Commit 74cd4168 authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

translation update

parent be38630c
# Arabic translation for deja-dup
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-06 11:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-28 13:42+0000\n"
"Last-Translator: Launchpad Translations Administrators "
"<rosetta@launchpad.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Arabic <ar@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-07 04:36+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13861)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-19 05:07+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13955)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......
# Czech translation for deja-dup
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-06 11:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-14 21:04+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-15 04:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13921)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-19 05:07+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13955)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Konki https://launchpad.net/~pavel-konkol\n"
" Kuvaly [LCT] https://launchpad.net/~kuvaly\n"
" Lukáš Machyán https://launchpad.net/~phobulos\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" Oliwer https://launchpad.net/~linuch\n"
" Petr R. https://launchpad.net/~ateps-r\n"
" Tadeáš Pařík https://launchpad.net/~pariktadeas\n"
" Vojtěch Trefný https://launchpad.net/~vojtech.trefny\n"
" luisah https://launchpad.net/~luisah\n"
" silverkeeper https://launchpad.net/~pacholick"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
msgid "Give yourself peace of mind"
......@@ -139,12 +128,9 @@ msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Konki https://launchpad.net/~pavel-konkol\n"
" Kuvaly [LCT] https://launchpad.net/~kuvaly\n"
" Lukáš Machyán https://launchpad.net/~phobulos\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" Oliwer https://launchpad.net/~linuch\n"
" Petr R. https://launchpad.net/~ateps-r\n"
" Tadeáš Pařík https://launchpad.net/~pariktadeas\n"
" Vojtěch Trefný https://launchpad.net/~vojtech.trefny\n"
" luisah https://launchpad.net/~luisah\n"
" silverkeeper https://launchpad.net/~pacholick"
......@@ -1107,239 +1093,3 @@ msgstr ""
"Mějte na paměti, že lidé, kteří vám odpovídají, jsou dobrovolníci, kteří "
"chtějí, aby <app>Déjà Dup</app> fungoval spolehlivě. Veškeré rady jsou <link "
"xref=\"license\">bez záruky</link>. Buďte zdvořilí a trpěliví."
#, no-wrap
#~ msgid "NAME"
#~ msgstr "JMÉNO"
#~ msgid "deja-dup - backup your data"
#~ msgstr "deja-dup - zálohujte svá data"
#, no-wrap
#~ msgid "USER COMMANDS"
#~ msgstr "UŽIVATELSKÉ PŘÍKAZY"
#, no-wrap
#~ msgid "-?, --help"
#~ msgstr "-?, --nápověda"
#, no-wrap
#~ msgid "OPTIONS"
#~ msgstr "MOŽNOSTI"
#, no-wrap
#~ msgid "--backup"
#~ msgstr "--záloha"
#, no-wrap
#~ msgid "--version"
#~ msgstr "--verze"
#, no-wrap
#~ msgid "SEE ALSO"
#~ msgstr "VIZ TAKÉ"
#, no-wrap
#~ msgid "DESCRIPTION"
#~ msgstr "POPIS"
#~ msgid "Choose <gui style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui>."
#~ msgstr "Vybrat <gui style=\"menuitem\">Obnovit předešlou verzi...</gui>."
#~ msgid "Right click on the file you want to revert."
#~ msgstr "Pravý klik na soubor který chcete vrátit do původního stavu."
#~ msgid "Restore a previous version of a file."
#~ msgstr "Obnovit předešlou verzi souboru."
#~ msgid "Open a terminal."
#~ msgstr "Otevřít terminál."
#~ msgid "Run <app>Déjà Dup</app>."
#~ msgstr "Spustit <app>Déjà Dup</app>."
#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Nastavení"
#~ msgid "Click on the big <gui style=\"button\">Restore…</gui> button."
#~ msgstr "Klikněte na velké tlačítko <gui style=\"button\">Obnovit…</gui>."
#~ msgid "Connected Servers"
#~ msgstr "Připojené servery"
#~ msgid "Backup location"
#~ msgstr "Umístění zálohy"
#~ msgid "This is the default setting."
#~ msgstr "Toto je výchozí nastavení."
#~ msgid "Include files in folders"
#~ msgstr "Zahrnout soubory v adresářích"
#~ msgid "S3 Access Key ID"
#~ msgstr "ID přístupového klíče S3"
#~ msgid "B<deja-dup> --restore [FILES]"
#~ msgstr "B<deja-dup> --obnovit [SOUBORY]"
#, no-wrap
#~ msgid "SYNOPSIS"
#~ msgstr "SOUHRN"
#~ msgid "B<deja-dup> [OPTIONS]"
#~ msgstr "B<deja-dup> [MOŽNOSTI]"
#, no-wrap
#~ msgid "deja-dup"
#~ msgstr "deja-dup"
#, no-wrap
#~ msgid "%DATE%"
#~ msgstr "%DATUM%"
#~ msgid "Display usage information"
#~ msgstr "Zobraz informace o užívání"
#~ msgid "B<deja-dup> --backup"
#~ msgstr "B<deja-dup> --záloha"
#~ msgid "Immediately starts a backup"
#~ msgstr "Okamžitě začne zálohovat"
#~ msgid "Prints program name and version"
#~ msgstr "Vypíše název programu a verzi"
#, no-wrap
#~ msgid "ENVIRONMENT"
#~ msgstr "PROSTŘEDÍ"
#, no-wrap
#~ msgid "--restore"
#~ msgstr "--obnovení"
#~ msgid "Restores only the specified files"
#~ msgstr "Obnoví pouze určené soubory"
#~ msgid "<application>Déjà Dup</application> Manual"
#~ msgstr "<application>Déjà Dup</application> Návod"
#~ msgid "%VERSION%"
#~ msgstr "%VERZE%"
#, no-wrap
#~ msgid " <email>mike@mterry.name</email> "
#~ msgstr " <email>mike@mterry.name</email> "
#~ msgid "Terry"
#~ msgstr "Terry"
#~ msgid "Michael"
#~ msgstr "Michael"
#~ msgid "Michael Terry <email>mike@mterry.name</email>"
#~ msgstr "Michael Terry <email>mike@mterry.name</email>"
#, no-wrap
#~ msgid "deja-dup --restore FILE1 FILE2"
#~ msgstr "deja-dup --obnovit SOUBOR1 SOUBOR2"
#~ msgid "Restore a file that is no longer present."
#~ msgstr "Obnovit soubor, který už neexistuje."
#~ msgid "Local Folders"
#~ msgstr "Místní adresáře"
#~ msgid "Folder"
#~ msgstr "Adresář"
#~ msgid "Adjust your backup settings."
#~ msgstr "Upravte si nastavení zálohování."
#~ msgid "You can select multiple files at once before right clicking."
#~ msgstr "Můžete zvolit více souborů najednou před kliknutím pravým tlačítkem."
#~ msgid "Recover from total system failure."
#~ msgstr "Zotavit z úplného selhání systému."
#~ msgid "You can restore multiple lost files at once:"
#~ msgstr "Můžete obnovit více ztracených souborů najednou:"
#~ msgid "This service costs money. Read their rates carefully before using it."
#~ msgstr ""
#~ "Tato služba stojí peníze. Před použitím si pečlivě přečtěte její sazby."
#~ msgid "Except files in folders"
#~ msgstr "Kromě souborů v adresářích"
#~ msgid "Some locations are excluded by default:"
#~ msgstr "Některé oblasti jsou standardně vyjmuty:"
#~ msgid "Automatic backups are disabled by default."
#~ msgstr "Automatické zálohování je standardně vypnuto."
#~ msgid "Encryption is enabled by default."
#~ msgstr "Šifrování je standardně zapnuto"
#~ msgid "Encrypt backup files"
#~ msgstr "Šifrovat záložní soubory"
#~ msgid "Choose a schedule for automatic backups."
#~ msgstr "Zvolte rozvrh automatických záloh."
#~ msgid ""
#~ "There’s currently no convenient user interface for this. But you can do it "
#~ "with the command line."
#~ msgstr ""
#~ "V současnosti tam pro tohle není žádné pohodlné uživatelské rozhraní . Ale "
#~ "můžete to udělat z příkazové řádky."
#~ msgid ""
#~ "To configure <app>Déjà Dup</app>, choose <guiseq><gui "
#~ "style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Preferences</gui></guiseq>."
#~ msgstr ""
#~ "Pro konfiguraci <app>Déjà Dup</app>, zvolte <guiseq><gui "
#~ "style=\"menu\">Upravit</gui><gui "
#~ "style=\"položkamenu\">Nastavení</gui></guiseq>."
#~ msgid "Keep backups"
#~ msgstr "Nechat zálohy"
#~ msgid "Automatically backup on a regular schedule"
#~ msgstr "Automaticky zálohovat podle pravidelného rozvrhu"
#~ msgid "How often to backup"
#~ msgstr "Jak často zálohovat"
#~ msgid "Backups are kept forever by default."
#~ msgstr "Zálohy jsou ve výchozím nastavení uchovávány navždy."
#~ msgid "Start now."
#~ msgstr "Nyní spustit."
#~ msgid "Michael Terry"
#~ msgstr "Michael Terry"
#~ msgid "mike@mterry.name"
#~ msgstr "mike@mterry.name"
#~ msgid "Automatic backups are scheduled weekly by default."
#~ msgstr "Automatické aktualizace jsou naplánované standardně týdně."
#~ msgid "Review your selections and click <gui style=\"button\">Backup</gui>."
#~ msgstr ""
#~ "Zkontrolujte svůj výběr a klikněte na <gui style=\"button\">Backup</gui>."
#~ msgid "<app>Déjà Dup</app> Help"
#~ msgstr "<app>Déjà Dup</app> Pomoc"
#~ msgid "Right click on the background of the folder."
#~ msgstr "Kliknutím pravým tlačítkem na pozadí adresáře."
#~ msgid "Choose <gui style=\"menuitem\">Restore Missing Files…</gui>."
#~ msgstr "Zvolte <gui style=\"menuitem\">Obnovit ztracené soubory…</gui>."
#~ msgid "Some locations are always excluded by default:"
#~ msgstr "Některé lokace jsou vždy standardně vyloučeny:"
#~ msgid "What to do if you can't restore your files."
#~ msgstr "Co dělat, když nemůžete obnovit své soubory."
# Danish translation for deja-dup
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-06 11:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-28 13:42+0000\n"
"Last-Translator: Launchpad Translations Administrators "
"<rosetta@launchpad.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-07 04:36+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13861)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-19 05:07+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13955)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Hebrew translation for deja-dup
# Copyright (c) 2008 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2008
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2008.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-06 11:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-28 13:42+0000\n"
"Last-Translator: Launchpad Translations Administrators "
"<rosetta@launchpad.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Hebrew <he@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-07 04:36+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13861)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-19 05:07+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13955)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Yaron https://launchpad.net/~sh-yaron\n"
" rintintin https://launchpad.net/~yonatanhak-gmail"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
msgid "Give yourself peace of mind"
......@@ -903,6 +899,3 @@ msgid ""
"xref=\"license\">comes with no warranty</link>. So please be polite and "
"patient."
msgstr ""
#~ msgid "Déjà Dup"
#~ msgstr "Déjà Dup"
......@@ -8,22 +8,19 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-06 11:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-01 12:26+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Croatian <hr@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-07 04:36+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13861)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-19 05:07+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13955)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" gogo https://launchpad.net/~trebelnik-stefina"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
msgid "Give yourself peace of mind"
......@@ -125,9 +122,6 @@ msgstr "Prijevod"
#, no-wrap
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" gogo https://launchpad.net/~trebelnik-stefina"
#: C/contribute.page:8(info/desc)
msgid "Help make <app>Déjà Dup</app> better"
......@@ -1078,15 +1072,3 @@ msgid ""
"xref=\"license\">comes with no warranty</link>. So please be polite and "
"patient."
msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "These services costs money. Read their rates carefully before using it."
#~ msgstr ""
#~ "Ove usluge koštaju. Pročitajte njihove ponude pažljivo prije nego što ih "
#~ "koristite."
#~ msgid "Some locations are always excluded by default:"
#~ msgstr "Neke lokacije uvijek su isključene po zadanim postavkama:"
#~ msgid "You can select multiple files at once before right clicking."
#~ msgstr "Možete odabrati više datoteka odjednom prije desnog klika."
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Italian translation for deja-dup
# Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-06 11:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-31 18:46+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Italian <it@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-07 04:36+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13861)\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-19 05:07+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13955)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Calogero Bonasia https://launchpad.net/~0disse0\n"
" Claudio Arseni https://launchpad.net/~claudio.arseni\n"
" Enrico \"eNry\" Carafa https://launchpad.net/~mr.tennents\n"
" Francesco https://launchpad.net/~ceskobassman\n"
" Francesco https://launchpad.net/~fcapano\n"
" Gianmarco Brocchi https://launchpad.net/~gimmy\n"
" HalphaZ https://launchpad.net/~halphaz\n"
" LoReNicolò https://launchpad.net/~god121-p-l\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" Mino Mitrugno https://launchpad.net/~mino-mitrugno\n"
" igi https://launchpad.net/~igor-cali"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
msgid "Give yourself peace of mind"
......@@ -140,12 +128,9 @@ msgstr "Traduzione"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Calogero Bonasia https://launchpad.net/~0disse0\n"
" Claudio Arseni https://launchpad.net/~claudio.arseni\n"
" Enrico \"eNry\" Carafa https://launchpad.net/~mr.tennents\n"
" Calogero Bonasia https://launchpad.net/~calogero.bonasia\n"
" Francesco https://launchpad.net/~ceskobassman\n"
" Francesco https://launchpad.net/~fcapano\n"
" Gianmarco Brocchi https://launchpad.net/~gimmy\n"
" HalphaZ https://launchpad.net/~halphaz\n"
" LoReNicolò https://launchpad.net/~god121-p-l\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
......@@ -1152,102 +1137,3 @@ msgstr ""
"che mentre <app>Déjà Dup</app> è progettato per funzionare correttamente, "
"<link xref=\"license\">viene rilasciato senza alcuna garanzia</link>. Quindi "
"è opportuno essere educati e pazienti."
#~ msgid "Restore a previous version of a file."
#~ msgstr "Ripristina una versione precedente di un file."
#~ msgid "Open a terminal."
#~ msgstr "Apri un terminale."
#~ msgid ""
#~ "There’s currently no convenient user interface for this. But you can do it "
#~ "with the command line."
#~ msgstr ""
#~ "Non c'è attualmente una funzione da interfaccia utente per questo. Ma si può "
#~ "fare con la riga di comando."
#~ msgid ""
#~ "Run <app>Déjà Dup</app> on the lost file with the <cmd>--restore</cmd> "
#~ "argument. For example, to restore the lost file <file>test.txt</file> in "
#~ "your <file>Documents</file> folder:"
#~ msgstr ""
#~ "Lancia <app>Déja Dup</app> sul file perduto usando l'argomento <cmd>--"
#~ "restore</cmd>. Per esempio, per ripristinare il file perduto "
#~ "<file>test.txt</file> nella tua cartella <file>Documenti</file>:"
#~ msgid ""
#~ "If for whatever reason, you have a problem after trying to restore with the "
#~ "<gui style=\"checkbox\">Restore files to original locations</gui> option, "
#~ "try restoring instead to a temporary directory and moving your files to "
#~ "where they belong."
#~ msgstr ""
#~ "Se per qualsiasi motivo, avete un problema dopo aver cercato di ripristinare "
#~ "con l'opzione <gui style=\"checkbox\">Ripristinare i file nella posizione "
#~ "originale</gui>, provate a ripristinare in una directory temporanea e poi "
#~ "spostare i file manualmente."
#~ msgid "Adjust your backup settings."
#~ msgstr "Regolare le impostazioni di backup."
#~ msgid ""
#~ "Use this drop-down list box to specify the backup location that <app>Déjà "
#~ "Dup</app> uses when backing up or restoring:"
#~ msgstr ""
#~ "Utilizzare questo elenco a discesa per specificare la posizione del backup "
#~ "che <app>Déjà Dup</app> utilizzerà durante il backup o il ripristino:"
#~ msgid ""
#~ "This backup location uses the S3 storage service from Amazon. For a small "
#~ "fee per gigabyte, they hold your data for you. This is the recommended "
#~ "default because it is an easy way to keep your data offsite (meaning out of "
#~ "your home: in case of disaster or theft, your data will still be safe). You "
#~ "can sign up <link href=\"http://aws.amazon.com/s3/\">online</link>."
#~ msgstr ""
#~ "Questa posizione di backup utilizza il servizio di storage S3 da Amazon. È "
#~ "un servizio che prevede il pagamento di un piccolo importo. Questa è "
#~ "l'impostazione consigliata, perché è un modo semplice per mantenere i vostri "
#~ "dati fuori sede (cioè fuori della vostra casa: in caso di catastrofe o di "
#~ "furto, i dati saranno ancora al sicuro). Puoi iscriverti andando <link "
#~ "href=\"http://aws.amazon.com/s3/\">su questo sito</link> ."
#~ msgid "You can select multiple files at once before right clicking."
#~ msgstr ""
#~ "Puoi selezionare più file contemporaneamente prima di cliccare con il tasto "
#~ "destro."
#~ msgid "You can restore multiple lost files at once:"
#~ msgstr "Puoi ripristinare più file persi contemporaneamente:"
#~ msgid ""
#~ "You must remember what the filename was, since it’s no longer there to "
#~ "remind you."
#~ msgstr ""
#~ "Devi ricordare quale fosse il nome del file, dato che non c'è più a "
#~ "ricordartelo."
#~ msgid "Restore a file that is no longer present."
#~ msgstr "Ripristina un file che non è più presente."
#~ msgid "Right click on the file you want to revert."
#~ msgstr "Premi il tasto destro sul file che si desidera ripristinare"
#~ msgid "Choose <gui style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui>."
#~ msgstr ""
#~ "Scegli <gui style=\"menuitem\"> Ripristina versione precedente ... </> GUI."
#, no-wrap
#~ msgid "deja-dup --restore FILE1 FILE2"
#~ msgstr "deja-dup - ripristinare file1 file2"
#, no-wrap
#~ msgid "deja-dup --restore Documents/test.txt"
#~ msgstr "deja-dup - ripristinare Documenti / test.txt"
#~ msgid "Recover from total system failure."
#~ msgstr "Recuperare dal fallimento totale del sistema."
#~ msgid "Run <app>Déjà Dup</app>."
#~ msgstr "Esegui <app>Déjà Dup</app>."
#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Preferenze"
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment