea."
#~ msgid "Urban Skudnik"
#~ msgstr "Urban Skudnik"
#~ msgid "Michael Vogt"
#~ msgstr "Michael Vogt"
#~ msgid "Translators"
#~ msgstr "Itzultzaileak"
#~ msgid "Jakub Steiner"
#~ msgstr "Jakub Steiner"
#~ msgid "Andreas Nilsson"
#~ msgstr "Andreas Nilsson"
#~ msgid "Artists"
#~ msgstr "Artistak"
#~ msgid "Lapo Calamandrei"
#~ msgstr "Lapo Calamandrei"
#~ msgid ""
#~ "If enabled, you will be prompted for an encryption password when backing up."
#~ msgstr ""
#~ "Gaituta badago, zifratze-pasahitza eskatuko zaizu babeskopia egitean."
#~ msgid "Automatic backups"
#~ msgstr "Babeskopia automatikoak"
#~ msgid ""
#~ "If you didn’t encrypt the backup, add <cmd>--no-encryption</cmd> to the "
#~ "command."
#~ msgstr ""
#~ "Babeskopia zifratu ez baduzu, gehitu <cmd>--no-encryption</cmd> komandoari."
#~ msgid ""
#~ "Remember to add <cmd>--no-encryption</cmd> to any example commands if you’re "
#~ "backup is not encrypted."
#~ msgstr ""
#~ "Gogoratu <cmd>--no-encryption</cmd> eranstea adibide gisa ematen den edozein "
#~ "komandori, zure babeskopia zifratu gabe badago."
#~ msgid ""
#~ "The first thing we’ll try is a simple restore of all your data. Assuming "
#~ "your files are on an external drive mounted as <file>/media/backup</file> "
#~ "and you chose to encrypt the backup, try this:"
#~ msgstr ""
#~ "Hasteko, zure datu guztien leheneratze sinplea egiten saiatuko gara. Zure "
#~ "fitxategiak <file>/media/backup</file> modura muntatuta dagoen kanpoko "
#~ "unitate baten daudela eta babeskopia zifratzea aukeratu zenuela suposatzen "
#~ "badugu, saiatu hurrengoa:"
#~ msgid ""
#~ "Keep this encryption password safe, you will need it to restore your data. "
#~ "You may want to write it down or use one you know you will remember."
#~ msgstr ""
#~ "Gorde toki seguruan zifratze-pasahitza, zure datuak leheneratzeko beharko "
#~ "duzu. Hobe nonbait idazten baduzu edo erraz gogoratuko duzun bat erabiltzen "
#~ "baduzu."
#~ msgid ""
#~ "Encrypting your backup files is recommended to keep your data safe. If you "
#~ "don’t have exclusive physical control of your backup location or if it is "
#~ "stolen, an encrypted backup prevents others from looking at your personal "
#~ "data."
#~ msgstr ""
#~ "Gomendagarria da babeskopiako fitxategiak zifratzea zure datuak seguru "
#~ "mantentzeko. Zure babeskopiaren kokapena ez baduzu fisikoki modu esklusiboan "
#~ "kontrolatzen edo lapurtzen badizute, babeskopia zifratuei esker inork ezingo "
#~ "ditu zure datu pertsonalak ikusi."
#~ msgid ""
#~ "A <gui>Restore</gui> dialog will appear asking where your backup files are "
#~ "stored (your <gui>Backup location</gui>). On this same screen, select "
#~ "whether you encrypted the backup or not."
#~ msgstr ""
#~ "<gui>Leheneratu</gui> elkarrizketa-koadroa agertuko da, babeskopiaren "
#~ "fitxategiak non gorde diren (zure <gui>Babeskopiaren kokapena</gui>) "
#~ "galdetuz. Pantaila horretan bertan, hautatu zure datuak zifratu zenituen ala "
#~ "ez."
#~ msgid "Canonical Ltd"
#~ msgstr "Canonical Ltd"
#~ msgid ""
#~ "Or join the <link href=\"https://launchpad.net/~deja-dup-"
#~ "hackers\">team</link> to subscribe to the list. It’s easy and automatic (no "
#~ "approval is necessary). Feel free to lurk; the list is very low traffic."
#~ msgstr ""
#~ "Edo egin bat <link href=\"https://launchpad.net/~deja-dup-"
#~ "hackers\">taldearekin</link> zerrendan izena emateko. Erraza da eta "
#~ "automatikoa (ez da onarpenik behar). Kuxkuxeatu nahi duzun guztia, zerrendak "
#~ "ez du trafiko handiegirik."
#~ msgid ""
#~ "Now the patch files will be in <file>multivolume_snapshot</file> and "
#~ "<file>snapshot</file> folders. Each file that spanned multiple volumes will "
#~ "be in <file>multivolume_snapshot</file>. Let’s say you backed up "
#~ "<file>/home/jane/essay.txt</file>:"
#~ msgstr ""
#~ "Orain adabaki-fitxategiak <file>multivolume_snapshot</file> eta "
#~ "<file>snapshot</file> karpetetan egongo dira. Hainbat bolumen hartu duen "
#~ "fitxategi bakoitza <file>multivolume_snapshot</file> karpetan egongo da. "
#~ "Demagun <file>/home/jane/essay.txt</file> fitxategiaren babeskopia egin "
#~ "zenuela:"
#~ msgid "<gui style=\"checkbox\">Encrypt backup files</gui>"
#~ msgstr "<gui style=\"checkbox\">Zifratu babeskopia-fitxategiak</gui>"
......@@ -8,15 +8,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-22 09:15-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-01 16:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-05 16:06+0000\n"
"Last-Translator: Claudio Arseni <claudio.arseni@gmail.com>\n"
"Language-Team: Italian <it@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-02 04:38+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13552)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 04:59+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -25,6 +24,7 @@ msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Calogero Bonasia https://launchpad.net/~0disse0\n"
" Claudio Arseni https://launchpad.net/~claudio.arseni\n"
" Enrico \"eNry\" Carafa https://launchpad.net/~mr.tennents\n"
" Francesco https://launchpad.net/~ceskobassman\n"
" Francesco https://launchpad.net/~fcapano\n"
" Gianmarco Brocchi https://launchpad.net/~gimmy\n"
......@@ -142,6 +142,7 @@ msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Calogero Bonasia https://launchpad.net/~0disse0\n"
" Claudio Arseni https://launchpad.net/~claudio.arseni\n"
" Enrico \"eNry\" Carafa https://launchpad.net/~mr.tennents\n"
" Francesco https://launchpad.net/~ceskobassman\n"
" Francesco https://launchpad.net/~fcapano\n"
" Gianmarco Brocchi https://launchpad.net/~gimmy\n"
......@@ -153,21 +154,23 @@ msgstr ""
#: C/contribute.page:8(info/desc)
msgid "Help make <app>Déjà Dup</app> better"
msgstr ""
msgstr "Contribuire a rendere <app>Déjà Dup</app> migliore"
#: C/contribute.page:11(page/title)
msgid "Getting Involved"
msgstr ""
msgstr "Collaborare"
#: C/contribute.page:13(page/p)
msgid ""
"So you want to help make <app>Déjà Dup</app> even better? Excellent! Here "
"are some suggestions."
msgstr ""
"Ecco alcuni suggerimenti per contribuire a rendere <app>Déjà Dup</app>ancora "
"migliore."
#: C/contribute.page:16(section/title)
msgid "Report Issues"
msgstr ""
msgstr "Segnalare problemi"
#: C/contribute.page:18(section/p)
msgid ""
......@@ -175,34 +178,41 @@ msgid ""
"href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">report it as a "
"bug</link>. Be patient for a reply."
msgstr ""
"Se si riscontra un problema o si ha un'idea per una nuova caratteristica, il "
"modo migliore per segnalarlo è <link href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-"
"dup/+filebug\">riportare un bug</link>. Attendere con pazienza la riposta."
#: C/contribute.page:20(section/p)
msgid "Note that bug reports should be in English only."
msgstr ""
msgstr "Notare che la segnalazione dei bug dovrebbe essere solo in inglese."
#: C/contribute.page:24(section/title)
msgid "Talk to Us"
msgstr ""
msgstr "Comunicare con gli sviluppatori"
#: C/contribute.page:26(section/p)
msgid ""
"We don’t bite. Send an email to the <link href=\"mailto:deja-dup-"
"list@gnome.org\">mailing list</link>."
msgstr ""
"Inviare una email alla <link href=\"mailto:deja-dup-list@gnome.org\">mailing "
"list</link>."
#: C/contribute.page:28(section/p)
msgid ""
"Or <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">subscribe to the list</link>. The list is very low traffic."
msgstr ""
"Oppure <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">iscriversi alla mailing list</link>. La lista è a bassissimo traffico."
#: C/contribute.page:30(section/p)
msgid "Note that the list is English only."
msgstr ""
msgstr "Notare che la mailing list è solo in inglese."
#: C/contribute.page:34(section/title)
msgid "Translating"
msgstr ""
msgstr "Tradurre"
#: C/contribute.page:36(section/p)
msgid ""
......@@ -211,37 +221,49 @@ msgid ""
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">a web interface</link>. "
"It’s really quite easy and is very appreciated."
msgstr ""
"Se si conosce sia l'inglese che un'altra lingua, è possibile aiutare con la "
"traduzione di <app>Déjà Dup</app> utilizzando <link "
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">una interfaccia "
"web</link>. È davvero molto semplice ed è molto apprezzato."
#: C/contribute.page:40(section/title)
#: C/support.page:11(page/title)
msgid "Support"
msgstr ""
msgstr "Supporto"
#: C/contribute.page:42(section/p)
msgid ""
"Do you like helping people? <link href=\"https://answers.launchpad.net/deja-"
"dup\">Answer user questions</link> and support requests."
msgstr ""
"Se si vuole aiutare gli altri utenti è possibile link "
"href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">rispondere alle domande "
"degli utenti</link> e alle richieste di supporto."
#: C/contribute.page:44(section/p)
msgid ""
"This is another great way for non-English speakers to get involved, as you "
"can answer questions posted in your language."
msgstr ""
"Questo è un ottimo modo per essere coinvolti anche se non si conosce "
"l'inglese, visto che è possibile rispondere alle domande inserite nella "
"propria lingua."
#: C/contribute.page:48(section/title)
msgid "Coding"
msgstr ""
msgstr "Programmazione"
#: C/contribute.page:50(section/p)
msgid ""
"There are always more bugs to fix. If you want to find out what needs doing, "
"talk to us on the mailing list as described above."
msgstr ""
"Ci sono sempre più bug da risolvere. Per sapere come collaborare, utilizzare "
"la mailing list come descritto sopra."
#: C/index.page:13(license/p)
msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
msgstr ""
msgstr "Licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported"
#: C/index.page:16(page/title)
msgid "Backup Help"
......@@ -249,15 +271,15 @@ msgstr ""
#: C/index.page:19(section/title)
msgid "Backing Up"
msgstr ""
msgstr "Effettuare copia di backup"
#: C/index.page:23(section/title)
msgid "Restoring Files"
msgstr ""
msgstr "Ripristinare file"
#: C/index.page:27(section/title)
msgid "About <app>Déjà Dup Backup Tool</app>"
msgstr ""
msgstr "Informazioni sullo <app>strumento di backup Déjà Dup</app>"
#: C/license.page:6(info/desc)
msgid "Know your rights"
......@@ -274,6 +296,10 @@ msgid ""
"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
"any later version."
msgstr ""
"Questo programma è software libero; è possibile ridistribuirlo e/o "
"modificarlo secondo i termini della licenza GNU General Public License, come "
"pubblicata dalla Free Software Foundation; versione 3 della licenza, o (a "
"scelta) una versione più recente."
#: C/license.page:11(page/p)
msgid ""
......@@ -282,6 +308,10 @@ msgid ""
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
msgstr ""
"Questo programma è distribuito nella speranza che possa risultare utile, ma "
"SENZA ALCUNA GARANZIA, nemmeno la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o "
"APPLICABILITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Per maggiori dettagli consultare la "
"GNU General Public License."
#: C/license.page:12(page/p)
msgid ""
......@@ -289,10 +319,13 @@ msgid ""
"this program. If not, see <link "
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/\">http://www.gnu.org/licenses/</link>."
msgstr ""
"Una copia della GNU General Public License dovrebbe essere stata fornita con "
"questo programma. In caso contrario, consultare la pagina <link "
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/\">http://www.gnu.org/licenses/</link>."
#: C/prefs.page:7(info/desc)
msgid "Adjust your backup settings"
msgstr ""
msgstr "Regolazione delle impostazioni di backup"
#: C/prefs.page:10(page/title)
msgid "Settings"
......@@ -309,20 +342,26 @@ msgid ""
"are more useful the more recent they are, so it is important to regularly "
"back up."
msgstr ""
"Attivare questa opzione per consentire a <app>Déjà Dup</app> di effettuare i "
"backup automaticamente. Se ne raccomanda l'utilizzo per evitare di doverli "
"effettuare manualmente. I backup sono più utili quanto più sono recenti, per "
"questo è importante effettuarli in maniera regolare."
#: C/prefs.page:17(item/title)
msgid "<gui>Backup location</gui>"
msgstr ""
msgstr "<gui>Posizione di backup</gui>"
#: C/prefs.page:18(item/p)
msgid ""
"Use these options to specify the backup location that <app>Déjà Dup</app> "
"will use when backing up or restoring:"
msgstr ""
"Utilizzare questa opzione per specificare la posizione che <app>Déjà "
"Dup</app> userà per il backup e il ripristino:"
#: C/prefs.page:21(item/title)
msgid "Cloud Services"
msgstr ""
msgstr "Servizi cloud"
#: C/prefs.page:22(item/p)
msgid ""
......@@ -337,10 +376,12 @@ msgstr ""
msgid ""
"These services costs money. Read their rates carefully before using them."
msgstr ""
"Questi servizi sono a pagamento. Leggere attentamente le informazioni sui "
"costi prima di utilizzarli."
#: C/prefs.page:26(item/title)
msgid "Removable Media"
msgstr ""
msgstr "Dispositivi rimovibili"
#: C/prefs.page:27(item/p)
msgid ""
......@@ -349,7 +390,7 @@ msgstr ""
#: C/prefs.page:30(item/title)
msgid "Remote Servers"
msgstr ""
msgstr "Server remoti"
#: C/prefs.page:31(item/p)
msgid ""
......@@ -357,6 +398,10 @@ msgid ""
"enter the server information. Alternatively, if you know your server’s URL, "
"choose <gui>Custom Location</gui> and enter it."
msgstr ""
"Scegliere il tipo di server remoto a cui ci si vuole connettere. "
"Successivamente inserire le informazioni del server. In alternativa, se si "
"conosce l'URL del proprio server, scegliere <gui>Posizione "
"personalizzata</gui> e inserirlo."
#: C/prefs.page:34(item/title)
msgid "Local Folder"
......@@ -373,10 +418,12 @@ msgid ""
"This is not recommended, because if your hardware fails, you will lose both "
"your original data and your backups."
msgstr ""
"Questa non è una procedura raccomandata, in quanto se l'hardware smette di "
"funzionare, andranno persi sia i dati originali che i backup."
#: C/prefs.page:41(item/title)
msgid "<gui>Keep backups</gui>"
msgstr ""
msgstr "<gui>Mantenere i backup</gui>"
#: C/prefs.page:42(item/p)
msgid ""
......@@ -391,6 +438,9 @@ msgid ""
"Backups are kept forever by default, but still may be deleted earlier if the "
"backup location begins to run out of space."
msgstr ""
"I backup vengono conservati per sempre come impostazione predefinita, ma i "
"più vecchi possono essere cancellati se si esaurisce lo spazio della "
"posizione dei backup."
#: C/prefs.page:46(item/title)
msgid "<gui>Include files in folders</gui>"
......@@ -705,7 +755,7 @@ msgstr ""
#: C/restore-worst-case.page:43(item/title)
msgid "Amazon S3"
msgstr ""
msgstr "Amazon S3"
#: C/restore-worst-case.page:44(item/p)
msgid ""
......@@ -727,7 +777,7 @@ msgstr ""
#: C/restore-worst-case.page:47(screen/var)
#, no-wrap
msgid "ID"
msgstr ""
msgstr "ID"
#: C/restore-worst-case.page:48(screen/var)
#, no-wrap
......@@ -754,7 +804,7 @@ msgstr ""
#: C/restore-worst-case.page:52(item/title)
msgid "Rackspace Cloud Files"
msgstr ""
msgstr "Cloud Files di Rackspace"
#: C/restore-worst-case.page:53(item/p)
msgid ""
......@@ -794,7 +844,7 @@ msgstr ""
#: C/restore-worst-case.page:61(item/title)
msgid "FTP"
msgstr ""
msgstr "FTP"
#: C/restore-worst-case.page:62(item/p)
#: C/restore-worst-case.page:71(item/p)
......@@ -835,11 +885,11 @@ msgstr ""
#: C/restore-worst-case.page:70(item/title)
msgid "SSH"
msgstr ""
msgstr "SSH"
#: C/restore-worst-case.page:78(item/title)
msgid "WebDAV"
msgstr ""
msgstr "WebDAV"
#: C/restore-worst-case.page:81(item/p)
msgid ""
......
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-31 23:34-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-03 01:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-05 00:29+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-04 04:35+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13573)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 04:59+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
#: ../data/deja-dup.desktop.in.h:1 ../data/deja-dup-ccpanel.desktop.in.h:2
#: ../data/deja-dup-preferences.desktop.in.in.h:2 ../deja-dup/Prompt.vala:93
......@@ -1474,49 +1474,12 @@ msgstr[1] "Alle %d Tage"
msgid "Could not display %s"
msgstr "%s konnte nicht angezeigt werden"
#~ msgid "Local backup location"
#~ msgstr "lokaler Ordner für Datensicherung"
#~ msgid "Schedule backups at regular intervals"
#~ msgstr "Datensicherungen in regelmäßigen Abständen durchführen"
#~ msgid "Déjà Dup Backup Utility"
#~ msgstr "Déjà Dup Datensicherung"
#~ msgid "Folder on your system in which to hold the backup files."
#~ msgstr "Position der Datensicherungsdateien"
#~ msgid "The port used for SSH connections."
#~ msgstr "der Port, der für SSH-Verbindungen verwendet wird"
#~ msgid "The directory used for SSH connections."
#~ msgstr "der Ordner, der für SSH-Verbindungen genutzt werden soll"
#~ msgid "SSH port"
#~ msgstr "SSH Port"
#~ msgid "SSH directory"
#~ msgstr "SSH Ordner"
#~ msgid "SSH username"
#~ msgstr "SSH Benutzername"
#~ msgid "SSH server"
#~ msgstr "SSH Server"
#~ msgid "The user used for SSH connections."
#~ msgstr "Der für SSH-Verbindungen verwendete Benutzer."
#~ msgid "The server used for SSH connections."
#~ msgstr "Der für SSH-Verbindungen verwendete Server."
#~ msgid ""
#~ "The protocol used for the backup location. Valid values are 's3', 'file', or "
#~ "'ssh'."
#~ msgstr ""
#~ "Das für Datensicherungen verwendete Protokoll. Gültige Werte sind \"s3\", "
#~ "\"file\" oder \"ssh\"."
#~ msgid "Whether to automatically backup on a regular schedule."
#~ msgstr ""
#~ "Ob eine Datensicherung automatisch regelmäßig durchgeführt werden soll."
......@@ -1581,30 +1544,9 @@ msgstr "%s konnte nicht angezeigt werden"
#~ msgid "Déjà Dup"
#~ msgstr "Déjà Dup"
#~ msgid "SSH Password"
#~ msgstr "SSH Passwort"
#, c-format
#~ msgid "Enter your SSH username and password for server %s."
#~ msgstr ""
#~ "Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den SSH-Server %s ein,"
#~ msgid "No server specified"
#~ msgstr "Kein Server angegeben"
#~ msgid "Amazon S3 Password"
#~ msgstr "Amazon S3 Passwort"
#~ msgid "Choose backup destination"
#~ msgstr "Position der Datensicherung auswählen"
#~ msgid "No username specified"
#~ msgstr "kein Benutzername angegeben"
#, c-format
#~ msgid "%s on ssh://%s@%s:%d"
#~ msgstr "%s auf ssh://%s@%s:%d"
#~ msgid "Restoring files..."
#~ msgstr "Dateien werden wiederhergestellt..."
......@@ -1643,31 +1585,12 @@ msgstr "%s konnte nicht angezeigt werden"
#~ msgid "Home Folder"
#~ msgstr "Persönlicher Ordner"
#~ msgid "Select Folder"
#~ msgstr "Ordner auswählen"
#~ msgid "Encryption Password"
#~ msgstr "Verschlüsselungspasswort"
#, c-format
#~ msgid "%s is already in the list."
#~ msgstr "%s ist bereits in der Liste."
#~ msgid "Déjà Dup Preferences"
#~ msgstr "Déjà Dup Einstellungen"
#~ msgid "Choose folder"
#~ msgstr "Ordner wählen"
#~ msgid "Could not add the folder"
#~ msgstr "konnte den Ordner nicht hinzufügen"
#~ msgid "E_xclude:"
#~ msgstr "_Ausschließen:"
#~ msgid "I_nclude:"
#~ msgstr "_Einbeziehen:"
#, c-format
#~ msgid "How _often to backup:"
#~ msgstr "Wie _oft gesichert werden soll:"
......@@ -1694,19 +1617,6 @@ msgstr "%s konnte nicht angezeigt werden"
#~ msgid "Backup about to start"
#~ msgstr "Datensicherung wird gleich beginnen"
#~ msgid "Contents"
#~ msgstr "Hilfe"
#~ msgid ""
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
#~ "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
#~ "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
#~ msgstr ""
#~ "Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit\r\n"
#~ "diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free\r\n"
#~ "Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, "
#~ "USA."
#~ msgid "Your files were successfully backed up."
#~ msgstr "Ihre Daten wurden erfolgreich gesichert."
......@@ -2019,9 +1929,6 @@ msgstr "%s konnte nicht angezeigt werden"
#~ msgstr ""
#~ "Lege eine neue Sicherung an. Dies wird länger als die gewohnte Zeit dauern."
#~ msgid "No network connection available"
#~ msgstr "Keine Netzwerkverbindung verfügbar."
#~ msgid "_Translate This Application…"
#~ msgstr "Diese Anwendung _übersetzen..."
......@@ -2045,13 +1952,6 @@ msgstr "%s konnte nicht angezeigt werden"
#~ "Benutzerverzeichnis. Diese Liste hat Vorrang vor der Liste einzubeziehender "
#~ "Verzeichnisse."
#~ msgid ""
#~ "Whether to request the root password when backing up from or retoring to "
#~ "system folders."
#~ msgstr ""
#~ "Ob nach dem Administratorpassword gefragt werden soll wenn, "
#~ "Systemverzeichnisse gesichert oder wiederhergestellt werden sollen."
#~ msgid "Connect to _Server…"
#~ msgstr "Verbinde mit _Server..."
......@@ -2080,19 +1980,12 @@ msgstr "%s konnte nicht angezeigt werden"
#~ "ein normaler Ordner ist. Mögliche Werte sind 'volume' für den externen "
#~ "Datenträger und 'normal' für den normalen Ordner."
#~ msgctxt "backup is verb"
#~ msgid "_Backup…"
#~ msgstr "_Sichern …"
#~ msgid "Back up your files"
#~ msgstr "Ihre Daten sichern"
#~ msgid "_Automatically back up on a regular schedule"
#~ msgstr "_Automatisch nach einem festgelegten Plan sichern"
#~ msgid "No space left"
#~ msgstr "Kein freier Speicherplatz mehr vorhanden"
#~ msgctxt "back up is verb"
#~ msgid "_Back Up…"
#~ msgstr "_Sichern …"
......@@ -2112,18 +2005,12 @@ msgstr "%s konnte nicht angezeigt werden"
#~ msgid "Scanning for files from yesterday…"
#~ msgstr "Nach Dateien von gestern wird gesucht …"
#~ msgid "The type of backup location."
#~ msgstr "Der Typ des Sicherungsortes."
#~ msgid "Password Needed"
#~ msgstr "Passwort ist erforderlich"
#~ msgid "Scanning for files from last month…"
#~ msgstr "Nach Dateien des letzten Monats wird gesucht …"