Commit 37b1a1ac authored by Matthias Clasen's avatar Matthias Clasen

2.17.5

parent 40408e74

Too many changes to show.

To preserve performance only 49 of 49+ files are displayed.

......@@ -693,6 +693,11 @@ internal child "accessible" of a <structname>GtkWidget</structname>.
</para>
<!-- ##### ARG GtkWidget:double-buffered ##### -->
<para>
</para>
<!-- ##### ARG GtkWidget:events ##### -->
<para>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties 2.6-branch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-10 18:20-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-17 22:23-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 17:02+0200\n"
"Last-Translator: Zuza Software Foundation <info@translate.org.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <translate-discuss-af@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -16,6 +16,16 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:165
msgid "Loop"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:166
#, fuzzy
msgid "Whether the animation should loop when it reaches the end"
msgstr ""
"Of die kleurkieser toegelaat moet word om die ondeursigtigheid te verstel"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:89
msgid "Number of Channels"
msgstr "Getal kanale"
......@@ -377,7 +387,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Wanneer WAAR, word leë kieslysinstaners vir hierdie aksie verskuil."
#: gtk/gtkaction.c:338 gtk/gtkactiongroup.c:177 gtk/gtkcellrenderer.c:193
#: gtk/gtkwidget.c:524
#: gtk/gtkwidget.c:525
msgid "Sensitive"
msgstr "Sensitief"
......@@ -386,7 +396,7 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Of die aksie in werking gestel is."
#: gtk/gtkaction.c:345 gtk/gtkactiongroup.c:184 gtk/gtkstatusicon.c:296
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:191 gtk/gtkwidget.c:517
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:191 gtk/gtkwidget.c:518
msgid "Visible"
msgstr "Sigbaar"
......@@ -418,6 +428,24 @@ msgstr "Of die aksiegroep in werking gestel is."
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Of die aksiegroep sigbaar is."
#: gtk/gtkactivatable.c:304
#, fuzzy
msgid "Related Action"
msgstr "Aksie"
#: gtk/gtkactivatable.c:305
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""
#: gtk/gtkactivatable.c:327
msgid "Use Action Appearance"
msgstr ""
#: gtk/gtkactivatable.c:328
#, fuzzy
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr "Of die etiketteks met die muis gekies kan word"
#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
#: gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtkspinbutton.c:269
msgid "Value"
......@@ -931,7 +959,7 @@ msgid ""
"rectangle"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:485 gtk/gtkentry.c:691 gtk/gtkentry.c:1715
#: gtk/gtkbutton.c:485 gtk/gtkentry.c:689 gtk/gtkentry.c:1713
#, fuzzy
msgid "Inner Border"
msgstr "Oortjiegrens"
......@@ -1300,8 +1328,8 @@ msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Teks wat in die vorderingstaaf vertoon moet word"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:146 gtk/gtkcellrenderertext.c:195
#: gtk/gtkentry.c:734 gtk/gtkmessagedialog.c:153 gtk/gtkprogressbar.c:184
#: gtk/gtktextbuffer.c:198
#: gtk/gtkentry.c:732 gtk/gtkentrybuffer.c:353 gtk/gtkmessagedialog.c:153
#: gtk/gtkprogressbar.c:184 gtk/gtktextbuffer.c:198
msgid "Text"
msgstr "Teks"
......@@ -1438,7 +1466,7 @@ msgstr "Voorgrondkleur"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Voorgrondkleur as 'n GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261 gtk/gtkentry.c:658 gtk/gtktexttag.c:251
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261 gtk/gtkentry.c:656 gtk/gtktexttag.c:251
#: gtk/gtktextview.c:573
msgid "Editable"
msgstr "Redigeerbaar"
......@@ -2017,7 +2045,7 @@ msgstr "Voeg afskeuritems by die kieslyste"
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Of oortjies eenvormige groottes moet hê"
#: gtk/gtkcombobox.c:781 gtk/gtkentry.c:683
#: gtk/gtkcombobox.c:781 gtk/gtkentry.c:681
msgid "Has Frame"
msgstr "Het raam"
......@@ -2082,7 +2110,7 @@ msgstr "Pyltjierigting"
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Die model van die kombinasiekas"
#: gtk/gtkcombobox.c:881 gtk/gtkentry.c:783 gtk/gtkhandlebox.c:174
#: gtk/gtkcombobox.c:881 gtk/gtkentry.c:781 gtk/gtkhandlebox.c:174
#: gtk/gtkmenubar.c:194 gtk/gtkstatusbar.c:186 gtk/gtktoolbar.c:623
#: gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
......@@ -2165,7 +2193,7 @@ msgstr "Het skeier"
msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
msgstr "Die dialoog het 'n skeierstafie bokant sy knoppies"
#: gtk/gtkdialog.c:191
#: gtk/gtkdialog.c:191 gtk/gtkinfobar.c:439
msgid "Content area border"
msgstr "Inhoudstreekgrens"
......@@ -2173,7 +2201,7 @@ msgstr "Inhoudstreekgrens"
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Wydte van grens rondom die hoofdialoogstreek"
#: gtk/gtkdialog.c:209
#: gtk/gtkdialog.c:209 gtk/gtkinfobar.c:456
#, fuzzy
msgid "Content area spacing"
msgstr "Onderkantopvulling"
......@@ -2183,15 +2211,15 @@ msgstr "Onderkantopvulling"
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr "Ruimte tussen waardeteks en die skuifknoppie/trog-streek"
#: gtk/gtkdialog.c:217
#: gtk/gtkdialog.c:217 gtk/gtkinfobar.c:472
msgid "Button spacing"
msgstr "Knoppiespasiëring"
#: gtk/gtkdialog.c:218
#: gtk/gtkdialog.c:218 gtk/gtkinfobar.c:473
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Spasiëring tussen knoppies"
#: gtk/gtkdialog.c:226
#: gtk/gtkdialog.c:226 gtk/gtkinfobar.c:488
msgid "Action area border"
msgstr "Aksiestreekgrens"
......@@ -2200,52 +2228,52 @@ msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr ""
"Wydte van grens rondom die knoppiestreek aan die onderkant van die dialoog"
#: gtk/gtkentry.c:630
#: gtk/gtkentry.c:628
#, fuzzy
msgid "Text Buffer"
msgstr "Buffer"
#: gtk/gtkentry.c:631
#: gtk/gtkentry.c:629
msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:638 gtk/gtklabel.c:591
#: gtk/gtkentry.c:636 gtk/gtklabel.c:591
msgid "Cursor Position"
msgstr "Wyserposisie"
#: gtk/gtkentry.c:639 gtk/gtklabel.c:592
#: gtk/gtkentry.c:637 gtk/gtklabel.c:592
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Die huidige posisie van die invoegingswyser in karakters"
#: gtk/gtkentry.c:648 gtk/gtklabel.c:601
#: gtk/gtkentry.c:646 gtk/gtklabel.c:601
msgid "Selection Bound"
msgstr "Seleksiegrens"
#: gtk/gtkentry.c:649 gtk/gtklabel.c:602
#: gtk/gtkentry.c:647 gtk/gtklabel.c:602
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr ""
"Die posisie van die oorkantste punt van die seleksie van die wyser in "
"karakters"
#: gtk/gtkentry.c:659
#: gtk/gtkentry.c:657
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Of die inskrywingsinhoud geredigeer kan word"
#: gtk/gtkentry.c:666
#: gtk/gtkentry.c:664 gtk/gtkentrybuffer.c:383
msgid "Maximum length"
msgstr "maksimum lengte"
#: gtk/gtkentry.c:667
#: gtk/gtkentry.c:665 gtk/gtkentrybuffer.c:384
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr ""
"Maksimum getal karakters vir hierdie inskrywing. Nul indien geen maksimum"
#: gtk/gtkentry.c:675
#: gtk/gtkentry.c:673
msgid "Visibility"
msgstr "Sigbaarheid"
#: gtk/gtkentry.c:676
#: gtk/gtkentry.c:674
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
......@@ -2253,30 +2281,30 @@ msgstr ""
"VALS vertoon die \"onsigbare karakter\" in plaas van die werklike teks "
"(wagwoordmodus)"
#: gtk/gtkentry.c:684
#: gtk/gtkentry.c:682
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "VALS verwyder buiteskuinskant uit inskrywing"
#: gtk/gtkentry.c:692
#: gtk/gtkentry.c:690
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:699 gtk/gtkentry.c:1265
#: gtk/gtkentry.c:697 gtk/gtkentry.c:1263
msgid "Invisible character"
msgstr "Onsigbare karakter"
#: gtk/gtkentry.c:700 gtk/gtkentry.c:1266
#: gtk/gtkentry.c:698 gtk/gtkentry.c:1264
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"Die karakter om te gebruik wanneer inskrywingsinhoud verberg word (in "
"\"wagwoordmodus\")"
#: gtk/gtkentry.c:707
#: gtk/gtkentry.c:705
msgid "Activates default"
msgstr "Aktiveer verstek"
#: gtk/gtkentry.c:708
#: gtk/gtkentry.c:706
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
......@@ -2284,103 +2312,103 @@ msgstr ""
"Of die verstekdingesie (soos die verstekknoppie in 'n dialoog) geaktiveer "
"moet word wanneer ENTER gedruk word"
#: gtk/gtkentry.c:714
#: gtk/gtkentry.c:712
msgid "Width in chars"
msgstr "Wydte in karakters"
#: gtk/gtkentry.c:715
#: gtk/gtkentry.c:713
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Getal karakters om ruimte voor in die inskrywing te laat"
#: gtk/gtkentry.c:724
#: gtk/gtkentry.c:722
msgid "Scroll offset"
msgstr "Rolverplasing"
#: gtk/gtkentry.c:725
#: gtk/gtkentry.c:723
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "Getal pixels van die inskrywing wat links van die skerm af rol"
#: gtk/gtkentry.c:735
#: gtk/gtkentry.c:733
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Die inhoud van die inskrywing"
#: gtk/gtkentry.c:750 gtk/gtkmisc.c:73
#: gtk/gtkentry.c:748 gtk/gtkmisc.c:73
msgid "X align"
msgstr "x-align"
#: gtk/gtkentry.c:751 gtk/gtkmisc.c:74
#: gtk/gtkentry.c:749 gtk/gtkmisc.c:74
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr "Die horisontale belyning, van 0 (links) na 1 (regs)"
#: gtk/gtkentry.c:767
#: gtk/gtkentry.c:765
#, fuzzy
msgid "Truncate multiline"
msgstr "Selekteer meervoudig"
#: gtk/gtkentry.c:768
#: gtk/gtkentry.c:766
#, fuzzy
msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
msgstr "Of meervoudige lêers geselekteer mag word"
#: gtk/gtkentry.c:784
#: gtk/gtkentry.c:782
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:799 gtk/gtktextview.c:653
#: gtk/gtkentry.c:797 gtk/gtktextview.c:653
msgid "Overwrite mode"
msgstr "Oorheenskryfmodus"
#: gtk/gtkentry.c:800
#: gtk/gtkentry.c:798
#, fuzzy
msgid "Whether new text overwrites existing text"
msgstr "Of teks wat ingetik word, bestaande teks oorheenskryf"
#: gtk/gtkentry.c:814
#: gtk/gtkentry.c:812 gtk/gtkentrybuffer.c:368
#, fuzzy
msgid "Text length"
msgstr "Teks-x-gerigtheid"
#: gtk/gtkentry.c:815
#: gtk/gtkentry.c:813
msgid "Length of the text currently in the entry"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:830
#: gtk/gtkentry.c:828
#, fuzzy
msgid "Invisible char set"
msgstr "Onsigbaar-stel"
#: gtk/gtkentry.c:831
#: gtk/gtkentry.c:829
#, fuzzy
msgid "Whether the invisible char has been set"
msgstr "Of die aksiegroep in werking gestel is."
#: gtk/gtkentry.c:849
#: gtk/gtkentry.c:847
msgid "Caps Lock warning"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:850
#: gtk/gtkentry.c:848
msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:864
#: gtk/gtkentry.c:862
#, fuzzy
msgid "Progress Fraction"
msgstr "Fraksie"
#: gtk/gtkentry.c:865
#: gtk/gtkentry.c:863
#, fuzzy
msgid "The current fraction of the task that's been completed"
msgstr "Die fraksie van die totale werk wat al voltooi is"
#: gtk/gtkentry.c:882
#: gtk/gtkentry.c:880
#, fuzzy
msgid "Progress Pulse Step"
msgstr "Polsstap"
#: gtk/gtkentry.c:883
#: gtk/gtkentry.c:881
#, fuzzy
msgid ""
"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
......@@ -2389,229 +2417,238 @@ msgstr ""
"Die fraksie van die totale vordering wat die wipblok beweeg moet word "
"wanneer dit gepols word"
#: gtk/gtkentry.c:899
#: gtk/gtkentry.c:897
#, fuzzy
msgid "Primary pixbuf"
msgstr "Pixbuf"
#: gtk/gtkentry.c:900
#: gtk/gtkentry.c:898
#, fuzzy
msgid "Primary pixbuf for the entry"
msgstr "Pixbuf vir oop uitvouer"
#: gtk/gtkentry.c:914
#: gtk/gtkentry.c:912
#, fuzzy
msgid "Secondary pixbuf"
msgstr "Sekondêre"
#: gtk/gtkentry.c:915
#: gtk/gtkentry.c:913
#, fuzzy
msgid "Secondary pixbuf for the entry"
msgstr "Sekondêre vorentoestapper"
#: gtk/gtkentry.c:929
#: gtk/gtkentry.c:927
msgid "Primary stock ID"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:930
#: gtk/gtkentry.c:928
msgid "Stock ID for primary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:944
#: gtk/gtkentry.c:942
#, fuzzy
msgid "Secondary stock ID"
msgstr "Sekondêre"
#: gtk/gtkentry.c:945
#: gtk/gtkentry.c:943
msgid "Stock ID for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:959
#: gtk/gtkentry.c:957
#, fuzzy
msgid "Primary icon name"
msgstr "Fontnaam"
#: gtk/gtkentry.c:960
#: gtk/gtkentry.c:958
msgid "Icon name for primary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:974
#: gtk/gtkentry.c:972
#, fuzzy
msgid "Secondary icon name"
msgstr "Sekondêre"
#: gtk/gtkentry.c:975
#: gtk/gtkentry.c:973
msgid "Icon name for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:989
#: gtk/gtkentry.c:987
msgid "Primary GIcon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:990
#: gtk/gtkentry.c:988
#, fuzzy
msgid "GIcon for primary icon"
msgstr "Ikon vir die venster"
#: gtk/gtkentry.c:1004
#: gtk/gtkentry.c:1002
#, fuzzy
msgid "Secondary GIcon"
msgstr "Sekondêre"
#: gtk/gtkentry.c:1005
#: gtk/gtkentry.c:1003
msgid "GIcon for secondary icon"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1019
#: gtk/gtkentry.c:1017
#, fuzzy
msgid "Primary storage type"
msgstr "Bergsoort"
#: gtk/gtkentry.c:1020
#: gtk/gtkentry.c:1018
#, fuzzy
msgid "The representation being used for primary icon"
msgstr "Die voorstelling wat vir die beelddata gebruik word"
#: gtk/gtkentry.c:1035
#: gtk/gtkentry.c:1033
#, fuzzy
msgid "Secondary storage type"
msgstr "Sekondêre vorentoestapper"
#: gtk/gtkentry.c:1036
#: gtk/gtkentry.c:1034
#, fuzzy
msgid "The representation being used for secondary icon"
msgstr "Die voorstelling wat vir die beelddata gebruik word"
#: gtk/gtkentry.c:1057
#: gtk/gtkentry.c:1055
msgid "Primary icon activatable"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1058
#: gtk/gtkentry.c:1056
#, fuzzy
msgid "Whether the primary icon is activatable"
msgstr "Of die aksie in werking gestel is."
#: gtk/gtkentry.c:1078
#: gtk/gtkentry.c:1076
#, fuzzy
msgid "Secondary icon activatable"
msgstr "Sekondêrewyser-kleur"
#: gtk/gtkentry.c:1079
#: gtk/gtkentry.c:1077
#, fuzzy
msgid "Whether the secondary icon is activatable"
msgstr "Of die aksie in werking gestel is."
#: gtk/gtkentry.c:1101
#: gtk/gtkentry.c:1099
#, fuzzy
msgid "Primary icon sensitive"
msgstr "Vertoon die sel"
#: gtk/gtkentry.c:1102
#: gtk/gtkentry.c:1100
#, fuzzy
msgid "Whether the primary icon is sensitive"
msgstr "Of die lysitem-passing kassensitief is"
#: gtk/gtkentry.c:1123
#: gtk/gtkentry.c:1121
#, fuzzy
msgid "Secondary icon sensitive"
msgstr "Sekondêre"
#: gtk/gtkentry.c:1124
#: gtk/gtkentry.c:1122
#, fuzzy
msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
msgstr "Of die aksie in werking gestel is."
#: gtk/gtkentry.c:1140
#: gtk/gtkentry.c:1138
#, fuzzy
msgid "Primary icon tooltip text"
msgstr "Vertoon die sel"
#: gtk/gtkentry.c:1141 gtk/gtkentry.c:1177
#: gtk/gtkentry.c:1139 gtk/gtkentry.c:1175
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
msgstr "Die inhoud van die inskrywing"
#: gtk/gtkentry.c:1157
#: gtk/gtkentry.c:1155
#, fuzzy
msgid "Secondary icon tooltip text"
msgstr "Sekondêrewyser-kleur"
#: gtk/gtkentry.c:1158 gtk/gtkentry.c:1196
#: gtk/gtkentry.c:1156 gtk/gtkentry.c:1194
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
msgstr "Die inhoud van die inskrywing"
#: gtk/gtkentry.c:1176
#: gtk/gtkentry.c:1174
#, fuzzy
msgid "Primary icon tooltip markup"
msgstr "Fontnaam"
#: gtk/gtkentry.c:1195
#: gtk/gtkentry.c:1193
#, fuzzy
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "Sekondêre"
#: gtk/gtkentry.c:1215 gtk/gtktextview.c:681
#: gtk/gtkentry.c:1213 gtk/gtktextview.c:681
#, fuzzy
msgid "IM module"
msgstr "Verstekwydte"
#: gtk/gtkentry.c:1216 gtk/gtktextview.c:682
#: gtk/gtkentry.c:1214 gtk/gtktextview.c:682
#, fuzzy
msgid "Which IM module should be used"
msgstr "Of 'n palet gebruik moet word"
#: gtk/gtkentry.c:1230
#: gtk/gtkentry.c:1228
#, fuzzy
msgid "Icon Prelight"
msgstr "Hoogte"
#: gtk/gtkentry.c:1231
#: gtk/gtkentry.c:1229
#, fuzzy
msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
msgstr "Of oortjies vertoon moet word of nie"
#: gtk/gtkentry.c:1244
#: gtk/gtkentry.c:1242
#, fuzzy
msgid "Progress Border"
msgstr "Troggrens"
#: gtk/gtkentry.c:1245
#: gtk/gtkentry.c:1243
#, fuzzy
msgid "Border around the progress bar"
msgstr "Teks wat in die vorderingstaaf vertoon moet word"
#: gtk/gtkentry.c:1716
#: gtk/gtkentry.c:1714
msgid "Border between text and frame."
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1730
#: gtk/gtkentry.c:1728
#, fuzzy
msgid "State Hint"
msgstr "Reëlsverwenking"
#: gtk/gtkentry.c:1731
#: gtk/gtkentry.c:1729
#, fuzzy
msgid "Whether to pass a proper state when drawing shadow or background"
msgstr "Biskaart om as masker te gebruik wanneer teksagtergrond geteken word"
#: gtk/gtkentry.c:1736 gtk/gtklabel.c:848
#: gtk/gtkentry.c:1734 gtk/gtklabel.c:848
msgid "Select on focus"
msgstr "Merk by fokus"
#: gtk/gtkentry.c:1737
#: gtk/gtkentry.c:1735
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr ""
"Of die inhoud van 'n inskrywing gemerk moet word wanneer die fokus daarop is"
#: gtk/gtkentry.c:1751
#: gtk/gtkentry.c:1749
msgid "Password Hint Timeout"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:1752
#: gtk/gtkentry.c:1750
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrybuffer.c:354
#, fuzzy
msgid "The contents of the buffer"
msgstr "Die inhoud van die inskrywing"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:369
msgid "Length of the text currently in the buffer"
msgstr ""
#: gtk/gtkentrycompletion.c:279
msgid "Completion Model"
msgstr "Voltooiingsmodel"
......@@ -3299,6 +3336,29 @@ msgstr "Vertoon kieslysbeelde"
msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "Of beelde in kieslyste vertoon moet word"
#: gtk/gtkinfobar.c:384 gtk/gtkmessagedialog.c:128
msgid "Message Type"
msgstr "Boodskapsoort"
#: gtk/gtkinfobar.c:385 gtk/gtkmessagedialog.c:129
msgid "The type of message"
msgstr "Die soort boodskap"
#: gtk/gtkinfobar.c:440
#, fuzzy
msgid "Width of border around the content area"
msgstr "Wydte van grens rondom die hoofdialoogstreek"
#: gtk/gtkinfobar.c:457
#, fuzzy
msgid "Spacing between elements of the area"
msgstr "Ruimte tussen waardeteks en die skuifknoppie/trog-streek"
#: gtk/gtkinfobar.c:489
#, fuzzy
msgid "Width of border around the action area"
msgstr "Wydte van grens rondom die hoofdialoogstreek"
#: gtk/gtkinvisible.c:87 gtk/gtkwindow.c:615
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Die skerm waarop hierdie venster vertoon sal word"
......@@ -3791,14 +3851,6 @@ msgstr ""
"Of 'n skeier tussen die boodskap se dialoogteks en die knoppies geplaas moet "
"word"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:128
msgid "Message Type"
msgstr "Boodskapsoort"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:129
msgid "The type of message"
msgstr "Die soort boodskap"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:136
msgid "Message Buttons"
msgstr "Boodskapknoppies"
......@@ -5845,7 +5897,7 @@ msgstr "Of die aksie sigbaar is."
msgid "The orientation of the tray"
msgstr "Die oriëntering van die nutsbalk"
#: gtk/gtkstatusicon.c:356 gtk/gtkwidget.c:633
#: gtk/gtkstatusicon.c:356 gtk/gtkwidget.c:634
#, fuzzy
msgid "Has tooltip"
msgstr "Nutswenk"
......@@ -5855,17 +5907,17 @@ msgstr "Nutswenk"
msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
msgstr "Of die dingesie die toevoerfokus het"
#: gtk/gtkstatusicon.c:378 gtk/gtkwidget.c:654
#: gtk/gtkstatusicon.c:378 gtk/gtkwidget.c:655
#, fuzzy
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Nutswenk"
#: gtk/gtkstatusicon.c:379 gtk/gtkwidget.c:655 gtk/gtkwidget.c:676
#: gtk/gtkstatusicon.c:379 gtk/gtkwidget.c:656 gtk/gtkwidget.c:677
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr "Die inhoud van die inskrywing"
#: gtk/gtkstatusicon.c:402 gtk/gtkwidget.c:675
#: gtk/gtkstatusicon.c:402 gtk/gtkwidget.c:676
#, fuzzy
msgid "Tooltip markup"
msgstr "Nutswenk"
......@@ -7040,27 +7092,27 @@ msgstr ""
msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
msgstr "Bepaal hoe die gearseerde kassie rondom die aansigpunt geteken word"
#: gtk/gtkwidget.c:484
#: gtk/gtkwidget.c:485
msgid "Widget name"
msgstr "Dingesienaam"
#: gtk/gtkwidget.c:485
#: gtk/gtkwidget.c:486
msgid "The name of the widget"
msgstr "Die naam van die dingesie"
#: gtk/gtkwidget.c:491
#: gtk/gtkwidget.c:492
msgid "Parent widget"
msgstr "Ouerdingesie"
#: gtk/gtkwidget.c:492
#: gtk/gtkwidget.c:493
msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
msgstr "Die ouerdingesie van hierdie dingesie. Moet 'n houerdingesie wees"
#: gtk/gtkwidget.c:499
#: gtk/gtkwidget.c:500
msgid "Width request"
msgstr "Wydteversoek"
#: gtk/gtkwidget.c:500
#: gtk/gtkwidget.c:501
msgid ""