Commit 3d473d96 authored by Peter Mráz's avatar Peter Mráz

Updated slovak translation

parent 8e74179b
This diff is collapsed.
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk"
"%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-22 03:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-21 19:49+0100\n"
"Last-Translator: Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-22 20:37+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "Chyba spracovania voľby --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:206
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Trieda programu, ako je použitá správcom okien"
msgstr "Trieda programu aká je použitá správcom okien"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:207
......@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "TRIEDA"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:209
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Názov programu, ako je použitý správcom okien"
msgstr "Názov programu aká je použitá správcom okien"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:210
......@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr "NÁZOV"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:212
msgid "X display to use"
msgstr "X displej, ktorý použiť"
msgstr "X displej, ktorý sa má použiť"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:213
......@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr "DISPLEJ"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:216
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "Ladiace príznaky GDK, ktoré nastaviť"
msgstr "Ladiace príznaky GDK, ktoré sa majú nastaviť"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
......@@ -86,7 +86,7 @@ msgstr "PRÍZNAKY"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:219
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Ladiace príznaky GDK, ktoré vypnúť"
msgstr "Ladiace príznaky GDK, ktoré sa majú vypnúť"
#.
#. * Translators, the strings in the 'keyboard label' context are
......@@ -434,22 +434,22 @@ msgstr "Uspať"
#. Description of --sync in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:53
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr "Nedávkovať GDI požiadavky"
msgstr "Nebude dávkovať požiadavky GDI"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:55
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr "Nepoužiť Wintab API pre podporu tabletu"
msgstr "Nepoužije API Wintab pre podporu tabletu"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:57
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr "Také isté ako --no-wintab"
msgstr "To isté ako --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:59
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr "Nepoužívať API Wintab [predvolené]"
msgstr "Nepoužije API Wintab [predvolené]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:61
......@@ -624,8 +624,8 @@ msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
msgstr ""
"Vyberte farbu z vonkajšieho kruhu. Tmavosť farby vyberte pomocou vnútorného "
"trojuholníka."
"Vyberte farbu z vonkajšieho prstenca. Tmavosť farby vyberte pomocou "
"vnútorného trojuholníka."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:449
msgid ""
......@@ -641,7 +641,7 @@ msgstr "_Odtieň:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:460
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Pozícia na farebnom kruhu."
msgstr "Pozícia na farebnom kotúči."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:462
msgid "S_aturation:"
......@@ -653,7 +653,7 @@ msgstr "Intenzita farby."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:464
msgid "_Value:"
msgstr "_Hodnota:"
msgstr "_Jas:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:465
msgid "Brightness of the color."
......@@ -685,7 +685,7 @@ msgstr "Množstvo modrého svetla vo farbe."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:474
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Nepriehľadnosť:"
msgstr "_Krytie:"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:482 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:492
msgid "Transparency of the color."
......@@ -700,7 +700,7 @@ msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
msgstr ""
"Môžete zadať hexadecimálnu hodnotu farby v štýle HTML alebo jednoducho názov "
"Môžete zadať šestnástkovú hodnotu farby v štýle HTML alebo jednoducho názov "
"farby, napríklad „orange“ (oranžová)."
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:546
......@@ -739,6 +739,7 @@ msgstr "Predtým vybraná farba. Na porovnanie s farbou, ktorú vyberáte teraz.
msgid "The color you've chosen."
msgstr "Farba, ktorú ste si zvolili."
# menu item
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1489
msgid "_Save color here"
msgstr "_Sem uložiť farbu"
......@@ -1458,6 +1459,7 @@ msgstr "Spätná lomka"
msgid "Other application…"
msgstr "Iná aplikácia…"
# PM: nedá sa online nahradiť na internete?
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:138
msgid "Failed to look for applications online"
msgstr "Online vyhľadávanie aplikácií zlyhalo"
......@@ -1481,20 +1483,22 @@ msgstr "Na otvorenie „%s“ nie je dostupná žiadna aplikácia"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:340
#, c-format
msgid "Select an application for “%s” files"
msgstr "Vyberte aplikáciu pre súbory typu „%s“"
msgstr "Vyberte aplikáciu na otvorenie súborov typu „%s“"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:342
#, c-format
msgid "No applications available to open “%s” files"
msgstr "Na otvorenie súborov typu „%s“ nie je dostupná žiadna aplikácia"
# PM: ak sa nahradí online vyššie tak ja tu treba
# PM: druhá časť vety znie neprirodzene treba zmeniť slovosled
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:358
msgid ""
"Click \"Show other applications\", for more options, or \"Find applications "
"online\" to install a new application"
msgstr ""
"Viac volieb získate kliknutím na „Zobraziť ďalšie aplikácie“, alebo kliknite "
"na „Nájsť aplikácie online“ pre nainštalovanie novej aplikácie"
"Viac volieb získate kliknutím na „Zobraziť ďalšie aplikácie“, alebo "
"kliknutím na „Nájsť aplikácie online“ pre nainštalovanie novej aplikácie"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:428
msgid "Forget association"
......@@ -1523,7 +1527,7 @@ msgid ""
"\n"
"%s"
msgstr ""
"%s teraz nemôže skončiť:\n"
"Aplikácia %s teraz nemôže skončiť:\n"
"\n"
"%s"
......@@ -1535,22 +1539,22 @@ msgstr "Aplikácia"
#: ../gtk/gtkbookmarksmanager.c:50
#, c-format
msgid "%s does not exist in the bookmarks list"
msgstr "%s neexistuje v zozname záložiek"
msgstr "Identifikátor %s neexistuje v zozname záložiek"
#: ../gtk/gtkbookmarksmanager.c:367
#, c-format
msgid "%s already exists in the bookmarks list"
msgstr "%s už existuje v zozname záložiek"
msgstr "Identifikátor %s už existuje v zozname záložiek"
#: ../gtk/gtkbuilder-menus.c:220
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr "Element <%s> nie je povolený vo vnútri <%s>"
msgstr "Prvok <%s> nie je povolený vo vnútri <%s>"
#: ../gtk/gtkbuilder-menus.c:225
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Element <%s> nie je povolený na najvyššej úrovni"
msgstr "Prvok <%s> nie je povolený na najvyššej úrovni"
#: ../gtk/gtkbuilder-menus.c:314
#, c-format
......@@ -1560,7 +1564,7 @@ msgstr "text sa nesmie objaviť vo vnútri <%s>"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:354
#, c-format
msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
msgstr "Neplatná funkcia pre typ na riadku č. %d: „%s“"
msgstr "Neplatná návratový typ funkcie na riadku č. %d: „%s“"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:418 ../gtk/gtkbuilderparser.c:504
#, c-format
......@@ -1572,7 +1576,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:971
#, c-format
msgid "Invalid root element: '%s'"
msgstr "Neplatný koreňový element: „%s“"
msgstr "Neplatný koreňový prvok: „%s“"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:1014
#, c-format
......@@ -1757,6 +1761,7 @@ msgctxt "Color name"
msgid "Dark Butter"
msgstr "Tmavá maslová"
# PM: myslím že chameleonia farba je dosť divné označenie lebo ako je známe chameleón farby mení.
#: ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:433
msgctxt "Color name"
msgid "Light Chameleon"
......@@ -2351,8 +2356,8 @@ msgid ""
"Launch specified application by its desktop file info\n"
"optionally passing list of URIs as arguments."
msgstr ""
"Spustiť určenú aplikáciu pomocou informácií jej desktop súboru\n"
"voliteľne s predaním zoznamu URI ako parametrov."
"Spustí určenú aplikáciu pomocou informácie z jej súboru .desktop\n"
"voliteľne s predaním zoznamu identifikátorv URI ako parametrov."
#: ../gtk/gtk-launch.c:87
#, c-format
......@@ -2362,7 +2367,7 @@ msgstr "Chyba pri analýze volieb príkazového riadka: %s\n"
#: ../gtk/gtk-launch.c:89 ../gtk/gtk-launch.c:102
#, c-format
msgid "Try \"%s --help\" for more information."
msgstr "Viac informácií získate po zadaní „%s --help“."
msgstr "Viac informácií získate po zadaní príkazu „%s --help“."
#. Translators: the %s is the program name. This error message
#. means the user is calling gtk-launch without any argument.
......@@ -2454,12 +2459,12 @@ msgstr "Zmení všetky upozornenia na závažné"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:454
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr "Ladiace príznaky GTK+, ktoré nastaví"
msgstr "Ladiace príznaky GTK+, ktoré sa majú nastaviť"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:457
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr "Ladiace príznaky GTK+, ktoré vypne"
msgstr "Ladiace príznaky GTK+, ktoré sa majú vypnúť"
#. Translate to default:RTL if you want your widgets
#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
......@@ -2671,7 +2676,7 @@ msgstr "Kôš"
# tooltip
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:807
msgid "Open the trash"
msgstr "Otvorí kôš"
msgstr "Otvorí Kôš"
#  tooltip (all 3x)
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:862 ../gtk/gtkplacessidebar.c:887
......@@ -2706,7 +2711,7 @@ msgstr "Pripojiť k serveru"
#  tooltip
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1079
msgid "Connect to a network server address"
msgstr "Pripojí k sieťovej adrese serveru"
msgstr "Pripojí k sieťovej adrese servera"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:1559
msgid "New bookmark"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment