Commit 02208acb authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

translation update

parent 372a6d4c
...@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr "" ...@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n" "Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-06 11:09-0400\n" "POT-Creation-Date: 2011-09-06 11:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-13 16:57+0000\n" "PO-Revision-Date: 2011-09-14 21:04+0000\n"
"Last-Translator: Tadeáš Pařík <pariktadeas@seznam.cz>\n" "Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n" "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-14 04:41+0000\n" "X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-15 04:48+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13921)\n" "X-Generator: Launchpad (build 13921)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
...@@ -764,7 +764,7 @@ msgid "" ...@@ -764,7 +764,7 @@ msgid ""
"used by <app>Déjà Dup</app> behind the scenes to back up and restore your " "used by <app>Déjà Dup</app> behind the scenes to back up and restore your "
"files." "files."
msgstr "" msgstr ""
"Za předpokladu že app>Déjà Dup</app> nefunguje, budete muset použít nástroj " "Za předpokladu že <app>Déjà Dup</app> nefunguje, budete muset použít nástroj "
"<app>duplicity</app> pro příkazovou řádku. Tento nástroj je používán " "<app>duplicity</app> pro příkazovou řádku. Tento nástroj je používán "
"programem <app>Déjà Dup</app> na pozadí a slouží k zálohování a k obnovení " "programem <app>Déjà Dup</app> na pozadí a slouží k zálohování a k obnovení "
"dat." "dat."
...@@ -887,8 +887,8 @@ msgid "" ...@@ -887,8 +887,8 @@ msgid ""
"respective values." "respective values."
msgstr "" msgstr ""
"Připravte si vaše Rackspace uživatelské jméno a klíč API. Následně jimi " "Připravte si vaše Rackspace uživatelské jméno a klíč API. Následně jimi "
"nahraďte výrazy var>UŽIVATELSKÉJMÉNO</var> a <var>KLÍČ</var> jako v příkladu " "nahraďte výrazy <var>UŽIVATELSKÉJMÉNO</var> a <var>KLÍČ</var> jako v "
"níže." "příkladu níže."
#: C/restore-worst-case.page:54(item/p) #: C/restore-worst-case.page:54(item/p)
msgid "" msgid ""
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment