Commit d0e00803 authored by Nathan Follens's avatar Nathan Follens Committed by Administrator

Add Dutch translation

parent 432d338e
Pipeline #207721 passed with stages
in 17 minutes and 19 seconds
......@@ -11,6 +11,7 @@ fr
hr
id
it
nl
pl
pt_BR
ro
......
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu-nl.org>, 2020.
# Erwin van Eijk <erwin@oakhill.nl>, 2020.
# Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2020.
#
# Vertaalde termen:
# - stream -- mediastroom
# - library -- collectie
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/Shortwave/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-02 15:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-25 23:09+0200\n"
"Last-Translator: Nathan Follens <nthn@unseen.is>\n"
"Language-Team: Dutch <gnome-nl-list@gnome.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#
#: data/gtk/station_dialog.ui:10
msgid "Station details"
msgstr "Informatie over radiostation"
#: data/gtk/station_dialog.ui:172 data/gtk/menu/app_menu.ui:169
msgid "Language"
msgstr "Taal"
#: data/gtk/station_dialog.ui:205 data/gtk/storefront.ui:175
msgid "Tags"
msgstr "Labels"
#: data/gtk/station_dialog.ui:220
msgid "Codec"
msgstr "Codec"
#
#: data/gtk/station_dialog.ui:235
msgid "Homepage"
msgstr "Startpagina"
#: data/gtk/discover.ui:54
msgid "Most voted stations"
msgstr "Radiostations met de meeste stemmen"
# Trending vervangen door populair - Erwin
#: data/gtk/discover.ui:88
msgid "Trending"
msgstr "Populair"
#: data/gtk/discover.ui:122
msgid "Other users are listening to…"
msgstr "Andere gebruikers luisteren naar…"
#: data/gtk/song_row.ui:18
msgid "Save recorded song"
msgstr "Een opgenomen nummer opslaan"
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:75 data/gtk/menu/player_menu.ui:33
msgid "Stream to a device"
msgstr "Naar een apparaat versturen"
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:154
msgid "Devices which implement the Google Cast protocol are supported."
msgstr ""
"Apparaten die het ‘Google Cast-protocol’ geïmplementeerd hebben, worden "
"ondersteund."
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:209
msgid "No devices found"
msgstr "Geen apparaten gevonden"
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:224
msgid "Retry search"
msgstr "Probeer opnieuw te zoeken"
#: data/gtk/streaming_dialog.ui:302 data/gtk/streaming_dialog.ui:353
msgid "Searching for devices…"
msgstr "Op zoek naar apparaten…"
#: data/gtk/notification.ui:142
msgid "Error details"
msgstr "Foutdetails"
#: data/gtk/sidebar_controller.ui:33
msgid "An error occurred"
msgstr "Er is een fout opgetreden"
# Hmmm, playback is weergave? Ik denk meer aan terugspelen, dus:
# Niet terugspelen of zoiets. - Hannie
# Vervangen door 'geen geluid', wat toch het eindresultaat hoort te zijn - Erwin
# 'Geen geluid' interpreteer ik alsof er wel iets wordt afgespeeld, maar het geluid van de computer uit staat, dus lijkt iets als 'inactief' me hier beter - Nathan
# Source nagekeken - dit label wordt vervangen door station-name, dus is "geen radiostation" de beste invulling, denk ik - Erwin
#: data/gtk/sidebar_controller.ui:96 data/gtk/mini_controller.ui:174
#: data/gtk/toolbar_controller.ui:74
msgid "No playback"
msgstr "Geen radiostation"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:17 data/gtk/menu/app_menu.ui:136
msgid "Sorting"
msgstr "Sorteren"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:43
msgid "Open radio-browser.info <sup>↗</sup>"
msgstr "radio-browser.info <sup>↗</sup> openen"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:58
msgid "Create new station"
msgstr "Een nieuw radiostation aanmaken"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:83
msgid "Preferences"
msgstr "Voorkeuren"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:97
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Sneltoetsen"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:111
msgid "About Shortwave"
msgstr "Over Shortwave"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:154
msgid "Name"
msgstr "Naam"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:184
msgid "Country"
msgstr "Land"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:199
msgid "State"
msgstr "Staat"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:214
msgid "Votes"
msgstr "Stemmen"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:240
msgid "Ascending"
msgstr "Oplopend"
#: data/gtk/menu/app_menu.ui:255
msgid "Descending"
msgstr "Aflopend"
#: data/gtk/menu/player_menu.ui:19
msgid "Show station details"
msgstr "Informatie over radiostation tonen"
#: data/gtk/menu/player_menu.ui:58
msgid "Enable mini player"
msgstr "Minispeler inschakelen"
#: data/gtk/settings_window.ui:15
msgid "Appearance"
msgstr "Uiterlijk"
#: data/gtk/settings_window.ui:19
msgid "Dark Mode"
msgstr "Donkere modus"
#: data/gtk/settings_window.ui:20
msgid "Whether the application should use a dark theme"
msgstr "Of de toepassing een donker thema gebruikt"
#: data/gtk/settings_window.ui:36
msgid "Features"
msgstr "Functies"
#: data/gtk/settings_window.ui:40
msgid "Notifications"
msgstr "Notificaties"
#: data/gtk/settings_window.ui:41
msgid "Show desktop notifications when a new song gets played"
msgstr "Bureaubladnotificaties tonen bij een nieuw nummer"
#: data/gtk/shortcuts.ui:12
msgid "General"
msgstr "Algemeen"
#: data/gtk/shortcuts.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit the application"
msgstr "Toepassing afsluiten"
#: data/gtk/shortcuts.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search for stations"
msgstr "Radiostations zoeken"
#: data/gtk/storefront.ui:21 data/gtk/library.ui:21
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:5
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.desktop.in.in:3
msgid "Shortwave"
msgstr "Shortwave"
#: data/gtk/storefront.ui:85
msgid "Discover"
msgstr "Ontdekken"
#: data/gtk/storefront.ui:100
msgid "Search"
msgstr "Zoeken"
#: data/gtk/storefront.ui:125
msgid "Locations"
msgstr "Locaties"
#: data/gtk/storefront.ui:150
msgid "Languages"
msgstr "Talen"
#: data/gtk/library.ui:121
msgid "Receiving station data…"
msgstr "Gegevens van radiostation ontvangen…"
#: data/gtk/library.ui:217
msgid "Discover new stations"
msgstr "Nieuwe radiostations ontdekken"
#: data/gtk/song_listbox.ui:34
msgid ""
"Songs are automatically recognized using the stream metadata.\n"
"\n"
"If the station does not send any metadata, no songs can be recognized."
msgstr ""
"Nummers worden automatisch herkend via de mediastroom-metadata.\n"
"\n"
"Als het radiostation geen metadata meestuurt, kunnen er geen nummers herkend "
"worden."
# Over naar gedetecteerd, in plaats van herkend. - Erwin
#: data/gtk/song_listbox.ui:93
msgid "No songs detected"
msgstr "Geen nummers gedetecteerd"
#: data/gtk/song_listbox.ui:110
msgid "Detected songs will appear here."
msgstr "Gedetecteerde nummers zullen hier getoond worden."
#: data/gtk/song_listbox.ui:131
msgid "How does this work?"
msgstr "Hoe werkt dit?"
#: data/gtk/song_listbox.ui:197
msgid "Saved songs are located in your Music folder."
msgstr "Opgeslagen nummers staan in de map Muziek."
#: data/gtk/song_listbox.ui:215
msgid "Open"
msgstr "Openen"
#: data/gtk/player.ui:135
msgid "Connected with"
msgstr "Verbonden met"
# Eerder werd audio-stroom gebruikt. - Hannie
# Alles naar 'mediastroom', omdat dat de lading beter dekt. - Erwin
#: src/audio/player.rs:167
msgid "This station cannot be played because the stream is offline."
msgstr ""
"Dit radiostation kan niet afgespeeld worden, omdat de mediastroom offline is."
# Ik vind "gestreamd" niet fraai, maar afspelen is iets anders dan streamen, toch? - Hannie
#: src/audio/player.rs:185
msgid "Station cannot be streamed."
msgstr "Het radiostation kan niet afgespeeld worden."
#: src/audio/player.rs:185
msgid "URL is not valid."
msgstr "De URL is niet geldig."
#. Welcome text which gets displayed when the library is empty. "{}" is the application name.
#: src/database/library.rs:60
msgid "Welcome to {}"
msgstr "Welkom bij {}"
# Collectie vind ik eigenlijk ook mooier dan bibliotheek in dit geval, maar is bibliotheek niet duidelijker?. - Hannie
# Ik ook, dus consequent collectie neergezet. Tevens in de vertaalwoorden in de inleiding opgenomen. - Erwin
#: src/database/library.rs:156
msgid "No longer existing station removed from library."
msgstr "Het niet langer bestaande radiostation is verwijderd uit de collectie."
#: src/database/library.rs:160 src/discover/pages/discover.rs:127
#: src/discover/pages/search.rs:95
msgid "Station data could not be received."
msgstr "De gegevens van het radiostation zijn niet ontvangen."
#: src/discover/pages/discover.rs:57
msgid "Show statistics"
msgstr "Statistieken tonen"
# Ik vind de string niet meteen terug in de toepassing zelf, misschien is een gebiedende wijs hier ook gepaster - Nathan
# De tekst zit in een roterende carousel, met andere features van Shortwave en daar is idd gebiedende wijs beter - Erwin
#: src/discover/pages/discover.rs:58
msgid "Browse over 25,500 stations"
msgstr "Blader door meer dan 25.500 radiostations"
#: src/discover/pages/discover.rs:60
msgid "Add new station"
msgstr "Een nieuw radiostation toevoegen"
#: src/discover/pages/discover.rs:61
msgid "Your favorite station is missing?"
msgstr "Ontbreekt uw favoriete radiostation?"
#: src/discover/pages/discover.rs:63
msgid "Open website"
msgstr "Website openen"
#: src/discover/pages/discover.rs:64
msgid "Powered by radio-browser.info"
msgstr "Mogelijk gemaakt door radio-browser.info"
# Gebiedende wijs, omdat het een soort voorstel van de computer aan de gebruiker is - Nathan
#: src/ui/about_dialog.rs:32
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:6
msgid "Listen to internet radio"
msgstr "Beluister internetradio"
#: src/ui/about_dialog.rs:34
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Erwin van Eijk <erwin@oakhill.nl>\n"
"Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu-nl.org\n"
"Nathan Follens <nthn@unseen.is>\n"
"\n"
"Meer info over Gnome-NL http://nl.gnome.org"
#: src/utils.rs:110
msgid "{} Vote"
msgid_plural "{} Votes"
msgstr[0] "{} stem"
msgstr[1] "{} stemmen"
#: src/utils.rs:112
msgid "{} · {} Vote"
msgid_plural "{} · {} Votes"
msgstr[0] "{} · {} stemmen"
msgstr[1] "{} · {} stemmen"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:8
msgid "Felix Häcker"
msgstr "Felix Häcker"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:16
msgid ""
"Shortwave is an internet radio player that provides access to a station "
"database with over 25,000 stations."
msgstr ""
"Shortwave is een internetradiospeler die toegang geeft tot een database van "
"meer dan 25.000 radiostations."
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:19
msgid "Features:"
msgstr "Functies:"
# Gebiedende wijs, omdat het over een soort voorstel van de computer aan de gebruiker gaat - Nathan
# Mee eens - heb het daarom voor alle stukjes gedaan die in dezelfde opsomming voorkomen - Erwin
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:21
msgid "Create your own library where you can add your favorite stations"
msgstr ""
"Maak uw eigen collectie aan en voeg uw favoriete radiostations eraan toe"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:22
msgid "Easily search and discover new radio stations"
msgstr "Zoek en ontdek eenvoudig nieuwe radiostations"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:23
msgid ""
"Automatic recognition of songs, with the possibility to save them "
"individually"
msgstr ""
"Automatische herkenning van nummers, met de mogelijkheid om ze individueel "
"op te slaan"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:24
msgid "Responsive application layout, compatible for small and large screens"
msgstr "Responsieve indeling, geschikt voor zowel kleine als grote schermen"
# Er zijn meerdere "Chromecasts", dus meervoud? - Hannie
# De technologie is enkelvoud was mijn redenering, en je kunt maar naar één apparaat tegelijk streamen. - Erwin
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:25
msgid "Play audio on supported network devices (e.g. Google Chromecasts)"
msgstr ""
"Audio afspelen op ondersteunde netwerkapparaten (zoals Google Chromecasts)"
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.metainfo.xml.in.in:26
msgid "Seamless integration into the GNOME desktop environment"
msgstr "Naadloze integratie in de Gnome-bureaubladomgeving"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/de.haeckerfelix.Shortwave.desktop.in.in:12
msgid "Gradio;Radio;Stream;Wave;"
msgstr "Gradio;Radio;Stream;Wave;Stroom;Golf;"
# Bibliotheek is een betere vertaling van 'library', maar zoals het gebruikt
# wordt in de applicatie is 'collectie' beter. - Erwin
#~ msgid "Library"
#~ msgstr "Collectie"
#~ msgid "Import from Gradio"
#~ msgstr "Uit Gradio importeren"
#~ msgid "Enable dark mode"
#~ msgstr "Donkere modus inschakelen"
#~ msgid "Import stations from Gradio"
#~ msgstr "Radiostations uit Gradio importeren"
# Gebiedende wijs, omdat het een soort gebod van de computer aan de gebruiker is - Nathan
#~ msgid "Select database to import"
#~ msgstr "Selecteer de te importeren database"
#~ msgid "Import"
#~ msgstr "Importeren"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Afbreken"
#~ msgid "Converting data…"
#~ msgstr "Gegevens converteren…"
#~ msgid "Importing {} station…"
#~ msgid_plural "Importing {} stations…"
#~ msgstr[0] "{} radiostation importeren…"
#~ msgstr[1] "{} radiostations importeren…"
#~ msgid "Imported {} station!"
#~ msgid_plural "Imported {} stations!"
#~ msgstr[0] "{} radiostation geïmporteerd!"
#~ msgstr[1] "{} radiostations geïmporteerd!"
#~ msgid "Could not import library."
#~ msgstr "Importeren van de collectie is mislukt."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment