Commit db847183 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Add Hungarian translation

parent ea603929
Pipeline #215967 failed with stages
in 51 seconds
......@@ -9,6 +9,7 @@ eu
fi
fr
hr
hu
id
it
nl
......
# Hungarian translation for shortwave.
# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the shortwave package.
#
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shortwave master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/Shortwave/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-23 09:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-23 18:12+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 19.12.3\n"
#: data/gtk/station_dialog.ui:10
msgid "Station details"
msgstr "Állomás részletei"
#: data/gtk/station_dialog.ui:172 data/gtk/menu/app_menu.ui:169
msgid "Language"
msgstr "Nyelv"
#: data/gtk/station_dialog.ui:205 data/gtk/storefront.ui:175
msgid "Tags"
msgstr "Címkék"
#: data/gtk/station_dialog.ui:220
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"
#: data/gtk/station_dialog.ui:235
msgid "Homepage"
msgstr "Honlap"
#: data/gtk/discover.ui:54
msgid "Most voted stations"
msgstr "A legtöbb szavazatot kapott állomások"
#: data/gtk/discover.ui:88
msgid "Trending"
msgstr "Népszerű"
#: data/gtk/discover.ui:122
msgid "Other users are listening to…"
msgstr "Más felhasználók hallgatják…"
#: data/gtk/song_row.ui:18
msgid "Save recorded song"
msgstr "Rögzített dal mentése"
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:75 data/gtk/menu/player_menu.ui:33
msgid "Stream to a device"
msgstr "Adatküldés egy eszközre"
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:154
msgid "Devices which implement the Google Cast protocol are supported."
msgstr "A Google Cast protokollt megvalósító eszközök támogatottak."
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:209
msgid "No devices found"
msgstr "Nem található eszköz"
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:224
msgid "Retry search"
msgstr "Keresés újrapróbálása"
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:302 data/gtk/streaming_dialog.ui:353
msgid "Searching for devices…"
msgstr "Eszközök keresése…"
#: data/gtk/notification.ui:142
msgid "Error details"
msgstr "Hiba részletei"
#: data/gtk/sidebar_controller.ui:33
msgid "An error occurred"
msgstr "Hiba történt"
#: data/gtk/sidebar_controller.ui:96 data/gtk/mini_controller.ui:174
#: data/gtk/toolbar_controller.ui:74
msgid "No playback"
msgstr "Nincs lejátszás"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:17 data/gtk/menu/app_menu.ui:136
msgid "Sorting"
msgstr "Rendezés"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:43
msgid "Open radio-browser.info <sup>↗</sup>"
msgstr "A radio-browser.info megnyitása <sup>↗</sup>"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:58
msgid "Create new station"
msgstr "Új állomás létrehozása"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:83
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:97
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:111
msgid "About Shortwave"
msgstr "A Rövidhullám névjegye"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:154
msgid "Name"
msgstr "Név"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:184
msgid "Country"
msgstr "Ország"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:199
msgid "State"
msgstr "Állam"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:214
msgid "Votes"
msgstr "Szavazatok"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:240
msgid "Ascending"
msgstr "Növekvő"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:255
msgid "Descending"
msgstr "Csökkenő"
#: data/gtk/menu/player_menu.ui:19
msgid "Show station details"
msgstr "Állomás részleteinek megjelenítése"
#: data/gtk/menu/player_menu.ui:58
msgid "Enable mini player"
msgstr "Minilejátszó engedélyezése"
#: data/gtk/settings_window.ui:15
msgid "Appearance"
msgstr "Megjelenés"
#: data/gtk/settings_window.ui:19
msgid "Dark Mode"
msgstr "Sötét mód"
#: data/gtk/settings_window.ui:20
msgid "Whether the application should use a dark theme"
msgstr "Az alkalmazás használjon-e sötét témát"
#: data/gtk/settings_window.ui:36
msgid "Features"
msgstr "Funkciók"
#: data/gtk/settings_window.ui:40
msgid "Notifications"
msgstr "Értesítések"
#: data/gtk/settings_window.ui:41
msgid "Show desktop notifications when a new song gets played"
msgstr "Asztali értesítések megjelenítése egy új dal lejátszásának indításakor"
#: data/gtk/shortcuts.ui:12
msgid "General"
msgstr "Általános"
#: data/gtk/shortcuts.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit the application"
msgstr "Kilépés az alkalmazásból"
#: data/gtk/shortcuts.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search for stations"
msgstr "Állomások keresése"
#: data/gtk/storefront.ui:21 data/gtk/library.ui:21
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:5
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.desktop.in.in:3
msgid "Shortwave"
msgstr "Rövidhullám"
#: data/gtk/storefront.ui:85
msgid "Discover"
msgstr "Felfedezés"
#: data/gtk/storefront.ui:100
msgid "Search"
msgstr "Keresés"
#: data/gtk/storefront.ui:125
msgid "Locations"
msgstr "Helyek"
#: data/gtk/storefront.ui:150
msgid "Languages"
msgstr "Nyelvek"
#: data/gtk/library.ui:121
msgid "Receiving station data…"
msgstr "Állomásadatok fogadása…"
#: data/gtk/library.ui:217
msgid "Discover new stations"
msgstr "Új állomások felfedezése"
#: data/gtk/song_listbox.ui:34
msgid ""
"Songs are automatically recognized using the stream metadata.\n"
"\n"
"If the station does not send any metadata, no songs can be recognized."
msgstr ""
"A dalok automatikusan felismerésre kerülnek az adatfolyam metaadatainak"
" használatával.\n"
"\n"
"Ha az állomás nem küld metaadatokat, akkor a dalokat nem lehet felismerni."
#: data/gtk/song_listbox.ui:93
msgid "No songs detected"
msgstr "Nincs felismerve dal"
#: data/gtk/song_listbox.ui:110
msgid "Detected songs will appear here."
msgstr "A felismert dalok itt jelennek meg."
#: data/gtk/song_listbox.ui:131
msgid "How does this work?"
msgstr "Hogyan működik ez?"
#: data/gtk/song_listbox.ui:197
msgid "Saved songs are located in your Music folder."
msgstr "A mentett dalok a Zene mappában találhatók."
#: data/gtk/song_listbox.ui:215
msgid "Open"
msgstr "Megnyitás"
#: data/gtk/player.ui:135
msgid "Connected with"
msgstr "Csatlakoztatva a következőhöz:"
#: src/audio/player.rs:167
msgid "This station cannot be played because the stream is offline."
msgstr ""
"Ezt az állomást nem lehet lejátszani, mert az adatfolyam nem elérhető el."
#: src/audio/player.rs:185
msgid "Station cannot be streamed."
msgstr "Az állomásról nem közvetíthető adat."
#: src/audio/player.rs:185
msgid "URL is not valid."
msgstr "Az URL nem érvényes."
#. Welcome text which gets displayed when the library is empty. "{}" is the application name.
#: src/database/library.rs:60
msgid "Welcome to {}"
msgstr "Üdvözli a(z) {}!"
#: src/database/library.rs:156
msgid "No longer existing station removed from library."
msgstr "A többé nem létező állomás eltávolításra került a könyvtárból."
#: src/database/library.rs:160 src/discover/pages/discover.rs:127
#: src/discover/pages/search.rs:95
msgid "Station data could not be received."
msgstr "Az állomás adatait nem sikerült fogadni."
#: src/discover/pages/discover.rs:57
msgid "Show statistics"
msgstr "Statisztikák megjelenítése"
#: src/discover/pages/discover.rs:58
msgid "Browse over 25,500 stations"
msgstr "Tallózás több mint 25 500 állomás között"
#: src/discover/pages/discover.rs:60
msgid "Add new station"
msgstr "Új állomás hozzáadása"
#: src/discover/pages/discover.rs:61
msgid "Your favorite station is missing?"
msgstr "Hiányzik a kedvenc állomása?"
#: src/discover/pages/discover.rs:63
msgid "Open website"
msgstr "Weboldal megnyitása"
#: src/discover/pages/discover.rs:64
msgid "Powered by radio-browser.info"
msgstr "Szolgáltató: radio-browser.info"
#: src/ui/about_dialog.rs:32
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:6
msgid "Listen to internet radio"
msgstr "Internetes rádió hallgatása"
#: src/ui/about_dialog.rs:34
msgid "translator-credits"
msgstr "Úr Balázs <ur.balazs at fsf dot hu>, 2020."
#: src/utils.rs:110
msgid "{} Vote"
msgid_plural "{} Votes"
msgstr[0] "{} szavazat"
msgstr[1] "{} szavazat"
#: src/utils.rs:112
msgid "{} · {} Vote"
msgid_plural "{} · {} Votes"
msgstr[0] "{} · {} szavazat"
msgstr[1] "{} · {} szavazat"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:8
msgid "Felix Häcker"
msgstr "Felix Häcker"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:16
msgid ""
"Shortwave is an internet radio player that provides access to a station "
"database with over 25,000 stations."
msgstr ""
"A Rövidhullám egy internetesrádió-lejátszó, amely hozzáférést biztosít egy"
" több mint 25 000 állomással rendelkező állomás-adatbázishoz."
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:19
msgid "Features:"
msgstr "Funkciók:"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:21
msgid "Create your own library where you can add your favorite stations"
msgstr "Saját könyvtár létrehozása, ahol hozzáadhatja a kedvenc állomásait"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:22
msgid "Easily search and discover new radio stations"
msgstr "Új rádióállomások egyszerű keresése és fedezése"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:23
msgid ""
"Automatic recognition of songs, with the possibility to save them "
"individually"
msgstr ""
"A dalok automatikus felismerése azzal a lehetőséggel, hogy külön-külön"
" elmentheti őket"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:24
msgid "Responsive application layout, compatible for small and large screens"
msgstr "Alkalmazkodó alkalmazáselrendezés, kis és nagy képernyők támogatása"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:25
msgid "Play audio on supported network devices (e.g. Google Chromecasts)"
msgstr ""
"Hang lejátszása a támogatott hálózati eszközökön (például Google Chromecasts)"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:26
msgid "Seamless integration into the GNOME desktop environment"
msgstr "Zökkenőmentes integráció a GNOME asztali környezetbe"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.desktop.in.in:12
msgid "Gradio;Radio;Stream;Wave;"
msgstr "Gradio;rádió;adatfolyam;műsorszórás;hullám;"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment