Commit f9c68979 authored by Andre Klapper's avatar Andre Klapper 💬

Update Czech translation

...so localized images aren't marked as fuzzy anymore.
parent 6b1c06da
......@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes gnome-3.34\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-12 17:54+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-10 02:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-12 23:35+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -25,14 +25,14 @@ msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:16
msgctxt "link"
msgid "GNOME 3.34 Release Notes"
msgstr "Poznámky k vydání GNOME 3.34"
msgid "GNOME 3.38 Release Notes"
msgstr "Poznámky k vydání GNOME 3.38"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:17
msgctxt "text"
msgid "GNOME 3.34 Release Notes"
msgstr "Poznámky k vydání GNOME 3.34"
msgid "GNOME 3.38 Release Notes"
msgstr "Poznámky k vydání GNOME 3.38"
#. (itstool) path: license/p
#: C/index.page:23
......@@ -41,30 +41,37 @@ msgstr "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:27
msgid "Introducing GNOME 3.34: “Thessaloniki”"
msgstr "Úvod do GNOME 3.34: „Thessaloniki“"
msgid "Introducing GNOME 3.38: “Orbis”"
msgstr "Úvod do GNOME 3.38: „Orbis“"
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:29
msgid ""
"GNOME 3.34 is the latest version of GNOME 3, and is the result of 6 months’ "
"GNOME 3.38 is the latest version of GNOME 3, and is the result of 6 months’ "
"hard work by the GNOME community. It contains major new features, as well as "
"many smaller improvements and bug fixes. In total, the release incorporates "
"23929 changes, made by approximately 777 contributors."
"27896 changes, made by approximately 901 contributors."
msgstr ""
"GNOME 3.34 je nejnovější vydání GNOME 3 a je výsledkem šestiměsíční usilovné "
"GNOME 3.38 je nejnovější vydání GNOME 3 a je výsledkem šestiměsíční usilovné "
"práce komunity okolo GNOME. Součástí jsou nové hlavní funkce a vlastnosti, "
"stejně jako řada menších vylepšení a oprav chyb. Vydání obsahuje celkově "
"23 929 změn od přibližně 777 přispěvatelů."
"27 896 změn od přibližně 901 přispěvatelů."
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:35
msgid ""
"3.34 has been named “Thessaloniki” in recognition of this year’s GUADEC "
"organizing team. GUADEC is GNOME’s primary annual conference and is only "
"possible due to the amazing work of local volunteers. This year’s event was "
"held in Thessaloniki, Greece, and was a big success. Thank you, Team "
"Thessaloniki!"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "3.34 has been named “Thessaloniki” in recognition of this year’s GUADEC "
#| "organizing team. GUADEC is GNOME’s primary annual conference and is only "
#| "possible due to the amazing work of local volunteers. This year’s event "
#| "was held in Thessaloniki, Greece, and was a big success. Thank you, Team "
#| "Thessaloniki!"
msgid ""
"3.38 has been named “Orbis” in recognition of the team behind GUADEC 2020. "
"GUADEC is GNOME’s annual conference, which is only possible thanks to the "
"hard work of many volunteers. This year’s event was meant to be held in "
"Zacatecas, Mexico, but had to be moved online due to the COVID-19 pandemic. "
"We are very much looking forward to meeting in Mexico in the near future."
msgstr ""
"Verze 3.30 byla pojmenována „Thessaloniki“ jako uznání organizačnímu týmu "
"letošní akce GUADEC. GUADEC je hlavní roční konference GNOME a je možná jen "
......@@ -72,53 +79,31 @@ msgstr ""
"Thessaloniki v Řecku a měla velký úspěch. Děkujeme týmu z Thessaloniki."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:41
msgid "Custom Icon Folders"
msgstr "Vlastní složky pro ikony"
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:42
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/icon-grid-drag.png' "
"md5='b940e239d381579c812971c73b587459'"
#: C/index.page:43
msgid "Drag to Reorder Apps"
msgstr ""
"external ref='figures/icon-grid-drag.png' "
"md5='b940e239d381579c812971c73b587459'"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:43
#: C/index.page:44
msgid ""
"In GNOME 3.34, icons in the application overview can be grouped together "
"into folders. Drag an icon on top of another to create a group. Removing all "
"icons from a group will automatically remove the group too. This makes "
"organizing applications much easier and keeps the application overview "
"clutter-free."
"GNOME 3.38 replaces the previously split <gui>Frequent</gui> and <gui>All</"
"gui> apps views with a single customizable and consistent view that allows "
"you to reorder apps and organize them into custom folders. Simply click and "
"drag to move apps around."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:51
msgid "New Welcome Tour"
msgstr ""
"V GNOME 3.34 mohou být ikony v přehledu aplikací seskupované do složek. "
"Přetažením jedné ikony na druhou se vytvoří skupina. Odebráním všech ikon ze "
"skupiny skupiny automaticky zanikne. Usnadní se tím organizace aplikací a "
"budete mít o aplikacích lepší přehled bez zbytečného balastu."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:48
#: C/index.page:52
msgid ""
"The overview visual style was refined as well, including the search entry "
"field, the login password field and the overview window highlight border. "
"All these changes give the GNOME desktop an improved overall experience."
"GNOME 3.38 comes with <app>Tour</app>, shown at first login, after the "
"initial setup. It primarily highlights the main functionality of the "
"desktop, giving first time users a nice welcome to GNOME."
msgstr ""
"Vylepšen byl rovněž vizuální styl, včetně vyhledávacího pole, přihlašovacího "
"pole a zvýrazněných okrajů v přehledu oken. Všechny tyto změny zvyšují "
"přívětivost uživatelského prostředí GNOME jako celku."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:54
msgid "A Better Browsing Experience"
msgstr "Přívětivější prohlížení webů"
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -128,239 +113,264 @@ msgstr "Přívětivější prohlížení webů"
#: C/index.page:55
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/pinned-tabs.png' md5='0daac139e3c208b36aa9a2043b71d8dc'"
"external ref='figures/welcome-tour.png' "
"md5='65b54afd99945f8d944c7f973ade16c9'"
msgstr "yes"
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:55
msgid "Welcome tour"
msgstr ""
"external ref='figures/pinned-tabs.png' md5='0daac139e3c208b36aa9a2043b71d8dc'"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:56
msgid ""
"In <app>Web</app>, the GNOME web browser, web processes are now sandboxed. "
"This restriction limits web process access to only locations necessary to "
"run a web browser."
msgid "<app>Tour</app> is written in Rust."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:60
msgid "Settings"
msgstr ""
"V aplikaci <app>Web</app>, což je webový prohlížeč v GNOME, jsou nyní "
"procesy jednotlivých webů navzájem izolované. Omezení dovolí procesům "
"jednotlivých webů přístup jen do umístění nutných k běhu webového prohlížeče."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:59
#: C/index.page:61
msgid ""
"This release also introduces tab pinning. Favorite tabs can be “pinned”, "
"saving them in the tab list and persisting them across sessions."
"<app>Settings</app> can now manage parental controls for <gui>Standard</gui> "
"user accounts through the new <gui>Parental Controls</gui> option in the "
"<gui>Users</gui> section. Installed applications can be filtered from the "
"application overview, preventing them from being launched by the managed "
"user. <gui>Parental Controls</gui> also integrates with existing "
"<app>Software</app> application restrictions, allowing you to select which "
"applications can be installed."
msgstr ""
"V tomto vydání bylo také uvedeno připínání karet. Oblíbené karty si můžete "
"„připnout“ a zůstanou vám tak v seznamu karet uchovány i napříč sezeními."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:61
#: C/index.page:68
msgid ""
"The ad blocking feature has been updated to use WebKit content filters. This "
"results in a large performance improvement over the previous ad block "
"implementation."
"Other improvements to <app>Settings</app> include a new fingerprint "
"enrollment interface for devices with fingerprint readers, protection from "
"unauthorized USB devices when the screen is locked, and an option to show "
"battery percentage indicator in the system menu."
msgstr ""
"Byly aktualizována funkce blokování reklam, aby používala filtry obsahu z "
"jádra WebKit. Výsledkem je výrazné zvýšení výkonu oproti původně nasazenému "
"blokování."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:66
msgid "An Improved Box Workflow"
msgstr "Vylepšené postupy v Boxech"
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:67
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/boxes-create.png' "
"md5='19c599e5d2f4be4b8e69a1cc6e96f7cf'"
#: C/index.page:75
msgid "Improved Screen Recording"
msgstr ""
"external ref='figures/boxes-create.png' "
"md5='19c599e5d2f4be4b8e69a1cc6e96f7cf'"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:68
#: C/index.page:76
msgid ""
"<app>Boxes</app>, the GNOME virtual and remote machine manager, received a "
"number of improvements this release as well."
"Under the covers, the screen recording infrastructure in GNOME Shell has "
"been improved to take advantage of PipeWire and kernel APIs to reduce "
"resource consumption and improve responsiveness."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:82
msgid "Better Multi-Monitor Support"
msgstr ""
"Rovněž aplikace <app>Boxy</app>, což je správce virtuálních a vzdálených "
"strojů v GNOME, získala v tomto vydání GNOME řadu vylepšení."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:70
#: C/index.page:83
msgid ""
"The <em>New Box Assistant</em> workflow has been improved to be more "
"intuitive. Separate dialogs are used when adding a remote connection or "
"external broker. When creating a new local virtual machine, the source "
"selection is split into three sections: <em>Detected Sources</em>, "
"<em>Featured Downloads</em>, and <em>Select a Source</em>."
"GNOME Shell can now <link href=\"https://blogs.gnome.org/shell-"
"dev/2020/07/02/splitting-up-the-frame-clock/\"> drive multiple monitors with "
"different refresh rates</link>, making sure that you get the best possible "
"experience out of your desktop. This improvement is only available in "
"Wayland sessions."
msgstr ""
"Bylo vylepšen postup v <em>Průvodci novým boxem</em>, aby byl přirozenější. "
"Při přidávání vzdáleného připojení nebo externího zprostředkovatele se "
"používají oddělená dialogová okna. Když vytváříte nový místní virtuální "
"stroj, je výběr zdroje rozdělen do tří částí: <em>Nalezené zdroje</em>, "
"<em>Významné ke stažení</em> a <em>Vybrat zdroj</em>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:90
msgid "A Better Browsing Experience"
msgstr "Přívětivější prohlížení webů"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:75
#: C/index.page:91
msgid ""
"The Windows Express Install now uses a CD-ROM ISO image instead of a 1.44″ "
"floppy disk image. This drops legacy dependencies and sets up Express "
"Install support for versions."
"GNOME <app>Web</app> now features Intelligent Tracking Prevention, a "
"collection of advanced mitigations designed to protect users from cross-site "
"tracking. <link href=\"https://webkit.org/tracking-prevention/\">Learn more "
"about Intelligent Tracking Prevention</link>, which is enabled by default. "
"In addition, the privacy settings now allow blocking websites from storing "
"any local data in your browser."
msgstr ""
"Expresní instalace Windows nyní používá místo obrazu diskety 1,44″ obraz ISO "
"CD-ROM. Tím se mohly zahodit zastaralé závislosti a připravit podpora "
"expresní instalace pro různé verze."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:78
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:98
msgctxt "_"
msgid ""
"Existing virtual machines can now explicitly be booted from an attached CD/"
"DVD image. This enables users to rescue a broken system or simulate dual-"
"booting environments."
"external ref='figures/epiphany.png' md5='7c93d0d17c7dff006b1d7753991bbf4d'"
msgstr "yes"
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:98
msgid "GNOME Web"
msgstr ""
"Stávající virtuální stroje nyní mohou výslovně nabíhat z připojeného obrazu "
"CD/DVD. Díky tomu mohou uživatelé opravovat poškozené systémy nebo simulovat "
"prostředí se zavaděčem dvou systémů."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:81
#: C/index.page:99
msgid ""
"On machines that support it, 3D acceleration is now an optional setting in "
"the machine properties. This enables users to opt out of 3D acceleration "
"whenever they want, or enable it only when necessary."
"<app>Web</app> has received a number of other improvements this cycle, "
"including new support for importing passwords and bookmarks from Google "
"Chrome, a redesigned password manager, the ability to mute or unmute "
"individual tabs, and redesigned preferences and history dialogs. To reduce "
"annoyance, videos that play sound are now blocked from automatically playing "
"by default, and new permissions allow controlling video autoplay policy for "
"each website you visit."
msgstr ""
"Na počítačích, které to podporují, je ve vlastnostech stroje volitelným "
"nastavením akcelerace 3D. To umožňuje uživateli akceleraci 3D kdykoliv chce "
"vypnout, nebo zapnout, jen když je nutná."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:87
msgid "Save Game States"
msgstr "Ukládání stavů her"
#: C/index.page:109
msgid "Maps"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:110
msgid ""
"<app>Maps</app> has received initial work making the app adaptive for phone "
"use. In addition, it is now possible to display labels in satellite view, "
"and to switch <app>Maps</app> to night mode to emphasize the visual content "
"of the maps."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:88
#: C/index.page:114
#, fuzzy
#| msgctxt "_"
#| msgid ""
#| "external ref='figures/music.png' md5='0e44ce02d2fc3ebcce4607014fcb059a'"
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/games-savestate.png' "
"md5='00e2a00eca88fc933cf4b8d41d259c8c'"
msgid "external ref='figures/maps.png' md5='8fef55ec57ec081f8812a9469020b1ab'"
msgstr ""
"external ref='figures/games-savestate.png' "
"md5='00e2a00eca88fc933cf4b8d41d259c8c'"
"external ref='figures/music.png' md5='0e44ce02d2fc3ebcce4607014fcb059a'"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:89
msgid ""
"<app>Games</app>, the GNOME retro gaming application, now supports multiple "
"save states per game. You can now save as many game state snapshots as you "
"want. Save states can be exported as well, allowing you to share them or "
"move them between devices."
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:114
msgid "GNOME Maps"
msgstr ""
"Aplikace <app>Hry</app>, cože jsou retro hry v GNOME, teď podporuje více "
"uložených stavů v jednotlivých hrách. Můžete si jich v každé hře uložit, "
"kolik chcete. Navíc se dají vyexportovat, takže je můžete navzájem sdílet a "
"přesouvat mezi zařízeními."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:96
msgid "Background Previews"
msgstr "Náhledy pozadí"
#: C/index.page:118
msgid "Clocks"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:119
msgid ""
"The “Add World Clock” dialog has been redesigned. Additionally, it is now "
"possible to set a snooze and ring duration for alarms."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:97
#: C/index.page:121
#, fuzzy
#| msgctxt "_"
#| msgid ""
#| "external ref='figures/music.png' md5='0e44ce02d2fc3ebcce4607014fcb059a'"
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/background-panel.png' "
"md5='002880eeeee0bb43764bd6518eddd1ed'"
"external ref='figures/clocks.png' md5='d83aee738d331c2e67fd2b816d24fe70'"
msgstr ""
"external ref='figures/background-panel.png' "
"md5='002880eeeee0bb43764bd6518eddd1ed'"
"external ref='figures/music.png' md5='0e44ce02d2fc3ebcce4607014fcb059a'"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:98
msgid ""
"A redesigned <em>Background</em> panel landed in <app>Settings</app>. The "
"new panel shows a preview of the selected background in use under the "
"desktop panel and lock screen. Custom backgrounds can now be added via the "
"<em>Add Picture…</em> button."
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:121
msgid "GNOME Clocks"
msgstr ""
"V <em>Nastaveních</em> se objevil předělaný panel <em>Pozadí</em>. V novém "
"panelu se zobrazují náhledy vybraného pozadí použitého na pracovní ploše a "
"na uzamknuté obrazovce. Pomocí tlačítka <em>Přidat obrázek…</em> se teď dá "
"přidat vlastní pozadí."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:105
msgid "Music Updates"
msgstr "Aktualizace Hudby"
#: C/index.page:125
msgid "Games"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:106
#: C/index.page:126
#, fuzzy
#| msgctxt "_"
#| msgid ""
#| "external ref='figures/games-savestate.png' "
#| "md5='00e2a00eca88fc933cf4b8d41d259c8c'"
msgctxt "_"
msgid "external ref='figures/music.png' md5='0e44ce02d2fc3ebcce4607014fcb059a'"
msgid ""
"external ref='figures/games-collection.png' "
"md5='19ae123c14e77bd42b4386c58213a924'"
msgstr ""
"external ref='figures/games-savestate.png' "
"md5='00e2a00eca88fc933cf4b8d41d259c8c'"
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:126
msgid "Games collections"
msgstr ""
"external ref='figures/music.png' md5='0e44ce02d2fc3ebcce4607014fcb059a'"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:107
#: C/index.page:127
msgid ""
"<app>Music</app> now watches tracked sources (such as the <em>Music</em> "
"folder in your <em>Home</em> directory) for new or changed files and will "
"update automatically."
"<app>Games</app> has received some performance improvements this release. "
"Search results now show up in the overview search interface, making it "
"faster than ever to start playing your favorite game. With support for "
"collections, you can organize games into groups for easy access or simply "
"use the built-in <gui>Favorites</gui> and <gui>Recent</gui> collections. "
"<app>Games</app> now supports Nintendo 64 games as a result of some "
"improvements to <sys>libretro</sys>. Finally, <app>Games</app> is more "
"stable now, running games in a secondary process. If a game or emulator "
"crashes now, the main application won’t."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:139
msgid "Utilities"
msgstr ""
"<app>Hudba</app> nyní dává pozor ve sledovaných zdrojích (jako je složka "
"<em>Hudba</em> v <em>Domovské</em> složce) na nové nebo změněné soubory a "
"automaticky podle nich aktualizuje."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:110
#: C/index.page:140
msgid ""
"A major rewrite of the core components landed this release cycle, resulting "
"in, among other things, gapless playback. Many albums are intended to be "
"listened to as a whole and splitting it up into tracks breaks that playback. "
"Gapless playback now enables those albums to be listened to as they were "
"meant to be heard."
"<app>Screenshot</app> and <app>Sound Recorder</app> have been redesigned to "
"provide a more polished and elegant experience."
msgstr ""
"Celkové přepsání základních komponent, které se objevilo v tomto vydání, "
"vede, mimo jiné, k souvislému přehrávání bez narušení při přechodu mezi "
"stopami. Řada alb je zamýšlená k poslechu jako celek a přechod mezi "
"jednotlivých stop poslech kazí. Nyní si již můžete takováto alba vyslechnout "
"tak, jak bylo zamýšleno."
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:115
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.page:142
msgctxt "_"
msgid ""
"And finally, the album, artist and playlist views have been updated with a "
"more refined layout."
"external ref='figures/screenshot-and-sound-recorder.png' "
"md5='c7ea3ee8dec9399d75e2653c4c8bb1b7'"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/media
#: C/index.page:142
msgid "Screenshot and Sound Recorder"
msgstr ""
"A nakonec, zobrazení alb, umělců a seznamů k přehrání je aktualizované s "
"přepracovaným rozvržením."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:120
#: C/index.page:146
msgid "And That’s Not All…"
msgstr "A to není vše…"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:121
#: C/index.page:147
msgid ""
"As usual, there are also many other smaller improvements in this GNOME "
"release. Here are some of them!"
......@@ -369,116 +379,88 @@ msgstr ""
"Zde jsou některá z nich:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:124
msgid ""
"Several applications have received new icons, including <app>Photos</app>, "
"<app>Videos</app>, and <app>To Do</app>."
msgstr ""
"Několik aplikací obdrželo nové ikony. Patří k nim <app>Fotky</app>, "
"<app>Videa</app> a <app>Úkoly</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:126
#: C/index.page:150
msgid ""
"<app>Terminal</app> now supports right-to-left and bi-directional languages."
"<app>Calculator</app>, <app>Cheese</app>, <app>Tali</app>, <app>Sudoku</"
"app>, <app>Robots</app>, <app>Quadrapassel</app>, and <app>Nibbles</app> all "
"feature new icons."
msgstr ""
"<em>Terminál</em> nyní podporuje jazyky psané zprava doleva a obousměrně."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:128
#: C/index.page:153
msgid ""
"Some animations in the overview have been refactored, resulting in faster "
"icon loading and caching."
"<app>Terminal</app> now uses an updated text color scheme. The new colors "
"look better and are easier to read thanks to improved color contrast."
msgstr ""
"U některých animací v přehledu byl vylepšen kód, díky čemuž se rychleji "
"načítají ikony a používá mezipaměť."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:130
#: C/index.page:156
msgid ""
"<app>Files</app> now warns users when attempting to paste a file into a "
"write-protected directory."
"<app>Photos</app> has gained a new image filter, Trencin, very similar to "
"Instagram’s Clarendon filter."
msgstr ""
"<app>Soubory</app> nyní varují uživatele při pokusu vložit soubor do složky "
"chráněné proti zápisu."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:132
msgid ""
"The accessibility feature <em>Pointer Location</em> has been updated to work "
"under Wayland sessions now. When the feature is enabled, pressing <key>Ctrl</"
"key> will highlight the pointer location on the screen."
msgstr ""
"Funkce zpřístupnění <em>Určování pozice ukazatele</em> byla aktualizována "
"tak, aby fungovala i v sezeních Wayland. Když je tato funkce povolená, "
"zmáčknutí klávesy <key>Ctrl</key> na obrazovce zvýrazní pozici ukazatele "
"myši."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:135
#: C/index.page:158
msgid ""
"The <gui>Activities</gui> hot-corner can now be disabled by setting "
"<code>org.gnome.desktop.interface.enable-hot-corners</code> to <code>false</"
"code>."
"The system menu has a new <gui style=\"menuitem\">Restart</gui> option, "
"which also can be used to go to the Boot menu by holding down the <key>Alt</"
"key> key."
msgstr ""
"Pomocí nastavení <code>org.gnome.desktop.interface.enable-hot-corners</code> "
"na <code>false</code> se dá vypnout aktivní roh <gui>Činnosti</gui>, takže "
"nereaguje na najetí ukazatelem myši."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:137
#: C/index.page:161
msgid ""
"<app>Settings</app> has a refined Wi-Fi list that is easier to read. Search "
"sections can now be reordered by dragging them in the list. The <gui>Night "
"Light</gui> section has been moved to the <gui>Display</gui> panel."
"GNOME 3.38 features the new Tracker 3 alongside Tracker 2. The majority of "
"GNOME’s core apps are updated to use Tracker 3. Major improvements in the "
"Tracker 3 search engine and database make the Flatpak application sandbox "
"more secure by allowing control over what kinds of data your apps can search "
"and query."
msgstr ""
"<app>Nastavení</app> mají přepracovaný seznam sítí Wi-Fi, aby byl "
"přehlednější. V panelu hledání lze měnit pořadí položek jejich přetahováním. "
"Nastavení <gui>Noční světlo</gui> bylo přesunuto do panelu <gui>Displej</"
"gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:141
msgid "<app>Software</app> has a larger assortment of featured applications."
msgstr "<app>Software</app> má rozsáhlejší nabídku významných aplikací."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:143
#: C/index.page:166
msgid ""
"<app>Polari</app> now displays a banner notifying the user when the app is "
"offline."
"<app>Fractal</app> has improved video playback in the message history. "
"Previews of videos are now shown directly in the message history, and "
"clicking on a video will open it in a larger viewer. Audio files are now "
"seekable in the improved audio file player. Edited messages are now edited "
"in place, with an icon to indicate the edited status, while redacted "
"messages are now deleted from the message history entirely."
msgstr ""
"<app>Polari</app> nyní zobrazuje uživateli upozornění, když je aplikace "
"odpojená od sítě."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:151
#: C/index.page:177
msgid "More Information"
msgstr "Více informací"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:152
#: C/index.page:178
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "GNOME 3.34 also has lots to offer developers, and is translated into many "
#| "languages."
msgid ""
"GNOME 3.34 also has lots to offer developers, and is translated into many "
"GNOME 3.38 also has lots to offer developers, and is translated into many "
"languages."
msgstr ""
"GNOME 3.34 toho má také hodně co nabídnout vývojářům a je přeložené do mnoha "