Commit 59c7de68 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent dd595042
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-04 17:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-04 18:10+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-27 10:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-28 14:40+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -75,8 +75,8 @@ msgstr "Zastavice razhroščevanja GDK, ki naj bodo nastavljene"
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:212
#: ../gdk/gdk.c:215
#: ../gtk/gtkmain.c:452
#: ../gtk/gtkmain.c:455
#: ../gtk/gtkmain.c:453
#: ../gtk/gtkmain.c:456
msgid "FLAGS"
msgstr "ZASTAVICE"
......@@ -95,320 +95,321 @@ msgstr "Zastavice rahroščevanja GDK, ki naj ne bodo nastavljene"
#. * XF86AudioMute - Audio mute
#. * Scroll_lock - Scroll lock
#. * KP_Space - Space (keypad)
#. * Page_Up - Page up
#.
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "Backspace"
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tab"
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Enter"
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Scroll Lock"
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys Req"
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Escape"
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multi Key"
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Home"
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Levo"
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Gor"
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Desno"
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Dol"
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Page Up"
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Page Down"
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "End"
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Begin"
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Print"
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Insert"
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr "Num Lock"
#. Translators: KP_ means 'key pad' here
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "Preslednica (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr "Tab (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "Enter (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "Home (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
#: ../gdk/keyname-table.h:3977
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "Levo (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3977
#: ../gdk/keyname-table.h:3978
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "Gor (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3978
#: ../gdk/keyname-table.h:3979
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "Desno (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3979
#: ../gdk/keyname-table.h:3980
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "Dol (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3980
#: ../gdk/keyname-table.h:3981
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr "Page Up (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3981
#: ../gdk/keyname-table.h:3982
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr "Prior (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3982
#: ../gdk/keyname-table.h:3983
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "Page Down (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3983
#: ../gdk/keyname-table.h:3984
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr "Next (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3984
#: ../gdk/keyname-table.h:3985
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr "End (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3985
#: ../gdk/keyname-table.h:3986
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr "Begin (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3986
#: ../gdk/keyname-table.h:3987
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr "Insert (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3987
#: ../gdk/keyname-table.h:3988
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "Delete (številska tipkovnica)"
#: ../gdk/keyname-table.h:3988
#: ../gdk/keyname-table.h:3989
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Delete"
#. Translators: 'Mon' means Monitor here, and the XF86 prefix should be removed
#: ../gdk/keyname-table.h:3990
#: ../gdk/keyname-table.h:3991
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86MonBrightnessUp"
msgstr "Povečaj svetlost"
#: ../gdk/keyname-table.h:3991
#: ../gdk/keyname-table.h:3992
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86MonBrightnessDown"
msgstr "Zmanjšaj svetlost"
#: ../gdk/keyname-table.h:3992
#: ../gdk/keyname-table.h:3993
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioMute"
msgstr "Utišaj"
#: ../gdk/keyname-table.h:3993
#: ../gdk/keyname-table.h:3994
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioLowerVolume"
msgstr "Zmanjšaj glasnost"
#: ../gdk/keyname-table.h:3994
#: ../gdk/keyname-table.h:3995
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRaiseVolume"
msgstr "Povečaj glasnost"
#: ../gdk/keyname-table.h:3995
#: ../gdk/keyname-table.h:3996
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPlay"
msgstr "Predvajaj"
#: ../gdk/keyname-table.h:3996
#: ../gdk/keyname-table.h:3997
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioStop"
msgstr "Zaustavi"
#: ../gdk/keyname-table.h:3997
#: ../gdk/keyname-table.h:3998
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioNext"
msgstr "Naslednji"
#: ../gdk/keyname-table.h:3998
#: ../gdk/keyname-table.h:3999
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPrev"
msgstr "Prejšnji"
#: ../gdk/keyname-table.h:3999
#: ../gdk/keyname-table.h:4000
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRecord"
msgstr "Snemaj"
#: ../gdk/keyname-table.h:4000
#: ../gdk/keyname-table.h:4001
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPause"
msgstr "Premor"
#: ../gdk/keyname-table.h:4001
#: ../gdk/keyname-table.h:4002
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRewind"
msgstr "Previj"
#: ../gdk/keyname-table.h:4002
#: ../gdk/keyname-table.h:4003
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioMedia"
msgstr "Predstavnost"
#: ../gdk/keyname-table.h:4003
#: ../gdk/keyname-table.h:4004
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86ScreenSaver"
msgstr "Ohranjevalnik zaslona"
#: ../gdk/keyname-table.h:4004
#: ../gdk/keyname-table.h:4005
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Battery"
msgstr "Baterija"
#: ../gdk/keyname-table.h:4005
#: ../gdk/keyname-table.h:4006
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Launch1"
msgstr "Zaženi"
#: ../gdk/keyname-table.h:4006
#: ../gdk/keyname-table.h:4007
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Forward"
msgstr "Naprej"
#: ../gdk/keyname-table.h:4007
#: ../gdk/keyname-table.h:4008
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Back"
msgstr "Nazaj"
#: ../gdk/keyname-table.h:4008
#: ../gdk/keyname-table.h:4009
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Sleep"
msgstr "V pripravljenost"
#: ../gdk/keyname-table.h:4009
#: ../gdk/keyname-table.h:4010
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Hibernate"
msgstr "V mirovanje"
#: ../gdk/keyname-table.h:4010
#: ../gdk/keyname-table.h:4011
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86WLAN"
msgstr "WLAN"
#: ../gdk/keyname-table.h:4011
#: ../gdk/keyname-table.h:4012
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86WebCam"
msgstr "Spletna kamera"
#: ../gdk/keyname-table.h:4012
#: ../gdk/keyname-table.h:4013
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Display"
msgstr "Prikaz"
#: ../gdk/keyname-table.h:4013
#: ../gdk/keyname-table.h:4014
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86TouchpadToggle"
msgstr "Vključi sledilno ploščico"
#: ../gdk/keyname-table.h:4014
#: ../gdk/keyname-table.h:4015
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86WakeUp"
msgstr "Povrni iz pripravljenosti"
#: ../gdk/keyname-table.h:4015
#: ../gdk/keyname-table.h:4016
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Suspend"
msgstr "V pripravljenost"
......@@ -480,6 +481,125 @@ msgstr "Preklopi"
msgid "Switches between on and off states"
msgstr "Preklaplja med stanji 'vključeno' in 'izključeno'"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:425
msgid "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or lightness of that color using the inner triangle."
msgstr "Iz zunanjega obroča izberite željeno barvo. Izberite temnost ali svetlost te barve z uporabno notranjega trikotnika."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:451
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Kliknite na kapalko, nato kjerkoli na zaslon za izbiro tiste barve."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:461
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odtenek:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:462
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Položaj na barvnem krogu."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:464
msgid "S_aturation:"
msgstr "_Nasičenost:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:465
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Jakost barve."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:466
msgid "_Value:"
msgstr "_Vrednost:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:467
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Svetlost barve."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:468
msgid "_Red:"
msgstr "_Rdeča:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:469
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Količina rdeče luči v barvi."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:470
msgid "_Green:"
msgstr "_Zelena:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:471
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Količina zelene luči v barvi."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:472
msgid "_Blue:"
msgstr "_Modra:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:473
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Količina modre luči v barvi."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:476
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Prosojnost:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:484
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:494
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Prosojnost barve."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:501
msgid "Color _name:"
msgstr "_Ime barve:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:516
msgid "You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name such as 'orange' in this entry."
msgstr "V tem vnosu lahko vpišete šestnajstiško vrednost barve (kot v HTML) ali enostavno ime barve (na primer 'orange')."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:548
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paleta:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:578
msgid "Color Wheel"
msgstr "Barvni krog"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1072
msgid "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr "Predhodno izbrana barva za primerjavo s trenutno izbrano barvo. To barvo lahko povlečete do vnosa v paleti ali jo izberete barvo kot trenutno z vlečenjem na drug vzorec."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1078
msgid "The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save it for use in the future."
msgstr "Trenutno izbrana barva. To barvo lahko povlečete do vnosa v paleti za kasnejšo uporabo."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1084
msgid "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now."
msgstr "Predhodno izbrana barva za primerjavo s trenutno izbrano barvo."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1088
msgid "The color you've chosen."
msgstr "Izbrana barva."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1491
msgid "_Save color here"
msgstr "_Shrani barvo sem"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1695
msgid "Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr "Kliknite na ta vnos palete, da postane trenutna barva. Za spremembo tega vnosa potegnite sem drugo barvo ali kliknite z desnim gumbom in izberite \"Shrani barvo sem.\""
#. We emit the response for the Select button manually,
#. * since we want to save the color first
#.
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:201
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:574
#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:150
#: ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:174
msgid "_Select"
msgstr "_Izberi"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:219
msgid "Color Selection"
msgstr "Izbira barve"
#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:124
......@@ -503,7 +623,7 @@ msgstr "_Velikost:"
msgid "_Preview:"
msgstr "_Predolged:"
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1737
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1739
#: ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:183
msgid "Font Selection"
msgstr "Izbira pisave"
......@@ -551,19 +671,19 @@ msgstr "Domača stran"
msgid "About %s"
msgstr "O programu %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2397
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2399
msgid "Created by"
msgstr "Ustvarili:"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2400
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2402
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumentacija:"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2410
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2412
msgid "Translated by"
msgstr "Prevod:"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2415
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2417
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafična podoba:"
......@@ -697,13 +817,6 @@ msgstr "Pozabi povezavo"
msgid "Show other applications"
msgstr "Pokaži druge programe"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:574
#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:125
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:201
#: ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:174
msgid "_Select"
msgstr "_Izberi"
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:603
msgid "Default Application"
msgstr "Privzeti program"
......@@ -720,7 +833,7 @@ msgstr "Sorodni programi"
msgid "Other Applications"
msgstr "Drugi programi"
#: ../gtk/gtkapplication.c:1488
#: ../gtk/gtkapplication.c:1516
#, c-format
msgid ""
"%s cannot quit at this time:\n"
......@@ -731,7 +844,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:285
#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:327
#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:475
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1445
msgid "Application"
......@@ -887,7 +1000,7 @@ msgstr "Neveljavno"
#. * acelerator.
#.
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:416
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:733
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:745
msgid "New accelerator..."
msgstr "Nov pospeševalnik ..."
......@@ -898,12 +1011,12 @@ msgctxt "progress bar label"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:190
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:459
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:450
msgid "Pick a Color"
msgstr "Izberite barvo"
#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:134
#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:164
msgid "Select a Color"
msgstr "Izberite barvo"
......@@ -1170,201 +1283,84 @@ msgstr "Barvna ravnina"
msgid "_Customize"
msgstr "_Prilagodi"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:425
msgid "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or lightness of that color using the inner triangle."
msgstr "Iz zunanjega obroča izberite željeno barvo. Izberite temnost ali svetlost te barve z uporabno notranjega trikotnika."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:451
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Kliknite na kapalko, nato kjerkoli na zaslon za izbiro tiste barve."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:461
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odtenek:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:462
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Položaj na barvnem krogu."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:464
msgid "S_aturation:"
msgstr "_Nasičenost:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:465
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Jakost barve."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:466
msgid "_Value:"
msgstr "_Vrednost:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:467
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Svetlost barve."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:468
msgid "_Red:"
msgstr "_Rdeča:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:469
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Količina rdeče luči v barvi."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:470
msgid "_Green:"
msgstr "_Zelena:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:471
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Količina zelene luči v barvi."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:472
msgid "_Blue:"
msgstr "_Modra:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:473
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Količina modre luči v barvi."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:476
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Prosojnost:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:484
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:494
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Prosojnost barve."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:501
msgid "Color _name:"
msgstr "_Ime barve:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:516
msgid "You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name such as 'orange' in this entry."
msgstr "V tem vnosu lahko vpišete šestnajstiško vrednost barve (kot v HTML) ali enostavno ime barve (na primer 'orange')."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:548
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paleta:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:578
msgid "Color Wheel"
msgstr "Barvni krog"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1072
msgid "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr "Predhodno izbrana barva za primerjavo s trenutno izbrano barvo. To barvo lahko povlečete do vnosa v paleti ali jo izberete barvo kot trenutno z vlečenjem na drug vzorec."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1078
msgid "The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save it for use in the future."
msgstr "Trenutno izbrana barva. To barvo lahko povlečete do vnosa v paleti za kasnejšo uporabo."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1084
msgid "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now."
msgstr "Predhodno izbrana barva za primerjavo s trenutno izbrano barvo."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1088
msgid "The color you've chosen."
msgstr "Izbrana barva."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1491
msgid "_Save color here"
msgstr "_Shrani barvo sem"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1695
msgid "Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr "Kliknite na ta vnos palete, da postane trenutna barva. Za spremembo tega vnosa potegnite sem drugo barvo ali kliknite z desnim gumbom in izberite \"Shrani barvo sem.\""
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:219
msgid "Color Selection"
msgstr "Izbira barve"
#. Translate to the default units to use for presenting
#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
#. * want inches, otherwise translate to default:mm.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
#.
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:114
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:115
msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"
#. And show the custom paper dialog
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:370
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:397
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3323
msgid "Manage Custom Sizes"
msgstr "Upravljanje poljubnih velikosti"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:531
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:558
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:778
msgid "inch"
msgstr "palec"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:533
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:560
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:776
msgid "mm"
msgstr "mm"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:578
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:605
msgid "Margins from Printer..."
msgstr "Robovi pri tiskalniku ..."
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:744
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:771
#, c-format
msgid "Custom Size %d"
msgstr "Poljubna velikost %d"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1082
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1109
msgid "_Width:"
msgstr "_Širina:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1093
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1120
msgid "_Height:"
msgstr "_Višina:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1104
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1131
msgid "Paper Size"
msgstr "Velikost papirja"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1113
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1140
msgid "_Top:"
msgstr "_Zgoraj:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1124
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1151
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Spodaj:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1135
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1162
msgid "_Left:"
msgstr "_Levo:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1146
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1173
msgid "_Right:"
msgstr "_Desno:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1185
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1212
msgid "Paper Margins"
msgstr "Robovi papirja"
#: ../gtk/gtkentry.c:8771
#: ../gtk/gtktextview.c:8290