Commit 1e8c803a authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 974c8432
......@@ -5,23 +5,21 @@
# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2007.
# Klemen Košir <klemen.kosir@gmx.com>, 2010-2011.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007-2013.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk"
"%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-21 10:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-21 20:25+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-06 17:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-06 20:22+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
......@@ -30,48 +28,48 @@ msgstr ""
msgid "broadway display type not supported '%s'"
msgstr "prikaz te vrste ni podprt z '%s'"
#: ../gdk/gdk.c:158
#: ../gdk/gdk.c:167
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem možnosti --gdk-debug"
#: ../gdk/gdk.c:178
#: ../gdk/gdk.c:187
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem možnosti --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:206
#: ../gdk/gdk.c:215
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Razred programa, kot ga uporablja upravljalnik oken"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:207
#: ../gdk/gdk.c:216
msgid "CLASS"
msgstr "RAZRED"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:209
#: ../gdk/gdk.c:218
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Ime programa, kot ga uporablja upravljalnik oken"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:210
#: ../gdk/gdk.c:219
msgid "NAME"
msgstr "IME"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:212
#: ../gdk/gdk.c:221
msgid "X display to use"
msgstr "Prikaz X, ki je uporabljen"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:213
#: ../gdk/gdk.c:222
msgid "DISPLAY"
msgstr "PRIKAZ"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:216
#: ../gdk/gdk.c:225
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "Zastavice razhroščevanja GDK, ki naj bodo nastavljene"
......@@ -79,12 +77,12 @@ msgstr "Zastavice razhroščevanja GDK, ki naj bodo nastavljene"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:217 ../gdk/gdk.c:220 ../gtk/gtkmain.c:455 ../gtk/gtkmain.c:458
#: ../gdk/gdk.c:226 ../gdk/gdk.c:229 ../gtk/gtkmain.c:454 ../gtk/gtkmain.c:457
msgid "FLAGS"
msgstr "ZASTAVICE"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:219
#: ../gdk/gdk.c:228
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Zastavice rahroščevanja GDK, ki naj ne bodo nastavljene"
......@@ -460,17 +458,17 @@ msgstr "Velikost barvne palete v 8-bitnem načinu"
msgid "COLORS"
msgstr "BARVE"
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:292
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:296
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Zaganjanje %s"
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:305
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:309
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Odpiranje %s"
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:310
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:314
#, c-format
msgid "Opening %d Item"
msgid_plural "Opening %d Items"
......@@ -491,7 +489,7 @@ msgid "Toggle"
msgstr "Preklopi"
#: ../gtk/a11y/gtkbuttonaccessible.c:341
#: ../gtk/a11y/gtkmenuitemaccessible.c:433
#: ../gtk/a11y/gtkmenuitemaccessible.c:435
msgctxt "Action name"
msgid "Click"
msgstr "Klikni"
......@@ -512,7 +510,7 @@ msgid "Edit"
msgstr "Uredi"
#: ../gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:262
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:72
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:149
#: ../gtk/a11y/gtkentryaccessible.c:1554
#: ../gtk/a11y/gtkexpanderaccessible.c:281
msgctxt "Action name"
......@@ -534,27 +532,27 @@ msgctxt "Action description"
msgid "Activates the cell"
msgstr "Omogoči celico"
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:71
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:148
msgctxt "Action name"
msgid "Select"
msgstr "Izberi"
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:73
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:150
msgctxt "Action name"
msgid "Customize"
msgstr "Prilagodi"
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:84
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:161
msgctxt "Action description"
msgid "Selects the color"
msgstr "Izbere barvo"
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:85
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:162
msgctxt "Action description"
msgid "Activates the color"
msgstr "Omogoči barvo"
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:86
#: ../gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:163
msgctxt "Action description"
msgid "Customizes the color"
msgstr "Prilagodi barvo"
......@@ -579,661 +577,736 @@ msgctxt "Action description"
msgid "Activates the expander"
msgstr "Omogoči razširitveno polje"
#: ../gtk/a11y/gtkmenuitemaccessible.c:442
msgctxt "Action description"
msgid "Clicks the menuitem"
msgstr "Klikni predmeta menija"
#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:140
msgctxt "Action description"
msgid "Pops up the slider"
msgstr "Pokaži drsnik"
#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:142
msgctxt "Action description"
msgid "Dismisses the slider"
msgstr "Prekliči drsnik"
#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:170
msgctxt "Action name"
msgid "Popup"
msgstr "Pojavi"
#: ../gtk/a11y/gtkscalebuttonaccessible.c:172
msgctxt "Action name"
msgid "Dismiss"
msgstr "Opusti"
#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:39
msgctxt "throbbing progress animation widget"
msgid "Spinner"
msgstr "Vrtavka"
#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
#. * need the mnemonics to be rationalized
#.
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:52 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:342
msgctxt "Stock label"
msgid "_About"
msgstr "_O programu"
#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:40
msgid "Provides visual indication of progress"
msgstr "Omogoča grafični prikaz napredka"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:53 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:343
msgctxt "Stock label"
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:98
msgctxt "Action description"
msgid "Toggles the switch"
msgstr "Preklopi nastavitev"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:54 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:345
msgctxt "Stock label"
msgid "_Bold"
msgstr "_Krepko"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:423
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
msgstr ""
"Iz zunanjega obroča izberite željeno barvo. Izberite temnost ali svetlost te "
"barve z uporabno notranjega trikotnika."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:55 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:347
msgctxt "Stock label"
msgid "_CD-ROM"
msgstr "_CD-ROM"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:449
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr "Kliknite na kapalko, nato kjerkoli na zaslon za izbiro tiste barve."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:56 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:348
msgctxt "Stock label"
msgid "_Clear"
msgstr "_Počisti"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:459
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odtenek:"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:57 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:349
msgctxt "Stock label"
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:460
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Položaj na barvnem krogu."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:58 ../gtk/gtkheaderbar.c:397
#: ../gtk/gtkwindow.c:8631
msgid "Minimize"
msgstr "Skrči"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:462
msgid "S_aturation:"
msgstr "_Nasičenost:"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 ../gtk/gtkheaderbar.c:420
#: ../gtk/gtkwindow.c:8639
msgid "Maximize"
msgstr "Razpni"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:463
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Jakost barve."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 ../gtk/gtkheaderbar.c:420
msgid "Restore"
msgstr "Obnovi"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:464
msgid "_Value:"
msgstr "_Vrednost:"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:352
msgctxt "Stock label"
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiraj"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:465
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Svetlost barve."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:62 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:353
msgctxt "Stock label"
msgid "Cu_t"
msgstr "Iz_reži"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:466
msgid "_Red:"
msgstr "_Rdeča:"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:63 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:354
msgctxt "Stock label"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:467
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Količina rdeče luči v barvi."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:64 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:336
msgctxt "Stock label"
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:468
msgid "_Green:"
msgstr "_Zelena:"
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:65 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:334
msgctxt "Stock label"
msgid "Information"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:469
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Količina zelene luči v barvi."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:66 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:337
msgctxt "Stock label"
msgid "Question"
msgstr "Vprašanje"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:470
msgid "_Blue:"
msgstr "_Modra:"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:67 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:335
msgctxt "Stock label"
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:471
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Količina modre luči v barvi."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:68 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:357
msgctxt "Stock label"
msgid "_Execute"
msgstr "_Izvedi"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:474
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Prosojnost:"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:69 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:359
msgctxt "Stock label"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:482 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:492
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Prosojnost barve."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:70 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:360
msgctxt "Stock label"
msgid "_Find"
msgstr "_Najdi"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:499
msgid "Color _name:"
msgstr "_Ime barve:"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:71 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:361
msgctxt "Stock label"
msgid "Find and _Replace"
msgstr "Najdi in _zamenjaj"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:514
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
msgstr ""
"V tem vnosu lahko vpišete šestnajstiško vrednost barve (kot v HTML) ali "
"enostavno ime barve (na primer 'orange')."
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:72 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:362
msgctxt "Stock label"
msgid "_Floppy"
msgstr "_Disketa"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:546
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paleta:"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:73 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:363
msgctxt "Stock label"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celozaslonski način"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:576
msgid "Color Wheel"
msgstr "Barvni krog"
#. This is a navigation label as in "go to the bottom of the page"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:74 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:366
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Bottom"
msgstr "_Dno"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1070
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
"current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr ""
"Predhodno izbrana barva za primerjavo s trenutno izbrano barvo. To barvo "
"lahko povlečete do vnosa v paleti ali jo izberete barvo kot trenutno z "
"vlečenjem na drug vzorec."
#. This is a navigation label as in "go to the first page"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:75 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:368
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_First"
msgstr "_Prva"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1076
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
msgstr ""
"Trenutno izbrana barva. To barvo lahko povlečete do vnosa v paleti za "
"kasnejšo uporabo."
#. This is a navigation label as in "go to the last page"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:76 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:370
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Last"
msgstr "_Zadnja"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1082
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now."
msgstr "Predhodno izbrana barva za primerjavo s trenutno izbrano barvo."
#. This is a navigation label as in "go to the top of the page"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:77 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:372
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Top"
msgstr "_Zgoraj"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1086
msgid "The color you've chosen."
msgstr "Izbrana barva."
#. This is a navigation label as in "go back"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:78 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:374
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Back"
msgstr "_Nazaj"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1489
msgid "_Save color here"
msgstr "_Shrani barvo sem"
#. This is a navigation label as in "go down"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:79 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:376
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Down"
msgstr "_Dol"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:1693
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr ""
"Kliknite na ta vnos palete, da postane trenutna barva. Za spremembo tega "
"vnosa potegnite sem drugo barvo ali kliknite z desnim gumbom in izberite "
"\"Shrani barvo sem.\""
#. This is a navigation label as in "go forward"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:80 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:378
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Forward"
msgstr "_Naprej"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:192
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1690 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:805
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5484 ../gtk/gtkmessagedialog.c:891
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:910 ../gtk/gtkmountoperation.c:529
#: ../gtk/gtkprintbackend.c:747 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:684 ../gtk/gtkappchooserdialog.ui.h:1
#: ../gtk/gtkassistant.ui.h:5 ../gtk/gtkcolorchooserdialog.ui.h:2
#: ../gtk/gtkfontchooserdialog.ui.h:2 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.ui.h:1
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.ui.h:2
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#. This is a navigation label as in "go up"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:81 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:380
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Up"
msgstr "_Gor"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:196
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546 ../gtk/gtkappchooserdialog.ui.h:2
#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.ui.h:3 ../gtk/gtkfontchooserdialog.ui.h:3
msgid "_Select"
msgstr "_Izberi"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:82 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:381
msgctxt "Stock label"
msgid "_Hard Disk"
msgstr "_Trdi disk"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:202
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:83 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:382
msgctxt "Stock label"
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:214
msgid "Color Selection"
msgstr "Izbira barve"
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:84 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:383
msgctxt "Stock label"
msgid "_Home"
msgstr "_Domov"
#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:121
msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
msgstr "AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsŠšTtUuVvZzŽž"
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:386
msgid "_Family:"
msgstr "_Družina:"
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:393
msgid "_Style:"
msgstr "_Slog:"
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:400
msgid "Si_ze:"
msgstr "_Velikost:"
#. create the text entry widget
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:577
msgid "_Preview:"
msgstr "_Predolged:"
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1694 ../gtk/gtkassistant.ui.h:1
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.ui.h:2
msgid "_Apply"
msgstr "_Uveljavi"
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1699 ../gtk/gtkmessagedialog.c:879
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:913 ../gtk/gtkprintbackend.c:748
msgid "_OK"
msgstr "_V redu"
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1710 ../gtk/gtkfontchooserdialog.ui.h:1
msgid "Font Selection"
msgstr "Izbira pisave"
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:334
msgctxt "Stock label"
msgid "Information"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:335
msgctxt "Stock label"
msgid "Warning"
msgstr "Opozorilo"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:336
msgctxt "Stock label"
msgid "Error"
msgstr "Napaka"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:337
msgctxt "Stock label"
msgid "Question"
msgstr "Vprašanje"
#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
#. * need the mnemonics to be rationalized
#.
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:342
msgctxt "Stock label"
msgid "_About"
msgstr "_O programu"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:343
msgctxt "Stock label"
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:344
msgctxt "Stock label"
msgid "_Apply"
msgstr "_Uveljavi"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:345
msgctxt "Stock label"
msgid "_Bold"
msgstr "_Krepko"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:346
msgctxt "Stock label"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:347
msgctxt "Stock label"
msgid "_CD-ROM"
msgstr "_CD-ROM"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:348
msgctxt "Stock label"
msgid "_Clear"
msgstr "_Počisti"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:349
msgctxt "Stock label"
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:350
msgctxt "Stock label"
msgid "C_onnect"
msgstr "_Poveži"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:351
msgctxt "Stock label"
msgid "_Convert"
msgstr "P_retvori"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:352
msgctxt "Stock label"
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiraj"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:353
msgctxt "Stock label"
msgid "Cu_t"
msgstr "Iz_reži"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:354
msgctxt "Stock label"
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:355
msgctxt "Stock label"
msgid "_Discard"
msgstr "_Zavrzi"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:356
msgctxt "Stock label"
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Prekini povezavo"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:357
msgctxt "Stock label"
msgid "_Execute"
msgstr "_Izvedi"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:358
msgctxt "Stock label"
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:359
msgctxt "Stock label"
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:360
msgctxt "Stock label"
msgid "_Find"
msgstr "_Najdi"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:361
msgctxt "Stock label"
msgid "Find and _Replace"
msgstr "Najdi in _zamenjaj"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:362
msgctxt "Stock label"
msgid "_Floppy"
msgstr "_Disketa"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:363
msgctxt "Stock label"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celozaslonski način"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:364
msgctxt "Stock label"
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Zapusti celozaslonski način"
#. This is a navigation label as in "go to the bottom of the page"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:366
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Bottom"
msgstr "_Dno"
#. This is a navigation label as in "go to the first page"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:368
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_First"
msgstr "_Prva"
#. This is a navigation label as in "go to the last page"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:370
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Last"
msgstr "_Zadnja"
#. This is a navigation label as in "go to the top of the page"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:372
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Top"
msgstr "_Zgoraj"
#. This is a navigation label as in "go back"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:374
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Back"
msgstr "_Nazaj"
#. This is a navigation label as in "go down"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:376
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Down"
msgstr "_Dol"
#. This is a navigation label as in "go forward"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:378
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Forward"
msgstr "_Naprej"
#. This is a navigation label as in "go up"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:380
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Up"
msgstr "_Gor"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:381
msgctxt "Stock label"
msgid "_Hard Disk"
msgstr "_Trdi disk"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:382
msgctxt "Stock label"
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_č"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:383
msgctxt "Stock label"
msgid "_Home"
msgstr "_Domov"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:384
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:85 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:384
msgctxt "Stock label"
msgid "Increase Indent"
msgstr "Povečaj zamik"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:385
msgctxt "Stock label"
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Zmanjšaj zamik"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:386
msgctxt "Stock label"
msgid "_Index"
msgstr "_Kazalo"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:387
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:86 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:387
msgctxt "Stock label"
msgid "_Information"
msgstr "_Podrobnosti"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:388
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:87 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:388
msgctxt "Stock label"
msgid "_Italic"
msgstr "_Ležeče"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:389
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:88 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:389
msgctxt "Stock label"
msgid "_Jump to"
msgstr "_Skoči na"
#. This is about text justification, "centered text"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:391
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:89 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:391
msgctxt "Stock label"
msgid "_Center"
msgstr "_Sredina"
#. This is about text justification
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:393
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:90 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:393
msgctxt "Stock label"
msgid "_Fill"
msgstr "_Zapolni"
#. This is about text justification, "left-justified text"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:395
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:91 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:395
msgctxt "Stock label"
msgid "_Left"
msgstr "_Levo"
#. This is about text justification, "right-justified text"
#: ../gtk/deprecated/gtkstock.c:397
#: ../gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:92 ../gtk/deprecated/gtkstock.c:397
msgctxt "Stock label"
msgid "_Right"
msgstr "_Desno"