Commit b538ff8c authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2005-01-06  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent 977a557a
2005-01-06 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2005-01-05 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-01 12:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-01 16:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-05 20:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-05 21:04+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -194,20 +194,24 @@ msgstr "Misvormd brokje in animatie"
msgid "The ANI image format"
msgstr "Het ANI-bestandsformaat"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225 gdk-pixbuf/io-bmp.c:374
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Onvoldoende geheugen voor het laden van de bitmap-afbeelding"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:269
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-afbeelding heeft een niet-ondersteunde headergrootte"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:286 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:334
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:405
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:320 gdk-pixbuf/io-bmp.c:343
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:424
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-afbeelding bevat onzinnige headerdata"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1132
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Topdown BMP-afbeeldingen kunnen niet worden gecomprimeerd"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
msgid "The BMP image format"
msgstr "Het BMP-bestandsformaat"
......@@ -1110,28 +1114,28 @@ msgstr "Ongeldige bestandsnaam: %s"
# Dit is de titel van de persoonlijke map in de bestandkiezer
# eigen map
# persoonlijke map
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1227
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1246
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Persoonlijk"
# Werkblad
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1250
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1273
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Bureaublad"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
msgid "(None)"
msgstr "(Geen)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:349
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:352
msgid "Select a File"
msgstr "Een bestand selecteren"
# dit is het label op de knop waarmee je naar andere mappen zoekt
# (andere mappen dan de favoriete)
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1503
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1514
msgid "Other..."
msgstr "Andere..."
......@@ -1160,71 +1164,77 @@ msgstr "Ongeldige bestandsnaam"
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "De mapinhoud kon niet worden weergegeven"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2087
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1118
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr "Kon geen informatie verkrijgen over '%s': %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2110
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "De map '%s' toevoegen aan favorieten"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2128
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2151
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "De huidige map toevoegen aan de favorieten"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2130
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2153
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "De geselecteerde mappen toevoegen aan de favorieten"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2170
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2193
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "'%s' als favoriet verwijderen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2583
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2606
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr "Kon geen favoriet toevoegen voor '%s' omdat het een ongeldige pad-naam is."
msgstr ""
"Kon geen favoriet toevoegen voor '%s' omdat het een ongeldige pad-naam is."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2761
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2784
msgid "Shortcuts"
msgstr "Sneltoetsen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2815
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2838
msgid "Folder"
msgstr "Map"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2867 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2890 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Toevoegen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2874
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2897
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "De geselecteerde map toevoegen aan de favorieten"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2879 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2902 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Verwijderen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2886
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2909
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "De geselecteerde favoriet verwijderen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2981
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3004
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Aan snelkoppelingen toevoegen"
# _b zou conflicteren met: _Bladeren naar andere mappen
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2995
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3018
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Verbo_rgen bestanden tonen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3119 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Bestanden"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3150
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3173
msgid "Name"
msgstr "Naam"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3175
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3198
msgid "Size"
msgstr "Afmeting"
......@@ -1233,7 +1243,7 @@ msgstr "Afmeting"
# veranderd in Wijzigingsdatum.
# 'Gewijzigd' zou ook kunnen (is korter) maar dan moet Nautilus ook aangepast
# worden.
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3188
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3211
msgid "Modified"
msgstr "Wijzigingsdatum"
......@@ -1242,21 +1252,21 @@ msgstr "Wijzigingsdatum"
# wordt weergegeven
# bestand
# type
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3220
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3243
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Kiezen welke typen bestanden getoond worden"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3256
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3279
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "_Map aanmaken"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3374
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3397
msgid "_Name:"
msgstr "_Naam:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3414
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3437
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Bladeren naar andere mappen"
......@@ -1271,92 +1281,92 @@ msgstr "_Bladeren naar andere mappen"
# wat lelijk is.
# Vandaar dat we kiezen om Create in _folder te vertalen met
# Aanma_ken in map
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3664
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3687
msgid "Save in _folder:"
msgstr "_Opslaan in map:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3666
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3689
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Aanma_ken in map:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4490
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4513
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan niet naar de map gaan omdat deze niet lokaal is"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5015
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5038
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Snelkoppeling %s bestaat niet"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5475
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5498
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Kon %s niet aankoppelen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5768
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5791
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Geef de naam van de nieuwe map"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5810
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5833
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5812
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5835
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5814
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5837
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5816
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5839
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5868
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5891
msgid "Today"
msgstr "Vandaag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5870
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5893
msgid "Yesterday"
msgstr "Gisteren"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5881
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5904
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5951
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5974
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Kan map niet wijzigen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5952
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5975
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "De door u opgegeven map is een ongeldig pad."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5991
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6014
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Kon geen bestandnaam maken van '%s' en '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6027
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6050
msgid "Could not select item"
msgstr "Kon item niet selecteren"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6067
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6090
msgid "Open Location"
msgstr "Locatie openen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6074
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6097
msgid "Save in Location"
msgstr "Opslaan in locatie"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6098
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6121
msgid "_Location:"
msgstr "_Locatie:"
......@@ -1554,17 +1564,18 @@ msgid "(Empty)"
msgstr "(Leeg)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:415 gtk/gtkfilesystemunix.c:429
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626 gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1530
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Fout bij verkrijgen van informatie over '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Fout bij aanmaken van map '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:515
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Dit bestandsysteem ondersteunt geen aankoppelen"
......@@ -1587,7 +1598,7 @@ msgstr ""
"De naam \"%s\" is ongeldig omdat deze het teken \"%s\" bevat. Gebruik een "
"andere naam."
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1004
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Opslaan favorieten mislukt %s"
......@@ -1607,30 +1618,6 @@ msgstr "'%s' staat niet in de lijst met favorieten"
msgid "Error getting information for '%s'"
msgstr "Fout bij verkrijgen van informatie over '%s'"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:407
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:414 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1384
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "fout bij verkrijgen van informatie over '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:455
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "fout bij aanmaken van map '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:928
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Opslaan favorieten mislukt (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1131
msgid "This file system does not support icons for everything"
msgstr "Dit bestandsysteem ondersteunt geen pictogrammen voor alles"
#: gtk/gtkfontbutton.c:178 gtk/gtkfontbutton.c:295
msgid "Pick a Font"
msgstr "Kies een lettertype"
......@@ -1687,7 +1674,7 @@ msgstr "_Gammawaarde"
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Fout bij laden van pictogram: %s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1262
#: gtk/gtkicontheme.c:1263
#, c-format
msgid ""
"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
......@@ -1700,7 +1687,7 @@ msgstr ""
"U kunt een kopie verkrijgen bij:\n"
"\t%s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1327
#: gtk/gtkicontheme.c:1328
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme"
msgstr "Pictogram '%s' niet beschikbaar in dit thema"
......@@ -2307,6 +2294,21 @@ msgstr "X Invoer-Methode"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Kon geen informatie verkrijgen over bestand '%s': %s"
#~ msgid "%s: %s"
#~ msgstr "%s: %s"
#~ msgid "error getting information for '%s': %s"
#~ msgstr "fout bij verkrijgen van informatie over '%s': %s"
#~ msgid "error creating directory '%s': %s"
#~ msgstr "fout bij aanmaken van map '%s': %s"
#~ msgid "Bookmark saving failed (%s)"
#~ msgstr "Opslaan favorieten mislukt (%s)"
#~ msgid "This file system does not support icons for everything"
#~ msgstr "Dit bestandsysteem ondersteunt geen pictogrammen voor alles"
# Kon de huidige map niet veranderen in %s:
# Could not set the current folder to %s:
#~ msgid ""
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment