Commit 0f722894 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 0ea8e40f
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-music/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-31 12:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-11 00:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-22 01:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-23 11:06+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -46,12 +46,12 @@ msgstr ""
"Hledejte si skladby ve své hudební sbírce, přistupujte k hudbě na serverech "
"DLNA nebo zkuste něco nového díky službám Jamendo a Magnatune."
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:67
#: data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.in:82
msgid "The GNOME Music developers"
msgstr "Vývojáři Hudby GNOME"
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:3 gnomemusic/application.py:60
#: gnomemusic/window.py:77
#: data/org.gnome.Music.desktop.in.in:3 gnomemusic/application.py:57
#: gnomemusic/window.py:69
msgid "Music"
msgstr "Hudba"
......@@ -219,23 +219,23 @@ msgstr "Délka"
msgid "Composer"
msgstr "Skladatel"
#: data/ui/AppMenu.ui:20
#: data/ui/AppMenu.ui:20 data/ui/LastfmDialog.ui:8
msgid "Last.fm Account"
msgstr "Účet Last.fm"
#: data/ui/AppMenu.ui:39
#: data/ui/AppMenu.ui:38
msgid "Report Music Listening"
msgstr "Sdělovat poslouchané skladby"
#: data/ui/AppMenu.ui:70
#: data/ui/AppMenu.ui:69
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klávesové zkratky"
#: data/ui/AppMenu.ui:84
#: data/ui/AppMenu.ui:83
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: data/ui/AppMenu.ui:98
#: data/ui/AppMenu.ui:97
msgid "_About Music"
msgstr "O _aplikaci Hudba"
......@@ -345,6 +345,27 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Přejít zpět"
#: data/ui/LastfmDialog.ui:21
msgid ""
"Last.fm is a music discovery service that gives you personalised "
"recommendations based on the music you listen to."
msgstr ""
"Last.fm je vyhledávací služba, která Vám doporučí skladby podle toho, co "
"posloucháte."
#: data/ui/LastfmDialog.ui:32 gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:58
msgid "Music Reporting Not Setup"
msgstr "Sdělování informací není nastavené"
#: data/ui/LastfmDialog.ui:46 gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:61
msgid "Login to your Last.fm account to report your music listening."
msgstr ""
"Aby se mohly sdělovat informace, co posloucháte, musíte s k Last.fm přihlásit."
#: data/ui/LastfmDialog.ui:57 gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:59
msgid "Login"
msgstr "Přihlásit"
#: data/ui/PlayerToolbar.ui:6
msgid "Shuffle"
msgstr "Náhodně zamíchat"
......@@ -366,7 +387,7 @@ msgstr "Náhodně/opakování vypnuto"
msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"
#: data/ui/PlayerToolbar.ui:86 gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:159
#: data/ui/PlayerToolbar.ui:86 gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:147
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
......@@ -399,11 +420,11 @@ msgstr "_Smazat"
msgid "_Rename…"
msgstr "_Přejmenovat…"
#: data/ui/PlaylistControls.ui:40
#: data/ui/PlaylistControls.ui:41
msgid "Playlist Name"
msgstr "Název seznamu k přehrání"
#: data/ui/PlaylistControls.ui:74
#: data/ui/PlaylistControls.ui:75
msgid "_Done"
msgstr "_Hotovo"
......@@ -431,7 +452,7 @@ msgstr "Přidání do seznamu k přehrání"
msgid "_Add"
msgstr "Přid_at"
#: data/ui/SearchView.ui:44 gnomemusic/views/artistsview.py:59
#: data/ui/SearchView.ui:44 gnomemusic/views/artistsview.py:50
msgid "Artists"
msgstr "Umělci"
......@@ -439,11 +460,11 @@ msgstr "Umělci"
msgid "View All"
msgstr "Zobrazit vše"
#: data/ui/SearchView.ui:97 gnomemusic/views/albumsview.py:62
#: data/ui/SearchView.ui:97 gnomemusic/views/albumsview.py:60
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
#: data/ui/SearchView.ui:150 gnomemusic/views/songsview.py:57
#: data/ui/SearchView.ui:150 gnomemusic/views/songsview.py:48
msgid "Songs"
msgstr "Skladby"
......@@ -455,7 +476,7 @@ msgstr "Vybrat vše"
msgid "Select None"
msgstr "Zrušit výběr"
#: data/ui/SelectionBarMenuButton.ui:31 gnomemusic/widgets/headerbar.py:75
#: data/ui/SelectionBarMenuButton.ui:31 gnomemusic/widgets/headerbar.py:71
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Klikáním vyberte položky"
......@@ -464,49 +485,49 @@ msgid "_Add to Playlist"
msgstr "Přid_at do seznamu k přehrání"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:749
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:741
msgid "Most Played"
msgstr "Nejčastěji přehráváno"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:786
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:778
msgid "Never Played"
msgstr "Nikdy nepřehráno"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:822
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:814
msgid "Recently Played"
msgstr "Nedávno přehráno"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:868
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:860
msgid "Recently Added"
msgstr "Nedávno přidáno"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:913
#: gnomemusic/grilowrappers/grltrackerplaylists.py:905
msgid "Favorite Songs"
msgstr "Oblíbené skladby"
#: gnomemusic/gstplayer.py:403
#: gnomemusic/gstplayer.py:374
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Soubor nelze přehrát"
#: gnomemusic/gstplayer.py:409
#: gnomemusic/gstplayer.py:380
msgid "_Find in {}"
msgstr "_Hledat v instalátoru {}"
#. TRANSLATORS: separator for two codecs
#: gnomemusic/gstplayer.py:420
#: gnomemusic/gstplayer.py:390
msgid " and "
msgstr " a "
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: gnomemusic/gstplayer.py:423
#: gnomemusic/gstplayer.py:393
msgid ", "
msgstr ", "
#: gnomemusic/gstplayer.py:425
#: gnomemusic/gstplayer.py:395
msgid "{} is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "{} are required to play the file, but are not installed."
msgstr[0] "K přehrání souboru je zapotřebí kodek {}, ale není nainstalován."
......@@ -515,7 +536,7 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"K přehrání souboru jsou zapotřebí kodeky {}, ale nejsou nainstalovány."
#: gnomemusic/inhibitsuspend.py:72
#: gnomemusic/inhibitsuspend.py:63
msgid "Playing music"
msgstr "Přehrává se hudba"
......@@ -527,57 +548,57 @@ msgstr "Neznámé album"
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Neznámý umělec"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:73
#: gnomemusic/views/emptyview.py:67
msgid "Your XDG Music directory is not set."
msgstr "Nemáte nastavenou složku Hudba dle standardu XDG."
#: gnomemusic/views/emptyview.py:80
#: gnomemusic/views/emptyview.py:74
msgid "Music folder"
msgstr "Složka s hudbou"
#. TRANSLATORS: This is a label to display a link to open user's music
#. folder. {} will be replaced with the translated text 'Music folder'
#: gnomemusic/views/emptyview.py:84
#: gnomemusic/views/emptyview.py:78
msgid "The contents of your {} will appear here."
msgstr "Zde se objeví, co obsahuje vaše {}."
#: gnomemusic/views/emptyview.py:120
#: gnomemusic/views/emptyview.py:113
msgid "Hey DJ"
msgstr "Hej, DJ"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:130 gnomemusic/views/emptyview.py:136
#: gnomemusic/views/emptyview.py:122 gnomemusic/views/emptyview.py:127
msgid "No music found"
msgstr "Nenalezena žádná hudba"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:138
#: gnomemusic/views/emptyview.py:129
msgid "Try a different search"
msgstr "Zkuste hledat nějak jinak"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:144
#: gnomemusic/views/emptyview.py:134
msgid "GNOME Music could not connect to Tracker"
msgstr "Hudbě GNOME se nezdařilo spojit s programem Tracker"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:147
#: gnomemusic/views/emptyview.py:137
msgid "Your music files cannot be indexed without Tracker running"
msgstr "Pokud ten neběží, není možné indexovat hudební soubory"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:155
#: gnomemusic/views/emptyview.py:144
msgid "Your system Tracker version seems outdated"
msgstr "Verze programu Tracker je pravděpodoně zastaralá"
#: gnomemusic/views/emptyview.py:158
#: gnomemusic/views/emptyview.py:147
msgid "Music needs Tracker version 2.3.0 or higher"
msgstr "Hudba potřebuje program Tracker ve verzi 2.3.0 nebo vyšší"
#: gnomemusic/views/playlistsview.py:58
#: gnomemusic/views/playlistsview.py:52
msgid "Playlists"
msgstr "Seznamy k přehrání"
#: gnomemusic/views/searchview.py:363
#: gnomemusic/views/searchview.py:373
msgid "Artists Results"
msgstr "Nalezení umělci"
#: gnomemusic/views/searchview.py:377
#: gnomemusic/views/searchview.py:388
msgid "Albums Results"
msgstr "Nalezená alba"
......@@ -592,34 +613,51 @@ msgstr[2] "{} minut"
msgid "Disc {}"
msgstr "Disk {}"
#: gnomemusic/widgets/headerbar.py:72
#: gnomemusic/widgets/headerbar.py:68
msgid "Selected {} item"
msgid_plural "Selected {} items"
msgstr[0] "Vybrána {} položka"
msgstr[1] "Vybrány {} položky"
msgstr[2] "Vybráno {} položek"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:171
#: gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:65
msgid "Your music listening is reported to Last.fm."
msgstr "Údaje o vášem poslechu hudby jsou sdělovány na Last.fm."
#: gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:67
msgid "Your music listening is not reported to Last.fm."
msgstr "Údaje o vášem poslechu hudby nejsou sdělovány na Last.fm."
#. TRANSLATORS: displays the username of the Last.fm account
#: gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:71
msgid "Logged in as {}"
msgstr "Přihlášeno pod jménem {}"
#: gnomemusic/widgets/lastfmdialog.py:72
msgid "Configure"
msgstr "Nastavit"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:153
msgid "Loading"
msgstr "Načítá se"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:244
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:220
msgid "_Undo"
msgstr "_Zpět"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:259
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:235
msgid "Playlist {} removed"
msgstr "Seznam k přehrání {} byl odstraněn"
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:263
#: gnomemusic/widgets/notificationspopup.py:239
msgid "{} removed from {}"
msgstr "Skladba {} byla odebrána ze seznamu {}"
#: gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:156
#: gnomemusic/widgets/playertoolbar.py:144
msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
#: gnomemusic/widgets/playlistcontrols.py:112
#: gnomemusic/widgets/playlistcontrols.py:129
msgid "{} Song"
msgid_plural "{} Songs"
msgstr[0] "{} skladba"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment