da.po 274 KB
Newer Older
1
# Danish translation of Gtk+ Properties.
2
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 04, 05, 2009-14 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
4 5 6
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Kenneth Christiansen, 1999-2000
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
7
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 04.
8
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
9
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2007, 2011.
10
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14.
11 12 13 14
#
# Konventioner:
#
#  attribute -> egenskab
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
15 16
#  child -> underelement, underkontrol
#  parent -> ophav(selement, -kontrol)
17
#  directory -> mappe 
18
#  entry -> indtastningsfelt
19
#  event -> hændelse
20 21
#  frame (i animation) -> billede
#  (column) header -> (kolonne)overskrift
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
22
#  header -> sidehoved
23
#  header bar -> overskriftsbjælke
24
#  input -> (til tider) indtastning
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
25 26
#  menu item -> menuelement
#  item -> (generelt) objekt
27
#  label -> etiket (med denne stavning)
28 29 30
#  pixel -> skærmpunkt, punkt
#  scroll bar -> rullebjælke
#  spin button -> rulleknap
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
31
#  stock x -> (oftest) lager-x
32
#  toggle button -> afkrydsningsknap
33
#  toolitem proxy -> værktøjselementstedfortræder
34 35 36 37 38
#  widget -> kontrol
#
# Nogle af de mere specielle grafiske udtryk er allerede oversat i
# Gimp'en.
#
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
39 40 41 42
# En samtale i en fejlrapport har givet følgende:
# TRUE og FALSE henviser til de faktiske boolske værdier og bør derfor
# holdes på engelsk og med store bogstaver.
#
43 44 45
# Værktøjstip er konsekvent blevet oversat uden et afsluttende punktum
# (i modsætning til originalteksterne hvor det skifter lidt).
#
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
46
# Engang i fremtiden bør hele oversættelsen gåes igennem for at se hvordan "child" er oversat
47 48
msgid ""
msgstr ""
49
"Project-Id-Version: gtk+\n"
50 51 52
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-17 18:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-17 13:46+0200\n"
53
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
54 55
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
56 57 58
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
59
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
60

61
# ?
62
#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 ../gdk/gdkcursor.c:139
63
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:181
64 65 66
msgid "Display"
msgstr "Visning"

67
#: ../gdk/gdkcursor.c:131
68 69 70
msgid "Cursor type"
msgstr "Markørtype"

71
#: ../gdk/gdkcursor.c:132
72 73 74
msgid "Standard cursor type"
msgstr "Standardmarkørtype"

75
#: ../gdk/gdkcursor.c:140
76 77 78
msgid "Display of this cursor"
msgstr "Visning af denne markør"

79
#: ../gdk/gdkdevice.c:112
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
80
msgid "Device Display"
81
msgstr "Enhedsvisning"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
82

83
#: ../gdk/gdkdevice.c:113
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
84
msgid "Display which the device belongs to"
85
msgstr "Visning som enheden tilhører"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
86

87
#: ../gdk/gdkdevice.c:127
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
88
msgid "Device manager"
89
msgstr "Enhedshåndtering"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
90

91
#: ../gdk/gdkdevice.c:128
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
92
msgid "Device manager which the device belongs to"
93
msgstr "Enhedshåndtering, som denne enhed tilhører"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
94

95
#: ../gdk/gdkdevice.c:142 ../gdk/gdkdevice.c:143
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
96
msgid "Device name"
97
msgstr "Enhedsnavn"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
98

99
#: ../gdk/gdkdevice.c:157
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
100
msgid "Device type"
101
msgstr "Enhedstype"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
102

103
#: ../gdk/gdkdevice.c:158
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
104
msgid "Device role in the device manager"
105
msgstr "Enhedsrolle i enhedshåndteringen"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
106

107
#: ../gdk/gdkdevice.c:174
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
108
msgid "Associated device"
109
msgstr "Tilknyttet enhed"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
110

111
#: ../gdk/gdkdevice.c:175
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
112
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
113
msgstr "Tilknyttet pegeredskab eller tastatur med denne enhed"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
114

115
#: ../gdk/gdkdevice.c:188
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
116
msgid "Input source"
117
msgstr "Inputkilde"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
118

119
#: ../gdk/gdkdevice.c:189
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
120
msgid "Source type for the device"
121
msgstr "Kildetypen for enheden"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
122

123
#: ../gdk/gdkdevice.c:204 ../gdk/gdkdevice.c:205
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
124
msgid "Input mode for the device"
125
msgstr "Inputtilstand for enheden"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
126

127
#: ../gdk/gdkdevice.c:220
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
128
msgid "Whether the device has a cursor"
129
msgstr "Om enheden har en markør"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
130

131
#: ../gdk/gdkdevice.c:221
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
132
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
133
msgstr "Om der er en synlig markør, som følger enhedens bevægelse"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
134

135
#: ../gdk/gdkdevice.c:235 ../gdk/gdkdevice.c:236
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
136
msgid "Number of axes in the device"
137
msgstr "Antallet af akser i enheden"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
138

139
# ?
140
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:182
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
141
msgid "Display for the device manager"
142
msgstr "Visning for enhedshåndteringen"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
143

144
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:165
145 146 147
msgid "Default Display"
msgstr "Standardterminal"

148
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:166
149 150 151
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Standardterminalen for GDK"

152
#: ../gdk/gdkscreen.c:91
153 154 155
msgid "Font options"
msgstr "Skrifttypeindstillinger"

156
#: ../gdk/gdkscreen.c:92
157 158 159
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "Forvalgte skrifttypeindstillinger for skærmen"

160
#: ../gdk/gdkscreen.c:99
161 162 163
msgid "Font resolution"
msgstr "Skrifttypeopløsning"

164
#: ../gdk/gdkscreen.c:100
165 166 167
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Opløsningen for skrifttyper på skærmen"

168
#: ../gdk/gdkwindow.c:311 ../gdk/gdkwindow.c:312
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
169
msgid "Cursor"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
170
msgstr "Markør"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
171

172
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:112
173 174 175
msgid "Opcode"
msgstr "Opkode"

176
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
177 178 179
msgid "Opcode for XInput2 requests"
msgstr "Opkode til XInput2-forespørgsler"

180
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:119
181 182 183
msgid "Major"
msgstr "Hoved"

184
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
185 186
msgid "Major version number"
msgstr "Hovedversionsnummer"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
187

188
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:126
189 190
msgid "Minor"
msgstr "Under"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
191

192
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
193 194 195
msgid "Minor version number"
msgstr "Underversionsnummer"

196
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:142
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
197 198 199
msgid "Device ID"
msgstr "Enheds-id"

200
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
201 202 203
msgid "Device identifier"
msgstr "Enhedsidentifikation"

204
#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
205 206 207
msgid "Cell renderer"
msgstr "Celleoptegner"

208
#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
209 210 211
msgid "The cell renderer represented by this accessible"
msgstr "Celleoptegneren, der repræsenteres af denne tilgængelige enhed"

212
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:243 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
213 214
#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:263 ../gtk/gtkprinter.c:121
#: ../gtk/gtkstack.c:412 ../gtk/gtktextmark.c:136
215 216 217
msgid "Name"
msgstr "Navn"

218
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:244
219 220 221
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Et unikt navn for handlingen."

222 223
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:264 ../gtk/gtkbutton.c:245
#: ../gtk/gtkexpander.c:275 ../gtk/gtkframe.c:166 ../gtk/gtklabel.c:727
224
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:444 ../gtk/gtktoolbutton.c:239
225
#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
226 227 228
msgid "Label"
msgstr "Etiket"

229
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:265
230 231 232 233 234
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Den etiket som benyttes til menuelementer og knapper som aktiverer denne "
"handling."

235
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:284
236 237 238
msgid "Short label"
msgstr "Kort etiket"

239
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:285
240 241 242
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "En kortere etiket som kan bruges på værktøjslinjeknapper."

243
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:300
244 245 246
msgid "Tooltip"
msgstr "Værktøjtip"

247
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:301
248 249 250
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Et værktøjtip til handlingen."

251
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:319
252 253 254
msgid "Stock Icon"
msgstr "Lagerikon"

255
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:320
256 257 258
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Det lagerikon som vises i kontroller der repræsenterer denne handling."

259
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:342 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:269
260 261 262
msgid "GIcon"
msgstr "GIcon-objekt"

263 264
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:343 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:270
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:258 ../gtk/gtkimage.c:343
265 266 267
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "GIcon-objektet som vises"

268 269 270
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:365 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:253
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:223 ../gtk/gtkimage.c:325
#: ../gtk/gtkprinter.c:170 ../gtk/gtkwindow.c:859
271 272 273
msgid "Icon Name"
msgstr "Ikonnavn"

274 275
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:366 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:254
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:224 ../gtk/gtkimage.c:326
276 277 278
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Navnet på ikonet fra ikontemaet"

279
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:381 ../gtk/gtktoolitem.c:179
280 281 282
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Synlig når vandret"

283
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:382 ../gtk/gtktoolitem.c:180
284 285 286 287 288 289
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Om værktøjslinieelementet er synligt når værktøjslinjen vender vandret."

290
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:400
291 292 293
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Synlig ved overflydning"

294
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:401
295 296 297 298 299 300 301
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
"Hvis TRUE vil værktøjselementstedfortræderne for denne handling være "
"repræsenteret i værktøjslinjens overflydningsmenu."

302
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:417 ../gtk/gtktoolitem.c:186
303 304 305
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Synlig når lodret"

306
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:418 ../gtk/gtktoolitem.c:187
307 308 309 310 311
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr "Om værktøjslinjeelementet er synligt når værktøjslinjen vender lodret."

312
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:434 ../gtk/gtktoolitem.c:193
313 314 315
msgid "Is important"
msgstr "Er vigtig"

316
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:435
317 318 319 320 321 322 323 324
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Om handlingen anses for at være vigtig. Hvis TRUE vil "
"værktøjselementstedfortræderne for denne handling vise tekst i "
"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-tilstand."

325
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:451
326 327 328
msgid "Hide if empty"
msgstr "Skjul hvis tom"

329
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:452
330 331 332
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Hvis TRUE vil tomme menustedfortrædere for denne handling skjules."

333
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:466 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
334
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301 ../gtk/gtkwidget.c:1277
335 336 337
msgid "Sensitive"
msgstr "Følsom"

338
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:467
339 340 341
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Om handlingen er aktiveret."

342
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:481 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
343 344
#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:304 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
#: ../gtk/gtkwidget.c:1270
345 346 347
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"

348
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:482
349 350 351
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Om handlingen er synlig."

352
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:497
353 354 355
msgid "Action Group"
msgstr "Handlingsgruppe"

356
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:498
357 358 359 360 361 362 363
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"Den GtkActionGroup som denne GtkAction er associeret med, eller NULL (for "
"intern brug)."

364
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:519 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:205
365
#: ../gtk/gtkbutton.c:364
366 367 368
msgid "Always show image"
msgstr "Vis altid billede"

369
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:520 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:206
370
#: ../gtk/gtkbutton.c:365
371 372 373
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "Om billedet altid vil blive vist"

374
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:201
375 376 377
msgid "A name for the action group."
msgstr "Et navn på handlingsgruppen."

378
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:215
379 380 381
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Om handlingsgruppen er aktiveret."

382
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:229
383 384 385
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Om handlingsgruppen er synlig."

386
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:242
387 388 389
msgid "Accelerator Group"
msgstr "Acceleratorgruppe"

390
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:243
391 392 393
msgid "The accelerator group the actions of this group should use."
msgstr "Acceleratorgruppen, som handlingerne i denne gruppe skal bruge."

394
#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:290
395 396 397
msgid "Related Action"
msgstr "Relateret handling"

398
#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:291
399 400 401 402 403 404
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""
"Handlingen, som dette aktiverbare element vil aktivere og modtage "
"opdateringer fra"

# Se strengen herunder
405
#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:315
406 407 408 409
msgid "Use Action Appearance"
msgstr "Brug udseende for relateret handling"

# http://library.gnome.org/devel/gtk/unstable/GtkActivatable.html#GtkActivatable--use-action-appearance <-- jeg har prøvet at fortolke dette, håber det er rigtigt
410
#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:316
411 412 413
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr "Om egenskaberne for den relaterede handlings udseende skal bruges"

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:142
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Vandret justering"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:143 ../gtk/gtkbutton.c:299
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Vandret position for underelementet på den tilgængelige plads. 0.0 er "
"venstrejusteret, 1.0 er højrejusteret"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:152
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Lodret justering"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:153 ../gtk/gtkbutton.c:318
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Lodret position for underelementet på den tilgængelige plads. 0.0 er øverst, "
"1.0 er nederst"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:161
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Vandret skalering"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:162
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Hvis den tilgængelige vandrette plads er større end hvad underelementet "
"behøver, angiver dette hvor meget der skal benyttes af underelementet. 0.0 "
"betyder intet, 1.0 betyder alt"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
msgid "Vertical scale"
msgstr "Lodret skalering"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:171
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Hvis den tilgængelige lodrette plads er større end underelementet behøver, "
"angiver dette hvor meget der skal benyttes af underelementet. 0.0 betyder "
"intet, 1.0 betyder alt"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
msgid "Top Padding"
msgstr "Topudfyldning"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:189
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Den udfyldning som indsættes i toppen af kontrollen."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:205
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Bundudfyldning"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Den udfyldning som indsættes i bunden af kontrollen."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:222
msgid "Left Padding"
msgstr "Venstre udfyldning"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:223
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Den udfyldning som indsættes i venstre side af kontrollen."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:239
msgid "Right Padding"
msgstr "Højre udfyldning"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:240
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Den udfyldning som indsættes i højre side af kontrollen."

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
msgid "Arrow direction"
msgstr "Pilretning"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:123
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Pegeretning for pilen"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Pilskygge"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:132
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Udseende for skyggen som omgiver pilen"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:139 ../gtk/gtkcombobox.c:1055
#: ../gtk/gtkmenu.c:795 ../gtk/gtkmenuitem.c:520
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Pilskalering"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:140
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Hvor meget plads en pil fylder"

521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Kontrol til uigennemsigtighed"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Om farvevælgeren understøtter ændring af uigennemsigtigheden"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
msgid "Has palette"
msgstr "Med palet"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Om en palet skal bruges"

537
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 ../gtk/gtkcolorbutton.c:199
538 539 540 541 542 543 544
msgid "Current Color"
msgstr "Nuværende farve"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
msgid "The current color"
msgstr "Den aktive farve"

545
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 ../gtk/gtkcolorbutton.c:215
546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
msgid "Current Alpha"
msgstr "Nuværende alfa"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Aktuel værdi for uigennemsigtighed (0 helt gennemsigtig, 65535 helt "
"uigennemsigtig)"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
msgid "Current RGBA"
msgstr "Nuværende RGBA"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
msgid "The current RGBA color"
msgstr "Den nuværende RGBA-farve"

563
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:136
564 565 566
msgid "Color Selection"
msgstr "Farvevælger"

567
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:137
568 569 570
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "Farvevælgeren indlejret i dialogen."

571
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:143
572 573 574
msgid "OK Button"
msgstr "O.k.-knap"

575
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:144
576 577 578
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "O.k.-knappen for dialogen."

579
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:150
580 581 582
msgid "Cancel Button"
msgstr "Annulleringsknap"

583
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:151
584 585 586
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "Annulleringsknappen for dialogen."

587
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:157
588 589 590
msgid "Help Button"
msgstr "Hjælpeknap"

591
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:158
592 593 594
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "Hjælpeknappen for dialogen."

595
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 ../gtk/gtkfontbutton.c:456
596 597 598
msgid "Font name"
msgstr "Skrifttypenavn"

599
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:241
600 601 602
msgid "The string that represents this font"
msgstr "Strengen, der repræsenterer denne skrifttype"

603
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:247 ../gtk/gtkfontchooser.c:91
604 605 606
msgid "Preview text"
msgstr "Eksempeltekst"

607
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:248 ../gtk/gtkfontchooser.c:92
608 609 610
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "Den tekst der vises for at demonstrere den valgte skrifttype"

611 612 613
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:222 ../gtk/gtkcombobox.c:1071
#: ../gtk/gtkentry.c:947 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:165
#: ../gtk/gtktoolbar.c:632 ../gtk/gtkviewport.c:178
614 615 616
msgid "Shadow type"
msgstr "Skyggetype"

617
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223
618 619 620
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Udseendet af den skygge der omgiver beholderen"

621
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:231
622 623 624
msgid "Handle position"
msgstr "Placering af håndtag"

625
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
626 627 628
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Håndtagets placering i forhold til underkontrollen"

629
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:240
630 631 632
msgid "Snap edge"
msgstr "Fastgørelseskant"

633
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
634 635 636 637 638 639 640
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr ""
"Den side af håndtagsboksen som skal anbringes ved dokkepunktet for at "
"anbringe håndtagsboksen i dokken"

641
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:249
642 643 644
msgid "Snap edge set"
msgstr "Fastgørelseskant sat"

645
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
646 647 648 649 650 651 652
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
"Om værdien fra snap_edge-egenskaben skal bruges eller en værdi der er afledt "
"fra handle_position"

653
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:257
654 655 656
msgid "Child Detached"
msgstr "Underelement frakoblet"

657
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
658 659 660 661 662 663 664
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
"En boolsk værdi der angiver, hvorvidt håndtagsboksens underelement er "
"tilkoblet eller frakoblet."

665
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:168 ../gtk/gtkbutton.c:331
666 667 668
msgid "Image widget"
msgstr "Billedkontrol"

669
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:169
670 671 672
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Underkontrol der skal vises ved siden af menuteksten"

673
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:185 ../gtk/gtkbutton.c:264
674 675 676
msgid "Use stock"
msgstr "Lagerknap"

677
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:186
678 679 680
msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
msgstr "Om etiketteksten skal bruges til at oprette indbygget menuelement"

681
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:222 ../gtk/gtkmenu.c:570
682 683 684
msgid "Accel Group"
msgstr "Genvejsgruppe"

685
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:223
686 687 688
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "Objektet som skal overvåges for acceleratorændringer"

689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772
#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:103 ../gtk/gtkentry.c:914
msgid "X align"
msgstr "Vandret justering"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:104 ../gtk/gtkentry.c:915
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Vandret justering, fra 0 (venstre) til 1 (højre). Omvendt for højre mod "
"venstre-layout."

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:113
msgid "Y align"
msgstr "Lodret justering"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:114
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr "Lodret justering, fra 0 (øverst) til 1 (nederst)"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:123
msgid "X pad"
msgstr "Vandret udfyldning"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:124
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr ""
"Andelen af mellemrum der skal tilføjes til højre og venstre for kontrollen, "
"i skærmpunkter"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:133
msgid "Y pad"
msgstr "Lodret udfyldning"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:134
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr ""
"Andelen af mellemrum der skal tilføjes over og under kontrollen, i "
"skærmpunkter"

# ?
#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:641
msgid "Icon's count"
msgstr "Ikons nummer"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
msgid "The count of the emblem currently displayed"
msgstr "Nummeret for emblemet, der nu vises"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:648
msgid "Icon's label"
msgstr "Ikons etiket"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
msgid "The label to be displayed over the icon"
msgstr "Etiketten der skal vises over ikonet"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:655
msgid "Icon's style context"
msgstr "Ikonets stilkontekst"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
msgid "The style context to theme the icon appearance"
msgstr "Stilkonteksten, der bruges til ikoners tema"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:662
msgid "Background icon"
msgstr "Baggrundsikon"

# ?
#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
msgid "The icon for the number emblem background"
msgstr "Ikonet for tal-emblem-baggrunden"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:669
msgid "Background icon name"
msgstr "Baggrundsikonnavn"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
msgid "The icon name for the number emblem background"
msgstr "Ikonnavnet til tal-emblem-baggrunden"

773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:120
msgid "The value"
msgstr "Værdien"

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:121
msgid ""
"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
"is the current action of its group."
msgstr ""
"Værdien som returneres af gtk_radio_action_get_current_value() når denne "
"handling er den aktuelle handling for dens gruppe."

785
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 ../gtk/gtkradiobutton.c:162
786
#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:410 ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805
msgid "Group"
msgstr "Gruppe"

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:140
msgid "The radio action whose group this action belongs to."
msgstr "Den radiohandling hvis gruppe denne handling tilhører."

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:157
msgid "The current value"
msgstr "Den nuværende værdi"

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:158
msgid ""
"The value property of the currently active member of the group to which this "
"action belongs."
msgstr ""
"value-egenskab der hører til det på nuværende tidspunkt aktive medlem af den "
"gruppe som denne handling hører til."

806
#: ../gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:677 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
807 808 809 810 811 812
msgid "Show Numbers"
msgstr "Vis numre"

# Ordet "sammen" er en fortolkning men idet jeg regner med at hvis det der menes er at objekterne vises "som" et nummer ville der have stået "as a number" derfor regner jeg med at det det betyder er at visningen af objektet inkluderer et nummer.
#
# Antagelsen synes at være rigtig ifølge API-doc
813
#: ../gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:678 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
814 815 816
msgid "Whether the items should be displayed with a number"
msgstr "Om objekterne skal vises sammen med et nummer"

817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928
#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:224 ../gtk/gtkimage.c:230
msgid "Pixbuf"
msgstr "Pixbuf"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:225 ../gtk/gtkimage.c:231
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "En GdkPixbuf der skal vises"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:232 ../gtk/gtkimage.c:246
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:292
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:233 ../gtk/gtkimage.c:247
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Filnavn der skal indlæses og vises"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:245 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
#: ../gtk/gtkimage.c:260
msgid "Stock ID"
msgstr "Lager-id"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:246 ../gtk/gtkimage.c:261
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "Lager-id for et standardbillede der skal vises"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:277 ../gtk/gtkimage.c:365
msgid "Storage type"
msgstr "Lagringstype"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:278 ../gtk/gtkimage.c:366
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "Den repræsentation der bruges til billeddata"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:286 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:195
#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 ../gtk/gtkrecentmanager.c:307
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:287
msgid "The size of the icon"
msgstr "Ikonets størrelse"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:296 ../gtk/gtkinvisible.c:98
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:177 ../gtk/gtkstylecontext.c:251
#: ../gtk/gtkwindow.c:867
msgid "Screen"
msgstr "Skærm"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:297
msgid "The screen where this status icon will be displayed"
msgstr "Skærmen hvor dette statusikon vises"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:305
msgid "Whether the status icon is visible"
msgstr "Om statusikonet er synligt"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:320 ../gtk/gtkplug.c:201
msgid "Embedded"
msgstr "Indlejret"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:321
msgid "Whether the status icon is embedded"
msgstr "Om statusikonet er indlejret"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:336
#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:126 ../gtk/gtkgesturepan.c:237
#: ../gtk/gtkorientable.c:61
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:337
#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
msgid "The orientation of the tray"
msgstr "Feltes orientering"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:364 ../gtk/gtkwidget.c:1384
msgid "Has tooltip"
msgstr "Har værktøjtip"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:365
msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
msgstr "Om dette statusikon har et værktøjstip"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:391 ../gtk/gtkwidget.c:1405
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Værktøjtip-tekst"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:392 ../gtk/gtkwidget.c:1406
#: ../gtk/gtkwidget.c:1427
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr "Indholdet af værktøjstippet for denne kontrol"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:415 ../gtk/gtkwidget.c:1426
msgid "Tooltip markup"
msgstr "Værktøjtipsformattering"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:416
msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
msgstr "Indholdet af værktøjstippet for dette statusikon"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:433 ../gtk/gtkcolorbutton.c:181
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:445 ../gtk/gtkfontbutton.c:441
#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1811 ../gtk/gtkprintjob.c:132 ../gtk/gtkstack.c:419
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:434
msgid "The title of this tray icon"
msgstr "Titel på dette statusikon"

929
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:469
930 931 932
msgid "Style context"
msgstr "Stilkontekst"

933
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:470
934 935 936
msgid "GtkStyleContext to get style from"
msgstr "GtkStyleContext, hvorfra stilen skal findes"

937
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:189
938 939 940
msgid "Rows"
msgstr "Rækker"

941
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:190
942 943 944
msgid "The number of rows in the table"
msgstr "Antal rækker i tabellen"

945
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:198
946 947 948
msgid "Columns"
msgstr "Kolonner"

949
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:199
950 951 952
msgid "The number of columns in the table"
msgstr "Antal kolonner i tabellen"

953
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:207 ../gtk/gtkgrid.c:1734
954 955 956
msgid "Row spacing"
msgstr "Rækkemellemrum"

957
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:208 ../gtk/gtkgrid.c:1735
958 959 960
msgid "The amount of space between two consecutive rows"
msgstr "Mængden af mellemrum mellem rækkerne"

961
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:216 ../gtk/gtkgrid.c:1741
962 963 964
msgid "Column spacing"
msgstr "Kolonnemellemrum"

965
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:217 ../gtk/gtkgrid.c:1742
966 967 968
msgid "The amount of space between two consecutive columns"
msgstr "Mængden af mellemrum mellem kolonnerne"

969 970
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:225 ../gtk/gtkbox.c:263
#: ../gtk/gtkflowbox.c:3691 ../gtk/gtkstack.c:384 ../gtk/gtktoolbar.c:564
971
#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
972 973 974
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogen"

975
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:226
976 977 978
msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
msgstr "Hvis TRUE har alle tabelceller samme højde og bredde"

979
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:233 ../gtk/gtkgrid.c:1773
980 981 982
msgid "Left attachment"
msgstr "Venstre vedhæftning"

983
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:234 ../gtk/gtkgrid.c:1774 ../gtk/gtkmenu.c:758
984 985 986
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Det kolonnenummer som venstre side af underelementet skal vedhæftes"

987
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:240
988 989 990
msgid "Right attachment"
msgstr "Højre vedhæftning"

991
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:241
992 993 994
msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
msgstr "Det kolonnenummer som højre side af en underkontrol skal vedhæftes til"

995
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:247 ../gtk/gtkgrid.c:1780
996 997 998
msgid "Top attachment"
msgstr "Topvedhæftning"

999
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:248
1000 1001 1002
msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
msgstr "Det rækkenummer som toppen af underelementet skal vedhæftes"

1003
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:254
1004 1005 1006
msgid "Bottom attachment"
msgstr "Bundvedhæftning"

1007
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:255 ../gtk/gtkmenu.c:782
1008 1009 1010
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Det rækkenummer som bunden af underelementet skal vedhæftes"

1011
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:261
1012 1013 1014
msgid "Horizontal options"
msgstr "Vandrette indstillinger"

1015
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:262
1016 1017 1018
msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
msgstr "Indstillinger der angiver den vandrette opførsel for underelementet"

1019
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:268
1020 1021 1022
msgid "Vertical options"
msgstr "Lodrette indstillinger"

1023
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:269
1024 1025 1026
msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
msgstr "Indstillinger der angiver den lodrette opførsel for underelementet"

1027
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:275
1028 1029 1030
msgid "Horizontal padding"
msgstr "Vandret udfyldning"

1031
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:276
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038
msgid ""
"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Ekstra mellemrum der skal tilføjes mellem underelementet og højre og venstre "
"naboer, i skærmpunkter"

1039
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:282
1040 1041 1042
msgid "Vertical padding"
msgstr "Lodret udfyldning"

1043
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:283
1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050
msgid ""
"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Ekstra mellemrum der skal tilføjes mellem underelementet og øvre og nedre "
"naboer, i skærmpunkter"

1051 1052 1053 1054
#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:264
msgid "Theming engine name"
msgstr "Navn på temamaskine"

1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064
#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:120
msgid "Create the same proxies as a radio action"
msgstr "Opret de samme stedfortrædere som en radiohandling"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:121
msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
msgstr ""
"Om stedfortræderne for denne handling ser ud som radiohandlingsstedfortræder"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:137 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
1065 1066
#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 ../gtk/gtkmenu.c:555 ../gtk/gtkspinner.c:119
#: ../gtk/gtkswitch.c:909 ../gtk/gtktogglebutton.c:178
1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:138
msgid "Whether the toggle action should be active"
msgstr "Om slå til/fra-handlingen skal være aktiv"

1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125
#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:135 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:341
#: ../gtk/gtktexttag.c:265
msgid "Foreground color"
msgstr "Forgrundsfarve"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136
msgid "Foreground color for symbolic icons"
msgstr "Forgrundsfarve for symbolske ikoner"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:143
msgid "Error color"
msgstr "Fejlfarve"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:144
msgid "Error color for symbolic icons"
msgstr "Fejlfarve til symbolske ikoner"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:151
msgid "Warning color"
msgstr "Advarselsfarve"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:152
msgid "Warning color for symbolic icons"
msgstr "Advarselsfarve til symbolske ikoner"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:159
msgid "Success color"
msgstr "Succesfarve"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:160
msgid "Success color for symbolic icons"
msgstr "Succesfarve til symbolske ikoner"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:167 ../gtk/gtkbox.c:322
msgid "Padding"
msgstr "Udfyldning"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168
msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
msgstr "Udfyldning omkring ikoner i statusfeltet"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:177
msgid "Icon Size"
msgstr "Ikonstørrelse"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178
msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
msgstr ""
"Størrelsen i skærmpunkter som ikoner skal tvinges til at fylde, eller nul"

#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 ../gtk/gtkcombobox.c:834
1126 1127 1128
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Tilføj afrivningslinjer til menuer"

1129
#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:461
1130 1131 1132
msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
msgstr "Om afrivningsmenuelementer skal tilføjes til menuer"

1133
#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:468
1134 1135 1136
msgid "Merged UI definition"
msgstr "Flettet grænsefladedefinition"

1137
#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:469
1138 1139 1140
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "En XML-streng der beskriver den flettede grænseflade"

1141
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:342
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1142
msgid "Program name"
1143
msgstr "Programnavn"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1144

1145
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:343
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1146 1147 1148 1149
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
1150 1151
"Programmets navn. Hvis dette ikke er angivet benyttes "
"g_get_application_name()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1152

1153
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:356
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1154
msgid "Program version"
1155
msgstr "Programversion"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1156

1157
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1158
msgid "The version of the program"
1159
msgstr "Programmets version"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1160

1161
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:370
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1162
msgid "Copyright string"
1163
msgstr "Copyright-streng"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1164

1165
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:371
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1166
msgid "Copyright information for the program"
1167
msgstr "Copyright-information for programmet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1168

1169
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:387
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1170
msgid "Comments string"
1171
msgstr "Kommentarstreng"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1172

1173
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:388
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1174
msgid "Comments about the program"
1175
msgstr "Kommentarer om programmet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1176

1177
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
1178
msgid "License Type"
1179
msgstr "Licenstype"
1180

1181
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:437
1182
msgid "The license type of the program"
1183
msgstr "Programmets licenstype"
1184

1185
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1186
msgid "Website URL"
1187
msgstr "Websted-adresse"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1188

1189
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1190
msgid "The URL for the link to the website of the program"
1191
msgstr "Adressen til programmets websted"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1192

1193
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:466
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1194
msgid "Website label"
1195
msgstr "Websted-etiket"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1196

1197
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:467
1198 1199
msgid "The label for the link to the website of the program"
msgstr "Etiketten for linket til programmets websted"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1200

1201
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:482
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1202
msgid "Authors"
1203
msgstr "Forfattere"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1204

1205
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:483
Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
1206
msgid "List of authors of the program"
1207
msgstr "Liste over programmets forfattere"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1208

1209
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:498
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1210
msgid "Documenters"
1211
msgstr "Dokumentører"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1212

1213
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:499
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1214
msgid "List of people documenting the program"
1215
msgstr "Liste over programmets dokumentører"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1216

1217
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:514
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1218
msgid "Artists"
1219
msgstr "Kunstnere"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1220

1221
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:515
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1222
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
1223 1224
msgstr ""
"Liste over mennesker der har bidraget med grafik og/eller lyd til programmmet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1225

1226
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:530
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1227
msgid "Translator credits"
1228
msgstr "Bidragydere til oversættelse"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1229

1230
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:531
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1231 1232
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
1233 1234
msgstr ""
"Bidragydere til oversættelse. Denne streng skal markeres som oversætbar"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1235

1236
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:545
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1237
msgid "Logo"
1238
msgstr "Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1239

1240
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:546
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1241 1242 1243 1244
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
1245 1246
"Et logo til om-vinduet. Hvis dette ikke er angivet benyttes "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1247

1248
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:560
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1249
msgid "Logo Icon Name"
1250
msgstr "Logoikonnavn"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1251

1252
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:561
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1253
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
1254
msgstr "Et navngivetikon der skal bruges som logo for om-vinduet."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1255

1256
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:574
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
1257
msgid "Wrap license"
1258
msgstr "Ombryd licensen"
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
1259

1260
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:575
1261 1262
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Om licensteksten skal ombrydes."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1263

1264
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:191
1265 1266
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Acceleratorobjekt"
1267

1268
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:192
1269 1270
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objektet som skal overvåges for acceleratorændringer"
1271

1272
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:198
1273 1274
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Acceleratorkontrol"
1275

1276
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:199
1277 1278
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Kontrollen som skal overvåges for acceleratorændringer"
1279

1280 1281
#: ../gtk/gtkaccessible.c:156 ../gtk/gtkeventcontroller.c:155
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:347
1282 1283
msgid "Widget"
msgstr "Kontrol"
1284

1285 1286 1287
#: ../gtk/gtkaccessible.c:157
msgid "The widget referenced by this accessible."
msgstr "Kontrolleren, der refereres af denne tilgængelige enhed."