Commit 201512cf authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by Administrator

Update Danish translation

parent d9e26471
Pipeline #112973 passed with stage
in 3 minutes and 1 second
# Danish translation for fragments.
# Copyright (C) 2019 fragments's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fragments package.
# scootergrisen, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fragments master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/Fragments/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-29 21:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-05 00:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.appdata.xml.in:4
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.desktop.in:3
msgid "Fragments"
msgstr "Fragments"
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.appdata.xml.in:5 src/fragments-app.vala:83
msgid "A BitTorrent Client"
msgstr "En BitTorrent-klient"
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.appdata.xml.in:7
msgid "Felix Häcker"
msgstr "Felix Häcker"
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.appdata.xml.in:13
msgid ""
"Fragments is an easy to use BitTorrent client for the GNOME desktop "
"environment. It is usable for receiving files using the BitTorrent protocol, "
"which enables you to transmit huge files, like videos or installation images "
"for Linux distributions."
msgstr ""
"Fragments er en BitTorrent-klient til GNOME-skrivebordsmiljøet, som er let at "
"bruge. Den kan bruges til at modtage filer med BitTorrent-protokollen, hvilket "
"giver dig mulighed for at overføre meget store filer såsom videoer eller "
"installationsaftryk til Linux-distributioner."
#: data/ui/settings-window.ui:17 data/ui/window.ui:19
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#: data/ui/settings-window.ui:55
msgid "Prefer dark theme"
msgstr "Foretræk mørkt tema"
#: data/ui/settings-window.ui:69
msgid "Download folder"
msgstr "Downloadmappe"
#: data/ui/settings-window.ui:115
msgid "Maximum active downloads"
msgstr "Højeste antal aktive downloads"
#: data/ui/torrent-row.ui:265
msgid "Please wait…"
msgstr "Vent venligst …"
#: data/ui/torrent-row.ui:408
msgid "Download"
msgstr "Download"
#: data/ui/torrent-row.ui:431
msgid "Seeders"
msgstr "Seedere"
#: data/ui/torrent-row.ui:458
msgid "Downloaded"
msgstr "Downloadet"
#: data/ui/torrent-row.ui:485 data/ui/torrent-row.ui:565
msgid "Speed"
msgstr "Hastighed"
#: data/ui/torrent-row.ui:542
msgid "Upload"
msgstr "Upload"
#: data/ui/torrent-row.ui:604
msgid "Leechers"
msgstr "Leechere"
#: data/ui/torrent-row.ui:619
msgid "Uploaded"
msgstr "Uploadet"
#: data/ui/torrent-row.ui:671
msgid "Request more peers"
msgstr "Anmod om flere modparter"
#: data/ui/torrent-row.ui:730 src/fragments-settings-window.vala:49
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: data/ui/torrent-row.ui:775
msgid "Turbo Boost"
msgstr "Turboboost"
#: data/ui/torrent-row.ui:788
msgid "Speeds up this torrent at the expense of others"
msgstr "Få højere hastighed på torrenten på andres bekostning"
#: data/ui/window.ui:33
msgid "About Fragments"
msgstr "Om Fragments"
#: data/ui/window.ui:185
msgid "Get some torrents"
msgstr "Hent nogle torrents"
#: data/ui/window.ui:242
msgid "Click a magnet link on a website"
msgstr "Klik på et magnetlink på et websted"
#: data/ui/window.ui:254
msgid "Copy a magnet link to the clipboard"
msgstr "Kopiér et magnetlink til udklipsholderen"
#: data/ui/window.ui:266
msgid "Choose a torrent file…"
msgstr "Vælg en torrentfil …"
#: data/ui/window.ui:347
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"
#: src/fragments-app.vala:88
msgid "GitLab Homepage"
msgstr "GitLabs hjemmeside"
#: src/fragments-settings-window.vala:47
msgid "Select download folder"
msgstr "Vælg downloadmappe"
#: src/fragments-settings-window.vala:48 src/fragments-torrent-row.vala:109
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
#: src/fragments-torrent.vala:102
#, c-format
msgid "%i (%i active)"
msgstr "%i (%i aktive)"
#: src/fragments-utils.vala:21
#, c-format
msgid "%u day"
msgid_plural "%u days left"
msgstr[0] "%u dag"
msgstr[1] "%u dage tilbage"
#: src/fragments-utils.vala:22
#, c-format
msgid "%u hour"
msgid_plural "%u hours left"
msgstr[0] "%u time"
msgstr[1] "%u timer tilbage"
#: src/fragments-utils.vala:23
#, c-format
msgid "%u minute"
msgid_plural "%u minutes left"
msgstr[0] "%u minut"
msgstr[1] "%u minutter tilbage"
#: src/fragments-utils.vala:24
#, c-format
msgid "%u second"
msgid_plural "%u seconds left"
msgstr[0] "%u sekund"
msgstr[1] "%u sekunder tilbage"
#: src/fragments-utils.vala:35
#, c-format
msgid "%s uploaded · %s"
msgstr "%s uploadet · %s"
#: src/fragments-utils.vala:37
#, c-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s af %s"
#: src/fragments-utils.vala:39
#, c-format
msgid "%s of %s · %s"
msgstr "%s af %s · %s"
#: src/fragments-utils.vala:45
msgid "Paused"
msgstr "Sat på pause"
#: src/fragments-utils.vala:50 src/fragments-utils.vala:52
#: src/fragments-window.vala:28
msgid "Queued"
msgstr "Sat i kø"
#: src/fragments-utils.vala:51
msgid "Checking…"
msgstr "Tjekker …"
#: src/fragments-window.vala:26
msgid "Downloading"
msgstr "Downloader"
#: src/fragments-window.vala:27
msgid "Seeding"
msgstr "Seeder"
#: src/fragments-window.vala:87
msgid "Open torrents"
msgstr "Åbn torrents"
#: src/fragments-window.vala:92
msgid "All files"
msgstr "Alle filer"
#: src/fragments-window.vala:95
msgid "Torrent files"
msgstr "Torrentfiler"
#: src/fragments-window.vala:124
#, c-format
msgid "Add magnet link “%s” from clipboard?"
msgstr "Tilføj magnetlinket “%s” fra udklipsholderen?"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:18
msgid "kB"
msgstr "kB"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:18
msgid "MB"
msgstr "MB"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:18
msgid "GB"
msgstr "GB"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:18
msgid "TB"
msgstr "TB"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:19
msgid "kB/s"
msgstr "kB/s"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:19
msgid "MB/s"
msgstr "MB/s"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:19
msgid "GB/s"
msgstr "GB/s"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:19
msgid "TB/s"
msgstr "TB/s"
#: src/fragments-torrent-row.vala:106
msgid ""
"Once removed, continuing the transfer will require the torrent file or "
"magnet link."
msgstr ""
"Hvis den fjernes kræves torrentfilen eller magnetlinket for at kunne "
"fortsætte overførslen."
#: src/fragments-torrent-row.vala:107
msgid "Remove Torrent?"
msgstr "Fjern torrent?"
#: src/fragments-torrent-row.vala:110
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: src/fragments-torrent-row.vala:113
msgid "Remove downloaded data as well"
msgstr "Fjern også downloadet data"
# Danish translation for fragments.
# Copyright (C) 2019 fragments's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fragments package.
# scootergrisen, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fragments master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/Fragments/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-01 17:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-19 19:27+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.appdata.xml.in:4
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.desktop.in:3
msgid "Fragments"
msgstr "Fragments"
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.appdata.xml.in:5 src/fragments-app.vala:83
msgid "A BitTorrent Client"
msgstr "En BitTorrent-klient"
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.appdata.xml.in:7
msgid "Felix Häcker"
msgstr "Felix Häcker"
#: data/de.haeckerfelix.Fragments.appdata.xml.in:13
msgid ""
"Fragments is an easy to use BitTorrent client for the GNOME desktop "
"environment. It is usable for receiving files using the BitTorrent protocol, "
"which enables you to transmit huge files, like videos or installation images "
"for Linux distributions."
msgstr ""
"Fragments er en BitTorrent-klient til GNOME-skrivebordsmiljøet, som er let "
"at bruge. Den kan bruges til at modtage filer med BitTorrent-protokollen, "
"hvilket giver dig mulighed for at overføre meget store filer såsom videoer "
"eller installationsaftryk til Linux-distributioner."
#: data/ui/settings-window.ui:17
msgid "Appearance"
msgstr "Udseende"
#: data/ui/settings-window.ui:21
msgid "Slim Mode"
msgstr "Slank tilstand"
#: data/ui/settings-window.ui:22
msgid "Make everything a bit smaller to display more information"
msgstr "Gør alt en smule mindre for at vise mere information"
#: data/ui/settings-window.ui:35
msgid "Dark Mode"
msgstr "Mørk tilstand"
#: data/ui/settings-window.ui:36
msgid "Whether Fragments should use a dark theme"
msgstr "Om Fragments skal bruge et mørkt tema"
#: data/ui/settings-window.ui:55
#| msgid "Download folder"
msgid "Download directory"
msgstr "Downloadmappe"
#: data/ui/settings-window.ui:56
msgid "Where to store downloaded torrents"
msgstr "Hvor downloadet torrents skal gemmes"
#: data/ui/settings-window.ui:101
msgid "Maximum active downloads"
msgstr "Højeste antal aktive downloads"
#: data/ui/settings-window.ui:102
msgid "Number of maximum parallel downloads at the same time"
msgstr "Højeste antal parallelle downloads på samme tid"
#: data/ui/settings-window.ui:119
msgid "Notifications"
msgstr "Underretninger"
#. Send notification if new torrent gets added
#: data/ui/settings-window.ui:123 src/fragments-torrent-manager.vala:146
#| msgid "Open torrents"
msgid "New torrent added"
msgstr "Ny torrent tilføjet"
#: data/ui/settings-window.ui:136 src/fragments-torrent.vala:86
msgid "Torrent completely downloaded"
msgstr "Torrent fuldstændigt downloadet"
#: data/ui/settings-window.ui:158
msgid "Connection encryption mode"
msgstr "Krypteringstilstand for forbindelse"
#: data/ui/settings-window.ui:162
msgid "Allow encryption"
msgstr "Tillad kryptering"
#: data/ui/settings-window.ui:176
#| msgid "Preferences"
msgid "Prefer encryption"
msgstr "Foretræk kryptering"
#: data/ui/settings-window.ui:191
msgid "Force encryption"
msgstr "Gennemtving kryptering"
#: data/ui/torrent-row.ui:265
msgid "Please wait…"
msgstr "Vent venligst …"
#: data/ui/torrent-row.ui:408
msgid "Download"
msgstr "Download"
#: data/ui/torrent-row.ui:431
msgid "Seeders"
msgstr "Seedere"
#: data/ui/torrent-row.ui:458
msgid "Downloaded"
msgstr "Downloadet"
#: data/ui/torrent-row.ui:485 data/ui/torrent-row.ui:565
msgid "Speed"
msgstr "Hastighed"
#: data/ui/torrent-row.ui:542
msgid "Upload"
msgstr "Upload"
#: data/ui/torrent-row.ui:604
msgid "Leechers"
msgstr "Leechere"
#: data/ui/torrent-row.ui:619
msgid "Uploaded"
msgstr "Uploadet"
#: data/ui/torrent-row.ui:671
msgid "Request more peers"
msgstr "Anmod om flere modparter"
#: data/ui/torrent-row.ui:730 src/fragments-settings-window.vala:37
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
#: data/ui/torrent-row.ui:775
msgid "Turbo Boost"
msgstr "Turboboost"
#: data/ui/torrent-row.ui:788
msgid "Speeds up this torrent at the expense of others"
msgstr "Få højere hastighed på torrenten på andres bekostning"
#: data/ui/window.ui:19
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#: data/ui/window.ui:33
msgid "About Fragments"
msgstr "Om Fragments"
#: data/ui/window.ui:185
msgid "Get some torrents"
msgstr "Hent nogle torrents"
#: data/ui/window.ui:242
msgid "Click a magnet link on a website"
msgstr "Klik på et magnetlink på et websted"
#: data/ui/window.ui:254
msgid "Copy a magnet link to the clipboard"
msgstr "Kopiér et magnetlink til udklipsholderen"
#: data/ui/window.ui:266
msgid "Choose a torrent file…"
msgstr "Vælg en torrentfil …"
#: data/ui/window.ui:347
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"
#: src/fragments-app.vala:88
msgid "GitLab Homepage"
msgstr "GitLabs hjemmeside"
#: src/fragments-settings-window.vala:35
msgid "Select download folder"
msgstr "Vælg downloadmappe"
#: src/fragments-settings-window.vala:36 src/fragments-torrent-row.vala:111
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
#: src/fragments-torrent.vala:112
#, c-format
msgid "%i (%i active)"
msgstr "%i (%i aktive)"
#: src/fragments-utils.vala:21
#, c-format
msgid "%u day"
msgid_plural "%u days left"
msgstr[0] "%u dag"
msgstr[1] "%u dage tilbage"
#: src/fragments-utils.vala:22
#, c-format
msgid "%u hour"
msgid_plural "%u hours left"
msgstr[0] "%u time"
msgstr[1] "%u timer tilbage"
#: src/fragments-utils.vala:23
#, c-format
msgid "%u minute"
msgid_plural "%u minutes left"
msgstr[0] "%u minut"
msgstr[1] "%u minutter tilbage"
#: src/fragments-utils.vala:24
#, c-format
msgid "%u second"
msgid_plural "%u seconds left"
msgstr[0] "%u sekund"
msgstr[1] "%u sekunder tilbage"
#: src/fragments-utils.vala:35
#, c-format
msgid "%s uploaded · %s"
msgstr "%s uploadet · %s"
#: src/fragments-utils.vala:37
#, c-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s af %s"
#: src/fragments-utils.vala:39
#, c-format
msgid "%s of %s · %s"
msgstr "%s af %s · %s"
#: src/fragments-utils.vala:45
msgid "Paused"
msgstr "Sat på pause"
#: src/fragments-utils.vala:50 src/fragments-utils.vala:52
#: src/fragments-window.vala:28
msgid "Queued"
msgstr "Sat i kø"
#: src/fragments-utils.vala:51
msgid "Checking…"
msgstr "Tjekker …"
#: src/fragments-window.vala:26
msgid "Downloading"
msgstr "Downloader"
#: src/fragments-window.vala:27
msgid "Seeding"
msgstr "Seeder"
#: src/fragments-window.vala:81
msgid "Open torrents"
msgstr "Åbn torrents"
#: src/fragments-window.vala:86
msgid "All files"
msgstr "Alle filer"
#: src/fragments-window.vala:89
msgid "Torrent files"
msgstr "Torrentfiler"
#: src/fragments-window.vala:123
#, c-format
msgid "Add magnet link “%s” from clipboard?"
msgstr "Tilføj magnetlinket “%s” fra udklipsholderen?"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:18
msgid "kB"
msgstr "kB"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:18
msgid "MB"
msgstr "MB"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:18
msgid "GB"
msgstr "GB"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:18
msgid "TB"
msgstr "TB"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:19
msgid "kB/s"
msgstr "kB/s"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:19
msgid "MB/s"
msgstr "MB/s"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:19
msgid "GB/s"
msgstr "GB/s"
#: src/fragments-torrent-manager.vala:19
msgid "TB/s"
msgstr "TB/s"
#: src/fragments-torrent-row.vala:108
msgid ""
"Once removed, continuing the transfer will require the torrent file or "
"magnet link."
msgstr ""
"Hvis den fjernes kræves torrentfilen eller magnetlinket for at kunne "
"fortsætte overførslen."
#: src/fragments-torrent-row.vala:109
msgid "Remove Torrent?"
msgstr "Fjern torrent?"
#: src/fragments-torrent-row.vala:112
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: src/fragments-torrent-row.vala:115
msgid "Remove downloaded data as well"
msgstr "Fjern også downloadet data"
#~ msgid "Prefer dark theme"
#~ msgstr "Foretræk mørkt tema"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment