Commit 40a565c6 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent ca47a4c1
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes gnome-3-38\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-09 03:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-09 08:23+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-09 16:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-09 19:34+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -47,16 +47,21 @@ msgstr "Представляємо GNOME 3.38: «Orbis»"
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:29
#| msgid ""
#| "GNOME 3.38 is the latest version of GNOME 3, and is the result of 6 "
#| "months’ hard work by the GNOME community. It contains major new features, "
#| "as well as many smaller improvements and bug fixes. In total, the release "
#| "incorporates ##### changes, made by approximately ### contributors."
msgid ""
"GNOME 3.38 is the latest version of GNOME 3, and is the result of 6 months’ "
"hard work by the GNOME community. It contains major new features, as well as "
"many smaller improvements and bug fixes. In total, the release incorporates "
"##### changes, made by approximately ### contributors."
"27896 changes, made by approximately 901 contributors."
msgstr ""
"GNOME 3.38 є найсвіжішою версією GNOME 3. Він є результатом важкої "
"шестимісячної праці спільноти GNOME. У ньому реалізовано нові можливості, а "
"також багато удосконалень та виправлень вад. Загалом, у цьому випуску ви "
"зможете скористатися ##### змінами, авторами яких є ### учасників розробки."
"зможете скористатися 27896 змінами, авторами яких є 901 учасник розробки."
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:35
......@@ -80,10 +85,6 @@ msgstr "Перетягування для перевпорядкування п
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:44
#| msgid ""
#| "GNOME 3.38 replaces the split Frequent and All apps views with a single "
#| "consistent view that allows you to order apps however you like. Simply "
#| "click and drag to move apps around."
msgid ""
"GNOME 3.38 replaces the previously split <gui>Frequent</gui> and <gui>All</"
"gui> apps views with a single customizable and consistent view that allows "
......@@ -91,11 +92,10 @@ msgid ""
"drag to move apps around."
msgstr ""
"У GNOME 3.38 окремі панелі списків <gui>Частовживане</gui> та <gui>Усе</gui> "
"програм об'єднано у на одній придатній до налаштовування панелі, за допомогою"
" якої ви можете "
"упорядковувати пункти програм, як вам заманеться, та об'єднати їх до"
" визначених вами тек. Просто натисніть і "
"перетягніть будь-який пункт у бажане для вас місце."
"програм об'єднано у на одній придатній до налаштовування панелі, за "
"допомогою якої ви можете упорядковувати пункти програм, як вам заманеться, "
"та об'єднати їх до визначених вами тек. Просто натисніть і перетягніть будь-"
"який пункт у бажане для вас місце."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:51
......@@ -104,11 +104,6 @@ msgstr "Новий вступний тур"
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:52
#| msgid ""
#| "GNOME 3.38 comes with a new <app>Welcome</app> tour, shown at first "
#| "login, after the initial setup. The tour primarily provides onboarding "
#| "for new users, but it also serves to give a nice welcome to users in "
#| "their first session."
msgid ""
"GNOME 3.38 comes with a new <app>Welcome</app> tour, shown at first login, "
"after the initial setup. The tour primarily highlights the main "
......@@ -117,8 +112,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"GNOME 3.38 постачається із новим <app>Вітальним туром</app>, який буде "
"показано під час першого входу до системи після початкового налаштовування. "
"Тур, в основному, висвітлює основі можливості середовища, надаючи початківцям"
" чудовий вступ до GNOME."
"Тур, в основному, висвітлює основі можливості середовища, надаючи "
"початківцям чудовий вступ до GNOME."
#. (itstool) path: section/media
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
......@@ -171,10 +166,6 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/index.page:69
#| msgid ""
#| "Other improvements to <app>Settings</app> include a new fingerprint "
#| "enrollment interface for devices with fingerprint readers and an option "
#| "to show battery percentage indicator in the system menu."
msgid ""
"Other improvements to <app>Settings</app> include a new fingerprint "
"enrollment interface for devices with fingerprint readers, protection from "
......@@ -182,9 +173,9 @@ msgid ""
"battery percentage indicator in the system menu."
msgstr ""
"Серед інших удосконалень <app>Параметрів</app> новий інтерфейс надання ролей "
"за відбитками пальців для пристроїв із зчитувачами відбитків, захист від"
" неуповноважених пристроїв USB, коли екран заблоковано, та можливість "
"показу індикатора відсотків заряду акумулятора у меню системи."
"за відбитками пальців для пристроїв із зчитувачами відбитків, захист від "
"неуповноважених пристроїв USB, коли екран заблоковано, та можливість показу "
"індикатора відсотків заряду акумулятора у меню системи."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:76
......@@ -829,7 +820,6 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/i18n.page:17
#| msgid "Learn about the different languages in which GNOME 3.36 is available"
msgid "Learn about the different languages in which GNOME 3.38 is available"
msgstr "Дізнайтеся про те, якими мовами перекладено GNOME 3.38"
......@@ -840,22 +830,17 @@ msgstr "Інтернаціоналізація"
#. (itstool) path: page/p
#: C/i18n.page:29
#| msgid ""
#| "Thanks to members of the worldwide <link href=\"https://wiki.gnome.org/"
#| "TranslationProject\">GNOME Translation Project</link>, GNOME 3.36 offers "
#| "support for more than 38 languages with at least 80 percent of strings "
#| "translated. User documentation is also available in many languages."
msgid ""
"Thanks to members of the worldwide <link href=\"https://wiki.gnome.org/"
"TranslationProject\">GNOME Translation Project</link>, GNOME 3.38 offers "
"support for more than 39 languages with at least 80 percent of strings "
"translated. User documentation is also available in many languages."
msgstr ""
"Завдяки учасникам всесвітнього <link href=\"https://wiki.gnome.org/Translation"
"Project\">Проєкту перекладу GNOME</link>, у GNOME 3.38 реалізовано підтримку"
" понад 39 мов на рівні принаймні 80 відсотків перекладених рядків. Ви також"
" зможете скористатися перекладеною багатьма мовами документацією для"
" користувачів."
"Завдяки учасникам всесвітнього <link href=\"https://wiki.gnome.org/"
"TranslationProject\">Проєкту перекладу GNOME</link>, у GNOME 3.38 "
"реалізовано підтримку понад 39 мов на рівні принаймні 80 відсотків "
"перекладених рядків. Ви також зможете скористатися перекладеною багатьма "
"мовами документацією для користувачів."
#. (itstool) path: item/p
#: C/i18n.page:32
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment