nb.po 194 KB
Newer Older
1
# translation of nb.po to Norwegian Bokmal
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
2
# Norwegian (bokmål) translation of gtk+.
3
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2010.
5
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gtk+ properties\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
11
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 00:03-0400\n"
12
"PO-Revision-Date: 2010-01-19 11:19+0100\n"
13 14
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
15 16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:165
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
21
msgid "Loop"
22
msgstr "Gå i løkke"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
23

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:166
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
25
msgid "Whether the animation should loop when it reaches the end"
26
msgstr "Om animasjonen skal begynne på nytt når den er ferdig"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
27

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:89
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
29 30 31
msgid "Number of Channels"
msgstr "Antall kanaler"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:90
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
33 34 35
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Antall datapunkter per piksel"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
36
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:99
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
37 38 39
msgid "Colorspace"
msgstr "Fargeområde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
41 42 43
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Fargeområde hvor datapunktene tolkes"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
44
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
45 46 47
msgid "Has Alpha"
msgstr "Har alpha"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
48
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
49 50 51
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "Om pixbufen har en alphakanal"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
53 54 55
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Bits per datapunkt"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
56
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
57 58 59
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Antall bits per datapunkt"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:597 gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
61 62 63
msgid "Width"
msgstr "Bredde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:133
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
65 66 67
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Antall kolonner i pixbufen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:606
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
69 70 71
msgid "Height"
msgstr "Høyde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
73 74 75
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Antall rader i pixbufen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:159
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
77 78 79
msgid "Rowstride"
msgstr "Radlengde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:160
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
81 82
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
83 84
msgstr "Antall bytes fra starten av en rad til starten på neste rad"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:169
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
86 87 88
msgid "Pixels"
msgstr "Piksler"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
89
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:170
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
90 91 92
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "En peker til pikseldata for pixbufen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
93
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
94 95 96
msgid "Default Display"
msgstr "Forvalgt skjerm"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
97
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:104
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
98 99 100
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Forvalgt skjerm for GDK"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
101
#: gdk/gdkpango.c:538 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkmountoperation.c:176
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
102
#: gtk/gtkstatusicon.c:285 gtk/gtkwindow.c:634
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
103 104 105
msgid "Screen"
msgstr "Skjerm"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
106
#: gdk/gdkpango.c:539
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
107
msgid "the GdkScreen for the renderer"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
108
msgstr "GdkScreen for rendrer"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
109

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
110
#: gdk/gdkscreen.c:75
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
111
msgid "Font options"
112
msgstr "Alternativer for skrift"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
113

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
114
#: gdk/gdkscreen.c:76
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
115
msgid "The default font options for the screen"
116
msgstr "Forvalgte alternativer for skrift på skjermen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
117

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
118
#: gdk/gdkscreen.c:83
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
119
msgid "Font resolution"
120
msgstr "Skriftoppløsning"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
121

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
122
#: gdk/gdkscreen.c:84
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
123
msgid "The resolution for fonts on the screen"
124
msgstr "Oppløsning for skrifter på skjermen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
125

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
126
#: gdk/gdkwindow.c:496 gdk/gdkwindow.c:497
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
127
msgid "Cursor"
128
msgstr "Markør"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
129

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
130
#: gtk/gtkaboutdialog.c:297
131 132 133
msgid "Program name"
msgstr "Navn på program"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
134
#: gtk/gtkaboutdialog.c:298
135 136 137
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
138 139 140
msgstr ""
"Navn på programmet. Hvis dette ikke er satt vil forvalgt verdi komme fra "
"g_get_application_name()"
141

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
142
#: gtk/gtkaboutdialog.c:312
143
msgid "Program version"
144
msgstr "Programversjon"
145

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
146
#: gtk/gtkaboutdialog.c:313
147
msgid "The version of the program"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
148
msgstr "Programmets versjon"
149

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150
#: gtk/gtkaboutdialog.c:327
151
msgid "Copyright string"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
152
msgstr "Opphavsrett"
153

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
154
#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
155
msgid "Copyright information for the program"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
156
msgstr "Informasjon om opphavsrett for programmet"
157

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
158
#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
159
msgid "Comments string"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
160
msgstr "Kommentar"
161

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
162
#: gtk/gtkaboutdialog.c:346
163
msgid "Comments about the program"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
164
msgstr "Kommentar om programmet"
165

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
166
#: gtk/gtkaboutdialog.c:380
167
msgid "Website URL"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
168
msgstr "URL til nettsted"
169

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
170
#: gtk/gtkaboutdialog.c:381
171
msgid "The URL for the link to the website of the program"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
172
msgstr "URL for programmets nettsted"
173

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
174
#: gtk/gtkaboutdialog.c:396
175
msgid "Website label"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
176
msgstr "Etikett for nettsted"
177

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
178
#: gtk/gtkaboutdialog.c:397
179 180 181 182
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
183 184
"Merkelappen til programmet sitt nettside. Hvis dette ikke er satt brukes "
"bare nettadressen"
185

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
186
#: gtk/gtkaboutdialog.c:413
187
msgid "Authors"
188
msgstr "Forfattere"
189

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
190
#: gtk/gtkaboutdialog.c:414
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
191
msgid "List of authors of the program"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
192
msgstr "Liste over programmets utviklere"
193

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
194
#: gtk/gtkaboutdialog.c:430
195
msgid "Documenters"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
196
msgstr "Dokumentasjon"
197

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
198
#: gtk/gtkaboutdialog.c:431
199
msgid "List of people documenting the program"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
200
msgstr "Liste med personer som har dokumentert programmet"
201

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
202
#: gtk/gtkaboutdialog.c:447
203
msgid "Artists"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
204
msgstr "Artister"
205

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
206
#: gtk/gtkaboutdialog.c:448
207
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
208
msgstr "Liste med personer som har bidratt med grafikk til programmet"
209

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
210
#: gtk/gtkaboutdialog.c:465
211
msgid "Translator credits"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
212
msgstr "Oversettere"
213

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
214
#: gtk/gtkaboutdialog.c:466
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
215 216 217 218
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Takk til oversetterne. Denne strengen skal være markert som oversettbar"
219

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
220
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
221
msgid "Logo"
222
msgstr "Logo"
223

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
224
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
225 226 227 228
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
229 230
"En logo for «Om»-boksen. Hvis dette ikke er satt brukes "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
231

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
232
#: gtk/gtkaboutdialog.c:497
233
msgid "Logo Icon Name"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
234
msgstr "Navn på ikon for logo"
235

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
236
#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
237
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
238
msgstr "Et navngitt ikon å bruke som logoen for «Om»-boksen."
239

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
240
#: gtk/gtkaboutdialog.c:511
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
241
msgid "Wrap license"
242
msgstr "Brytningslisens"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
243

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
244
#: gtk/gtkaboutdialog.c:512
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
245
msgid "Whether to wrap the license text."
246
msgstr "Om lisensteksten skal brytes."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
247

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
248
#: gtk/gtkaccellabel.c:189
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
249 250 251
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Aksellerator-«closure»"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
252
#: gtk/gtkaccellabel.c:190
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
253 254 255
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "«Closure» som skal overvåkes for akselleratorendringer"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
256
#: gtk/gtkaccellabel.c:196
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
257 258 259
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Akselleratorwidget"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
260
#: gtk/gtkaccellabel.c:197
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
261 262 263
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Widgetet som skal overvåkes for akselleratorendringer"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
264
#: gtk/gtkaction.c:220 gtk/gtkactiongroup.c:170 gtk/gtkprinter.c:111
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
265
#: gtk/gtktextmark.c:89
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
266 267 268
msgid "Name"
msgstr "Navn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
269
#: gtk/gtkaction.c:221
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
270 271 272
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Et unikt navn for handlingen."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
273 274 275
#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtkbutton.c:227 gtk/gtkexpander.c:195
#: gtk/gtkframe.c:114 gtk/gtklabel.c:528 gtk/gtkmenuitem.c:305
#: gtk/gtktoolbutton.c:204 gtk/gtktoolitemgroup.c:1543
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
276 277 278
msgid "Label"
msgstr "Etikett"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
279
#: gtk/gtkaction.c:240
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
280 281 282 283 284
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Etikett som brukes for menyoppføringer og knapper som aktiverer denne "
"handlingen."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
285
#: gtk/gtkaction.c:256
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
286 287 288
msgid "Short label"
msgstr "Kort etikett"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
289
#: gtk/gtkaction.c:257
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
290 291 292
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "En kortere etikett som kan brukes på verktøylinjeknapper."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
293
#: gtk/gtkaction.c:265
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
294 295 296
msgid "Tooltip"
msgstr "Verktøytips"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
297
#: gtk/gtkaction.c:266
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
298 299 300
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Et verktøytips for denne handlingen."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
301
#: gtk/gtkaction.c:281
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
302 303 304
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standard ikon"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
305
#: gtk/gtkaction.c:282
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
306
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
307 308
msgstr ""
"Standard ikon som vises i komponenter som representerer denne handlingen."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
309

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
310
#: gtk/gtkaction.c:302 gtk/gtkstatusicon.c:258
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
311
msgid "GIcon"
312
msgstr "GIcon"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
313

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
314 315
#: gtk/gtkaction.c:303 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 gtk/gtkimage.c:344
#: gtk/gtkstatusicon.c:259
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
316
msgid "The GIcon being displayed"
317
msgstr "GIcon som skal vises"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
318

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
319 320
#: gtk/gtkaction.c:323 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:171 gtk/gtkimage.c:326
#: gtk/gtkprinter.c:160 gtk/gtkstatusicon.c:242 gtk/gtkwindow.c:626
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
321 322 323
msgid "Icon Name"
msgstr "Navn på ikon"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
324 325
#: gtk/gtkaction.c:324 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172 gtk/gtkimage.c:327
#: gtk/gtkstatusicon.c:243
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
326 327 328
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Navn på ikonet fra ikontemaet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
329
#: gtk/gtkaction.c:331 gtk/gtktoolitem.c:184
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
330 331 332
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Synlig når horisontal"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
333
#: gtk/gtkaction.c:332 gtk/gtktoolitem.c:185
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
334 335 336 337 338 339 340
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Om verktøylinjeoppføringen er synlig når verktøylinjen har horisontal "
"orientering."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
341
#: gtk/gtkaction.c:347
342
msgid "Visible when overflown"
343
msgstr "Synlig når full"
344

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
345
#: gtk/gtkaction.c:348
346 347 348 349 350 351
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "Når TRUE vil tomme menyproxyer for denne handlingen skjules."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
352
#: gtk/gtkaction.c:355 gtk/gtktoolitem.c:191
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
353 354 355
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Synlig når vertikal"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
356
#: gtk/gtkaction.c:356 gtk/gtktoolitem.c:192
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
357 358 359 360 361 362 363
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Om verktøylinjeoppføringen er synlig når verktøylinjen har vertikal "
"orientering."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
364
#: gtk/gtkaction.c:363 gtk/gtktoolitem.c:198
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
365 366 367
msgid "Is important"
msgstr "Er viktig"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
368
#: gtk/gtkaction.c:364
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
369 370 371 372 373 374 375
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Om handlingen ses på som viktig. Når denne er satt til TRUE viser proxyer "
"for verktøylinjeoppføringene tekst i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
376
#: gtk/gtkaction.c:372
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
377 378 379
msgid "Hide if empty"
msgstr "Skjul hvis tom"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
380
#: gtk/gtkaction.c:373
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
381 382 383
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Når TRUE vil tomme menyproxyer for denne handlingen skjules."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
384 385
#: gtk/gtkaction.c:379 gtk/gtkactiongroup.c:177 gtk/gtkcellrenderer.c:193
#: gtk/gtkwidget.c:611
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
386 387 388
msgid "Sensitive"
msgstr "Følsomt"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
389
#: gtk/gtkaction.c:380
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
390 391 392
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Om handlingen er aktivert."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
393 394
#: gtk/gtkaction.c:386 gtk/gtkactiongroup.c:184 gtk/gtkstatusicon.c:301
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:192 gtk/gtkwidget.c:604
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
395 396 397
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
398
#: gtk/gtkaction.c:387
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
399 400 401
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Om handlingen er synlig"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
402
#: gtk/gtkaction.c:393
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
403 404 405
msgid "Action Group"
msgstr "Handlingsgruppe"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
406
#: gtk/gtkaction.c:394
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
407 408 409 410 411 412 413
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"GtkActionGroup denne GtkAction er assosiert med, eller NULL (for intern "
"bruk)."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
414
#: gtk/gtkaction.c:412 gtk/gtkimagemenuitem.c:169
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
415 416 417
msgid "Always show image"
msgstr "Alltid vis bilde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
418
#: gtk/gtkaction.c:413 gtk/gtkimagemenuitem.c:170
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
419
msgid "Whether the image will always be shown"
420
msgstr "Om bildet alltid skal være synlig"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
421

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
422
#: gtk/gtkactiongroup.c:171
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
423 424 425
msgid "A name for the action group."
msgstr "Et navn for handlingsgruppen."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
426
#: gtk/gtkactiongroup.c:178
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
427 428 429
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Om handlingsgruppen er aktivert."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
430
#: gtk/gtkactiongroup.c:185
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
431 432 433
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Om handlingsgruppen er synlig"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
434
#: gtk/gtkactivatable.c:308
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
435
msgid "Related Action"
436
msgstr "Relatert handling"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
437

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
438
#: gtk/gtkactivatable.c:309
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
439 440 441
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
442
#: gtk/gtkactivatable.c:331
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
443 444 445
msgid "Use Action Appearance"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
446
#: gtk/gtkactivatable.c:332
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
447 448 449 450
#, fuzzy
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr "Om etiketteksten kan velges med musen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
451 452
#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
#: gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtkspinbutton.c:269
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
453 454 455
msgid "Value"
msgstr "Verdi"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
456
#: gtk/gtkadjustment.c:94
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
457 458 459
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Verdien for justeringen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
460
#: gtk/gtkadjustment.c:110
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
461 462 463
msgid "Minimum Value"
msgstr "Minimumsverdi"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
464
#: gtk/gtkadjustment.c:111
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
465 466 467
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Minimumsverdi for justeringen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
468
#: gtk/gtkadjustment.c:130
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
469 470 471
msgid "Maximum Value"
msgstr "Maksimumsverdi"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
472
#: gtk/gtkadjustment.c:131
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
473 474 475
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Maksimumsverdi for justeringen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
476
#: gtk/gtkadjustment.c:147
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
477 478 479
msgid "Step Increment"
msgstr "Størrelse på steg"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
480
#: gtk/gtkadjustment.c:148
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
481 482 483
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Størrelse på steg for justeringen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
484
#: gtk/gtkadjustment.c:164
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
485 486 487
msgid "Page Increment"
msgstr "Størrelse på side"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
488
#: gtk/gtkadjustment.c:165
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
489 490 491
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Sidestørrelse for justeringen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
492
#: gtk/gtkadjustment.c:184
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
493 494 495
msgid "Page Size"
msgstr "Sidestørrelse"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
496
#: gtk/gtkadjustment.c:185
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
497 498 499
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Sidestørrelse for justeringen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
500
#: gtk/gtkalignment.c:117
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
501 502 503
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horisontal justering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
504
#: gtk/gtkalignment.c:118 gtk/gtkbutton.c:278
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
505 506 507 508 509 510 511
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Horisontal posisjon for barn i tilgjengelig område. 0.0 er venstrejustert, "
"1.0 er høyrejustert"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
512
#: gtk/gtkalignment.c:127
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
513 514 515
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Vertikal justering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
516
#: gtk/gtkalignment.c:128 gtk/gtkbutton.c:297
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
517 518 519 520 521 522 523
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Vertikal plassering av barn i tilgjengelig område. 0.0 er øverst, 1.0 er "
"nederst"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
524
#: gtk/gtkalignment.c:136
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
525 526 527
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horisontal skalering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
528
#: gtk/gtkalignment.c:137
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
529 530 531 532 533 534 535
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Hvor mye av det horisontale området som brukes for barnet hvis det er plass "
"til overs. 0.0 betyr ingenting, 1.0 betyr hele"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
536
#: gtk/gtkalignment.c:145
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
537 538 539
msgid "Vertical scale"
msgstr "Vertikal skalering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
540
#: gtk/gtkalignment.c:146
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
541 542 543 544 545 546 547
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Hvor mye av det vertikale området som brukes for barnet hvis det er plass "
"til overs. 0.0 betyr ingenting, 1.0 betyr hele"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
548
#: gtk/gtkalignment.c:163
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
549 550 551
msgid "Top Padding"
msgstr "Toppfyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
552
#: gtk/gtkalignment.c:164
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
553 554 555
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Fyll som plasseres øverst i komponenten."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
556
#: gtk/gtkalignment.c:180
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
557 558 559
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Bunnfyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
560
#: gtk/gtkalignment.c:181
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
561 562 563
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Fyll som plasseres nederst i komponenten."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
564
#: gtk/gtkalignment.c:197
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
565 566 567
msgid "Left Padding"
msgstr "Venstrefyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
568
#: gtk/gtkalignment.c:198
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
569 570 571
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Fyll som plasseres til venstre i komponenten."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
572
#: gtk/gtkalignment.c:214
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
573 574 575
msgid "Right Padding"
msgstr "Høyrefyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
576
#: gtk/gtkalignment.c:215
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
577 578 579
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Fyll som plasseres til høyre i komponenten."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
580
#: gtk/gtkarrow.c:95
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
581 582 583
msgid "Arrow direction"
msgstr "Pilretning"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
584
#: gtk/gtkarrow.c:96
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
585 586 587
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Pekeretning for pilen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
588
#: gtk/gtkarrow.c:104
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
589 590 591
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Pilens skygge"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
592
#: gtk/gtkarrow.c:105
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
593 594 595
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Utseende for skyggen som omgir pilen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
596
#: gtk/gtkarrow.c:112 gtk/gtkmenu.c:711 gtk/gtkmenuitem.c:368
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
597
msgid "Arrow Scaling"
598
msgstr "Skalering av piler"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
599

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
600
#: gtk/gtkarrow.c:113
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
601
msgid "Amount of space used up by arrow"
602
msgstr "Mengde plass som brukes av pilen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
603

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
604
#: gtk/gtkaspectframe.c:93
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
605 606 607
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horisontal justering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
608
#: gtk/gtkaspectframe.c:94
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
609 610 611
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X-justering for barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
612
#: gtk/gtkaspectframe.c:100
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
613 614 615
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Vertikal justering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
616
#: gtk/gtkaspectframe.c:101
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
617 618 619
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y-justering for barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
620
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
621 622 623
msgid "Ratio"
msgstr "Rate"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
624
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
625 626 627
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Aspektrate hvis obey_child er USANN"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
628
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
629 630 631
msgid "Obey child"
msgstr "Adlyd barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
632
#: gtk/gtkaspectframe.c:115
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
633 634 635
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Tving aspektraten til å passe til rammens barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
636
#: gtk/gtkassistant.c:306
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
637
msgid "Header Padding"
638
msgstr "Fyll for topptekst"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
639

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
640
#: gtk/gtkassistant.c:307
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
641
msgid "Number of pixels around the header."
642
msgstr "Antall piksler rundt toppteksten."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
643

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
644
#: gtk/gtkassistant.c:314
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
645
msgid "Content Padding"
646
msgstr "Innholdsfyll"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
647

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
648
#: gtk/gtkassistant.c:315
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
649
msgid "Number of pixels around the content pages."
650
msgstr "Antall piksler rundt innholdssidene."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
651

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
652
#: gtk/gtkassistant.c:331
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
653
msgid "Page type"
654
msgstr "Sidetype"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
655

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
656
#: gtk/gtkassistant.c:332
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
657
msgid "The type of the assistant page"
658
msgstr "Type assistentside"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
659

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
660
#: gtk/gtkassistant.c:349
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
661
msgid "Page title"
662
msgstr "Sidetittel"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
663

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
664
#: gtk/gtkassistant.c:350
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
665
msgid "The title of the assistant page"
666
msgstr "Tittelen på assistentsiden"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
667

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
668
#: gtk/gtkassistant.c:366
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
669
msgid "Header image"
670
msgstr "Bilde for topptekst"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
671

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
672
#: gtk/gtkassistant.c:367
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
673
msgid "Header image for the assistant page"
674
msgstr "Bilde til toppteksten på en assistentside"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
675

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
676
#: gtk/gtkassistant.c:383
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
677
msgid "Sidebar image"
678
msgstr "Bilde for sidelinje"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
679

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
680
#: gtk/gtkassistant.c:384
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
681
msgid "Sidebar image for the assistant page"
682
msgstr "Bilde for sidelinje på en assistentside"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
683

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
684
#: gtk/gtkassistant.c:399
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
685
msgid "Page complete"
686
msgstr "Side fullført"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
687

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
688
#: gtk/gtkassistant.c:400
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
689
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
690
msgstr "Om alle felt som kreves på siden er fylt ut"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
691

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
692
#: gtk/gtkbbox.c:129
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
693 694 695
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimal bredde for barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
696
#: gtk/gtkbbox.c:130
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
697 698 699
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimum bredde på knappene inne i boksen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
700
#: gtk/gtkbbox.c:138
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
701 702 703
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimal høyde for barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
704
#: gtk/gtkbbox.c:139
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
705 706 707
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimum høyde på knappene inne i boksen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
708
#: gtk/gtkbbox.c:147
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
709 710 711
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Internt breddefyll for barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
712
#: gtk/gtkbbox.c:148
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
713 714 715
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "Økning av størrelse på barn på hver side"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
716
#: gtk/gtkbbox.c:156
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
717 718 719
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Fyll for barns interne høyde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
720
#: gtk/gtkbbox.c:157
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
721 722 723
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "Hvor mye barnets størrelse skal økes på topp og bunn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
724
#: gtk/gtkbbox.c:165
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
725 726 727
msgid "Layout style"
msgstr "Stil for plassering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
728
#: gtk/gtkbbox.c:166
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
729 730 731 732 733 734 735
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Hvordan knappene skal plasseres i boksen. Mulige verdier er forvalgt, spre "
"utover, kant, start og slutt"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
736
#: gtk/gtkbbox.c:174
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
737 738 739
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundær"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
740
#: gtk/gtkbbox.c:175
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
741 742 743 744 745 746 747
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Hvis SANN vil barnet vises i en sekundær gruppe av barn, passer for eksempel "
"til hjelp-knapper"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
748
#: gtk/gtkbox.c:217 gtk/gtkexpander.c:219 gtk/gtkiconview.c:665
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
749
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:217
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
750 751 752
msgid "Spacing"
msgstr "Mellomrom"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
753
#: gtk/gtkbox.c:218
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
754 755 756
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Mengde mellomrom mellom barn."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
757 758
#: gtk/gtkbox.c:227 gtk/gtktable.c:165 gtk/gtktoolbar.c:537
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1596
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
759 760 761
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
762
#: gtk/gtkbox.c:228
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
763 764 765
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Om alle barn skal være av samme størrelse."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
766 767
#: gtk/gtkbox.c:235 gtk/gtktoolbar.c:529 gtk/gtktoolitemgroup.c:1603
#: gtk/gtktoolpalette.c:1053 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
768 769 770
msgid "Expand"
msgstr "Utvid"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
771
#: gtk/gtkbox.c:236
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
772 773 774
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "La etterkommeren få mer plass når opphavet vokser"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
775
#: gtk/gtkbox.c:242 gtk/gtktoolitemgroup.c:1610
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
776 777 778
msgid "Fill"
msgstr "Fyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
779
#: gtk/gtkbox.c:243
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
780 781 782 783 784 785 786
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"Om ekstra mellomrom som gis til etterkommeren skal allokeres til "
"etterkommeren eller brukes som fyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
787
#: gtk/gtkbox.c:249 gtk/gtktrayicon-x11.c:163
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
788 789 790
msgid "Padding"
msgstr "Fyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
791
#: gtk/gtkbox.c:250
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
792 793 794 795 796
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr ""
"Ekstra mellomrom som skal plasseres mellom en etterkommer og dens naboer i "
"piksler"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
797
#: gtk/gtkbox.c:256
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
798 799 800
msgid "Pack type"
msgstr "Type pakking"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
801
#: gtk/gtkbox.c:257 gtk/gtknotebook.c:667
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
802 803 804 805 806 807 808
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"En GtkPackType viser om etterkommeren er pakket med referanse til start "
"eller slutt av opphavet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
809 810
#: gtk/gtkbox.c:263 gtk/gtknotebook.c:645 gtk/gtkpaned.c:241
#: gtk/gtkruler.c:148 gtk/gtktoolitemgroup.c:1624
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
811 812 813
msgid "Position"
msgstr "Posisjon"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
814
#: gtk/gtkbox.c:264 gtk/gtknotebook.c:646
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
815 816 817
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Indeks for etterkommer i opphav"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
818
#: gtk/gtkbuilder.c:314
819 820 821
msgid "Translation Domain"
msgstr "Oversettelsesdomene"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
822
#: gtk/gtkbuilder.c:315
823 824 825
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr "Oversettelsesdomene som brukes av gettext"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
826
#: gtk/gtkbutton.c:228
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
827 828 829
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
830 831
msgstr ""
"Tekst for etiketten inne i knappen, hvis knappen inneholder en etikett."
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
832

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
833
#: gtk/gtkbutton.c:235 gtk/gtkexpander.c:203 gtk/gtklabel.c:549
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
834
#: gtk/gtkmenuitem.c:320 gtk/gtktoolbutton.c:211
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
835 836 837
msgid "Use underline"
msgstr "Bruk understreking"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
838
#: gtk/gtkbutton.c:236 gtk/gtkexpander.c:204 gtk/gtklabel.c:550
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
839
#: gtk/gtkmenuitem.c:321
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
840 841 842 843 844 845 846
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Hvis satt vil en underscore i teksten indikere at neste tegn skal brukes som "
"akselleratorhint"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
847
#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkimagemenuitem.c:150
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
848 849 850
msgid "Use stock"
msgstr "Bruk lager"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
851
#: gtk/gtkbutton.c:244
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
852 853
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
854 855 856 857
msgstr ""
"HVis satt brukes etiketten til å velge en standardoppføring i stedet for å "
"vises"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
858
#: gtk/gtkbutton.c:251 gtk/gtkcombobox.c:796 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
859 860 861
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus ved klikk"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
862
#: gtk/gtkbutton.c:252 gtk/gtkfilechooserbutton.c:394
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
863 864 865
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Om knappen tar fokus når den klikkes med musen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
866
#: gtk/gtkbutton.c:259
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
867 868 869
msgid "Border relief"
msgstr "Kantrelief"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
870
#: gtk/gtkbutton.c:260
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
871 872 873
msgid "The border relief style"
msgstr "Stil for kantrelief"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
874
#: gtk/gtkbutton.c:277
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
875 876 877
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Horisontal justering for barnet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
878
#: gtk/gtkbutton.c:296
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
879 880 881
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Vertikal justering for barnet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
882
#: gtk/gtkbutton.c:313 gtk/gtkimagemenuitem.c:135
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
883 884 885
msgid "Image widget"
msgstr "Bildewidget"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
886
#: gtk/gtkbutton.c:314
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
887
msgid "Child widget to appear next to the button text"
888
msgstr "Underelement som skal vises ved siden av knappteksten"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
889

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
890
#: gtk/gtkbutton.c:328
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
891
msgid "Image position"
892
msgstr "Plassering av bilde"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
893

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
894
#: gtk/gtkbutton.c:329
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
895
msgid "The position of the image relative to the text"
896
msgstr "Posisjon for bildet i forhold til teksten"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
897

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
898
#: gtk/gtkbutton.c:449
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
899 900 901
msgid "Default Spacing"
msgstr "Standard avstand"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
902
#: gtk/gtkbutton.c:450
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
903
msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
904
msgstr "Ekstra plass som skal legges til for GTK_CAN_DEFAULT-knapper"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
905

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
906
#: gtk/gtkbutton.c:464
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
907 908 909
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Forvalgt utvendig mellomrom"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
910
#: gtk/gtkbutton.c:465
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
911
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
912 913
"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
"the border"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
914 915 916
msgstr ""
"Ekstra plass som skal legges til for GTK_CAN_DEFAULT-knapper som alltid "
"tegnes utenfor kanten"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
917

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
918
#: gtk/gtkbutton.c:470
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
919 920 921
msgid "Child X Displacement"
msgstr "X-forskyvning for barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
922
#: gtk/gtkbutton.c:471
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
923 924
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
925 926
msgstr "Hvor langt barnet flyttes i x-retning når knappen er nedtrykt"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
927
#: gtk/gtkbutton.c:478
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
928 929 930
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Y-forskyvning for barn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
931
#: gtk/gtkbutton.c:479
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
932 933
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
934 935
msgstr "Hvor langt barnet flyttes i y-retning når knappen er nedtrykt"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
936
#: gtk/gtkbutton.c:495
937
msgid "Displace focus"
938
msgstr "Omplasser fokus"
939

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
940
#: gtk/gtkbutton.c:496
941 942 943 944 945
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
946
#: gtk/gtkbutton.c:509 gtk/gtkentry.c:695 gtk/gtkentry.c:1740
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
947
msgid "Inner Border"
948
msgstr "Indre kant"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
949

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
950
#: gtk/gtkbutton.c:510
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
951
msgid "Border between button edges and child."
952
msgstr "Kant mellom knappekanter og barn."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
953

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
954
#: gtk/gtkbutton.c:523
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
955
msgid "Image spacing"
956
msgstr "Mellomrom for bilde"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
957

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
958
#: gtk/gtkbutton.c:524
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
959
msgid "Spacing in pixels between the image and label"
960
msgstr "Mellomrom i piksler mellom bildet og etiketten"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
961

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
962
#: gtk/gtkbutton.c:538
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
963 964 965
msgid "Show button images"
msgstr "Vis knappebilder"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
966
#: gtk/gtkbutton.c:539
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
967
msgid "Whether images should be shown on buttons"
968
msgstr "Om bilder skal vises på knapper"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
969

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
970
#: gtk/gtkcalendar.c:440
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
971 972 973
msgid "Year"
msgstr "År"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
974
#: gtk/gtkcalendar.c:441
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
975 976 977
msgid "The selected year"
msgstr "Valgt år"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
978
#: gtk/gtkcalendar.c:454
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
979 980 981
msgid "Month"
msgstr "Måned"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
982
#: gtk/gtkcalendar.c:455
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
983 984 985
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "Valgt måned (som et tall mellom 0 og 11)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
986
#: gtk/gtkcalendar.c:469
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
987 988 989
msgid "Day"
msgstr "Dag"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
990
#: gtk/gtkcalendar.c:470
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
991 992 993
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
994 995
msgstr ""
"Valgt dag (som et tall mellom 1 og 31, eller 0 for å velge bort valgt dag)"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
996

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
997
#: gtk/gtkcalendar.c:484
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
998 999 1000
msgid "Show Heading"
msgstr "Vis topptekst"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1001
#: gtk/gtkcalendar.c:485
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1002 1003 1004
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr "En topptekst vises hvis denne settes til TRUE"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1005
#: gtk/gtkcalendar.c:499
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1006 1007 1008
msgid "Show Day Names"
msgstr "Vis navn på dager"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1009
#: gtk/gtkcalendar.c:500
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1010 1011 1012
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr "Dagnavn vises hvis denne settes til TRUE"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1013
#: gtk/gtkcalendar.c:513
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1014 1015 1016
msgid "No Month Change"
msgstr "Ingen endring i måned"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1017
#: gtk/gtkcalendar.c:514
1018
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1019 1020
msgstr "Måned kan ikke endres hvis denne er satt til TRUE"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1021
#: gtk/gtkcalendar.c:528
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1022 1023 1024
msgid "Show Week Numbers"
msgstr "Vis ukenummer"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1025
#: gtk/gtkcalendar.c:529
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1026 1027 1028
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "Ukenummer vises hvis denne er satt til TRUE"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1029
#: gtk/gtkcalendar.c:544
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1030
msgid "Details Width"
1031
msgstr "Bredde for detaljer"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1032

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1033
#: gtk/gtkcalendar.c:545
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1034
msgid "Details width in characters"
1035
msgstr "Bredde for detaljer i tegn"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1036

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1037
#: gtk/gtkcalendar.c:560
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1038
msgid "Details Height"
1039
msgstr "Høyde for detaljer"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1040

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1041
#: gtk/gtkcalendar.c:561
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1042
msgid "Details height in rows"
1043
msgstr "Høyde for detaljer i rader"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1044

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1045
#: gtk/gtkcalendar.c:577
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1046
msgid "Show Details"
1047
msgstr "Vis detaljer"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1048

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1049
#: gtk/gtkcalendar.c:578
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1050
msgid "If TRUE, details are shown"
1051
msgstr "Detaljer vises hvis denne settes til TRUE"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1052

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1053
#: gtk/gtkcelleditable.c:43
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1054
msgid "Editing Canceled"
1055
msgstr "Redigering avbrutt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1056

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1057
#: gtk/gtkcelleditable.c:44
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1058
msgid "Indicates that editing has been canceled"
1059
msgstr "Indikerer at redigering er avbrutt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1060

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1061
#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1062 1063 1064
msgid "mode"
msgstr "modus"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1065
#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1066 1067 1068
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Redigerbart modus for CellRenderer"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1069
#: gtk/gtkcellrenderer.c:186
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1070 1071 1072
msgid "visible"
msgstr "synlig"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1073
#: gtk/gtkcellrenderer.c:187
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1074 1075 1076
msgid "Display the cell"
msgstr "Vis cellen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1077
#: gtk/gtkcellrenderer.c:194
1078
msgid "Display the cell sensitive"
1079
msgstr "Vis cellen sensitiv"
1080

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1081
#: gtk/gtkcellrenderer.c:201
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1082 1083 1084
msgid "xalign"
msgstr "xalign"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1085
#: gtk/gtkcellrenderer.c:202
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1086 1087 1088
msgid "The x-align"
msgstr "X-justering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1089
#: gtk/gtkcellrenderer.c:211
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1090 1091 1092
msgid "yalign"
msgstr "yalign"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1093
#: gtk/gtkcellrenderer.c:212
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1094 1095 1096
msgid "The y-align"
msgstr "Y-justering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1097
#: gtk/gtkcellrenderer.c:221
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1098 1099 1100
msgid "xpad"
msgstr "x-fyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1101
#: gtk/gtkcellrenderer.c:222
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1102 1103 1104
msgid "The xpad"
msgstr "X-fyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1105
#: gtk/gtkcellrenderer.c:231
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1106 1107 1108
msgid "ypad"
msgstr "y-fyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1109
#: gtk/gtkcellrenderer.c:232
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1110 1111 1112
msgid "The ypad"
msgstr "Y-fyll"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1113
#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1114 1115 1116
msgid "width"
msgstr "bredde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1117
#: gtk/gtkcellrenderer.c:242
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1118 1119 1120
msgid "The fixed width"
msgstr "Den faste bredden"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1121
#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1122 1123 1124
msgid "height"
msgstr "høyde"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1125
#: gtk/gtkcellrenderer.c:252
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1126 1127 1128
msgid "The fixed height"
msgstr "Den faste høyden"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1129
#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1130 1131 1132
msgid "Is Expander"
msgstr "Er utvider"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1133
#: gtk/gtkcellrenderer.c:262
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1134 1135 1136
msgid "Row has children"
msgstr "Rad har etterkommere"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1137
#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1138 1139 1140
msgid "Is Expanded"
msgstr "Er utvidet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1141
#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1142 1143 1144
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Raden er en utvider-rad, og er utvidet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1145
#: gtk/gtkcellrenderer.c:278
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1146 1147 1148
msgid "Cell background color name"
msgstr "Navn på bakgrunnsfarge for celle"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1149
#: gtk/gtkcellrenderer.c:279
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1150 1151 1152
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Bakgrunnsfarge for celle som en streng"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1153
#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1154 1155 1156
msgid "Cell background color"
msgstr "Bakgrunnsfarge for celle"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1157
#: gtk/gtkcellrenderer.c:287
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1158 1159 1160
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Bakgrunnsfarge for celle som en GdkColor"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1161
#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1162
msgid "Editing"
1163
msgstr "Redigerer"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1164

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1165
#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1166 1167 1168 1169
#, fuzzy
msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
msgstr "Om etiketten er i singellinjemodus"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1170
#: gtk/gtkcellrenderer.c:303
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1171 1172 1173
msgid "Cell background set"
msgstr "Bakgrunn for celle satt"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1174
#: gtk/gtkcellrenderer.c:304
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
1175 1176 1177
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Om denne merkingen påvirker bakgrunnsfargen for cellen"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1178
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:114
Matthias Clasen's avatar