Commit 0d5cd677 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 271d9e70
......@@ -4,15 +4,14 @@
#
# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=Miners\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-10 22:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-18 11:15+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker-miners/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-16 23:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-15 10:37+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -22,40 +21,40 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
msgstr "neznámý čas"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:104
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:155
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:104
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:155
msgid "less than one second"
msgstr "méně než jedna sekunda"
#. Translators: this is %d days
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:119
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:119
#, c-format
msgid " %dd"
msgstr " %dd"
#. Translators: this is %2.2d hours
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:123
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:123
#, c-format
msgid " %2.2dh"
msgstr " %2.2dh"
#. Translators: this is %2.2d minutes
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:127
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:127
#, c-format
msgid " %2.2dm"
msgstr " %2.2dm"
#. Translators: this is %2.2d seconds
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:131
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:131
#, c-format
msgid " %2.2ds"
msgstr " %2.2ds"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:135
#, c-format
msgid " %d day"
msgid_plural " %d days"
......@@ -63,7 +62,7 @@ msgstr[0] " %d den"
msgstr[1] " %d dny"
msgstr[2] " %d dní"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:139
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:139
#, c-format
msgid " %2.2d hour"
msgid_plural " %2.2d hours"
......@@ -71,7 +70,7 @@ msgstr[0] " %2.2d hodina"
msgstr[1] " %2.2d hodiny"
msgstr[2] " %2.2d hodin"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:143
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:143
#, c-format
msgid " %2.2d minute"
msgid_plural " %2.2d minutes"
......@@ -79,7 +78,7 @@ msgstr[0] " %2.2d minuta"
msgstr[1] " %2.2d minuty"
msgstr[2] " %2.2d minut"
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:147
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:147
#, c-format
msgid " %2.2d second"
msgid_plural " %2.2d seconds"
......@@ -95,7 +94,7 @@ msgstr "Aplikace"
msgid "Applications data miner"
msgstr "Démon na dolování dat z aplikací"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:72
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
......@@ -108,14 +107,14 @@ msgstr ""
msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
msgstr "Běžet, dokud nejsou zaindexovány všechny aplikace, a po té skončit"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:95
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:101
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Běžet s konkrétní ontologií domény"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:99
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:105
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Zobrazuje informace o verzi"
......@@ -342,101 +341,101 @@ msgstr "Ignorované složky s obsahem"
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr "Vynechat složky obsahující zde vyjmenované soubory"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Počáteční doba uspání v sekundách, 0->1000 (výchozí je 15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Běžet, dokud nejsou zaindexována všechna nastavená umístění, a po té skončit"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr "Kontrola, zda je SOUBOR způsobilý k dolování dat podle nastavení"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:92 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "SOUBOR"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:460
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:432
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "Datový objekt „%s“ v současnosti existuje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:461
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:433
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "Datový objekt „%s“ v současnosti neexistuje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:476
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:448
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Složka je způsobilá k dolování dat (podle pravidel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:477
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:449
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Složka NENÍ způsobilá k dolování dat (podle pravidel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:497
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Složka je způsobilá k dolování dat (podle obsahu)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:498
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Složka NENÍ způsobilá k dolování dat (podle obsahu)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:545
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Adresář je způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:546
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:518
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Adresář NENÍ způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:550
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:522
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Soubor je způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:551
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:523
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Soubor NENÍ způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:527
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Soubor nebo adresář je způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:528
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Soubor nebo adresář NENÍ způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:571
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:543
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Soubor je způsobilý k dolování dat (podle pravidel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:572
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Soubor NENÍ způsobilý k dolování dat (podle pravidel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:581
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
msgid "Would be indexed"
msgstr "Byl by indexován"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:582 ../src/miners/fs/tracker-main.c:584
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:582 ../src/miners/fs/tracker-main.c:584
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:583
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Would be monitored"
msgstr "Byl by sledován"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:715
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "– spustit indexovač tracker"
......@@ -547,13 +546,13 @@ msgstr ""
msgid "Metadata extraction failed"
msgstr "Selhalo vytažení metadat"
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:751
#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:765
msgid "No metadata or extractor modules found to handle this file"
msgstr ""
"Nejsou žádná metadata nebo nebyl nalezen modul pro vytažení metadat z tohoto "
"souboru"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:81
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:82
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
"0)"
......@@ -561,47 +560,47 @@ msgstr ""
"Evidování, 0 = pouze chyby, 1 = minimální, 2 = podrobné a 3 = ladění "
"(výchozí je 0)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:86
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
msgid "File to extract metadata for"
msgstr "Soubor, ze kterého se mají vytáhnout metadata"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:90
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
msgstr "Typ MIME souboru (pokud není poskytnut, tipne se tento)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
msgid "MIME"
msgstr "MIME"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. “foo” for “foo.so”)"
msgstr ""
"Vynutit použití daného modulu pro vytažení dat (např. „neco“ pro „neco.so“)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:96
msgid "MODULE"
msgstr "MODUL"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
msgid "Output results format: “sparql”, or “turtle”"
msgstr "Formát výstupných výsledků: „sparql“ nebo „turtle“"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:98
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Formát výstupných výsledků: „sparql“, „turtle“ nebo „json-ld“"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:99
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMÁT"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:271
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:272
#, c-format
msgid "Unsupported serialization format “%s”\n"
msgstr "Nepodporovaný formát serializace „%s“\n"
#. Translators: this message will appear immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:331
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:362
msgid "— Extract file meta data"
msgstr "– vytáhnout ze souboru metadata"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:340
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:377
msgid "Filename and mime type must be provided together"
msgstr "Název souboru a typ MIME musí být uvedeny dohromady"
......@@ -623,4 +622,3 @@ msgstr "Zakázat vypnutí po 30 sekundách neaktivity"
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:98
msgid "— start the tracker writeback service"
msgstr "– spustit službu zpětného zápisu pro tracker"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment