Commit 1d8227d0 authored by emintufan's avatar emintufan Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent aa6a8b5f
......@@ -6,15 +6,15 @@
# Kaan Özdinçer <kaanozdincer@gmail.com>, 2015.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2014, 2015.
# Çağatay Yiğit Şahin <cyigitsahin@outlook.com>, 2017.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=Miners\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-10 22:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-07 17:02+0300\n"
"Last-Translator: Çağatay Yiğit Şahin <cyigitsahin@outlook.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker-miners/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-16 23:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 10:07+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -24,58 +24,58 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1436541455.000000\n"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
msgstr "bilinmeyen zaman"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:104
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:155
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:104
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:155
msgid "less than one second"
msgstr "bir saniyeden az"
#. Translators: this is %d days
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:119
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:119
#, c-format
msgid " %dd"
msgstr " %dg"
#. Translators: this is %2.2d hours
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:123
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:123
#, c-format
msgid " %2.2dh"
msgstr " %2.2dsa"
#. Translators: this is %2.2d minutes
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:127
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:127
#, c-format
msgid " %2.2dm"
msgstr " %2.2ddak"
#. Translators: this is %2.2d seconds
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:131
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:131
#, c-format
msgid " %2.2ds"
msgstr " %2.2dsn"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:135
#, c-format
msgid " %d day"
msgid_plural " %d days"
msgstr[0] " %d gün"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:139
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:139
#, c-format
msgid " %2.2d hour"
msgid_plural " %2.2d hours"
msgstr[0] " %2.2d saat"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:143
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:143
#, c-format
msgid " %2.2d minute"
msgid_plural " %2.2d minutes"
msgstr[0] " %2.2d dakika"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:147
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:147
#, c-format
msgid " %2.2d second"
msgid_plural " %2.2d seconds"
......@@ -87,29 +87,29 @@ msgstr "Uygulamalar"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:2
msgid "Applications data miner"
msgstr "Uygulama veri tarayıcısı"
msgstr "Uygulama veri madencisi"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:72
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Loglama, 0 = sadece hatalar, 1 = asgari, 2 = ayrıntılı ve 3 = hata ayıklama "
"(varsayılan=0)"
"Loglama, 0 = yalnızca hatalar, 1 = asgari, 2 = ayrıntılı ve 3 = hata "
"ayıklama (öntanımlı=0)"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65
msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
msgstr "Tüm uygulamalar dizine eklenene kadar çalışır ve sonra çıkar"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:95
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:101
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Belirli bir etki alanı ontolojisi için çalışır"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:99
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:105
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Sürüm bilgisini görüntüler"
......@@ -118,13 +118,12 @@ msgstr "Sürüm bilgisini görüntüler"
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:205
#| msgid "- start the application data miner"
msgid "— start the application data miner"
msgstr "— uygulama veri tarayıcısını başlat"
msgstr "— uygulama veri madencisini başlat"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Application Miner"
msgstr "Tracker Uygulama Tarayıcı"
msgstr "Tracker Uygulama Madencisi"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
msgid "Indexes information about applications installed"
......@@ -136,7 +135,7 @@ msgstr "Dosya Sistemi"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:2
msgid "File system data miner"
msgstr "Dosya sistemi veri tarayıcısı"
msgstr "Dosya sistemi veri madencisi"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
......@@ -204,11 +203,10 @@ msgid ""
"shutdowns, and -2 disables it entirely."
msgstr ""
"Veritabanının olduğu dosya sisteminin güncel olup olmadığının kontrol "
"edileceği gün aralığı. 0 herhangi bir zamanda taramayı zorlar, -1 sadece "
"edileceği gün aralığı. 0 herhangi bir zamanda taramayı zorlar, -1 yalnızca "
"düzgün olmayan kapatmalardan sonra zorlar ve -2 tamamen kapatır."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
#| msgid "Removable devices' data permanence threshold"
msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
msgstr "Kaldırılabilir aygıtların veri kalıcılığı eşiği"
......@@ -256,9 +254,6 @@ msgid "Index optical discs"
msgstr "Optik diskleri dizine ekle"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
#| msgid ""
#| "Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
#| "removable devices are not indexed, optical discs won't be either)"
msgid ""
"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
"removable devices are not indexed, optical discs won’t be either)"
......@@ -282,7 +277,7 @@ msgstr "Pil üzerinden çalışırken başlangıç indekslemesini uygula"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
msgstr ""
"Sadece ilk kez olan için pil üzerinden çalışırken indekslemek için true "
"Yalnızca ilk kez olan için pil üzerinden çalışırken indekslemek için true "
"olarak ayarlayın"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
......@@ -342,109 +337,106 @@ msgstr "İçeriğiyle yoksayılmış dizinler"
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr "Kara listeye alınmış bir dosya içeren her hangi bir dizini dışla"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Saniye cinsinden başlangıç uyuma süresi, 0->1000 (varsayılan=15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr "Tüm yapılandırılmış konumlar indekslenene kadar çalışır ve sonra çıkar"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr "FILE değişkeninin yapılandırmaya uygun yaranmışlığını denetler"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:92 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "DOSYA"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:460
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:432
#, c-format
#| msgid "Data object '%s' currently exists"
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "“%s” veri nesnesi, şu anda var"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:461
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:433
#, c-format
#| msgid "Data object '%s' currently does not exist"
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "“%s” veri nesnesi, şu anda yok"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:476
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:448
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Dizin, tarama için uygun (kurallara göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:477
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:449
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Dizin, tarama için uygun değil (kurallara göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:497
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Dizin taranmaya uygun (içeriğe göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:498
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Dizin taranmaya uygun değil (içeriğe göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:545
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Dizin izlenmeye uygun (yapılandırmaya göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:546
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:518
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Dizin izlenmeye uygun değil (yapılandırmaya göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:550
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:522
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Dosya izlenmeye uygun (yapılandırmaya göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:551
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:523
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Dosya izlenmeye uygun değil (yapılandırmaya göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:527
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Dosya veya Dizin izlenmeye uygun (yapılandırmaya göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:528
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Dosya veya Dizin izlenmeye uygun değil (yapılandırmaya göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:571
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:543
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Dosya taranmaya uygun (kurallara göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:572
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Dosya, taranma için uygun (kurallara göre)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:581
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
msgid "Would be indexed"
msgstr "İndekslenecektir"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:582 ../src/miners/fs/tracker-main.c:584
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Yes"
msgstr "Evet"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:582 ../src/miners/fs/tracker-main.c:584
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "No"
msgstr "Hayır"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:583
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Would be monitored"
msgstr "İzlenecektir"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:715
#| msgid "- start the tracker indexer"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "— tracker indeksleyicisini çalıştır"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker File System Miner"
msgstr "Tracker Dosya Sistemi Tarayıcısı"
msgstr "Tracker Dosya Sistemi Madencisi"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:2
msgid "Crawls and processes files on the file system"
......@@ -475,7 +467,6 @@ msgstr "Kullanılacak başlık (--add-feed ile birlikte kullanılmalıdır)"
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:94
#| msgid "- start the feeds indexer"
msgid "— start the feeds indexer"
msgstr "— besleme indeksleyicisini çalıştır"
......@@ -493,7 +484,7 @@ msgstr "Beseleme eklenemedi"
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
msgstr "Tracker RSS/ATOM Besleme Tarayıcısı"
msgstr "Tracker RSS/ATOM Besleme Madencisi"
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
......@@ -509,11 +500,11 @@ msgstr "Üstveri ayıklayıcı"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
msgid "Max bytes to extract"
msgstr "Ayıklanacak en fazla bayt"
msgstr "Ayıklanacak en çok bayt"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
msgstr "Ayıklanacak en fazla UTF-8 baytı sayısı"
msgstr "Ayıklanacak en çok UTF-8 baytı sayısı"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
msgid "Max media art width"
......@@ -531,7 +522,7 @@ msgstr ""
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
msgstr "Ayıklamadan önce FS tarayıcısının tamamlamasını bekle"
msgstr "Ayıklamadan önce FS madencisinin tamamlamasını bekle"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
......@@ -549,61 +540,59 @@ msgstr ""
msgid "Metadata extraction failed"
msgstr "Üstveri ayıklama başarısız"
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:751
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:765
msgid "No metadata or extractor modules found to handle this file"
msgstr "Bu dosyayı işleyecek üstveri veya ayıklayıcı modül bulunamadı"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:81
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:82
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
"0)"
msgstr ""
"Günlükleme, 0 = hatalar, 1 = en az, 2 = detaylı ve 3 = hata ayıklama "
"Günlükleme, 0 = hatalar, 1 = en az, 2 = ayrıntılı ve 3 = hata ayıklama "
"(öntanımlı = 0)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:86
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
msgid "File to extract metadata for"
msgstr "Üstveri ayıklamak için dosya"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:90
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
msgstr "Dosya için MIME türü (sağlanmamışsa tahmin edilecek)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
msgid "MIME"
msgstr "MIME"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
#| msgid ""
#| "Force a module to be used for extraction (e.g. \"foo\" for \"foo.so\")"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. “foo” for “foo.so”)"
msgstr "Ayıklama için bir modül kullanımını zorla (örn. “foo.so” için “foo”)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:96
msgid "MODULE"
msgstr "MODÜL"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
msgid "Output results format: “sparql”, or “turtle”"
msgstr "Çıktı sonuçları biçimi: “sparql” ya da “turtle”"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:98
#| msgid "Output results format: “sparql”, or “turtle”"
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Çıktı sonuçları biçimi: “sparql”, “turtle” veya “json-ld”"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:99
msgid "FORMAT"
msgstr "BİÇİM"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:271
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:272
#, c-format
msgid "Unsupported serialization format “%s”\n"
msgstr "Desteklenmeyen dönüştürme biçimi “%s”\n"
#. Translators: this message will appear immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:331
#| msgid "- Extract file meta data"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:362
msgid "— Extract file meta data"
msgstr "— Dosya üstverisini ayıkla"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:340
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:377
msgid "Filename and mime type must be provided together"
msgstr "Dosya adı ve mime türü birlikte sağlanmalıdır"
......@@ -623,7 +612,6 @@ msgstr "30 saniye hareketsizlikten sonra kapatmayı devre dışı bırak"
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:98
#| msgid "- start the tracker writeback service"
msgid "— start the tracker writeback service"
msgstr "— tracker geri yazma servisini başlat"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment