Commit eeba9b29 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Administrator

Update Slovenian translation

parent eb384b2a
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes gnome-3-32\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-13 19:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-15 17:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-15 21:13+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Slovenian <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -56,10 +56,10 @@ msgid ""
"many smaller improvements and bug fixes. In total, the release incorporates "
"27896 changes, made by approximately 901 contributors."
msgstr ""
"GNOME 3.32 je najnovejša različica okolja GNOME 3 in predstavlja rezultat 6-"
"mesečnega trdega dela skupnosti GNOME. Vključuje pomembne nove programske "
"zmožnosti, pa tudi številne manjše izboljšave in popravke napak. Skupno "
"predstavlja to 27896 sprememb, ki jih je ustvarilo več kot 900 članov "
"GNOME 3.32 je najnovejša različica okolja GNOME 3 in predstavlja rezultat "
"šestmesečnega trdega dela skupnosti GNOME. Vključuje pomembne nove "
"programske zmožnosti, pa tudi številne manjše izboljšave in popravke napak. "
"Skupno predstavlja to 27896 sprememb, ki jih je ustvarilo več kot 900 članov "
"skupnosti."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -71,11 +71,12 @@ msgid ""
"Zacatecas, Mexico, but had to be moved online due to the COVID-19 pandemic. "
"We are very much looking forward to meeting in Mexico in the near future."
msgstr ""
"3.38 has been named “Orbis” in recognition of the team behind GUADEC 2020. "
"GUADEC is GNOME’s annual conference, which is only possible thanks to the "
"hard work of many volunteers. This year’s event was meant to be held in "
"Zacatecas, Mexico, but had to be moved online due to the COVID-19 pandemic. "
"We are very much looking forward to meeting in Mexico in the near future."
"Različica namizja 3.38 je poimenovana »Orbis« kot priznanje skupini, ki je "
"stala za konferenco GUADEC 2020. GUADEC je vsakoletna konferenca o okolju "
"GNOME, ki je mogoča le zaradi trdega dela številnih prostovoljcev. Letošnji "
"dogodek naj bi potekal v Zacatecasu v Mehiki, vendar ga je bilo treba zaradi "
"pandemije COVID-19 preseliti na splet. Zelo se veselimo pravega srečanja v "
"Mehiki v bližnji prihodnosti."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:43
......@@ -93,7 +94,7 @@ msgstr ""
"Z GNOME 3.38 je prej razdeljen pogled v <gui>Pogosto uporabljene</gui> in "
"<gui>vse</gui> programe zamenjan z enojnim, a prilagodljivim pogledom, ki "
"omogoča prerazporejanje in organiziranje programov v mape po meri. Ikone "
"programa je mogoče enostavno klikniti in potegniti po zaslonu ali v mapo."
"programa je mogoče enostavno klikniti in potegniti po zaslonu, ali v mapo."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:51
......@@ -156,7 +157,7 @@ msgstr ""
"<gui>standardne</gui> uporabniške račune prek možnosti <gui>Starševski "
"nadzor</gui> v razdelku <gui>Uporabniki</gui>. Nameščene programe je mogoče "
"izločiti iz okna predogleda, s čimer se onemogoči zaganjanje in spreminjanje "
"nastavitev. <gui>Starševski nadzov</gui> je mogoč izvajati tudi za obstoječo "
"nastavitev. <gui>Starševski nadzor</gui> je mogoč izvajati tudi za obstoječo "
"<app>Programsko opremo</app> in s tem možnost odbire ustreznih oziroma "
"dovoljenih programov."
......@@ -223,6 +224,13 @@ msgid ""
"In addition, the privacy settings now allow blocking websites from storing "
"any local data in your browser."
msgstr ""
"Brskalnik GNOME <app>Splet</app> vključuje pametno preprečevanje sledenja, "
"zbirko naprednih blažilnih zmožnosti, namenjenih zaščiti uporabnikov pred "
"sledenjem prek več strani. Lahko si preberete več o <link href=\"https://"
"webkit.org/tracking-prevention/\">pametnem preprečevanju sledenja (Tracking "
"Prevention) </link>, ki je s to različico privzeto omogočeno. Dodatno te "
"nastavitve zasebnosti preprečujejo neželenim mestom vsakršno shranjevanje "
"podatkov v krajevnem pomnilniku brskalnika."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -252,6 +260,14 @@ msgid ""
"by default, and new permissions allow controlling video autoplay policy for "
"each website you visit."
msgstr ""
"<app>Splet</app> je v tej posodobitvi prejel tudi številne druge izboljšave, "
"vključno s posodobljeno podporo za uvoz gesel in zaznamkov iz brskalnika "
"Google Chrome, preoblikovan je upravljalnik gesel, podprt je preklop "
"utišanja zvoka posameznih zavihkov, posodobljen je tudi vmesnik pogovornega "
"okna nastavitev in zgodovine. Za zmanjšanje motenj zaradi samodejnega "
"predvajanja posnetkov je ta po novem privzeto onemogočen, nova dovoljenja pa "
"omogočajo nadzor pravil samodejnega predvajanja videoposnetkov za vsako "
"obiskano spletno mesto."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:109
......@@ -354,6 +370,16 @@ msgid ""
"stable now, running games in a secondary process. If a game or emulator "
"crashes now, the main application won’t."
msgstr ""
"Paket <app> Iger</app> je prejel nekaj pomembnih izboljšav delovanja. "
"Zadetki iskanja so zdaj prikazani v preglednem iskalnem vmesniku, zato lahko "
"začnete hitreje kot kadarkoli igrati svojo najljubšo igro. Z možnostjo "
"ustvarjanja zbirk programov je mogoče razvrstiti igre v skupine za hitrejši "
"dostop, ali pa preprosto uporabite vgrajeni zbirki <gui> Priljubljenih </"
"gui> in <gui> Nedavno </gui> uporabljenih. Z nekaterimi izboljšavami paketa "
"<sys>libretro</sys> je omogočena podpora iger Nintendo 64. Nenazadnje paket "
"<app>Iger</app> zdaj deluje stabilnejše, saj se te izvajajo kot drugotni "
"proces. Če se igra ali emulator sesujeta, glavni program deluje naprej "
"nemoteno."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:139
......@@ -439,7 +465,7 @@ msgid ""
"which also can be used to go to the Boot menu by holding down the <key>Alt</"
"key> key."
msgstr ""
"Sistemski meni dopolnuje možnost <gui style=\"menuitem\">Ponovnega zagona</"
"Sistemski meni dopolnjuje možnost <gui style=\"menuitem\">Ponovnega zagona</"
"gui>, ki jo je mogoče uporabiti tudi za zagon z odpiranjem zagonskega menija "
"s pritiskom tipke <key>Alt</key>."
......@@ -452,6 +478,11 @@ msgid ""
"more secure by allowing control over what kinds of data your apps can search "
"and query."
msgstr ""
"Namizje GNOME 3.38 ob sledilniku Tracker 2 podpira tudi nov Tracker 3 in "
"večina jedrnih programov GNOME uporablja prav slednjega. Izboljšave "
"iskalnika in podatkovne zbirke Tracker 3 ustvarjajo bolj varno okolje za "
"programe Flatpak, saj je po novem omogočen nadzor nad vrstami podatkov, ki "
"jih programi lahko iščejo in poizvedujejo."
#. (itstool) path: item/p
#: C/index.page:166
......@@ -463,6 +494,12 @@ msgid ""
"in place, with an icon to indicate the edited status, while redacted "
"messages are now deleted from the message history entirely."
msgstr ""
"Program <app> Fractal </app> vključuje izboljšave predvajanja videoposnetkov "
"v zgodovini sporočil. Predogledi so zdaj prikazani neposredno v zgodovini "
"sporočil in klik na posnetek tega odpre v večjem pregledovalniku. Zvočne "
"datoteke je mogoča iskati v predvajalniku. Urejanje sporočilo poteka na "
"mestu sporočila, prikazana pa je ikona, ki označuje spremembe, že urejena "
"sporočila pa je mogoče tudi v celoti izbrisati iz zgodovine."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:177
......@@ -532,7 +569,8 @@ msgstr "Nove zmožnosti za tiste, ki se ukvarjajo s tehnologijami GNOME"
#. (itstool) path: license/p
#: C/developers.page:20 C/i18n.page:23
msgid "Creative Commons Share Alike 4.0"
msgstr "Creative Commons – deljenje pod enakimi pogoji 4.0"
msgstr ""
"Ustvarjalna gmajna (Creative Commons) – deljenje pod enakimi pogoji 4.0"
#. (itstool) path: page/title
#: C/developers.page:24
......@@ -563,6 +601,11 @@ msgid ""
"machine profile. This improves support for operating systems that are "
"incompatible with the default profile."
msgstr ""
"<app>Škatle</app> je program namizja GNOME za upravljanje navideznih naprav "
"in povezovanje z oddaljenimi namizji. Pri ustvarjanju nove navidezne naprave "
"program omogoča uporabniku ročni izbor operacijskega sistema, če ga program "
"ne zazna samodejno. To izboljšuje podporo za operacijske sisteme, ki niso "
"združljivi s privzetim profilom."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -588,6 +631,9 @@ msgid ""
"enabling you to change advanced settings that are not available in the user "
"interface."
msgstr ""
"Program <app>Škatle</app> omogoča urejanje nastavitev libvirt XML navidezne "
"naprave in prilagajanje naprednih nastavitev, ki niso na voljo v "
"uporabniškem vmesniku."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:44
......@@ -605,6 +651,13 @@ msgid ""
"<app>Boxes</app> 3.38 to run GNOME OS images; older versions of <app>Boxes</"
"app> will not work."
msgstr ""
"GNOME OS je odtis navidezne naprave, zasnovan za enostavnejše delo, razvoj "
"in preizkušanje okolja GNOME in ne nadomeščanja tradicionalnih distribucij "
"Linuxa. <link href=\"https://gnome-build-meta.s3.amazonaws.com/3.38.0/"
"gnome_os_installer.iso\">Okolje GNOME OS lahko tudi sami preizkusite</link>. "
"Zaradi novosti programa <app>Škatle</app> in podpore za UEFI, je treba za "
"zagon odtisa GNOME OS uporabiti <app>Boxes 3.38</app>; starejše različice "
"možnosti ne podpirajo."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -639,6 +692,12 @@ msgid ""
"<code>HdyWindow</code>. The libhandy 1.0 release is parallel-installable "
"with the earlier libhandy 0.0 API series."
msgstr ""
"libhandy je knjižnica, ki omogoča nabor visokokakovostnih gradnikov GTK s "
"poudarkom na prilagodljivih in mobilnim napravam prijaznih uporabniških "
"vmesnikih. Okolje GNOME 3.38 vključuje libhandy 1.0, ki vključuje številne "
"gradnike, kot sta <code>HdyDeck</code> in <code>HdyWindow</code>. Različico "
"libhandy 1.0 je mogoče namestiti vzporedno s prejšnjimi različicami vmesnika "
"API libhandy 0.0."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:64
......@@ -653,6 +712,11 @@ msgid ""
"tracker has moved from a centralized to distributed database model. App "
"developers are encouraged to store data in app-local Tracker databases."
msgstr ""
"Program Tracker gostuje na novem <link href=\"https://gnome.pages.gitlab."
"gnome.org/tracker/\">spletnem mestu</link>, na voljo je tudi močno "
"izboljšana dokumentacija. Z različico 3.0 je sledilnik prešel iz "
"centraliziranega v razpršeni podatkovni model. Razvijalci lahko sedaj "
"uporabljajo shranjevalnik podatkovne zbirke app-local."
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:69
......@@ -668,6 +732,9 @@ msgid ""
"including the <code>SERVICE {}</code> statement, which allows one database "
"to query from another."
msgstr ""
"Jedro Tracker SPARQL podpira poizvedbe, zapisane v jeziku SPARQL 1.1, "
"vključno z izjavo <code>SERVICE {}</code>, ki omogoča poizvedovanje ene baze "
"iz druge."
#. (itstool) path: section/p
#: C/developers.page:73
......@@ -691,6 +758,14 @@ msgid ""
"<code>String.replaceAll()</code> and <code>Intl.RelativeTimeFormat."
"formatToParts()</code>."
msgstr ""
"Paket GJS je bil posodobljen za uporabo različice Spidermonkey 78. To "
"prinaša številne nove jezikovne funkcije, na primer operator <code>??</code> "
"(»nullish coalescing operator«) in <code>?. </code> operator (»optional "
"chaining operator«), javna polja statičnega razreda, podpira ločilnike v "
"številskih vrednostih (na primer <code> 1_000_000</code>), zmogljivejši "
"mehanizem logičnih izrazov z zaznavanjem in imenovanjem skupin zajemanja ter "
"uporabne ukaze, kot sta <code>String.replaceAll ()</code> in <code>Intl."
"RelativeTimeFormat.formatToParts ()</code>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/developers.page:89
......@@ -708,6 +783,8 @@ msgid ""
"The Rust support in GNOME <app>Builder</app> is now using <cmd>rust-"
"analyzer</cmd> instead of <cmd>rls</cmd>."
msgstr ""
"Podpora za okolje Rust v programu GNOME <app>Builder</app> uporablja "
"<cmd>rust-analyzer</cmd> in ne opuščenega <cmd>rls</cmd>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/developers.page:95
......@@ -715,6 +792,8 @@ msgid ""
"Support for tracing with sysprof has been integrated in GLib, libsoup, and "
"pango."
msgstr ""
"Podpora za sledenje s programom sysprof je podprta tudi pri paketih GLib, "
"libsoup in pango."
#. (itstool) path: item/p
#: C/developers.page:97
......@@ -722,6 +801,9 @@ msgid ""
"Glade now supports GJS widgets, automatic loading of composition templates, "
"and improved deprecation checks using version data from introspection."
msgstr ""
"Okolje Glade v tej različici podpira gradnike GJS, samodejno nalaganje "
"sestavnih predlog in ima izboljšano preverjanje opuščenih paketov z uporabo "
"podatkov pregledovanj."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/i18n.page:17
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment