Commit fff323df authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent d00e19a3
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-05 22:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-05 22:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-12 19:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-12 19:46+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -457,9 +457,8 @@ msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
msgstr "Profil jedra GL 3.2 ni na voljo v okolju EGL"
#: gdk/quartz/gdkglcontext-quartz.c:37
#, fuzzy
msgid "Not implemented on OS X"
msgstr "Na tem OS predmet GCredentials ni podprt"
msgstr "Ni vprogramirano v OS X"
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:377
msgid "Core GL is not available on EGL implementation"
......@@ -1419,21 +1418,19 @@ msgid "Invalid size %s\n"
msgstr "Neveljavna velikost %s\n"
#: gtk/encodesymbolic.c:279 gtk/gtk-builder-tool.c:591
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Can't load file: %s\n"
msgstr ""
"Datoteke %s ni mogoče naložiti:\n"
"Velikost datoteke je večja kot največja dovoljena velikost za ta račun (%s)."
msgstr "Ni mogoče naložiti datoteke %s\n"
#: gtk/encodesymbolic.c:307 gtk/encodesymbolic.c:313
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Can't save file %s: %s\n"
msgstr "Ni mogoče najti metapodatkovne datoteke %s"
msgstr "Ni mogoče shraniti datoteke %s: %s\n"
#: gtk/encodesymbolic.c:319
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Can't close stream"
msgstr "Ni mogoče zapreti povezave: %s\n"
msgstr "Ni mogoče zapreti pretoka"
#. Translators: this is the license preamble; the string at the end
#. * contains the name of the license as link text.
......@@ -1703,29 +1700,29 @@ msgid "Text may not appear inside <%s>"
msgstr "Besedilo se ne sme pojaviti znotraj <%s>"
#: gtk/gtk-builder-tool.c:97
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Packing property %s::%s not found\n"
msgstr "Pakiranje iz \"%s\" v \"%s\""
msgstr "Lastnosti pakiranja %s::%s ni mogoče najti\n"
#: gtk/gtk-builder-tool.c:99
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Cell property %s::%s not found\n"
msgstr "Iskanje cilja s celico %s je vrnilo rešitev."
msgstr "Lastnosti celice %s::%s ni mogoče najti\n"
#: gtk/gtk-builder-tool.c:101
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Property %s::%s not found\n"
msgstr "Lastnost '%s' ne obstaja"
msgstr "Lastnost %s::%s ne obstaja\n"
#: gtk/gtk-builder-tool.c:109
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't parse value for %s::%s: %s\n"
msgstr "Ni mogoče razčleniti dvojne vrednosti '%s' za %s"
msgstr "Ni mogoče razčleniti vrednosti za %s::%s: %s\n"
#: gtk/gtk-builder-tool.c:612
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Can't parse file: %s\n"
msgstr "Ni mogoče razčleniti datoteke '%s', zato bo prezrta"
msgstr "Ni mogoče razčleniti datoteke: %s\n"
#: gtk/gtk-builder-tool.c:783
#, c-format
......@@ -1740,6 +1737,15 @@ msgid ""
"\n"
"Perform various tasks on GtkBuilder .ui files.\n"
msgstr ""
"Uporaba:\n"
" gtk-builder-tool [UKAZ] DATOTEKA\n"
"\n"
"Ukazi:\n"
" validate preveri veljavnost datoteke\n"
" simplify poenostavi datoteko\n"
" enumerate izpiše seznam vseh poimenovanih predmetov\n"
"\n"
"Izvajanje različnih ukazov na datotekah GtkBuilder .ui.\n"
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
......@@ -2082,9 +2088,8 @@ msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
#: gtk/gtkcolorswatch.c:423
#, fuzzy
msgid "C_ustomize"
msgstr "%c"
msgstr "Prila_godi"
#. Translate to the default units to use for presenting
#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
......@@ -2276,95 +2281,82 @@ msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Vsebine mape ni mogoče prikazati"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:849
#, fuzzy
msgid "The file could not be deleted"
msgstr "Oznake %s ni mogoče izbrisati: %s"
msgstr "Datoteke ni mogoče izbrisati"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:857
#, fuzzy
msgid "The file could not be moved to the Trash"
msgstr "Datoteke \"%s\" ni mogoče premakniti v smeti."
msgstr "Datoteke ni mogoče premakniti v smeti."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1002
#, fuzzy
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Mapa z enakim imenom v “%s” že obstaja?"
msgstr "Mapa z enakim imenom že obstaja."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1004
#, fuzzy
msgid "A file with that name already exists"
msgstr "Predmet s tem imenom že obstaja"
msgstr "Datoteka s tem imenom že obstaja."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1039
#, fuzzy
msgid "A folder cannot be called “.”"
msgstr "Ime mape ne sme vsebovati '/'"
msgstr "Mape ni mogoče poimenovati “.”"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1040
#, fuzzy
msgid "A file cannot be called “.”"
msgstr "Datoteka obstaja, vendar je ni mogoče prepisati."
msgstr "Datoteke ni mogoče poimenovati “.”"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1043
#, fuzzy
msgid "A folder cannot be called “..”"
msgstr "Ime mape ne sme vsebovati '/'"
msgstr "Mape ni mogoče poimenovati “..”"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1044
#, fuzzy
msgid "A file cannot be called “..”"
msgstr "Datoteka obstaja, vendar je ni mogoče prepisati."
msgstr "Datoteke ni mogoče poimenovati “..”"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1047
#, fuzzy
msgid "Folder names cannot contain “/”"
msgstr "Ime mape ne sme vsebovati '/'"
msgstr "Ime mape ne sme vsebovati \"/\""
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1048
#, fuzzy
msgid "File names cannot contain “/”"
msgstr "Ni mogoče uporabiti '%c' v imenu datoteke"
msgstr "Ime datoteke ne sme vsebovati \"/\""
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1074
msgid "Folder names should not begin with a space"
msgstr ""
msgstr "Ime mape se ne sme začeti s presledkom"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1075
msgid "File names should not begin with a space"
msgstr ""
msgstr "Ime datoteke se ne sme začeti s presledkom"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1079
msgid "Folder names should not end with a space"
msgstr ""
msgstr "Ime mape se ne sme končati s presledkom"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1080
msgid "File names should not end with a space"
msgstr ""
msgstr "Ime datoteke se ne sme končati s presledkom"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1083
#, fuzzy
msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
msgstr "Ime mape ne sme vsebovati '/'"
msgstr "Ime mape, ki se začne z \".\" je skrita mapa"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1084
#, fuzzy
msgid "File names starting with a “.” are hidden"
msgstr "Priložena je skrita datoteka."
msgstr "Ime datoteke, ki se začne z \".\" pomeni skrito datoteko"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1454
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
msgstr "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati \"%s\"?"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1457
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "V primeru, da predmet izbrišete, bo trajno izgubljen."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1591
#, fuzzy
msgid "The file could not be renamed"
msgstr "Predmeta ni mogoče preimenovati."
msgstr "Datoteke ni mogoče preimenovati."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1903
msgid "Could not select file"
......@@ -2388,12 +2380,10 @@ msgstr "_Dodaj med zaznamke"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2256 gtk/gtkplacessidebar.c:2461
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:524
#, fuzzy
msgid "_Rename"
msgstr "P_reimenuj"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2258
#, fuzzy
msgid "_Move to Trash"
msgstr "Premakni v _smeti"
......@@ -2406,9 +2396,8 @@ msgid "Show _Size Column"
msgstr "Pokaži stolpec _velikosti"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2264
#, fuzzy
msgid "Show _Time"
msgstr "Preklopi prikaz zasedenosti časa"
msgstr "Pokaži _čas"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2265
msgid "Sort _Folders before Files"
......@@ -2430,19 +2419,17 @@ msgid "Searching"
msgstr "Poteka iskanje"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3298 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3312
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Searching in %s"
msgstr "Vir za brskanje in iskanje fotografij flickr uporabnika %s"
msgstr "Iskanje v %s"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3322
#, fuzzy
msgid "Enter location"
msgstr "Vpis mesta"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3324
#, fuzzy
msgid "Enter location or URL"
msgstr "Vnesite naslov URL"
msgstr "Vpišite mesto ali naslov URL"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4362 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7260
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:234
......@@ -2463,12 +2450,10 @@ msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4767 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4813
#, fuzzy
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4771
#, fuzzy
msgid "Yesterday"
msgstr "Včeraj"
......@@ -2511,9 +2496,8 @@ msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6548
#, fuzzy
msgid "You do not have access to the specified folder."
msgstr "Nimate dovoljenj za dostop do ciljne mape."
msgstr "Ni ustreznih dovoljenj za dostop do navedene mape."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7171
msgid "Could not start the search process"
......@@ -2954,9 +2938,8 @@ msgid "New bookmark"
msgstr "Nov zaznamek"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:1224
#, fuzzy
msgid "Add a new bookmark"
msgstr "Dodaj zaznamek."
msgstr "Dodaj nov zaznamek"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:1237
msgid "Connect to Server"
......@@ -2971,9 +2954,8 @@ msgid "Other Locations"
msgstr "Druga mesta"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:1302
#, fuzzy
msgid "Show other locations"
msgstr "Pokaže podatke o mestih."
msgstr "Pokaži druga mesta"
#. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2092 gtk/gtkplacessidebar.c:3443
......@@ -3029,9 +3011,8 @@ msgid "Unable to access “%s”"
msgstr "Ni mogoč dostop do “%s”"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2386
#, fuzzy
msgid "This name is already taken"
msgstr "Bližnjica \"%s\" je uporabljena za \"%s\"."
msgstr "To ime je že uporabljeno"
#: gtk/gtkplacessidebar.c:2455 gtk/inspector/actions.ui:52
#: gtk/inspector/classes-list.ui:80 gtk/inspector/css-node-tree.ui:17
......@@ -3106,14 +3087,12 @@ msgid "Computer"
msgstr "Računalnik"
#: gtk/gtkplacesview.c:882
#, fuzzy
msgid "Searching for network locations"
msgstr "Iskanje ..."
msgstr "Iskanje omrežnih mest"
#: gtk/gtkplacesview.c:889
#, fuzzy
msgid "No network locations found"
msgstr "Mesta"
msgstr "Ni omrežnih mest"
#. if it wasn't cancelled show a dialog
#: gtk/gtkplacesview.c:1164 gtk/gtkplacesview.c:1208 gtk/gtkplacesview.c:1259
......@@ -3145,7 +3124,7 @@ msgstr "_Poveži"
#: gtk/gtkplacesview.c:1821
msgid "Unable to get remote server location"
msgstr ""
msgstr "Oddaljenega mesta strežnika ni mogoče najti"
#: gtk/gtkplacesview.c:1958 gtk/gtkplacesview.c:1967
msgid "Networks"
......@@ -4327,9 +4306,8 @@ msgid "Style Properties"
msgstr "Lastnosti slova"
#: gtk/inspector/window.ui:328
#, fuzzy
msgid "CSS nodes"
msgstr "_Zloži vse"
msgstr "Vozlišča CSS"
#: gtk/inspector/window.ui:337 gtk/inspector/window.ui:427
msgid "CSS"
......@@ -5397,15 +5375,13 @@ msgstr "Datoteke"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:260
msgid "Remote location — only searching the current folder"
msgstr ""
msgstr "Oddaljeno mesto — iskanje le trenutne mape"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:309
#, fuzzy
msgid "No Results Found"
msgstr "Ni zadetkov"
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:323 gtk/ui/gtkplacesview.ui:184
#, fuzzy
msgid "Try a different search"
msgstr "Poskusite drugačno iskanje"
......@@ -5434,14 +5410,12 @@ msgid "Font Family"
msgstr "Družina pisav"
#: gtk/ui/gtkfontchooserwidget.ui:119
#, fuzzy
msgid "Preview text"
msgstr "Besedilo za predogled"
#: gtk/ui/gtkfontchooserwidget.ui:186
#, fuzzy
msgid "No Fonts Found"
msgstr "Pisave"
msgstr "Ni najdenih pisav"
#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:47
msgid "_Format for:"
......@@ -5481,12 +5455,10 @@ msgstr "Po poti navzgor"
#. Translators: Server as any successfully connected network address
#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:42
#, fuzzy
msgid "No recent servers found"
msgstr "Nedavni strežniki"
msgstr "Ni najdenih nedavnih strežnikov"
#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:65
#, fuzzy
msgid "Recent Servers"
msgstr "Nedavni strežniki"
......@@ -5495,12 +5467,10 @@ msgid "No results found"
msgstr "Ni zadetkov"
#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:214
#, fuzzy
msgid "Connect to _Server"
msgstr "Poveži s strežnikom"
msgstr "Poveži s _strežnikom"
#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:246
#, fuzzy
msgid "Enter server address…"
msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
......@@ -6249,7 +6219,7 @@ msgstr "Pokaži &dvojiško"
#, fuzzy
msgctxt "output-bin"
msgid "Center Bin"
msgstr "Na _sredini"
msgstr "Pokaži &dvojiško"
#. Translators: Rear output bin
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4352
......@@ -6288,24 +6258,23 @@ msgstr " (%'d"
#. Translators: Output mailbox number %d
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4362
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgctxt "output-bin"
msgid "Mailbox %d"
msgstr "Poštni predal - %s"
msgstr "Poštni predal %d"
#. Translators: Private mailbox
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4364
#, fuzzy
msgctxt "output-bin"
msgid "My Mailbox"
msgstr "Uvažanje poštnega predala"
msgstr "Poštni predal"
#. Translators: Output tray number %d
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:4366
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgctxt "output-bin"
msgid "Tray %d"
msgstr "Pladenj za papir"
msgstr "Pladenj %d"
#. Translators: These strings name the possible values of the
#. * job priority option in the print dialog
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment