Commit 25f47ada authored by Uladzimir Manulenka's avatar Uladzimir Manulenka Committed by Administrator

Add Belarusian translation

parent bc494246
......@@ -4,6 +4,7 @@
#
ar
as
be
be@latin
bg
bs
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNOME\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker-miners/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-07 10:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-29 10:07+0300\n"
"Language: be_BY\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : 2);\n"
"Last-Translator: Uladzimir Manulenka <vlma@tut.by>\n"
"Language-Team: Uladzimir Manulenka (vlma@tut.by)\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.2\n"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:1
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:1
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.h:1
msgid "Log verbosity"
msgstr "Журнал шматслоў'я"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:2
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:2
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.h:2
msgid "Log verbosity."
msgstr "Журнал шматслоў'я."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:3
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:5
msgid "Scheduler priority when idle"
msgstr "Прыярытэт планіроўшчыка пад час прастоя"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:4
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:6
msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
"associated scheduling policy and priority."
msgstr ""
"Планіроўшчык— кампанент ядра, які вызначае якое запушчанае дастасаванне "
"будзе выканана цэнтральным працэсарам наступным. Кожнае дастасаванне мае "
"адпаведную палітыку планавання і прыярытэт."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:5
msgid "Max bytes to extract"
msgstr "Максімальная колькасць байтаў для вымання"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:6
msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
msgstr "Максімальная колькасць байтаў у кадыроўцы UTF-8 для вымання."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:7
msgid "Max media art width"
msgstr "Максімальная шырыня вокладкі"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
"no limit on the media art width."
msgstr ""
"Максімальная шырыня вынятых выяваў у пікселях. Любыя выявы большага памеру "
"будуць змененыя. Усталюйце значэнн «-1», каб выключыць захаванне выяваў з "
"файлаў. «0» — не абмяжоўваць шырыню выяваў."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:9
msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
msgstr "Пачакайце сканчэння працы індэксатара FS перад выняццем"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:10
msgid ""
"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
"environment where it is important to list files as fast as possible and can "
"wait to get meta-data later."
msgstr ""
"Калі праўда, tracker-extract будзе чакаць пакуль tracker-miner-fs скончыць "
"працу перад выманнем метазвестак. Гэта магчымасць карысная ў асяродздзях, у "
"якіх неабходна выводзіць спіс файлаў з максімальнай хуткасцю, а метазвесткі "
"можна атрымаць пазней."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:3
msgid "Initial sleep"
msgstr "Рэжым сна"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:4
msgid "Initial sleep time, in seconds."
msgstr "Пачатак рэжыма сна, у секундах."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:7
msgid "Throttle"
msgstr "Дросель"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:8
msgid "Indexing speed, the higher the slower."
msgstr "Хуткасць індэксавання, большая і меньшая."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:9
msgid "Low disk space limit"
msgstr "Абмежаанне на дыскавую прастору"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:10
msgid ""
"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
msgstr ""
"Максімальнае значэнне дыскавай прасторы ў адсотках, пасьля якога трэба "
"спыніць індэксацыю, ці \"-1\"каб адключыць."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:11
msgid "Crawling interval"
msgstr "Інтэрвал сканаання"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:12
msgid ""
"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
"shutdowns, and -2 disables it entirely."
msgstr ""
"Перыяд у днях для праверкі актуальнасці файлавай сістэмы ў базе звестак. "
"\"0\" - сканіраваць заўсёды, \"-1\" - сканіраваць толькі пасля няслушнага "
"выключэння і \"-2\" - адключыць сканіраванне."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:13
msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
msgstr "Парог актуальнасці звестак на здымных прыладах"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:14
msgid ""
"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
msgstr ""
"Парогавае значэнне ў днях, дасля якога файлы на здымных прыладах будуць "
"выдалены з базы звестак калі прылады не далучаныю. \"0\" азначае ніколі, "
"максімальнае значэнне - \"365\"."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:15
msgid "Enable monitors"
msgstr "Уключыць маніторынг"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:16
msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
msgstr "Усталюйце значэнне «false», каб адключыць сачэнне за любымі файламі"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:17
msgid "Enable writeback"
msgstr "Уключыць адваротны запіс"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:18
msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
msgstr "Усталюйце значэнне «false», каб адключыць любы адваротны запіс"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:19
msgid "Index removable devices"
msgstr "Індэксаваць здымныя прылады"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:20
msgid ""
"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
msgstr ""
"Усталюйце значэнне «true», каб уключыць індэксацыю далучаных каталогаў на "
"здымных прыладах."
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:21
msgid "Index optical discs"
msgstr "Індэксаваць аптычныя дыскі"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:22
msgid ""
"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
"removable devices are not indexed, optical discs won’t be either)"
msgstr ""
"Усталюйце значэнне «true», каб адключыць індэксаванне CD, DVD іншых аптычных "
"прыладаў (калі здымныя прылады не індэксуюцца, аптычныя дыскі так сама ня "
"будуць)"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:23
msgid "Index when running on battery"
msgstr "Індэксаваць пад час працы ад батарэі"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:24
msgid "Set to true to index while running on battery"
msgstr ""
"Усталюйце значэнне «true», каб уключыць індэксаванне пад час працы ад батарэі"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:25
msgid "Perform initial indexing when running on battery"
msgstr "Выканаць пачатковае індэксаванне пад час працы ад батарэі"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:26
msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
msgstr ""
"Усталюйце значэнне «true», каб уключыць індэксаванне пад час працы ад "
"батарэі толькі пасля першага запуску"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:27
msgid "Directories to index recursively"
msgstr "Каталогі для рэкурсіўнага індэксавання"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:28
msgid ""
"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Спіс каталогаў для рэкурсіўнага індэксавання, Спецыяльныя значэнні "
"ўключаюць: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Гл. /etc/xdg/user-dirs.defaults і $HOME/.config/user-dirs.default"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:31
msgid "Directories to index non-recursively"
msgstr "Каталогі для нерэкурсіўнага індэксавання"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:32
msgid ""
"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Спіс каталогаў для індэксавання без уліку ўкладзеных каталогаў, Спецыяльныя "
"значэнні ўключаюць: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, "
"&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Гл. /etc/xdg/user-dirs.defaults і $HOME/.config/user-dirs.default"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:35
msgid "Ignored files"
msgstr "Ігнаруемыя файлы"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:36
msgid "List of file patterns to avoid"
msgstr "Спіс ігнаруемых файлавых шаблонаў"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:37
msgid "Ignored directories"
msgstr "Ігнаруемыя каталогі"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:38
msgid "List of directories to avoid"
msgstr "Спіс ігнаруемых каталогаў"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:39
msgid "Ignored directories with content"
msgstr "Ігнаруемыя каталогі са зьместам"
#: ../data/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:40
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr "Не апрвцоўваць каталогі якія знаходзяцца ў гэтым чорным спісе"
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
msgstr "час невядомы"
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:104
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:155
msgid "less than one second"
msgstr "менш чым адна секунда"
#. Translators: this is %d days
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:119
#, c-format
msgid " %dd"
msgstr " %dдз"
#. Translators: this is %2.2d hours
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:123
#, c-format
msgid " %2.2dh"
msgstr " %2.2dгдз"
#. Translators: this is %2.2d minutes
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:127
#, c-format
msgid " %2.2dm"
msgstr " %2.2dхв"
#. Translators: this is %2.2d seconds
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:131
#, c-format
msgid " %2.2ds"
msgstr " %2.2dс"
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:135
#, c-format
msgid " %d day"
msgid_plural " %d days"
msgstr[0] " %d дзень"
msgstr[1] " %d дні"
msgstr[2] " %d дзён"
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:139
#, c-format
msgid " %2.2d hour"
msgid_plural " %2.2d hours"
msgstr[0] " %2.2d гадзіна"
msgstr[1] " %2.2d гадзіны"
msgstr[2] " %2.2d гадзінаў"
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:143
#, c-format
msgid " %2.2d minute"
msgid_plural " %2.2d minutes"
msgstr[0] " %2.2d хвіліна"
msgstr[1] " %2.2d хвіліны"
msgstr[2] " %2.2d хвіліна\\аў"
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:147
#, c-format
msgid " %2.2d second"
msgid_plural " %2.2d seconds"
msgstr[0] " %2.2d секунда"
msgstr[1] " %2.2d секунды"
msgstr[2] " %2.2d секундаў"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:1
msgid "File System"
msgstr "Файлавая сістэма"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:2
msgid "File system data miner"
msgstr "Індэксатар звестак файлавай сістэмы"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:73 ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Запіс у часопіс, 0 = толькі памылкі, 1 = мінімальна, 2 = падрабязна і 3 = "
"наладка (па змаўчанні=0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:78
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Пачатак сна ў секундаў, 0->1000 (па змаўчанні=15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:83
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Працуе, пакуль індэксуюцца ўсе наладжаныя знаходжанні, а потым завяршаецца"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr "Правярае ці можа ФАЙЛ індэксавацца на аснове наладаў"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:88 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "ФАЙЛ"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91 ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Выконваецца для асобная анталогіі дамена"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:95 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Паказвае інфармацыю пра версію"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:539
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "Аб'ект звестак “%s” ужо існуе"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "Аб'ект звестак “%s” не існуе"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Каталог можа быць праіндэксаваны (заснавана на правілах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Каталог НЯ можа быць праіндэксаваны (заснавана на правілах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Каталог можа быць праіндэксаваны (заснавана на змесце)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Каталог НЯ можа быць праіндэксаваны (заснавана на змесце)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:624
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Каталог можа быць праіндэксаваны (заснавана на наладах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:625
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Каталог НЯ можа быць праіндэксаваны (заснавана на наладах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:629
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Файл можа быць праіндэксаваны (заснавана на наладах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:630
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Файл НЯ можа быць праіндэксаваны (заснавана на наладах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:634
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Файл ці каталог можа быць праіндэксаваны (заснавана на наладах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:635
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Файл ці каталог НЯ можа быць праіндэксаваны (заснавана на наладах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:650
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Файл можа быць праіндэксаваны (заснавана на правілах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:651
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Файл НЯ можа быць праіндэксаваны (заснавана на правілах)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:660
msgid "Would be indexed"
msgstr "Будзе індэксавацца"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "Yes"
msgstr "Так"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "No"
msgstr "Не"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:662
msgid "Would be monitored"
msgstr "Будзе адсочвацца"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:793
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "— пачаць індэксацыю"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker File System Miner"
msgstr "Індэксатар файлавай сістэмы"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:2
msgid "Crawls and processes files on the file system"
msgstr "Перабіраем і пераапрацоўваем файлы ў файлавай сістэме"
#: ../src/miners/rss/org.freedesktop.Tracker1.Miner.RSS.service.in.in.h:1
msgid "RSS/ATOM Feeds"
msgstr "Стужкі RSS/ATOM"
#: ../src/miners/rss/org.freedesktop.Tracker1.Miner.RSS.service.in.in.h:2
msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
msgstr "Атрымаць стужкі RSS/ATOM"
#. Translators: this is a "feed" as in RSS
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:49
msgid "Add feed"
msgstr "Дадаць стужку"
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:50
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:53
msgid "Title to use (must be used with --add-feed)"
msgstr "Назва для выкарыстання (павінна выкарыстоўвацца з --add-feed)"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:94
msgid "— start the feeds indexer"
msgstr "— запусціць індэксатар стужак"
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:128
msgid "Could not establish a connection to Tracker"
msgstr "Немагчыма ўсталяваць злучэньне з Tracker"
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:129
msgid "No error given"
msgstr "Няма паведамленняў пра памылку"
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:156
msgid "Could not add feed"
msgstr "Не атрымалася дадаць стужку"
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
msgstr "Індэксатар стужак RSS/ATOM"
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
msgstr "Атрымаць стужкі RSS/ATOM"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract.service.in.in.h:1
msgid "Extractor"
msgstr "Экстрактар"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract.service.in.in.h:2
msgid "Metadata extractor"
msgstr "Экстрактар метазвестак"
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:685
msgid "Metadata extraction failed"
msgstr "Памылка здабычы метазвестак"
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:765
msgid "No metadata or extractor modules found to handle this file"
msgstr ""
"Для гэтага файла не атрымалася знайсці адпаведны модуль метазвестак ці "
"здабычы"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:82
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
"0)"
msgstr ""
"Запіс у часопіс, 0 = толькі памылкі, 1 = мінімальны, 2 = падрабязна і 3 = "
"наладка (па змаўчанні = 0)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
msgid "File to extract metadata for"
msgstr "Памылка здабычы метазвестак для"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
msgstr "Тып MIME для файла (калі не будзе пададзены, будзе вызначаны)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
msgid "MIME"
msgstr "MIME"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. “foo” for “foo.so”)"
msgstr ""
"Прымусова выкарыстоўваць модуль для атрымання (напр. “foo” для “foo.so”)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:96
msgid "MODULE"
msgstr "МОДУЛЬ"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:98
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Фармат вываду вынікаў: “sparql”, “turtle” ці “json-ld”"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:99
msgid "FORMAT"
msgstr "ФАРМАТ"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:272
#, c-format
msgid "Unsupported serialization format “%s”\n"
msgstr "Непадтрымліваемы фармат спецыялізацыі “%s”\n"
#. Translators: this message will appear immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:362
msgid "— Extract file meta data"
msgstr "— Выняць метазвесткі файла"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:377
msgid "Filename and mime type must be provided together"
msgstr "Назва файла і тып MIME павінны быць пададзены разам"
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Metadata Extractor"
msgstr "Экстрактар метазвестак Tracker"
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.desktop.in.in.h:2
msgid "Extracts metadata from local files"
msgstr "Выняць метазесткі з лакальных файлаў"
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:62
msgid "Disable shutting down after 30 seconds of inactivity"
msgstr "Не выключаць пасля 30 секундаў бяздзейнасці"
#. Translators: this message will appear immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:98
msgid "— start the tracker writeback service"
msgstr "— запусціць сэрвіс заротнай сувязі Tracker"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment