Commit 202e152f authored by Daniel Korostil's avatar Daniel Korostil Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent 235d6ee4
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Daniel Korostil <ted.korostiled@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Eugene Strezhnev <strezhnev.ua@gmail.com>, 2019.
# Danylo Korostil <ted.korostiled@gmail.com>, 2019.
#
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-25 14:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-24 17:25+0200\n"
"Last-Translator: Danylo Korostil <ted.korostiled@gmail.com>\n"
"Language-Team: українська <ted.korostiled@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-music/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-15 11:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-06 17:46+0200\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-uk@kde.org>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.34.0\n"
"X-Generator: Lokalize 20.03.70\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:6
......@@ -47,12 +47,12 @@ msgstr ""
"Знаходь композиції у локальній збірці, отримай музику з DLNA серверів або "
"спробуй щось нове з сервісами Jamendo та Magnatune."
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:52
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:67
msgid "The GNOME Music developers"
msgstr "Розробники Музики GNOME"
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:3 gnomemusic/application.py:59
#: gnomemusic/window.py:77
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:3 gnomemusic/application.py:57
#: gnomemusic/window.py:69
msgid "Music"
msgstr "Музика"
......@@ -132,6 +132,18 @@ msgid "Enables or disables inhibiting system suspend while playing music"
msgstr ""
"Вмикає або вимикає пригнічення зупинки системи під час програвання музики"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:48
msgid "Report music history to Last.fm"
msgstr "Надсилати журнал відтворення на Last.fm"
#: data/org.gnome.Music.gschema.xml:49
msgid ""
"Enables or disables sending scrobbles and the “currently playing” info to "
"Last.fm."
msgstr ""
"Вмикає або вимикає надсилання журналу відтворення та даних щодо поточного"
" відтворення музики на Last.fm."
#: data/ui/AboutDialog.ui.in:9
msgid "Copyright © 2018 GNOME Music Developers"
msgstr "© 2018 Розробники Музики GNOME"
......@@ -186,7 +198,7 @@ msgstr ""
"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.\n"
"\n"
"Розробники Музики GNOME дають дозвіл на використання та розповсюдження "
"додактів GStreamer не сумісних з GPL, разом із GStreamer та Музикою GNOME. "
"додатків GStreamer не сумісних з GPL, разом із GStreamer та Музикою GNOME. "
"Цей дозвіл вище і за межами дозволів, наданих ліцензією GPL, якою "
"охоплюється Музика GNOME.Якщо ви змінюєте цей код, ви можете розширити цей "
"виняток на свою версію коду, але не зобов'язані цього робити. У цьому разі, "
......@@ -207,15 +219,23 @@ msgstr "Тривалість виконання"
msgid "Composer"
msgstr "Композитор"
#: data/ui/AppMenu.ui:21
#: data/ui/AppMenu.ui:20 data/ui/LastfmDialog.ui:8
msgid "Last.fm Account"
msgstr "Обліковий запис Last.fm"
#: data/ui/AppMenu.ui:38
msgid "Report Music Listening"
msgstr "Сповіщати щодо відтворення музики"
#: data/ui/AppMenu.ui:69
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Клавіатурні скорочення"
#: data/ui/AppMenu.ui:35
#: data/ui/AppMenu.ui:83
msgid "_Help"
msgstr "_Довідка"
#: data/ui/AppMenu.ui:49
#: data/ui/AppMenu.ui:97
msgid "_About Music"
msgstr "_Про Музику"
......@@ -325,6 +345,28 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Повернутися"
#: data/ui/LastfmDialog.ui:21
msgid ""
"Last.fm is a music discovery service that gives you personalised "
"recommendations based on the music you listen to."
msgstr ""
"Last.fm — служба ознайомлення з музикою, яка надає вам персоналізовані"
" рекомендації на основі даних щодо музики, яку ви слухаєте."
#: data/ui/LastfmDialog.ui:32 gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:58
msgid "Music Reporting Not Setup"
msgstr "Надсилання журналів відтворення не налаштовано"
#: data/ui/LastfmDialog.ui:46 gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:61
msgid "Login to your Last.fm account to report your music listening."
msgstr ""
"Увійдіть до вашого облікового запису на Last.fm, щоб надіслати дані журналу"
" відтворення."
#: data/ui/LastfmDialog.ui:57 gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:59
msgid "Login"
msgstr "Увійти"
#: data/ui/PlayerToolbar.ui:6
msgid "Shuffle"
msgstr "У довільному порядку"
......@@ -346,7 +388,7 @@ msgstr "Довільний порядок/Повторення вимкнено"
msgid "Previous"
msgstr "Попередня"
#: data/ui/PlayerToolbar.ui:86 gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:159
#: data/ui/PlayerToolbar.ui:86 gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:147
msgid "Play"
msgstr "Програти"
......@@ -379,11 +421,11 @@ msgstr "В_илучити"
msgid "_Rename…"
msgstr "_Перейменувати…"
#: data/ui/PlaylistControls.ui:40
#: data/ui/PlaylistControls.ui:41
msgid "Playlist Name"
msgstr "Назва списку композицій"
#: data/ui/PlaylistControls.ui:74
#: data/ui/PlaylistControls.ui:75
msgid "_Done"
msgstr "_Зроблено"
......@@ -411,7 +453,7 @@ msgstr "Додати до списку композицій"
msgid "_Add"
msgstr "_Додати"
#: data/ui/SearchView.ui:44 gnomemusic/views/artistsview.py:59
#: data/ui/SearchView.ui:44 gnomemusic/views/artistsview.py:51
msgid "Artists"
msgstr "Виконавці"
......@@ -419,11 +461,11 @@ msgstr "Виконавці"
msgid "View All"
msgstr "Переглянути все"
#: data/ui/SearchView.ui:97 gnomemusic/views/albumsview.py:63
#: data/ui/SearchView.ui:97 gnomemusic/views/albumsview.py:60
msgid "Albums"
msgstr "Альбоми"
#: data/ui/SearchView.ui:150 gnomemusic/views/songsview.py:57
#: data/ui/SearchView.ui:150 gnomemusic/views/songsview.py:49
msgid "Songs"
msgstr "Пісні"
......@@ -435,7 +477,7 @@ msgstr "Вибрати все"
msgid "Select None"
msgstr "Не вибирати"
#: data/ui/SelectionBarMenuButton.ui:31 gnomemusic/widgets/headerbar.py:75
#: data/ui/SelectionBarMenuButton.ui:31 gnomemusic/widgets/headerbar.py:71
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Натисніть на об'єкти, щоб вибрати їх"
......@@ -444,49 +486,49 @@ msgid "_Add to Playlist"
msgstr "_Додати до списку композицій"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:727
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:741
msgid "Most Played"
msgstr "Часто слухали"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:764
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:778
msgid "Never Played"
msgstr "Ніколи не слухали"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:800
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:814
msgid "Recently Played"
msgstr "Недавно слухали"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:846
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:860
msgid "Recently Added"
msgstr "Недавно додано"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:891
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:905
msgid "Favorite Songs"
msgstr "Улюблені пісні"
#: gnomemusic/gstplayer.py:403
#: gnomemusic/gstplayer.py:374
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Неможливо відтворити файл"
#: gnomemusic/gstplayer.py:409
#: gnomemusic/gstplayer.py:380
msgid "_Find in {}"
msgstr "_Знайти в {}"
#. TRANSLATORS: separator for two codecs
#: gnomemusic/gstplayer.py:420
#: gnomemusic/gstplayer.py:390
msgid " and "
msgstr " і "
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: gnomemusic/gstplayer.py:423
#: gnomemusic/gstplayer.py:393
msgid ", "
msgstr ", "
#: gnomemusic/gstplayer.py:425
#: gnomemusic/gstplayer.py:395
msgid "{} is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "{} are required to play the file, but are not installed."
msgstr[0] "Потрібний {}, щоб програти файл, але його не встановлено."
......@@ -494,73 +536,73 @@ msgstr[1] "Потрібно {}, щоб програти файл, але їх н
msgstr[2] "Потрібно {}, щоб програти файл, але їх не встановлено."
msgstr[3] "Потрібний {}, щоб програти файл, але його не встановлено."
#: gnomemusic/inhibitsuspend.py:72
#: gnomemusic/inhibitsuspend.py:63
msgid "Playing music"
msgstr "Програється музика"
#: gnomemusic/utils.py:62
#: gnomemusic/utils.py:64
msgid "Unknown album"
msgstr "Невідомий альбом"
#: gnomemusic/utils.py:83
#: gnomemusic/utils.py:85
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Невідомий виконавець"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:73
#: gnomemusic/views/emptyview.py:67
msgid "Your XDG Music directory is not set."
msgstr "Не вказано музичної теки XDG."
#: gnomemusic/views/emptyview.py:80
#: gnomemusic/views/emptyview.py:74
msgid "Music folder"
msgstr "Тека з музикою"
#. TRANSLATORS: This is a label to display a link to open user's music
#. folder. {} will be replaced with the translated text 'Music folder'
#: gnomemusic/views/emptyview.py:84
#: gnomemusic/views/emptyview.py:78
msgid "The contents of your {} will appear here."
msgstr "Тут з'явиться вміст {}."
#: gnomemusic/views/emptyview.py:120
#: gnomemusic/views/emptyview.py:113
msgid "Hey DJ"
msgstr "Агов, ді-джею!"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:130 gnomemusic/views/emptyview.py:136
#: gnomemusic/views/emptyview.py:122 gnomemusic/views/emptyview.py:127
msgid "No music found"
msgstr "Музики не знайдено"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:138
#: gnomemusic/views/emptyview.py:129
msgid "Try a different search"
msgstr "Спробуйте пошукати інакше"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:144
#: gnomemusic/views/emptyview.py:134
msgid "GNOME Music could not connect to Tracker"
msgstr "Музика GNOME не може з'єднатись з Tracker"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:147
#: gnomemusic/views/emptyview.py:137
msgid "Your music files cannot be indexed without Tracker running"
msgstr "Музика не може бути індексована без запущеного Tracker"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:155
#: gnomemusic/views/emptyview.py:144
msgid "Your system Tracker version seems outdated"
msgstr "Схоже, версія програми Tracker застаріла"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:158
#: gnomemusic/views/emptyview.py:147
msgid "Music needs Tracker version 2.3.0 or higher"
msgstr "Музика вимагає програму Tracker з версією 2.3.0 або вище"
#: gnomemusic/views/playlistsview.py:58
#: gnomemusic/views/playlistsview.py:53
msgid "Playlists"
msgstr "Списки композицій"
#: gnomemusic/views/searchview.py:366
#: gnomemusic/views/searchview.py:373
msgid "Artists Results"
msgstr "Виконавці"
#: gnomemusic/views/searchview.py:380
#: gnomemusic/views/searchview.py:388
msgid "Albums Results"
msgstr "Альбоми"
#: gnomemusic/widgets/albumwidget.py:145
#: gnomemusic/widgets/albumwidget.py:165
msgid "{} minute"
msgid_plural "{} minutes"
msgstr[0] "{} хвилина"
......@@ -568,11 +610,11 @@ msgstr[1] "{} хвилини"
msgstr[2] "{} хвилин"
msgstr[3] "{} хвилина"
#: gnomemusic/widgets/disclistboxwidget.py:82
#: gnomemusic/widgets/disclistboxwidget.py:74
msgid "Disc {}"
msgstr "Диск {}"
#: gnomemusic/widgets/headerbar.py:72
#: gnomemusic/widgets/headerbar.py:68
msgid "Selected {} item"
msgid_plural "Selected {} items"
msgstr[0] "Вибрано {} об'єкт"
......@@ -580,27 +622,44 @@ msgstr[1] "Вибрано {} об'єкти"
msgstr[2] "Вибрано {} об'єктів"
msgstr[3] "Вибрано {} об'єкт"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:168
#: gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:65
msgid "Your music listening is reported to Last.fm."
msgstr "Ваш журнал відтворення надіслано на Last.fm."
#: gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:67
msgid "Your music listening is not reported to Last.fm."
msgstr "Ваш журнал відтворення не надіслано на Last.fm."
#. TRANSLATORS: displays the username of the Last.fm account
#: gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:71
msgid "Logged in as {}"
msgstr "Вхід до системи від імені {}"
#: gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:72
msgid "Configure"
msgstr "Налаштувати"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:153
msgid "Loading"
msgstr "Завантаження"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:241
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:220
msgid "_Undo"
msgstr "_Повернути"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:256
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:235
msgid "Playlist {} removed"
msgstr "Список композицій {} вилучено"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:260
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:239
msgid "{} removed from {}"
msgstr "{} вилучено з {}"
#: gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:156
#: gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:144
msgid "Pause"
msgstr "Призупинити"
#: gnomemusic/widgets/playlistcontrols.py:83
#: gnomemusic/widgets/playlistcontrols.py:129
msgid "{} Song"
msgid_plural "{} Songs"
msgstr[0] "{} пісня"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment