Commit 1122508e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 6b4d95e8
# Polish translation for gtk+-properties.
# Copyright © 1998-2017 the gtk+ authors.
# Copyright © 1998-2018 the gtk+ authors.
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
# Krzysztof Krzyżaniak <eloy@venco.com.pl>, 1998.
# Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, 1999.
......@@ -9,15 +9,15 @@
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2009.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-05 20:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-05 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-12 15:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-12 16:40+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -148,7 +148,7 @@ msgstr "Ekran domyślny dla biblioteki GDK"
msgid "The GDK display used to create the GL context"
msgstr "Ekran biblioteki GDK używany do utworzenia kontekstu GL"
#: gdk/gdkglcontext.c:333 gtk/gtkwidget.c:1338
#: gdk/gdkglcontext.c:333 gtk/gtkwidget.c:1344
msgid "Window"
msgstr "Okno"
......@@ -234,8 +234,8 @@ msgstr "Nazwa"
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Unikalna nazwa dla czynności."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:304
#: gtk/gtkframe.c:231 gtk/gtklabel.c:805 gtk/gtkmenuitem.c:787
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:308
#: gtk/gtkframe.c:231 gtk/gtklabel.c:805 gtk/gtkmenuitem.c:789
#: gtk/gtktoolbutton.c:243 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
......@@ -270,23 +270,23 @@ msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
"Standardowa ikona wyświetlana w widżetach reprezentujących tę czynność."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279
msgid "GIcon"
msgstr "GIcon"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:273
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:359
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:282 gtk/gtkimage.c:359
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "Wyświetlana ikona GIcon"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkprinter.c:170
#: gtk/gtkwindow.c:886
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:263
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:245 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkprinter.c:170
#: gtk/gtkwindow.c:887
msgid "Icon Name"
msgstr "Nazwa ikony"
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:257
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:343
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:264
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:246 gtk/gtkimage.c:343
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Nazwa ikony z motywu ikon"
......@@ -348,7 +348,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Określa, czy pośrednicy pustego menu dla tej czynności będą ukrywani."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:466 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1146
#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1152
msgid "Sensitive"
msgstr "Czuły"
......@@ -357,8 +357,8 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Określa, czy czynność jest dostępna."
#: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtkcssnode.c:649
#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1139
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:314 gtk/gtkcssnode.c:649
#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1145
msgid "Visible"
msgstr "Widoczność"
......@@ -523,7 +523,7 @@ msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Wygląd cienia otaczającego strzałkę"
#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1226 gtk/gtkmenu.c:1002
#: gtk/gtkmenuitem.c:896
#: gtk/gtkmenuitem.c:898
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Skalowanie strzałek"
......@@ -607,7 +607,7 @@ msgstr "Przycisk Pomoc"
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "Przycisk pomoc w oknie dialogowym."
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:491
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:496
msgid "Font name"
msgstr "Nazwa czcionki"
......@@ -623,7 +623,7 @@ msgstr "Tekst podglądu"
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "Tekst wyświetlany w celu wizualizacji wybranej czcionki"
#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1245 gtk/gtkentry.c:995
#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1245 gtk/gtkentry.c:998
#: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:680
#: gtk/gtkviewport.c:408
msgid "Shadow type"
......@@ -701,11 +701,11 @@ msgstr "Grupa klawiszy skrótów"
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "Grupa skrótów używana dla podstawowych klawiszy skrótów"
#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:962 gtk/gtklabel.c:851
#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:965 gtk/gtklabel.c:851
msgid "X align"
msgstr "Wyrównanie poziome"
#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:963 gtk/gtklabel.c:852
#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:966 gtk/gtklabel.c:852
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
......@@ -819,112 +819,112 @@ msgstr "Wyświetlanie liczb"
msgid "Whether the items should be displayed with a number"
msgstr "Określa, czy elementy powinny być wyświetlane z liczbą"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:255
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:255
msgid "Pixbuf"
msgstr "Bufor pikseli"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:228 gtk/gtkimage.c:256
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:256
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "Obiekt GdkPixbuf do wyświetlenia"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:269
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:242 gtk/gtkimage.c:269
#: gtk/gtkrecentmanager.c:289
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkimage.c:270
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:243 gtk/gtkimage.c:270
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Nazwa pliku do wczytania i wyświetlenia"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:195
#: gtk/gtkimage.c:281
msgid "Stock ID"
msgstr "Identyfikator standardowego elementu"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:249 gtk/gtkimage.c:282
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256 gtk/gtkimage.c:282
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "Identyfikator wyświetlanego standardowego obrazu"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:379
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:287 gtk/gtkimage.c:379
msgid "Storage type"
msgstr "Sposób zapisu"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:281 gtk/gtkimage.c:380
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:288 gtk/gtkimage.c:380
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "Sposób zapisu danych obrazu"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:296 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 gtk/gtkrecentmanager.c:304
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:290
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:297
msgid "The size of the icon"
msgstr "Rozmiar ikony"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299 gtk/gtkinvisible.c:98
#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:893
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 gtk/gtkinvisible.c:98
#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:894
msgid "Screen"
msgstr "Ekran"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:300
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307
msgid "The screen where this status icon will be displayed"
msgstr "Ekran, na którym ten status będzie wyświetlany"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:308
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:315
msgid "Whether the status icon is visible"
msgstr "Określa, czy ikona stanu jest widoczna"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323 gtk/gtkplug.c:196
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:330 gtk/gtkplug.c:196
msgid "Embedded"
msgstr "Zagnieżdżona"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:324
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:331
msgid "Whether the status icon is embedded"
msgstr "Określa, czy ikona stanu jest zagnieżdżona"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:346 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:61
msgid "Orientation"
msgstr "Ułożenie"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:340 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:347 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
msgid "The orientation of the tray"
msgstr "Orientacja obszaru powiadamiania"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367 gtk/gtkwidget.c:1276
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:374 gtk/gtkwidget.c:1282
msgid "Has tooltip"
msgstr "Podpowiedź"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:368
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:375
msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
msgstr "Określa, czy ta ikona zasobnika zawiera podpowiedź"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1300
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:401 gtk/gtkwidget.c:1306
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Tekst podpowiedzi"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:395 gtk/gtkwidget.c:1301 gtk/gtkwidget.c:1325
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:402 gtk/gtkwidget.c:1307 gtk/gtkwidget.c:1331
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr "Tekst podpowiedzi dla tego widżetu"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418 gtk/gtkwidget.c:1324
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:425 gtk/gtkwidget.c:1330
msgid "Tooltip markup"
msgstr "Znacznik podpowiedzi"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:419
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:426
msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
msgstr "Zawartość podpowiedzi dla tej ikony zasobnika"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:476
#: gtk/gtkheaderbar.c:2023 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:443 gtk/gtkcolorbutton.c:183
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:479
#: gtk/gtkheaderbar.c:2027 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
#: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
#: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:437
#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:444
msgid "The title of this tray icon"
msgstr "Tytuł tej ikony zasobnika"
......@@ -1141,11 +1141,11 @@ msgstr "Definicja scalonego interfejsu użytkownika"
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "Napis XML opisujący scalony interfejs użytkownika"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:342
#: gtk/gtkaboutdialog.c:343
msgid "Program name"
msgstr "Nazwa programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:343
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
......@@ -1153,100 +1153,100 @@ msgstr ""
"Nazwa programu. Jeżeli nie jest ustawiona, domyślnie zostanie użyta funkcja "
"g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
msgid "Program version"
msgstr "Wersja programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
msgid "The version of the program"
msgstr "Wersja programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
#: gtk/gtkaboutdialog.c:371
msgid "Copyright string"
msgstr "Prawa autorskie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:371
#: gtk/gtkaboutdialog.c:372
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Informacje o prawach autorskich programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
#: gtk/gtkaboutdialog.c:387
msgid "Comments string"
msgstr "Ciąg opisowy"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:387
#: gtk/gtkaboutdialog.c:388
msgid "Comments about the program"
msgstr "Opis programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
msgid "License"
msgstr "Licencja"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
#: gtk/gtkaboutdialog.c:409
msgid "The license of the program"
msgstr "Licencja programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
msgid "License Type"
msgstr "Typ licencji"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
#: gtk/gtkaboutdialog.c:437
msgid "The license type of the program"
msgstr "Typ licencji programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:451
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
msgid "Website URL"
msgstr "Adres strony domowej"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
#: gtk/gtkaboutdialog.c:453
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "Adres URL odnośnika do strony domowej programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:465
#: gtk/gtkaboutdialog.c:466
msgid "Website label"
msgstr "Etykieta strony domowej"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:466
#: gtk/gtkaboutdialog.c:467
msgid "The label for the link to the website of the program"
msgstr "Etykieta odnośnika do witryny domowej programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "Authors"
msgstr "Autorzy"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
#: gtk/gtkaboutdialog.c:483
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Lista autorów programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:497
#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
msgid "Documenters"
msgstr "Autorzy dokumentacji"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
#: gtk/gtkaboutdialog.c:499
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Lista osób tworzących dokumentację programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:513
#: gtk/gtkaboutdialog.c:514
msgid "Artists"
msgstr "Artyści"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:514
#: gtk/gtkaboutdialog.c:515
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Lista osób współpracujących przy tworzeniu szaty graficznej programu"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:529
#: gtk/gtkaboutdialog.c:530
msgid "Translator credits"
msgstr "Zasługi tłumaczy"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:530
#: gtk/gtkaboutdialog.c:531
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "Zasługi tłumaczy. Ten ciąg powinien zostać oznaczony do tłumaczenia"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:544
#: gtk/gtkaboutdialog.c:545
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:545
#: gtk/gtkaboutdialog.c:546
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
......@@ -1254,19 +1254,19 @@ msgstr ""
"Logo dla okna z informacją o programie. Jeżeli nie jest ustawione, domyślnie "
"przyjmuje wartość gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:559
#: gtk/gtkaboutdialog.c:560
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Nazwa ikony logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:560
#: gtk/gtkaboutdialog.c:561
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Ikona używana jako logo w oknie z informacją o programie."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:573
#: gtk/gtkaboutdialog.c:574
msgid "Wrap license"
msgstr "Zawijanie licencji"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:574
#: gtk/gtkaboutdialog.c:575
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Określa, czy tekst licencji powinien być zawijany."
......@@ -1311,11 +1311,11 @@ msgstr "Wartość celu działania"
msgid "The parameter for action invocations"
msgstr "Parametr dla wywołań działania"
#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2009
#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2013
msgid "Pack type"
msgstr "Typ upakowania"
#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2010
#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2014
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
......@@ -1323,13 +1323,13 @@ msgstr ""
"Wartość GtkPackType określająca, czy element potomny powinien być spakowany "
"wraz z odwołaniem do początku lub końca kontrolki nadrzędnej"
#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2016
#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2020
#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1738
#: gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537 gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
msgid "Position"
msgstr "Pozycja"
#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2017
#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2021
#: gtk/gtknotebook.c:839 gtk/gtkpopovermenu.c:385 gtk/gtkstack.c:538
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Numer pozycji elementu potomnego w elemencie nadrzędnym"
......@@ -1516,7 +1516,7 @@ msgstr "Wyświetlanie paska menu"
msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
msgstr "Określa, czy okno powinno wyświetlać pasek manu na górze okna"
#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1368
#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1374
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Wyrównanie poziome"
......@@ -1524,7 +1524,7 @@ msgstr "Wyrównanie poziome"
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Poziome wyrównanie elementu potomnego"
#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1383
#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1389
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Wyrównanie pionowe"
......@@ -1691,12 +1691,12 @@ msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
msgstr ""
"Określa, czy element potomny nie będzie podlegał jednorodnemu rozmiarowi"
#: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:337
#: gtk/gtkheaderbar.c:2044 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
#: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:341
#: gtk/gtkheaderbar.c:2048 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
msgid "Spacing"
msgstr "Odstępy"
#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2045
#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2049
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Ilość miejsca między elementami potomnymi"
......@@ -1760,13 +1760,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tekst etykiety wewnątrz przycisku, jeśli przycisk zawiera widżet etykiety"
#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:826
#: gtk/gtkmenuitem.c:801 gtk/gtktoolbutton.c:250
#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:316 gtk/gtklabel.c:826
#: gtk/gtkmenuitem.c:803 gtk/gtktoolbutton.c:250
msgid "Use underline"
msgstr "Użycie podkreślenia"
#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:827
#: gtk/gtkmenuitem.c:802
#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:317 gtk/gtklabel.c:827
#: gtk/gtkmenuitem.c:804
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -1863,7 +1863,7 @@ msgstr ""
"Określa, czy właściwości child_displacement_x/_y powinny również mieć wpływ "
"na prostokąt zaznaczenia"
#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:893 gtk/gtkentry.c:2083
#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:896 gtk/gtkentry.c:2107
msgid "Inner Border"
msgstr "Krawędź wewnętrzna"
......@@ -2295,33 +2295,33 @@ msgstr "powierzchnia"
msgid "The surface to render"
msgstr "Powierzchnia do rysowania"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:194
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:196
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Identyfikator rysowanej standardowej ikony"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:202
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
msgstr "Wartość GtkIconSize, która określa rozmiar rysowanej ikony"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:227
msgid "Detail"
msgstr "Szczegółowość"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Szczegóły rysowania do przekazania mechanizmowi motywu"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:247
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:263
msgid "Follow State"
msgstr "Śledzenie stanu"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:248
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:264
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr ""
"Określa, czy rysowany bufor pikseli powinien mieć kolor zgodny ze stanem"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1116
#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:550 gtk/gtkwindow.c:837
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:281 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1116
#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:550 gtk/gtkwindow.c:838
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
......@@ -2330,7 +2330,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Wartość paska postępu"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:947 gtk/gtkmessagedialog.c:214
#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:950 gtk/gtkmessagedialog.c:214
#: gtk/gtkmodelbutton.c:1130 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
......@@ -2428,7 +2428,7 @@ msgstr "Tekst ze znacznikami"
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Rysowany tekst opisany znacznikami"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1487 gtk/gtklabel.c:812
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1490 gtk/gtklabel.c:812
msgid "Attributes"
msgstr "Atrybuty"
......@@ -2488,12 +2488,12 @@ msgstr "Kolor elementu jako wartość RGBA"
msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
msgstr "Kolor elementu jako GdkRGBA"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:855 gtk/gtktexttag.c:308
#: gtk/gtktextview.c:820
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:858 gtk/gtktexttag.c:308
#: gtk/gtktextview.c:824
msgid "Editable"
msgstr "Można modyfikować"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:821
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:825
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Określa, czy tekst może być modyfikowany przez użytkownika"
......@@ -2658,7 +2658,7 @@ msgstr "Wyrównanie"
msgid "How to align the lines"
msgstr "Sposób wyrównania wierszy"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1103
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1106
msgid "Placeholder text"
msgstr "Tekst zastępczy"
......@@ -2811,7 +2811,7 @@ msgstr "Niespójny stan"
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "Niespójny stan przycisku"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3800
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3896
msgid "Activatable"
msgstr "Można aktywować"
......@@ -2889,7 +2889,7 @@ msgstr ""
msgid "Indicator Size"
msgstr "Rozmiar wskaźnika"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:249 gtk/gtkexpander.c:402
#: gtk/gtkcheckbutton.c:249 gtk/gtkexpander.c:406
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Odstępy wskaźnika"
......@@ -2985,7 +2985,7 @@ msgstr "Kolor RGBA"
msgid "Color as RGBA"
msgstr "Kolor jako RGBA"
#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:908 gtk/gtklistbox.c:3814
#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:908 gtk/gtklistbox.c:3910
msgid "Selectable"
msgstr "Można zaznaczać"
......@@ -3041,7 +3041,7 @@ msgstr "Obecnie aktywny element"
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Określa, czy rozwijane menu powinny mieć element odłączania"
#: gtk/gtkcombobox.c:1025 gtk/gtkentry.c:877
#: gtk/gtkcombobox.c:1025 gtk/gtkentry.c:880
msgid "Has Frame"
msgstr "Ma ramkę"
......@@ -3253,7 +3253,7 @@ msgstr "Początkowa wartość"
msgid "The initial specified value used for this property"
msgstr "Początkowo określona wartość używana dla tej właściwości"
#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:434
#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:419
msgid "Content area border"
msgstr "Krawędź wokół obszaru zawartości"
......@@ -3261,7 +3261,7 @@ msgstr "Krawędź wokół obszaru zawartości"
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Szerokość krawędzi wokół głównego obszaru okna dialogowego"
#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:452
#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:437
msgid "Content area spacing"
msgstr "Odstęp obszaru zawartości"
......@@ -3269,15 +3269,15 @@ msgstr "Odstęp obszaru zawartości"
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr "Odstęp między elementami głównego obszaru okna dialogowego"
#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:469
#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:454
msgid "Button spacing"
msgstr "Odstępy między przyciskami"
#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:470
#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:455
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Odstępy między przyciskami"
#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:486
#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:471
msgid "Action area border"
msgstr "Krawędź obszaru czynności"
......@@ -3291,7 +3291,7 @@ msgstr ""
msgid "The contents of the buffer"
msgstr "Zawartość bufora"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1024
#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1027
msgid "Text length"
msgstr "Długość tekstu"
......@@ -3299,52 +3299,52 @@ msgstr "Długość tekstu"
msgid "Length of the text currently in the buffer"
msgstr "Długość tekstu obecnego w buforze"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:862
#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:865
msgid "Maximum length"
msgstr "Maksymalna długość"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:863
#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:866
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr ""
"Maksymalna liczba znaków dla tego wejścia. Wartość zero oznacza brak maksimum"
#: gtk/gtkentry.c:832
#: gtk/gtkentry.c:835
msgid "Text Buffer"
msgstr "Bufor tekstu"
#: gtk/gtkentry.c:833
#: gtk/gtkentry.c:836
msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
msgstr ""
"Obiekt bufora tekstu, który w rzeczywistości przechowuje wpisy tekstowe"
#: gtk/gtkentry.c:839 gtk/gtklabel.c:930
#: gtk/gtkentry.c:842 gtk/gtklabel.c:930
msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozycja kursora"
#: gtk/gtkentry.c:840 gtk/gtklabel.c:931
#: gtk/gtkentry.c:843 gtk/gtklabel.c:931
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Bieżące położenie kursora wstawiania liczone w znakach"
#: gtk/gtkentry.c:847 gtk/gtklabel.c:938
#: gtk/gtkentry.c:850 gtk/gtklabel.c:938
msgid "Selection Bound"
msgstr "Granica zaznaczenia"
#: gtk/gtkentry.c:848 gtk/gtklabel.c:939
#: gtk/gtkentry.c:851 gtk/gtklabel.c:939
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr ""
"Położenie końca zaznaczenia przeciwnego w stosunku do kursora liczone "
"w znakach"
#: gtk/gtkentry.c:856
#: gtk/gtkentry.c:859
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Określa, czy treść wejścia może być redagowana"
#: gtk/gtkentry.c:870
#: gtk/gtkentry.c:873
msgid "Visibility"
msgstr "Widoczność"
#: gtk/gtkentry.c:871
#: gtk/gtkentry.c:874
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
......@@ -3353,29 +3353,29 @@ msgstr ""
"wówczas tekst będzie widoczny w postaci ciągu „niewidocznych znaków”, co "
"jest przydatne przy wprowadzaniu haseł"
#: gtk/gtkentry.c:878
#: gtk/gtkentry.c:881
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "Określa, czy powinna być wyświetlana wypukłość wokół elementu"
#: gtk/gtkentry.c:894
#: gtk/gtkentry.c:897
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr ""
"Krawędź między tekstem a ramką. Nadpisuje właściwość stylu inner-border"
#: gtk/gtkentry.c:900 gtk/gtkentry.c:1590
#: gtk/gtkentry.c:903 gtk/gtkentry.c:1593
msgid "Invisible character"
msgstr "Niewidoczny znak"
#: gtk/gtkentry.c:901 gtk/gtkentry.c:1591
#: gtk/gtkentry.c:904 gtk/gtkentry.c:1594
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr "Znak używany przy maskowaniu zawartości wejścia (w trybie hasła)"
#: gtk/gtkentry.c:907
#: gtk/gtkentry.c:910
msgid "Activates default"
msgstr "Aktywuje domyślny"
#: gtk/gtkentry.c:908
#: gtk/gtkentry.c:911
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
......@@ -3383,90 +3383,90 @@ msgstr ""
"Określa, czy przy przyciśnięciu klawisza Enter powinien być aktywowany "
"domyślny widżet (np. domyślny przycisk w oknie dialogowym)"
#: gtk/gtkentry.c:914
#: gtk/gtkentry.c:917
msgid "Width in chars"
msgstr "Szerokość w znakach"
#: gtk/gtkentry.c:915
#: gtk/gtkentry.c:918
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Liczba znaków, na jaką powinno pozostać miejsce w polu wejściowym"
#: gtk/gtkentry.c:931