Commit 9c8e53b9 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent eb01ba85
......@@ -11,15 +11,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-06 18:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-07 19:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-16 22:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-17 15:36+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
# * https://wiki.gnome.org/SlovakTranslation/prvky
......@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr "Predvolený displej pre GDK"
msgid "The GDK display used to create the GL context"
msgstr "Displej GDK použitý na vytvorenie kontextu GL"
#: gdk/gdkglcontext.c:333 gtk/gtkwidget.c:1338
#: gdk/gdkglcontext.c:333 gtk/gtkwidget.c:1344
msgid "Window"
msgstr "Okno"
......@@ -231,8 +231,8 @@ msgstr "Názov"
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jednoznačný názov akcie."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:304
#: gtk/gtkframe.c:231 gtk/gtklabel.c:805 gtk/gtkmenuitem.c:787
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:308
#: gtk/gtkframe.c:231 gtk/gtklabel.c:805 gtk/gtkmenuitem.c:789
#: gtk/gtktoolbutton.c:243 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
msgid "Label"
msgstr "Označenie"
......@@ -266,23 +266,23 @@ msgstr "Štandardná ikona"
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Štandardná ikona zobrazená v ovládacích prvkoch pre túto akciu."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279
msgid "GIcon"
msgstr "GIkona"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:273
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:359
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:282 gtk/gtkimage.c:359
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "Zobrazená GIkona"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkprinter.c:170
#: gtk/gtkwindow.c:886
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:263
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:245 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkprinter.c:170
#: gtk/gtkwindow.c:887
msgid "Icon Name"
msgstr "Názov ikony"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:257
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:343
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:264
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:246 gtk/gtkimage.c:343
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Názov ikony z témy ikon"
......@@ -343,7 +343,7 @@ msgstr ""
"Ak je TRUE, prázdny prostredníci ponuky pre túto akciu nebudú zobrazení."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:466 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1146
#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1152
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivá"
......@@ -352,8 +352,8 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Určuje, či je akcia povolená."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtkcssnode.c:649
#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1139
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:314 gtk/gtkcssnode.c:649
#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1145
msgid "Visible"
msgstr "Viditeľná"
......@@ -518,7 +518,7 @@ msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Vzhľad tieňa okolo šípky"
#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1226 gtk/gtkmenu.c:1002
#: gtk/gtkmenuitem.c:896
#: gtk/gtkmenuitem.c:898
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Mierka šípky"
......@@ -601,7 +601,7 @@ msgstr "Tlačidlo Pomocník"
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "Tlačidlo Pomocník pre dialógové okno."
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:491
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:496
msgid "Font name"
msgstr "Názov písma"
......@@ -617,7 +617,7 @@ msgstr "Text náhľadu"
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "Text zobrazený pre demonštráciu vybraného písma"
#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1245 gtk/gtkentry.c:995
#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1245 gtk/gtkentry.c:998
#: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:680
#: gtk/gtkviewport.c:408
msgid "Shadow type"
......@@ -696,11 +696,11 @@ msgstr "Skupina akcelerátorov"
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "Skupina akcelerátorov, ktorú použiť pre štandardné akcelerátory kláves"
#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:962 gtk/gtklabel.c:851
#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:965 gtk/gtklabel.c:851
msgid "X align"
msgstr "X zarovnanie"
#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:963 gtk/gtklabel.c:852
#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:966 gtk/gtklabel.c:852
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
......@@ -818,112 +818,112 @@ msgstr "Zobraziť čísla"
msgid "Whether the items should be displayed with a number"
msgstr "Určuje, či sa majú položky zobrazovať s číslami"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:255
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:255
msgid "Pixbuf"
msgstr "Pixbuf"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:228 gtk/gtkimage.c:256
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:256
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "Zobrazovaný GdkPixbuf"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:269
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:242 gtk/gtkimage.c:269
#: gtk/gtkrecentmanager.c:289
msgid "Filename"
msgstr "Názov súboru"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkimage.c:270
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:243 gtk/gtkimage.c:270
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Názov načítavaného a zobrazeného súboru"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:195
#: gtk/gtkimage.c:281
msgid "Stock ID"
msgstr "Štandardný identifikátor"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:249 gtk/gtkimage.c:282
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256 gtk/gtkimage.c:282
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "Identifikátor pre zobrazenie štandardného obrázku"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:379
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:287 gtk/gtkimage.c:379
msgid "Storage type"
msgstr "Typ uloženia"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:281 gtk/gtkimage.c:380
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:288 gtk/gtkimage.c:380
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "Reprezentácia použitá pre dáta obrázku"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:296 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 gtk/gtkrecentmanager.c:304
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:290
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:297
msgid "The size of the icon"
msgstr "Veľkosť ikony"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299 gtk/gtkinvisible.c:98
#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:893
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 gtk/gtkinvisible.c:98
#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:894
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:300
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307
msgid "The screen where this status icon will be displayed"
msgstr "Obrazovka, na ktorej sa má zobraziť táto ikona stavu"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:308
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:315
msgid "Whether the status icon is visible"
msgstr "Určuje, či je ikona stavu viditeľná"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323 gtk/gtkplug.c:196
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:330 gtk/gtkplug.c:196
msgid "Embedded"
msgstr "Vložená"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:324
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:331
msgid "Whether the status icon is embedded"
msgstr "Určuje, či je ikona stavu zabudovaná"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:346 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:61
msgid "Orientation"
msgstr "Orientácia"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:340 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:347 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
msgid "The orientation of the tray"
msgstr "Orientácia oblasti oznámení"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367 gtk/gtkwidget.c:1276
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:374 gtk/gtkwidget.c:1282
msgid "Has tooltip"
msgstr "Má bublinový tip"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:368
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:375
msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
msgstr "Určuje, či má táto ikona v oblasti oznámení bublinový tip"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1300
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:401 gtk/gtkwidget.c:1306
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Text bublinového tipu"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:395 gtk/gtkwidget.c:1301 gtk/gtkwidget.c:1325
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:402 gtk/gtkwidget.c:1307 gtk/gtkwidget.c:1331
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr "Obsah bublinového tipu tohto ovládacieho prvku"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418 gtk/gtkwidget.c:1324
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:425 gtk/gtkwidget.c:1330
msgid "Tooltip markup"
msgstr "Značky bublinového tipu"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:419
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:426
msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
msgstr "Obsah bublinového tipu tejto ikony v oblasti oznámení"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:476
#: gtk/gtkheaderbar.c:2023 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:443 gtk/gtkcolorbutton.c:183
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:479
#: gtk/gtkheaderbar.c:2027 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
#: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
#: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
msgid "Title"
msgstr "Titulok"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:437
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:444
msgid "The title of this tray icon"
msgstr "Titulok tejto ikony v oblasti oznámení"
......@@ -1135,112 +1135,112 @@ msgstr "Definícia zlúčeného používateľského rozhrania"
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "XML reťazec popisujúci zlúťené používateľské rozhranie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:342
#: gtk/gtkaboutdialog.c:343
msgid "Program name"
msgstr "Názov programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:343
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Názov programu. Ak nie je nastavený, tak sa použije g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
msgid "Program version"
msgstr "Verzia programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
msgid "The version of the program"
msgstr "Verzia tohto programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
#: gtk/gtkaboutdialog.c:371
msgid "Copyright string"
msgstr "Reťazec o autorskom práve"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:371
#: gtk/gtkaboutdialog.c:372
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Informácie o autorskom práve pre program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
#: gtk/gtkaboutdialog.c:387
msgid "Comments string"
msgstr "Reťazec komentárov"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:387
#: gtk/gtkaboutdialog.c:388
msgid "Comments about the program"
msgstr "Komentáre o programe"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
msgid "License"
msgstr "Licencia"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
#: gtk/gtkaboutdialog.c:409
msgid "The license of the program"
msgstr "Licencia programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
msgid "License Type"
msgstr "Typ licencie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
#: gtk/gtkaboutdialog.c:437
msgid "The license type of the program"
msgstr "Typ licencie tohto programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:451
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
msgid "Website URL"
msgstr "URL webovej stránky"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
#: gtk/gtkaboutdialog.c:453
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "URL odkazu na webovú stránku programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:465
#: gtk/gtkaboutdialog.c:466
msgid "Website label"
msgstr "Označenie webovej stránky"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:466
#: gtk/gtkaboutdialog.c:467
msgid "The label for the link to the website of the program"
msgstr "Označenie odkazu na webovú stránku programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "Authors"
msgstr "Autori"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
#: gtk/gtkaboutdialog.c:483
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Zoznam autorov programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:497
#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
msgid "Documenters"
msgstr "Autori dokumentácie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
#: gtk/gtkaboutdialog.c:499
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Zoznam ľudí, ktorí dokumentujú program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:513
#: gtk/gtkaboutdialog.c:514
msgid "Artists"
msgstr "Výtvarníci"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:514
#: gtk/gtkaboutdialog.c:515
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Zoznam ľudí, ktorí prispeli grafikou k programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:529
#: gtk/gtkaboutdialog.c:530
msgid "Translator credits"
msgstr "Poďakovanie prekladateľom"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:530
#: gtk/gtkaboutdialog.c:531
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Poďakovanie prekladateľom. Tento reťazec by mal byť označený ako preložiteľný"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:544
#: gtk/gtkaboutdialog.c:545
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:545
#: gtk/gtkaboutdialog.c:546
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
......@@ -1248,20 +1248,20 @@ msgstr ""
"Logo pre dialógové okno O programe. Ak nie je nastavené, tak sa použije "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:559
#: gtk/gtkaboutdialog.c:560
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Názov ikony loga"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:560
#: gtk/gtkaboutdialog.c:561
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
"Pomenovaná ikona, ktorá bude použitá ako logo pre dialógové okno O programe."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:573
#: gtk/gtkaboutdialog.c:574
msgid "Wrap license"
msgstr "Zalomiť licenciu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:574
#: gtk/gtkaboutdialog.c:575
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Určuje, či zalomiť text licencie."
......@@ -1306,11 +1306,11 @@ msgstr "cieľová hodnota akcie"
msgid "The parameter for action invocations"
msgstr "Parameter pre vyvolanie akcií"
#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2009
#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2013
msgid "Pack type"
msgstr "Typ balenia"
#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2010
#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2014
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
......@@ -1318,13 +1318,13 @@ msgstr ""
"GtkPackType určujúci, či je potomok balený s odkazom na začiatok alebo na "
"koniec rodiča"
#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2016
#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2020
#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1738
#: gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537 gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"
#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2017
#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2021
#: gtk/gtknotebook.c:839 gtk/gtkpopovermenu.c:385 gtk/gtkstack.c:538
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Index potomka v rodičovi"
......@@ -1512,7 +1512,7 @@ msgstr "Zobraziť panel ponuky"
msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
msgstr "Ak je TRUE, tak okno by malo zobraziť panel ponuky navrchu okna"
#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1368
#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1374
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Vodorovné zarovnanie"
......@@ -1520,7 +1520,7 @@ msgstr "Vodorovné zarovnanie"
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X zarovnanie potomka"
#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1383
#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1389
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Zvislé zarovnanie"
......@@ -1680,12 +1680,12 @@ msgstr "Nerovnorodé"
msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
msgstr "Ak je TRUE, potomok nebude podliehať rovnorodému nastaveniu veľkosti"
#: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:337
#: gtk/gtkheaderbar.c:2044 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
#: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:341
#: gtk/gtkheaderbar.c:2048 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
msgid "Spacing"
msgstr "Rozostupy"
#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2045
#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2049
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Veľkosť priestoru medzi potomkami"
......@@ -1746,13 +1746,13 @@ msgstr ""
"Text ovládacieho prvku označenia v tlačidle, ak tlačidlo obsahuje ovládacií "
"prvok označenia"
#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:826
#: gtk/gtkmenuitem.c:801 gtk/gtktoolbutton.c:250
#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:316 gtk/gtklabel.c:826
#: gtk/gtkmenuitem.c:803 gtk/gtktoolbutton.c:250
msgid "Use underline"
msgstr "Použiť podčiarknutie"
#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:827
#: gtk/gtkmenuitem.c:802
#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:317 gtk/gtklabel.c:827
#: gtk/gtkmenuitem.c:804
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -1844,7 +1844,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Určuje, či vlastnosti child_displacement_x/_y ovplyvňujú aj obdĺžnik ohniska"
#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:893 gtk/gtkentry.c:2083
#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:896 gtk/gtkentry.c:2107
msgid "Inner Border"
msgstr "Vnútorný okraj"
......@@ -2273,33 +2273,33 @@ msgstr "povrch"
msgid "The surface to render"
msgstr "Povrch na vykreslenie"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:194
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:196
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Identifikátor (zo skladu) pre vykreslovanú štandardnú ikonu"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:202
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
msgstr "Hodnota GtkIconSize, ktorá určuje veľkosť vykreslenej ikony"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:227
msgid "Detail"
msgstr "Podrobnosti"
# PK: ako prekladame engine?
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Podrobnosti vykresľovania predané obslužnému programu tém"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:247
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:263
msgid "Follow State"
msgstr "Riadiť sa stavom"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:248
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:264
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr "Určuje či má byť vykreslený pixbuf zafarbený podľa stavu"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1116
#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:550 gtk/gtkwindow.c:837
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:281 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1116
#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:550 gtk/gtkwindow.c:838
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
......@@ -2308,7 +2308,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Hodnota ukazovateľa priebehu"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:947 gtk/gtkmessagedialog.c:214
#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:950 gtk/gtkmessagedialog.c:214
#: gtk/gtkmodelbutton.c:1130 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -2408,7 +2408,7 @@ msgstr "Značky"
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Vykreslený text so značkami"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1487 gtk/gtklabel.c:812
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1490 gtk/gtklabel.c:812
msgid "Attributes"
msgstr "Atribúty"
......@@ -2468,12 +2468,12 @@ msgstr "Farba popredia ako RGBA"
msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
msgstr "Farba popredia ako GdkRGBA"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:855 gtk/gtktexttag.c:308
#: gtk/gtktextview.c:820
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:858 gtk/gtktexttag.c:308
#: gtk/gtktextview.c:824
msgid "Editable"
msgstr "Upraviteľné"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:821
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:825
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Určuje, či môže používateľ meniť text"
......@@ -2634,7 +2634,7 @@ msgstr "Zarovnanie"
msgid "How to align the lines"
msgstr "Ako zarovnávať riadky"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1103
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1106
msgid "Placeholder text"
msgstr "Zástupný text"
......@@ -2786,7 +2786,7 @@ msgstr "Nekonzistentný stav"
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "Nekonzistentný stav tlačidla"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3800
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3906
msgid "Activatable"
msgstr "Aktivovateľné"
......@@ -2862,7 +2862,7 @@ msgstr "Či požiadať o dostatočný priestor pre všetky riadky modelu"
msgid "Indicator Size"
msgstr "Veľkosť indikátora"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:249 gtk/gtkexpander.c:402
#: gtk/gtkcheckbutton.c:249 gtk/gtkexpander.c:406
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Rozostupy indikátora"
......@@ -2957,7 +2957,7 @@ msgstr "Farba RGBA"
msgid "Color as RGBA"
msgstr "Farba ako RGBA"
#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:908 gtk/gtklistbox.c:3814
#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:908 gtk/gtklistbox.c:3920
msgid "Selectable"
msgstr "Vybrateľný"
......@@ -3013,7 +3013,7 @@ msgstr "Položka, ktorá je práve aktívna"
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Určuje, či majú mať vyskakovacie ponuky odtrhávaciu položku"
#: gtk/gtkcombobox.c:1025 gtk/gtkentry.c:877
#: gtk/gtkcombobox.c:1025 gtk/gtkentry.c:880
msgid "Has Frame"
msgstr "Má rámec"
......@@ -3225,7 +3225,7 @@ msgstr "Počiatočná hodnota"
msgid "The initial specified value used for this property"
msgstr "Počiatočná hodnota použitá pre túto vlastnosť"
#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:434
#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:419
msgid "Content area border"
msgstr "Okraj plochy s obsahom"
......@@ -3233,7 +3233,7 @@ msgstr "Okraj plochy s obsahom"
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Šírka okraja okolo hlavnej plochy dialógového okna"
#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:452
#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:437
msgid "Content area spacing"
msgstr "Rozostupy oblasti s obsahom"
......@@ -3241,15 +3241,15 @@ msgstr "Rozostupy oblasti s obsahom"
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr "Rozostupy medzi prvkami oblasti hlavného dialógového okna"
#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:469
#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:454
msgid "Button spacing"
msgstr "Rozostupy tlačidla"
#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:470
#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:455
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Rozostupy medzi tlačidlami"
#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:486
#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:471
msgid "Action area border"
msgstr "Okraj plochy akcií"
......@@ -3261,7 +3261,7 @@ msgstr "Šírka okraja okolo tlačidiel v dolnej časti dialógového okna"
msgid "The contents of the buffer"
msgstr "Obsah vo vyrovnávacej pamäti"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1024
#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1027
msgid "Text length"
msgstr "Dĺžka textu"
......@@ -3269,77 +3269,77 @@ msgstr "Dĺžka textu"
msgid "Length of the text currently in the buffer"
msgstr "Dĺžka textu, ktorý je práve vo vyrovnávacej pamäti"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:862
#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:865
msgid "Maximum length"
msgstr "Maximálna dĺžka"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:863
#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:866
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr "Maximálny počet znakov pre toto vstupné pole. 0 znamená bez obmedzenia"
#: gtk/gtkentry.c:832
#: gtk/gtkentry.c:835
msgid "Text Buffer"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť textu"
#: gtk/gtkentry.c:833
#: gtk/gtkentry.c:836
msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
msgstr "Objekt vyrovnávacej pamäti textu, ktorý ukladá text vstupného poľa"
#: gtk/gtkentry.c:839 gtk/gtklabel.c:930
#: gtk/gtkentry.c:842 gtk/gtklabel.c:930
msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozícia kurzora"
#: gtk/gtkentry.c:840 gtk/gtklabel.c:931
#: gtk/gtkentry.c:843 gtk/gtklabel.c:931
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Aktuálna pozícia kurzora pre vkladanie v znakoch"
#: gtk/gtkentry.c:847 gtk/gtklabel.c:938
#: gtk/gtkentry.c:850 gtk/gtklabel.c:938
msgid "Selection Bound"
msgstr "Okraje výberu"
#: gtk/gtkentry.c:848 gtk/gtklabel.c:939
#: gtk/gtkentry.c:851 gtk/gtklabel.c:939
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Pozícia druhého konca výberu od kurzora v znakoch"
#: gtk/gtkentry.c:856
#: gtk/gtkentry.c:859
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Určuje, či je možné upravovať obsah vstupného poľa"
#: gtk/gtkentry.c:870
#: gtk/gtkentry.c:873
msgid "Visibility"
msgstr "Viditeľnosť"
# PK: prekladame?
#: gtk/gtkentry.c:871
#: gtk/gtkentry.c:874
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr ""
"FALSE zobrazí „neviditeľný znak“ namiesto zadaného textu (režim hesiel)"
#: gtk/gtkentry.c:878
#: gtk/gtkentry.c:881
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "FALSE odstráni vonkajšie skosenie okolo vstupného poľa"
#: gtk/gtkentry.c:894
#: gtk/gtkentry.c:897
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr "Okraj medzi textom a rámcom. Predefinuje vlastnosť inner-border"
#: gtk/gtkentry.c:900 gtk/gtkentry.c:1590
#: gtk/gtkentry.c:903 gtk/gtkentry.c:1593
msgid "Invisible character"
msgstr "Neviditeľný znak"
#: gtk/gtkentry.c:901 gtk/gtkentry.c:1591
#: gtk/gtkentry.c:904 gtk/gtkentry.c:1594
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr "Znak použitý pre skrytie obsahu poľa (v \"režime hesiel\")"
#: gtk/gtkentry.c:907
#: gtk/gtkentry.c:910
msgid "Activates default"
msgstr "Aktivuje predvolený"
#: gtk/gtkentry.c:908
#: gtk/gtkentry.c:911
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
......@@ -3347,92 +3347,92 @@ msgstr ""
"Určuje, či aktivovať predvolený ovládací prvok (ako napr. predvolené "
"tlačidlo v dialógovom okne) pri stlačení klávesu Enter"
#: gtk/gtkentry.c:914
#: gtk/gtkentry.c:917
msgid "Width in chars"
msgstr "Šírka v znakoch"
#: gtk/gtkentry.c:915
#: gtk/gtkentry.c:918
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Počet znakov, na ktoré sa má nechať medzera vo vstupnom poli"
#: gtk/gtkentry.c:931
#: gtk/gtkentry.c:934
msgid "Maximum width in characters"
msgstr "Maximálna šírka v znakoch"
#: gtk/gtkentry.c:932
#: gtk/gtkentry.c:935
msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
msgstr "Požadovaná maximálna šírka vstupného poľa, v znakoch"
#: gtk/gtkentry.c:939