Commit eeba9b29 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Administrator

Update Slovenian translation

parent eb384b2a
...@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr "" ...@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes gnome-3-32\n" "Project-Id-Version: release-notes gnome-3-32\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-13 19:41+0000\n" "POT-Creation-Date: 2020-09-13 19:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-15 17:22+0200\n" "PO-Revision-Date: 2020-09-15 21:13+0200\n"
"Last-Translator: \n" "Last-Translator: \n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n" "Language: sl\n"
...@@ -56,10 +56,10 @@ msgid "" ...@@ -56,10 +56,10 @@ msgid ""
"many smaller improvements and bug fixes. In total, the release incorporates " "many smaller improvements and bug fixes. In total, the release incorporates "
"27896 changes, made by approximately 901 contributors." "27896 changes, made by approximately 901 contributors."
msgstr "" msgstr ""
"GNOME 3.32 je najnovejša različica okolja GNOME 3 in predstavlja rezultat 6-" "GNOME 3.32 je najnovejša različica okolja GNOME 3 in predstavlja rezultat "
"mesečnega trdega dela skupnosti GNOME. Vključuje pomembne nove programske " "šestmesečnega trdega dela skupnosti GNOME. Vključuje pomembne nove "
"zmožnosti, pa tudi številne manjše izboljšave in popravke napak. Skupno " "programske zmožnosti, pa tudi številne manjše izboljšave in popravke napak. "
"predstavlja to 27896 sprememb, ki jih je ustvarilo več kot 900 članov " "Skupno predstavlja to 27896 sprememb, ki jih je ustvarilo več kot 900 članov "
"skupnosti." "skupnosti."
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
...@@ -71,11 +71,12 @@ msgid "" ...@@ -71,11 +71,12 @@ msgid ""
"Zacatecas, Mexico, but had to be moved online due to the COVID-19 pandemic. " "Zacatecas, Mexico, but had to be moved online due to the COVID-19 pandemic. "
"We are very much looking forward to meeting in Mexico in the near future." "We are very much looking forward to meeting in Mexico in the near future."
msgstr "" msgstr ""
"3.38 has been named “Orbis” in recognition of the team behind GUADEC 2020. " "Različica namizja 3.38 je poimenovana »Orbis« kot priznanje skupini, ki je "
"GUADEC is GNOME’s annual conference, which is only possible thanks to the " "stala za konferenco GUADEC 2020. GUADEC je vsakoletna konferenca o okolju "
"hard work of many volunteers. This year’s event was meant to be held in " "GNOME, ki je mogoča le zaradi trdega dela številnih prostovoljcev. Letošnji "
"Zacatecas, Mexico, but had to be moved online due to the COVID-19 pandemic. " "dogodek naj bi potekal v Zacatecasu v Mehiki, vendar ga je bilo treba zaradi "
"We are very much looking forward to meeting in Mexico in the near future." "pandemije COVID-19 preseliti na splet. Zelo se veselimo pravega srečanja v "
"Mehiki v bližnji prihodnosti."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:43 #: C/index.page:43
...@@ -93,7 +94,7 @@ msgstr "" ...@@ -93,7 +94,7 @@ msgstr ""
"Z GNOME 3.38 je prej razdeljen pogled v <gui>Pogosto uporabljene</gui> in " "Z GNOME 3.38 je prej razdeljen pogled v <gui>Pogosto uporabljene</gui> in "
"<gui>vse</gui> programe zamenjan z enojnim, a prilagodljivim pogledom, ki " "<gui>vse</gui> programe zamenjan z enojnim, a prilagodljivim pogledom, ki "
"omogoča prerazporejanje in organiziranje programov v mape po meri. Ikone " "omogoča prerazporejanje in organiziranje programov v mape po meri. Ikone "
"programa je mogoče enostavno klikniti in potegniti po zaslonu ali v mapo." "programa je mogoče enostavno klikniti in potegniti po zaslonu, ali v mapo."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:51 #: C/index.page:51
...@@ -156,7 +157,7 @@ msgstr "" ...@@ -156,7 +157,7 @@ msgstr ""
"<gui>standardne</gui> uporabniške račune prek možnosti <gui>Starševski " "<gui>standardne</gui> uporabniške račune prek možnosti <gui>Starševski "
"nadzor</gui> v razdelku <gui>Uporabniki</gui>. Nameščene programe je mogoče " "nadzor</gui> v razdelku <gui>Uporabniki</gui>. Nameščene programe je mogoče "
"izločiti iz okna predogleda, s čimer se onemogoči zaganjanje in spreminjanje " "izločiti iz okna predogleda, s čimer se onemogoči zaganjanje in spreminjanje "
"nastavitev. <gui>Starševski nadzov</gui> je mogoč izvajati tudi za obstoječo " "nastavitev. <gui>Starševski nadzor</gui> je mogoč izvajati tudi za obstoječo "
"<app>Programsko opremo</app> in s tem možnost odbire ustreznih oziroma " "<app>Programsko opremo</app> in s tem možnost odbire ustreznih oziroma "
"dovoljenih programov." "dovoljenih programov."
...@@ -223,6 +224,13 @@ msgid "" ...@@ -223,6 +224,13 @@ msgid ""
"In addition, the privacy settings now allow blocking websites from storing " "In addition, the privacy settings now allow blocking websites from storing "
"any local data in your browser." "any local data in your browser."
msgstr "" msgstr ""
"Brskalnik GNOME <app>Splet</app> vključuje pametno preprečevanje sledenja, "
"zbirko naprednih blažilnih zmožnosti, namenjenih zaščiti uporabnikov pred "
"sledenjem prek več strani. Lahko si preberete več o <link href=\"https://"
"webkit.org/tracking-prevention/\">pametnem preprečevanju sledenja (Tracking "
"Prevention) </link>, ki je s to različico privzeto omogočeno. Dodatno te "
"nastavitve zasebnosti preprečujejo neželenim mestom vsakršno shranjevanje "
"podatkov v krajevnem pomnilniku brskalnika."
#. (itstool) path: section/media #. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
...@@ -252,6 +260,14 @@ msgid "" ...@@ -252,6 +260,14 @@ msgid ""
"by default, and new permissions allow controlling video autoplay policy for " "by default, and new permissions allow controlling video autoplay policy for "
"each website you visit." "each website you visit."
msgstr "" msgstr ""
"<app>Splet</app> je v tej posodobitvi prejel tudi številne druge izboljšave, "
"vključno s posodobljeno podporo za uvoz gesel in zaznamkov iz brskalnika "
"Google Chrome, preoblikovan je upravljalnik gesel, podprt je preklop "
"utišanja zvoka posameznih zavihkov, posodobljen je tudi vmesnik pogovornega "
"okna nastavitev in zgodovine. Za zmanjšanje motenj zaradi samodejnega "
"predvajanja posnetkov je ta po novem privzeto onemogočen, nova dovoljenja pa "
"omogočajo nadzor pravil samodejnega predvajanja videoposnetkov za vsako "
"obiskano spletno mesto."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:109 #: C/index.page:109
...@@ -354,6 +370,16 @@ msgid "" ...@@ -354,6 +370,16 @@ msgid ""
"stable now, running games in a secondary process. If a game or emulator " "stable now, running games in a secondary process. If a game or emulator "
"crashes now, the main application won’t." "crashes now, the main application won’t."
msgstr "" msgstr ""
"Paket <app> Iger</app> je prejel nekaj pomembnih izboljšav delovanja. "
"Zadetki iskanja so zdaj prikazani v preglednem iskalnem vmesniku, zato lahko "
"začnete hitreje kot kadarkoli igrati svojo najljubšo igro. Z možnostjo "
"ustvarjanja zbirk programov je mogoče razvrstiti igre v skupine za hitrejši "
"dostop, ali pa preprosto uporabite vgrajeni zbirki <gui> Priljubljenih </"
"gui> in <gui> Nedavno </gui> uporabljenih. Z nekaterimi izboljšavami paketa "
"<sys>libretro</sys> je omogočena podpora iger Nintendo 64. Nenazadnje paket "
"<app>Iger</app> zdaj deluje stabilnejše, saj se te izvajajo kot drugotni "
"proces. Če se igra ali emulator sesujeta, glavni program deluje naprej "
"nemoteno."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:139 #: C/index.page:139
...@@ -439,7 +465,7 @@ msgid "" ...@@ -439,7 +465,7 @@ msgid ""
"which also can be used to go to the Boot menu by holding down the <key>Alt</" "which also can be used to go to the Boot menu by holding down the <key>Alt</"
"key> key." "key> key."
msgstr "" msgstr ""
"Sistemski meni dopolnuje možnost <gui style=\"menuitem\">Ponovnega zagona</" "Sistemski meni dopolnjuje možnost <gui style=\"menuitem\">Ponovnega zagona</"
"gui>, ki jo je mogoče uporabiti tudi za zagon z odpiranjem zagonskega menija " "gui>, ki jo je mogoče uporabiti tudi za zagon z odpiranjem zagonskega menija "
"s pritiskom tipke <key>Alt</key>." "s pritiskom tipke <key>Alt</key>."
...@@ -452,6 +478,11 @@ msgid "" ...@@ -452,6 +478,11 @@ msgid ""
"more secure by allowing control over what kinds of data your apps can search " "more secure by allowing control over what kinds of data your apps can search "
"and query." "and query."
msgstr "" msgstr ""
"Namizje GNOME 3.38 ob sledilniku Tracker 2 podpira tudi nov Tracker 3 in "
"večina jedrnih programov GNOME uporablja prav slednjega. Izboljšave "
"iskalnika in podatkovne zbirke Tracker 3 ustvarjajo bolj varno okolje za "
"programe Flatpak, saj je po novem omogočen nadzor nad vrstami podatkov, ki "
"jih programi lahko iščejo in poizvedujejo."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:166 #: C/index.page:166
...@@ -463,6 +494,12 @@ msgid "" ...@@ -463,6 +494,12 @@ msgid ""
"in place, with an icon to indicate the edited status, while redacted " "in place, with an icon to indicate the edited status, while redacted "
"messages are now deleted from the message history entirely." "messages are now deleted from the message history entirely."
msgstr "" msgstr ""
"Program <app> Fractal </app> vključuje izboljšave predvajanja videoposnetkov "
"v zgodovini sporočil. Predogledi so zdaj prikazani neposredno v zgodovini "
"sporočil in klik na posnetek tega odpre v večjem pregledovalniku. Zvočne "
"datoteke je mogoča iskati v predvajalniku. Urejanje sporočilo poteka na "
"mestu sporočila, prikazana pa je ikona, ki označuje spremembe, že urejena "
"sporočila pa je mogoče tudi v celoti izbrisati iz zgodovine."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:177 #: C/index.page:177
...@@ -532,7 +569,8 @@ msgstr "Nove zmožnosti za tiste, ki se ukvarjajo s tehnologijami GNOME" ...@@ -532,7 +569,8 @@ msgstr "Nove zmožnosti za tiste, ki se ukvarjajo s tehnologijami GNOME"
#. (itstool) path: license/p #. (itstool) path: license/p
#: C/developers.page:20 C/i18n.page:23 #: C/developers.page:20 C/i18n.page:23
msgid "Creative Commons Share Alike 4.0" msgid "Creative Commons Share Alike 4.0"
msgstr "Creative Commons – deljenje pod enakimi pogoji 4.0" msgstr ""
"Ustvarjalna gmajna (Creative Commons) – deljenje pod enakimi pogoji 4.0"
#. (itstool) path: page/title #. (itstool) path: page/title
#: C/developers.page:24 #: C/developers.page:24
...@@ -563,6 +601,11 @@ msgid "" ...@@ -563,6 +601,11 @@ msgid ""
"machine profile. This improves support for operating systems that are " "machine profile. This improves support for operating systems that are "
"incompatible with the default profile." "incompatible with the default profile."
msgstr "" msgstr ""
"<app>Škatle</app> je program namizja GNOME za upravljanje navideznih naprav "
"in povezovanje z oddaljenimi namizji. Pri ustvarjanju nove navidezne naprave "
"program omogoča uporabniku ročni izbor operacijskega sistema, če ga program "
"ne zazna samodejno. To izboljšuje podporo za operacijske sisteme, ki niso "
"združljivi s privzetim profilom."
#. (itstool) path: section/media #. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
...@@ -588,6 +631,9 @@ msgid "" ...@@ -588,6 +631,9 @@ msgid ""
"enabling you to change advanced settings that are not available in the user " "enabling you to change advanced settings that are not available in the user "
"interface." "interface."
msgstr "" msgstr ""
"Program <app>Škatle</app> omogoča urejanje nastavitev libvirt XML navidezne "
"naprave in prilagajanje naprednih nastavitev, ki niso na voljo v "
"uporabniškem vmesniku."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:44 #: C/developers.page:44
...@@ -605,6 +651,13 @@ msgid "" ...@@ -605,6 +651,13 @@ msgid ""
"<app>Boxes</app> 3.38 to run GNOME OS images; older versions of <app>Boxes</" "<app>Boxes</app> 3.38 to run GNOME OS images; older versions of <app>Boxes</"
"app> will not work." "app> will not work."
msgstr "" msgstr ""
"GNOME OS je odtis navidezne naprave, zasnovan za enostavnejše delo, razvoj "
"in preizkušanje okolja GNOME in ne nadomeščanja tradicionalnih distribucij "
"Linuxa. <link href=\"https://gnome-build-meta.s3.amazonaws.com/3.38.0/"
"gnome_os_installer.iso\">Okolje GNOME OS lahko tudi sami preizkusite</link>. "
"Zaradi novosti programa <app>Škatle</app> in podpore za UEFI, je treba za "
"zagon odtisa GNOME OS uporabiti <app>Boxes 3.38</app>; starejše različice "
"možnosti ne podpirajo."
#. (itstool) path: section/media #. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
...@@ -639,6 +692,12 @@ msgid "" ...@@ -639,6 +692,12 @@ msgid ""
"<code>HdyWindow</code>. The libhandy 1.0 release is parallel-installable " "<code>HdyWindow</code>. The libhandy 1.0 release is parallel-installable "
"with the earlier libhandy 0.0 API series." "with the earlier libhandy 0.0 API series."
msgstr "" msgstr ""
"libhandy je knjižnica, ki omogoča nabor visokokakovostnih gradnikov GTK s "
"poudarkom na prilagodljivih in mobilnim napravam prijaznih uporabniških "
"vmesnikih. Okolje GNOME 3.38 vključuje libhandy 1.0, ki vključuje številne "
"gradnike, kot sta <code>HdyDeck</code> in <code>HdyWindow</code>. Različico "
"libhandy 1.0 je mogoče namestiti vzporedno s prejšnjimi različicami vmesnika "
"API libhandy 0.0."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:64 #: C/developers.page:64
...@@ -653,6 +712,11 @@ msgid "" ...@@ -653,6 +712,11 @@ msgid ""
"tracker has moved from a centralized to distributed database model. App " "tracker has moved from a centralized to distributed database model. App "
"developers are encouraged to store data in app-local Tracker databases." "developers are encouraged to store data in app-local Tracker databases."
msgstr "" msgstr ""
"Program Tracker gostuje na novem <link href=\"https://gnome.pages.gitlab."
"gnome.org/tracker/\">spletnem mestu</link>, na voljo je tudi močno "
"izboljšana dokumentacija. Z različico 3.0 je sledilnik prešel iz "
"centraliziranega v razpršeni podatkovni model. Razvijalci lahko sedaj "
"uporabljajo shranjevalnik podatkovne zbirke app-local."
#. (itstool) path: section/p #. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:69 #: C/developers.page:69
...@@ -668,6 +732,9 @@ msgid "" ...@@ -668,6 +732,9 @@ msgid ""
"including the <code>SERVICE {}</code> statement, which allows one database " "including the <code>SERVICE {}</code> statement, which allows one database "
"to query from another." "to query from another."
msgstr "" msgstr ""
"Jedro Tracker SPARQL podpira poizvedbe, zapisane v jeziku SPARQL 1.1, "
"vključno z izjavo <code>SERVICE {}</code>, ki omogoča poizvedovanje ene baze "
"iz druge."
#. (itstool) path: section/p #. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:73 #: C/developers.page:73
...@@ -691,6 +758,14 @@ msgid "" ...@@ -691,6 +758,14 @@ msgid ""
"<code>String.replaceAll()</code> and <code>Intl.RelativeTimeFormat." "<code>String.replaceAll()</code> and <code>Intl.RelativeTimeFormat."
"formatToParts()</code>." "formatToParts()</code>."
msgstr "" msgstr ""
"Paket GJS je bil posodobljen za uporabo različice Spidermonkey 78. To "
"prinaša številne nove jezikovne funkcije, na primer operator <code>??</code> "
"(»nullish coalescing operator«) in <code>?. </code> operator (»optional "
"chaining operator«), javna polja statičnega razreda, podpira ločilnike v "
"številskih vrednostih (na primer <code> 1_000_000</code>), zmogljivejši "
"mehanizem logičnih izrazov z zaznavanjem in imenovanjem skupin zajemanja ter "
"uporabne ukaze, kot sta <code>String.replaceAll ()</code> in <code>Intl."
"RelativeTimeFormat.formatToParts ()</code>."
#. (itstool) path: section/title #. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:89 #: C/developers.page:89
...@@ -708,6 +783,8 @@ msgid "" ...@@ -708,6 +783,8 @@ msgid ""
"The Rust support in GNOME <app>Builder</app> is now using <cmd>rust-" "The Rust support in GNOME <app>Builder</app> is now using <cmd>rust-"
"analyzer</cmd> instead of <cmd>rls</cmd>." "analyzer</cmd> instead of <cmd>rls</cmd>."
msgstr "" msgstr ""
"Podpora za okolje Rust v programu GNOME <app>Builder</app> uporablja "
"<cmd>rust-analyzer</cmd> in ne opuščenega <cmd>rls</cmd>."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/developers.page:95 #: C/developers.page:95
...@@ -715,6 +792,8 @@ msgid "" ...@@ -715,6 +792,8 @@ msgid ""
"Support for tracing with sysprof has been integrated in GLib, libsoup, and " "Support for tracing with sysprof has been integrated in GLib, libsoup, and "
"pango." "pango."
msgstr "" msgstr ""
"Podpora za sledenje s programom sysprof je podprta tudi pri paketih GLib, "
"libsoup in pango."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/developers.page:97 #: C/developers.page:97
...@@ -722,6 +801,9 @@ msgid "" ...@@ -722,6 +801,9 @@ msgid ""
"Glade now supports GJS widgets, automatic loading of composition templates, " "Glade now supports GJS widgets, automatic loading of composition templates, "
"and improved deprecation checks using version data from introspection." "and improved deprecation checks using version data from introspection."
msgstr "" msgstr ""
"Okolje Glade v tej različici podpira gradnike GJS, samodejno nalaganje "
"sestavnih predlog in ima izboljšano preverjanje opuščenih paketov z uporabo "
"podatkov pregledovanj."
#. (itstool) path: info/desc #. (itstool) path: info/desc
#: C/i18n.page:17 #: C/i18n.page:17
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment