ca@valencia.po 263 KB
Newer Older
1
# Catalan translation of Gtk+.
2
# Copyright © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3 4 5 6 7
# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 1999, 2000.
# Softcatala <gnome@softcatala.net>, 2000, 2001, 2002.
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003.
# Mireia Farrús <mifarrus@hotmail.com>, 2003.
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2005, 2006.
8
# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
9
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
10
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2011-2014.
11 12 13
#
# Recull de termes
#
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
# Trough   - regata. Es refereix a la barra d'una barra de desplaçament,
#        sobre la qual llisca. Una altra alternativa seria «pista» o
#        «carril».
# Thumb    - lliscador. Es refereix al control que s'arrossega o es fa
#        lliscar al llarg de la regata de la barra de desplaçament.
# Scroll box - lliscador. El mateix que «thumb»
# Stepper   - desplaçador. Cadascuna de les fletxes dels extrems de la barra
#        de desplaçament. Fent-hi clic es desplaça el lliscador.
# Scale thumb - lliscador d'escalat. «A scale consists of a track with a thumb,
#        much like a scrollbar.
#        It is used to select a value in a given range. The user may drag
#        the thumb across the scale track to adjust the value» .
#        Vegeu http://wiki.mozilla.org/XUL:Slider_Tag
27
#
28 29
msgid ""
msgstr ""
30
"Project-Id-Version: gtk+ 2.3.0\n"
31
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
32 33
"POT-Creation-Date: 2014-09-21 00:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-20 23:42+0200\n"
34
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
35
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
36
"Language: ca-XV\n"
37 38
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
39
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
40
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
41

42 43
#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 ../gdk/gdkcursor.c:139
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:181
44 45
msgid "Display"
msgstr "Pantalla"
46

47
#: ../gdk/gdkcursor.c:131
48 49
msgid "Cursor type"
msgstr "Tipus de cursor"
50

51
#: ../gdk/gdkcursor.c:132
52 53 54
msgid "Standard cursor type"
msgstr "Tipus de cursor estàndard"

55
#: ../gdk/gdkcursor.c:140
56 57 58
msgid "Display of this cursor"
msgstr "Pantalla d'este cursor"

59
#: ../gdk/gdkdevice.c:112
60 61 62
msgid "Device Display"
msgstr "Pantalla del dispositiu"

63
#: ../gdk/gdkdevice.c:113
64 65 66
msgid "Display which the device belongs to"
msgstr "Pantalla a la qual pertany el dispositiu"

67
#: ../gdk/gdkdevice.c:127
68 69 70
msgid "Device manager"
msgstr "Gestor de dispositius"

71
#: ../gdk/gdkdevice.c:128
72 73 74
msgid "Device manager which the device belongs to"
msgstr "Gestor de dispositius al qual pertany el dispositiu"

75
#: ../gdk/gdkdevice.c:142 ../gdk/gdkdevice.c:143
76 77 78
msgid "Device name"
msgstr "Nom del dispositiu"

79
#: ../gdk/gdkdevice.c:157
80 81 82
msgid "Device type"
msgstr "Tipus de dispositiu"

83
#: ../gdk/gdkdevice.c:158
84 85 86
msgid "Device role in the device manager"
msgstr "Rol del dispositiu en el gestor de dispositius"

87
#: ../gdk/gdkdevice.c:174
88 89 90
msgid "Associated device"
msgstr "Dispositiu associat"

91
#: ../gdk/gdkdevice.c:175
92 93 94
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
msgstr "Punter o teclat associat a este dispositiu"

95
#: ../gdk/gdkdevice.c:188
96 97
msgid "Input source"
msgstr "Font d'entrada"
98

99
#: ../gdk/gdkdevice.c:189
100 101
msgid "Source type for the device"
msgstr "Tipus de font del dispositiu"
102

103
#: ../gdk/gdkdevice.c:204 ../gdk/gdkdevice.c:205
104 105 106
msgid "Input mode for the device"
msgstr "Mètode d'entrada del dispositiu"

107
#: ../gdk/gdkdevice.c:220
108 109 110
msgid "Whether the device has a cursor"
msgstr "Si el dispositiu té un cursor"

111
#: ../gdk/gdkdevice.c:221
112 113 114
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
msgstr "Si hi ha un cursor visible que segueix el moviment del dispositiu"

115
#: ../gdk/gdkdevice.c:235 ../gdk/gdkdevice.c:236
116 117 118
msgid "Number of axes in the device"
msgstr "Nombre d'eixos del dispositiu"

119
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:182
120 121 122
msgid "Display for the device manager"
msgstr "Pantalla del gestor de dispositius"

123
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:165
124
msgid "Default Display"
125
msgstr "Pantalla per defecte"
126

127
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:166
128
msgid "The default display for GDK"
129
msgstr "La pantalla per defecte per al GDK"
130

131
#: ../gdk/gdkscreen.c:91
132 133 134
msgid "Font options"
msgstr "Opcions del tipus de lletra"

135
#: ../gdk/gdkscreen.c:92
136 137 138
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "Les opcions per defecte del tipus de lletra per a la pantalla"

139
#: ../gdk/gdkscreen.c:99
140 141 142
msgid "Font resolution"
msgstr "Resolució del tipus de lletra"

143
#: ../gdk/gdkscreen.c:100
144 145 146
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "La resolució del tipus de lletra a la pantalla"

147
#: ../gdk/gdkwindow.c:311 ../gdk/gdkwindow.c:312
148
msgid "Cursor"
149
msgstr "Cursor"
150

151
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:112
152 153 154
msgid "Opcode"
msgstr "Codi d'operació"

155
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
156
msgid "Opcode for XInput2 requests"
157
msgstr "Codi d'operació per a les sol·licituds d'XInput2"
158

159
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:119
160 161 162
msgid "Major"
msgstr "Principal"

163
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
164 165 166
msgid "Major version number"
msgstr "Número de versió principal"

167
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:126
168 169
msgid "Minor"
msgstr "Menor"
170

171
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
172 173
msgid "Minor version number"
msgstr "Número de versió menor"
174

175
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:142
176 177 178
msgid "Device ID"
msgstr "Id. del dispositiu"

179
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
180 181 182
msgid "Device identifier"
msgstr "Identificador del dispositiu"

183
#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
184 185 186
msgid "Cell renderer"
msgstr "Renderitzador de cel·la"

187
#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
188 189 190
msgid "The cell renderer represented by this accessible"
msgstr "El renderitzador de cel·la que representa este accessible"

191 192 193
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:243 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:263 ../gtk/gtkprinter.c:121
#: ../gtk/gtkstack.c:412 ../gtk/gtktextmark.c:136
194 195 196
msgid "Name"
msgstr "Nom"

197
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:244
198 199 200
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Un nom únic per a una acció."

201 202 203 204
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:264 ../gtk/gtkbutton.c:245
#: ../gtk/gtkexpander.c:275 ../gtk/gtkframe.c:166 ../gtk/gtklabel.c:727
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:444 ../gtk/gtktoolbutton.c:239
#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
205 206 207
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"

208
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:265
209 210 211 212 213
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"L'etiqueta usada per als elements de menú i els botons que activen esta "
"acció."

214
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:284
215 216 217
msgid "Short label"
msgstr "Etiqueta breu"

218
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:285
219 220 221
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Una etiqueta més breu que pot ser usada en botons de la barra d'eines."

222
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:300
223 224 225
msgid "Tooltip"
msgstr "Indicador de funció"

226
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:301
227 228 229
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Indicador de funció per a esta acció."

230
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:319
231 232 233
msgid "Stock Icon"
msgstr "Icona de recurs"

234
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:320
235 236 237 238
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
"La icona de recurs mostrada en els controls que representen esta acció."

239
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:342 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:269
240 241 242
msgid "GIcon"
msgstr "GIcon"

243 244
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:343 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:270
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:258 ../gtk/gtkimage.c:343
245 246 247
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "La icona GIcon que es mostra"

248 249 250
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:365 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:253
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:223 ../gtk/gtkimage.c:325
#: ../gtk/gtkprinter.c:170 ../gtk/gtkwindow.c:859
251 252 253
msgid "Icon Name"
msgstr "Nom de la icona"

254 255
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:366 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:254
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:224 ../gtk/gtkimage.c:326
256 257 258
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "El nom de la icona del tema d'icones"

259
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:381 ../gtk/gtktoolitem.c:179
260 261 262
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Visible en horitzontal"

263
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:382 ../gtk/gtktoolitem.c:180
264 265 266 267 268 269 270
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Si l'element de la barra d'eines és visible quan la barra d'eines està "
"orientada horitzontalment."

271
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:400
272 273 274
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Visible en sobreeiximent"

275
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:401
276 277 278 279 280 281 282
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
"Quan siga «TRUE» (cert), els apoderats d'elements d'eina per a esta acció es "
"representaran en el menú sobreeixit de la barra d'eines."

283
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:417 ../gtk/gtktoolitem.c:186
284 285 286
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Visible en vertical"

287
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:418 ../gtk/gtktoolitem.c:187
288 289 290 291 292 293 294
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Si l'element de la barra d'eines és visible quan la barra d'eines està "
"orientada horitzontalment."

295
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:434 ../gtk/gtktoolitem.c:193
296 297 298
msgid "Is important"
msgstr "És important"

299
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:435
300 301 302 303 304 305 306 307
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Si esta acció es considera important. Quan siga «TRUE» (cert), els apoderats "
"dels elements d'eina per a esta acció mostraran el text en mode "
"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."

308
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:451
309 310 311
msgid "Hide if empty"
msgstr "Amaga si és buit"

312
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:452
313 314 315 316 317
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
"Quan siga «TRUE» (cert), els apoderats de menú per a esta acció estaran "
"amagats."

318 319
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:466 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301 ../gtk/gtkwidget.c:1277
320 321 322
msgid "Sensitive"
msgstr "Sensible"

323
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:467
324 325 326
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Si l'acció està habilitada."

327 328 329
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:481 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:304 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
#: ../gtk/gtkwidget.c:1270
330 331 332
msgid "Visible"
msgstr "Visible"

333
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:482
334 335 336
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Si l'acció és visible."

337
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:497
338 339 340
msgid "Action Group"
msgstr "Grup de l'acció"

341
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:498
342 343 344 345 346 347 348
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"El GtkActionGroup associat amb esta GtkAction, o «NULL» (nul) (per a ús "
"intern)."

349 350
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:519 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:205
#: ../gtk/gtkbutton.c:364
351 352 353
msgid "Always show image"
msgstr "Mostra sempre la imatge"

354 355
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:520 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:206
#: ../gtk/gtkbutton.c:365
356 357 358
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "Si es mostrarà sempre la imatge"

359
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:201
360 361 362
msgid "A name for the action group."
msgstr "Un nom per al grup d'acció."

363
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:215
364 365 366
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Si el grup d'acció és habilitat."

367
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:229
368 369 370
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Si el grup d'acció és visible."

371
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:242
372 373 374
msgid "Accelerator Group"
msgstr "Grup d'acceleració"

375
#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:243
376 377 378
msgid "The accelerator group the actions of this group should use."
msgstr "El grup d'acceleració que el grup d'accions hauria d'utilitzar."

379
#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:290
380 381 382
msgid "Related Action"
msgstr "Acció relacionada"

383
#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:291
384 385 386 387 388
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""
"L'acció que este element activable activarà i de la qual rebrà "
"actualitzacions"

389
#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:315
390 391 392
msgid "Use Action Appearance"
msgstr "Utilitza l'aparença de les accions"

393
#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:316
394 395 396 397
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr ""
"Si s'han d'utilitzar les propietats de l'aparença de les accions relacionades"

398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:142
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Alineació horitzontal"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:143 ../gtk/gtkbutton.c:299
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Posició vertical del fill en l'espai disponible. 0.0 s'alinea a l'esquerra, "
"1.0 s'alinea a la dreta"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:152
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Alineació vertical"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:153 ../gtk/gtkbutton.c:318
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Posició vertical del fill en espai disponible. 0.0 s'alinea a dalt, 1.0 "
"s'alinea a baix"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:161
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Escala horitzontal"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:162
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Si l'espai horitzontal disponible és més gran que el necessari per al fill, "
"quant se n'ha d'utilitzar per al fill. 0.0 vol dir res, 1.0 vol dir tot"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
msgid "Vertical scale"
msgstr "Escala vertical"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:171
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Si l'espai vertical disponible és més gran que el necessari per al fill, "
"quant se n'ha d'utilitzar per al fill. 0.0 vol dir res, 1.0 vol dir tot"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
msgid "Top Padding"
msgstr "Farciment superior"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:189
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "El farciment superior per inserir a l'element d'interfície."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:205
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Farciment inferior"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "El farciment inferior per inserir a l'element d'interfície."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:222
msgid "Left Padding"
msgstr "Farciment esquerre"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:223
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "El farciment esquerre per inserir a l'element d'interfície."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:239
msgid "Right Padding"
msgstr "Farciment dret"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:240
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "El farciment dret per inserir a l'element d'interfície."

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
msgid "Arrow direction"
msgstr "Direcció de la fletxa"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:123
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "La direcció a la qual ha d'apuntar la fletxa"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Ombra de la fletxa"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:132
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Aparença de l'ombra que envolta la fletxa"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:139 ../gtk/gtkcombobox.c:1055
#: ../gtk/gtkmenu.c:795 ../gtk/gtkmenuitem.c:520
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Escalat de la fletxa"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:140
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Quantitat d'espai que ocupa la fletxa"

503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Té control d'opacitat"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Si el selector podria permetre definir l'opacitat"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
msgid "Has palette"
msgstr "Té paleta"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Si s'hauria d'utilitzar una paleta"

519
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 ../gtk/gtkcolorbutton.c:199
520 521 522 523 524 525 526
msgid "Current Color"
msgstr "Color actual"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
msgid "The current color"
msgstr "El color actual"

527
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 ../gtk/gtkcolorbutton.c:215
528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
msgid "Current Alpha"
msgstr "Alfa actual"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"El valor d'opacitat actual (0 totalment transparent, 65535 totalment opac)"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
msgid "Current RGBA"
msgstr "RGBA actual"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
msgid "The current RGBA color"
msgstr "El color RGBA actual"

544
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:136
545 546 547
msgid "Color Selection"
msgstr "Selecció de color"

548
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:137
549 550 551
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "La selecció de color incrustada en el diàleg."

552
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:143
553 554 555
msgid "OK Button"
msgstr "Botó «D'acord»"

556
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:144
557 558 559
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "El botó de confirmació del diàleg."

560
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:150
561 562 563
msgid "Cancel Button"
msgstr "Botó «Cancel·la»"

564
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:151
565 566 567
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "El botó de cancel·lació del diàleg."

568
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:157
569 570 571
msgid "Help Button"
msgstr "Botó «Ajuda»"

572
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:158
573 574 575
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "El botó d'ajuda del diàleg."

576
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 ../gtk/gtkfontbutton.c:456
577 578 579
msgid "Font name"
msgstr "Nom de tipus de lletra"

580
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:241
581 582 583
msgid "The string that represents this font"
msgstr "La cadena que representa este tipus de lletra"

584
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:247 ../gtk/gtkfontchooser.c:91
585 586 587
msgid "Preview text"
msgstr "Text previsualitzat"

588
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:248 ../gtk/gtkfontchooser.c:92
589 590 591
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "El text a visualitzar per demostrar el tipus de lletra seleccionat"

592 593 594
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:222 ../gtk/gtkcombobox.c:1071
#: ../gtk/gtkentry.c:947 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:165
#: ../gtk/gtktoolbar.c:632 ../gtk/gtkviewport.c:178
595 596 597
msgid "Shadow type"
msgstr "Tipus d'ombra"

598
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223
599 600 601
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Aspecte de l'ombra que envolta el contenidor"

602
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:231
603 604 605
msgid "Handle position"
msgstr "Gestiona posició"

606
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
607 608 609
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Posició de la nansa relativa al giny fill"

610
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:240
611 612 613
msgid "Snap edge"
msgstr "Contorn ràpid"

614
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
615 616 617 618 619 620
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr ""
"Costat del quadre de nanses que està alineat amb el punt per acoblar-lo"

621
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:249
622 623 624
msgid "Snap edge set"
msgstr "Conjunt de contorn ràpid"

625
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
626 627 628 629
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
630 631
"Si s'ha d'utilitzar el valor de la propietat «snap_edge» (contorn ràpid) o "
"un valor derivat de «handle_position» (gestiona posició)"
632

633
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:257
634 635 636
msgid "Child Detached"
msgstr "Fill separat"

637
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
638 639 640 641 642 643 644
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
"Un valor booleà que indica si el fill del quadre de nanses està acoblat o "
"separat."

645
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:168 ../gtk/gtkbutton.c:331
646 647 648
msgid "Image widget"
msgstr "Element d'imatge"

649
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:169
650 651 652
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Giny fill que apareix al costat del text del menú"

653
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:185 ../gtk/gtkbutton.c:264
654 655 656
msgid "Use stock"
msgstr "Utilitza els de recurs"

657
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:186
658 659 660 661 662
msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
msgstr ""
"Si s'ha d'utilitzar el text de l'etiqueta per crear un element de menú de "
"recurs"

663
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:222 ../gtk/gtkmenu.c:570
664 665 666
msgid "Accel Group"
msgstr "Grup de dreceres"

667
#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:223
668 669 670
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "El grup de dreceres a utilitzar per a les dreceres de teclat de recurs"

671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:103 ../gtk/gtkentry.c:914
msgid "X align"
msgstr "Alineació X"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:104 ../gtk/gtkentry.c:915
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"L'alineació horitzontal, des de 0 (esquerre) a 1 (dreta). Només per a "
"formats RTL (dreta a esquerra)."

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:113
msgid "Y align"
msgstr "Alineació Y"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:114
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr "L'alineació vertical, des de 0 (a dalt) fins 1 (a baix)"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:123
msgid "X pad"
msgstr "Farciment X"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:124
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr "L'alineació d'espai a afegir a esquerra i dreta del giny, en píxels"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:133
msgid "Y pad"
msgstr "Farciment Y"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:134
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr "L'alineació d'espai a afegir de dalt a baix del giny, en píxels"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:641
msgid "Icon's count"
msgstr "Comptador de la icona"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
msgid "The count of the emblem currently displayed"
msgstr "El comptador de l'emblema que s'està mostrant"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:648
msgid "Icon's label"
msgstr "Etiqueta de la icona"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
msgid "The label to be displayed over the icon"
msgstr "L'etiqueta que s'ha de mostrar sobre la icona"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:655
msgid "Icon's style context"
msgstr "Context d'estil de la icona"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
msgid "The style context to theme the icon appearance"
msgstr ""
"El context d'estil sobre el qual s'aplicarà el tema d'aparença de la icona"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:662
msgid "Background icon"
msgstr "Fons de la icona"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
msgid "The icon for the number emblem background"
msgstr "La icona del fons de l'emblema numèric"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:669
msgid "Background icon name"
msgstr "Nom de la icona de fons"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
msgid "The icon name for the number emblem background"
msgstr "El nom de la icona del fons de l'emblema numèric"

750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:120
msgid "The value"
msgstr "El valor"

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:121
msgid ""
"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
"is the current action of its group."
msgstr ""
"El valor que retorna gtk_radio_action_get_current_value() quan esta acció és "
"l'acció activa del seu grup."

762 763
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 ../gtk/gtkradiobutton.c:162
#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:410 ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
msgid "Group"
msgstr "Grup"

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:140
msgid "The radio action whose group this action belongs to."
msgstr "L'acció de radi al grup de la qual pertany esta acció."

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:157
msgid "The current value"
msgstr "El valor actual"

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:158
msgid ""
"The value property of the currently active member of the group to which this "
"action belongs."
msgstr ""
"El valor de la propietat del membre actualment actiu del grup al qual "
"pertany esta acció."

783
#: ../gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:677 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
784 785 786
msgid "Show Numbers"
msgstr "Mostra els nombres"

787
#: ../gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:678 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
788 789 790
msgid "Whether the items should be displayed with a number"
msgstr "Si els elements s'han de mostrar amb un nombre"

791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903
#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:224 ../gtk/gtkimage.c:230
msgid "Pixbuf"
msgstr "Pixbuf"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:225 ../gtk/gtkimage.c:231
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "Un GdkPixbuf a visualitzar"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:232 ../gtk/gtkimage.c:246
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:292
msgid "Filename"
msgstr "Nom del fitxer"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:233 ../gtk/gtkimage.c:247
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Nom de fitxer per carregar i visualitzar"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:245 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
#: ../gtk/gtkimage.c:260
msgid "Stock ID"
msgstr "Id. del recurs"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:246 ../gtk/gtkimage.c:261
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "Id. de recurs per a una icona de recurs a mostrar"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:277 ../gtk/gtkimage.c:365
msgid "Storage type"
msgstr "Tipus d'emmagatzematge"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:278 ../gtk/gtkimage.c:366
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "La representació utilitzada per a les dades d'imatge"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:286 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:195
#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 ../gtk/gtkrecentmanager.c:307
msgid "Size"
msgstr "Mida"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:287
msgid "The size of the icon"
msgstr "La mida de la icona"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:296 ../gtk/gtkinvisible.c:98
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:177 ../gtk/gtkstylecontext.c:251
#: ../gtk/gtkwindow.c:867
msgid "Screen"
msgstr "Pantalla"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:297
msgid "The screen where this status icon will be displayed"
msgstr "La pantalla on es mostrarà esta icona d'estat"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:305
msgid "Whether the status icon is visible"
msgstr "Si la icona d'estat és visible"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:320 ../gtk/gtkplug.c:201
msgid "Embedded"
msgstr "Imbricat"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:321
msgid "Whether the status icon is embedded"
msgstr "Si la icona d'estat és imbricada"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:336
#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:126 ../gtk/gtkgesturepan.c:237
#: ../gtk/gtkorientable.c:61
msgid "Orientation"
msgstr "Orientació"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:337
#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
msgid "The orientation of the tray"
msgstr "L'orientació de la safata"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:364 ../gtk/gtkwidget.c:1384
msgid "Has tooltip"
msgstr "Té indicador de funció"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:365
msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
msgstr "Si esta icona de la safata té un indicador de funció"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:391 ../gtk/gtkwidget.c:1405
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Text de l'indicador de funció"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:392 ../gtk/gtkwidget.c:1406
#: ../gtk/gtkwidget.c:1427
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr "Els continguts de l'indicador de funció d'este giny"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:415 ../gtk/gtkwidget.c:1426
msgid "Tooltip markup"
msgstr "Etiquetatge de l'indicador de funció"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:416
msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
msgstr "El contingut de l'indicador de funció d'esta icona de la safata"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:433 ../gtk/gtkcolorbutton.c:181
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:445 ../gtk/gtkfontbutton.c:441
#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1811 ../gtk/gtkprintjob.c:132 ../gtk/gtkstack.c:419
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
msgid "Title"
msgstr "Títol"

#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:434
msgid "The title of this tray icon"
msgstr "El títol d'esta icona de l'àrea de notificació"

#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:469
904 905 906
msgid "Style context"
msgstr "Context d'estil"

907
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:470
908 909 910
msgid "GtkStyleContext to get style from"
msgstr "El GtkStyleContext d'on agafar l'estil"

911
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:189
912 913 914
msgid "Rows"
msgstr "Files"

915
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:190
916 917 918
msgid "The number of rows in the table"
msgstr "El nombre de files a la taula"

919
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:198
920 921 922
msgid "Columns"
msgstr "Columnes"

923
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:199
924 925 926
msgid "The number of columns in the table"
msgstr "El nombre de columnes a la taula"

927
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:207 ../gtk/gtkgrid.c:1734
928 929 930
msgid "Row spacing"
msgstr "Espaiat de files"

931
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:208 ../gtk/gtkgrid.c:1735
932 933 934
msgid "The amount of space between two consecutive rows"
msgstr "La quantitat d'espai entre dues files consecutives"

935
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:216 ../gtk/gtkgrid.c:1741
936 937 938
msgid "Column spacing"
msgstr "Espaiat de columnes"

939
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:217 ../gtk/gtkgrid.c:1742
940 941 942
msgid "The amount of space between two consecutive columns"
msgstr "La quantitat d'espai entre dues columnes consecutives"

943 944
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:225 ../gtk/gtkbox.c:263
#: ../gtk/gtkflowbox.c:3691 ../gtk/gtkstack.c:384 ../gtk/gtktoolbar.c:564
945
#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
946 947 948
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogeni"

949
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:226
950 951 952 953
msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
msgstr ""
"Si és «TRUE» (cert) les cel·les de la taula tindran la mateixa amplada/alçada"

954
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:233 ../gtk/gtkgrid.c:1773
955 956 957
msgid "Left attachment"
msgstr "Adjunt esquerre"

958
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:234 ../gtk/gtkgrid.c:1774 ../gtk/gtkmenu.c:758
959 960 961
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "El número de columna on adjuntar la banda esquerra del fill"

962
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:240
963 964 965
msgid "Right attachment"
msgstr "Adjunt dret"

966
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:241
967 968 969 970
msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
msgstr ""
"El número de la columna on s'ha d'adjuntar el costat dret del giny fill"

971
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:247 ../gtk/gtkgrid.c:1780
972 973 974
msgid "Top attachment"
msgstr "Fitxer adjunt superior"

975
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:248
976 977 978
msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
msgstr "El número de la fila on adjuntar la part superior del giny fill"

979
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:254
980 981 982
msgid "Bottom attachment"
msgstr "Fitxer adjunt inferior"

983
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:255 ../gtk/gtkmenu.c:782
984 985 986
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "El número de fila on adjuntar la part inferior del fill"

987
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:261
988 989 990
msgid "Horizontal options"
msgstr "Opcions horitzontals"

991
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:262
992 993 994
msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
msgstr "Opcions que especifiquen el comportament horitzontal del fill"

995
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:268
996 997 998
msgid "Vertical options"
msgstr "Opcions verticals"

999
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:269
1000 1001 1002
msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
msgstr "Opcions que especifiquen el comportament vertical del fill"

1003
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:275
1004 1005 1006
msgid "Horizontal padding"
msgstr "Separació horitzontal"

1007
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:276
1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014
msgid ""
"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"L'espai addicional que es posarà entre el fill i els seus veïns a l'esquerra "
"i dreta, en píxels"

1015
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:282
1016 1017 1018
msgid "Vertical padding"
msgstr "Separació vertical"

1019
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:283
1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
msgid ""
"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Espai addicional que es posarà entre el fill i els seus veïns de dalt i de "
"baix, en píxels"

1027 1028 1029 1030
#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:264
msgid "Theming engine name"
msgstr "Nom del motor de tema"

1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:120
msgid "Create the same proxies as a radio action"
msgstr "Crea els mateixos apoderats com a acció de ràdio"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:121
msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
msgstr "Si els apoderats per a esta acció pareixen apoderats d'acció de ràdio"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:137 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
1040 1041
#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 ../gtk/gtkmenu.c:555 ../gtk/gtkspinner.c:119
#: ../gtk/gtkswitch.c:909 ../gtk/gtktogglebutton.c:178
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049
#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
msgid "Active"
msgstr "Actiu"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:138
msgid "Whether the toggle action should be active"
msgstr "Si l'acció de commutació ha d'estar activa"

1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099
#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:135 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:341
#: ../gtk/gtktexttag.c:265
msgid "Foreground color"
msgstr "Color de primer pla"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136
msgid "Foreground color for symbolic icons"
msgstr "Color de primer pla per a les icones simbòliques"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:143
msgid "Error color"
msgstr "Color d'error"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:144
msgid "Error color for symbolic icons"
msgstr "Color d'error per a les icones simbòliques"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:151
msgid "Warning color"
msgstr "Color d'avís"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:152
msgid "Warning color for symbolic icons"
msgstr "Color d'avís per a les icones simbòliques"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:159
msgid "Success color"
msgstr "Color d'èxit"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:160
msgid "Success color for symbolic icons"
msgstr "Color d'èxit per a les icones simbòliques"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:167 ../gtk/gtkbox.c:322
msgid "Padding"
msgstr "Separació"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168
msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
msgstr "Separació que hi hauria d'haver al voltant de les icones a la safata"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:177
msgid "Icon Size"
msgstr "Mida de les icones"

#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178
msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
msgstr "La mida de píxel a la qual s'haurien de forçar les icones, o zero"

#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 ../gtk/gtkcombobox.c:834
1100 1101 1102
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Afig separadors als menús"

1103
#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:461
1104 1105 1106
msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
msgstr "Si s'han d'afegir elements separadors de menú als menús"

1107
#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:468
1108 1109 1110
msgid "Merged UI definition"
msgstr "Definició d'IU mesclada"

1111
#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:469
1112 1113 1114
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "Una cadena XML que descriu la IU mesclada"

1115
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:342
1116 1117 1118
msgid "Program name"
msgstr "Nom del programa"

1119
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:343
1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"El nom del programa. Si no està definit, per defecte serà el valor de "
"g_get_application_name()"

1127
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:356
1128 1129 1130
msgid "Program version"
msgstr "Versió del programa"

1131
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
1132 1133 1134
msgid "The version of the program"
msgstr "La versió del programa"

1135
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:370
1136 1137 1138
msgid "Copyright string"
msgstr "Cadena del copyright"

1139
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:371
1140 1141 1142
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Informació de copyright per al programa"

1143
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:387
1144 1145 1146
msgid "Comments string"
msgstr "Cadena de comentaris"

1147
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:388
1148 1149 1150
msgid "Comments about the program"
msgstr "Comentaris quant al vostre programa"

1151
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
1152 1153 1154
msgid "License Type"
msgstr "Tipus de llicència"

1155
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:437
1156 1157 1158
msgid "The license type of the program"
msgstr "El tipus de llicència del programa"

1159
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
1160 1161 1162
msgid "Website URL"
msgstr "URL del lloc web"

1163
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
1164
msgid "The URL for the link to the website of the program"
1165
msgstr "L'URL per a l'enllaç al lloc web del programa"
1166

1167
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:466
1168 1169
msgid "Website label"
msgstr "Etiqueta del lloc web"
1170

1171
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:467
1172 1173
msgid "The label for the link to the website of the program"
msgstr "L'etiqueta de l'enllaç al lloc web del programa"
1174

1175
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:482
1176 1177
msgid "Authors"
msgstr "Autors"
1178

1179
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:483
1180 1181
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Llista d'autors del programa"
1182

1183
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:498
1184 1185
msgid "Documenters"
msgstr "Documentadors"
1186

1187
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:499
1188 1189
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Llista de gent que documenta el programa"
1190

1191
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:514
1192 1193
msgid "Artists"
msgstr "Artistes"
1194

1195
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:515
1196 1197
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Llista de gent que ha contribuït amb imatges al programa"
1198

1199
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:530
1200 1201
msgid "Translator credits"
msgstr "Traductors"
1202

1203
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:531
1204 1205 1206
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "El nom dels traductors. Esta cadena s'ha de marcar com a traduïble"
1207

1208
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:545
1209 1210
msgid "Logo"
msgstr "Logotip"
1211

1212
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:546
1213
msgid ""
1214 1215
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
1216
msgstr ""
1217 1218
"Un logotip per a la caixa d'informació de l'aplicació. Si no està definit, "
"es fa servir el valor de gtk_window_get_default_icon_list()"
1219

1220
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:560
1221 1222
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Nom de la icona del logotip"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1223

1224
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:561
1225 1226
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Una icona amb nom per emprar com a logotip a la caixa d'informació."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1227

1228
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:574
1229 1230
msgid "Wrap license"
msgstr "Ajusta la llicència"
1231

1232
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:575
1233 1234
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Si s'han d'ajustar els finals de línia del text de la llicència."
1235

1236
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:191
1237 1238
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Tancament de drecera"
1239

1240
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:192
1241 1242
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "El tancament a supervisar per a canvis de drecera"
1243

1244
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:198
1245 1246
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Element d'interfície accelerador"
1247

1248
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:199
1249 1250
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "L'element d'interfície a supervisar per a canvis en l'accelerador"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1251

1252 1253
#: ../gtk/gtkaccessible.c:156 ../gtk/gtkeventcontroller.c:155
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:347
1254 1255
msgid "Widget"
msgstr "Giny"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1256

1257 1258 1259
#: ../gtk/gtkaccessible.c:157
msgid "The widget referenced by this accessible."
msgstr "El giny que referencia este accessible."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1260

1261
#: ../gtk/gtkactionable.c:71
1262 1263 1264
msgid "action name"
msgstr "nom de l'acció"

1265
#: ../gtk/gtkactionable.c:72
1266 1267 1268 1269
msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
msgstr "El nom de l'acció associada, com «app.quit»"

# FIXME
1270
#: ../gtk/gtkactionable.c:76
1271 1272 1273
msgid "action target value"
msgstr "valor de l'objectiu de l'acció"

1274
#: ../gtk/gtkactionable.c:77
1275 1276
msgid "The parameter for action invocations"
msgstr "El paràmetre per les crides a l'acció"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1277

1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302
#: ../gtk/gtkactionbar.c:250 ../gtk/gtkbox.c:329 ../gtk/gtkheaderbar.c:1796
msgid "Pack type"
msgstr "Tipus de paquet"

#: ../gtk/gtkactionbar.c:251 ../gtk/gtkbox.c:330 ../gtk/gtkheaderbar.c:1797
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"Un GtkPackType que indica si el fill s'empaqueta en referència a l'inici o "
"al final del pare"

#: ../gtk/gtkactionbar.c:257 ../gtk/gtkbox.c:336 ../gtk/gtkheaderbar.c:1803
#: ../gtk/gtknotebook.c:774 ../gtk/gtkpaned.c:336 ../gtk/gtkpopover.c:1317
#: ../gtk/gtkstack.c:433 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
msgid "Position"
msgstr "Posició"

#: ../gtk/gtkactionbar.c:258 ../gtk/gtkbox.c:337 ../gtk/gtkheaderbar.c:1804
#: ../gtk/gtknotebook.c:775 ../gtk/gtkstack.c:434
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "L'índex del fill en el pare"

#: ../gtk/gtkadjustment.c:146 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:137
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:191 ../gtk/gtkspinbutton.c:404
1303 1304 1305
msgid "Value"
msgstr "Valor"

1306
#: ../gtk/gtkadjustment.c:147
1307 1308 1309
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "El valor de l'ajustament"

1310
#: ../gtk/gtkadjustment.c:163
1311 1312 1313
msgid "Minimum Value"
msgstr "Valor mínim"

1314
#: ../gtk/gtkadjustment.c:164
1315 1316 1317
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "El valor mínim de l'ajustament"

1318
#: ../gtk/gtkadjustment.c:183
1319 1320 1321
msgid "Maximum Value"
msgstr "Valor màxim"

1322
#: ../gtk/gtkadjustment.c:184
1323 1324 1325
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "El valor màxim de l'ajustament"

1326
#: ../gtk/gtkadjustment.c:200
1327 1328 1329
msgid "Step Increment"
msgstr "Increment d'un pas"

1330
#: ../gtk/gtkadjustment.c:201
1331 1332 1333
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "L'increment de pas de l'ajustament"

1334
#: ../gtk/gtkadjustment.c:217
1335 1336 1337
msgid "Page Increment"
msgstr "Increment de pàgina"

1338
#: ../gtk/gtkadjustment.c:218
1339 1340 1341
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "L'increment de pàgina de l'ajustament"

1342
#: ../gtk/gtkadjustment.c:237
1343
msgid "Page Size"
1344
msgstr "Mida de pàgina"
1345

1346
#: ../gtk/gtkadjustment.c:238
1347
msgid "The page size of the adjustment"
1348
msgstr "La mida de pàgina de l'ajustament"
1349

1350
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:616
1351 1352
msgid "Include an 'Other…' item"
msgstr "Inclou un element «Altres…»"
1353

1354
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:617
1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361
msgid ""
"Whether the combobox should include an item that triggers a "
"GtkAppChooserDialog"
msgstr ""
"Si el quadre combinat hauria d'incloure un element que inicia el diàleg de "
"selecció d'aplicacions (GtkAppChooserDialog)"

1362
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:633
1363 1364 1365
msgid "Show default item"
msgstr "Mostra l'element per defecte"

1366
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:634
1367 1368 1369 1370
msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
msgstr ""
"Si el quadre combinat hauria de mostrar l'aplicació per defecte al principi"

1371
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:678
1372 1373 1374
msgid "Heading"
msgstr "Capçalera"

1375
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:648 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:679