Commit ab3d7ad6 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2005-01-06  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 7f322d68
2005-01-06 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-01-06 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
# Czech translation of Gtk+.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003, 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# Stanislav Brabec <utx@k332.feld.cvut.cz>, 1998.
# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1998.
# Jiří Lebl <jirka@5z.com>, 2002.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-02 12:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-02 15:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-06 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-06 20:45+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -182,20 +182,24 @@ msgstr "Špatně vytvořený kus v animaci"
msgid "The ANI image format"
msgstr "Formát obrázku ANI"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225 gdk-pixbuf/io-bmp.c:374
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Nedostatek paměti pro načtení bitmapového obrázku"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:269
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "Obrázek BMP má nepodporovanou velikost hlavičky"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:286 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:334
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:405
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:320 gdk-pixbuf/io-bmp.c:343
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:424
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Obrázek formátu BMP má neplatná data v hlavičce"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1132
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Obrázky BMP shora dolů nelze komprimovat"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
msgid "The BMP image format"
msgstr "Formát obrázku BMP"
......@@ -1066,25 +1070,25 @@ msgstr "_Vložit řídící znak Unicode"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Neplatný název souboru: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1227
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65
msgid "Select A File"
msgstr "Zvolte soubor"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1229
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Domov"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1250
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1256
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Pracovní plocha"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:68
msgid "(None)"
msgstr "(Žádný)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:349
msgid "Select a File"
msgstr "Zvolte soubor"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1503
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1515
msgid "Other..."
msgstr "Jiné..."
......@@ -1112,122 +1116,127 @@ msgstr "Neplatný název souboru"
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Obsah adresáře nelze zobrazit"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2087
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1119
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr "Nemohu získat informace o '%s': %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2095
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Přidat adresář '%s' mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2128
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2136
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Přidat aktuální adresář mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2130
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2138
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Přidat zovlené adresáře mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2170
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2178
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Odstranit záložku '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2583
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2591
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr "Nemohu přidat záložku pro '%s', protože je to neplatný název cesty."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2761
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2769
msgid "Shortcuts"
msgstr "Zkratky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2815
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2867 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2875 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Přidat"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2874
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2882
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Přidat zvolený adresář mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2879 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2887 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstranit"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2886
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2894
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Odstranit zvolenou záložku"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2981
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2989
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Přidat mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2995
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3003
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Zobrazovat _skryté soubory"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3119 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3127 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3150
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3158
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3175
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3183
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3188
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3196
msgid "Modified"
msgstr "Změněn"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3220
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3228
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Vyberte, které typy souborů zobrazovat"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3256
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3264
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Vytvořit _adresář"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3374
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3382
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3414
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3422
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Procházet jiné adresáře"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3664
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3672
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložit do _adresáře:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3666
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3674
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Vytvořit v _adresáři:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4490
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4507
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Nemohu přejít do adresáře, protože není místní"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5015
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5032
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Zkratka %s neexistuje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5475
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5492
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Nemohu připojit %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5768
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5786
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Napište název nového adresáře"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5810
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5828
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
......@@ -1235,59 +1244,59 @@ msgstr[0] "%d bajt"
msgstr[1] "%d bajty"
msgstr[2] "%d bajtů"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5812
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5830
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5814
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5832
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5816
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5834
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5868
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5886
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5870
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5888
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5881
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5899
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5951
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5969
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Nemohu změnit adresář"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5952
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5970
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "Určený adresář je neplatná cesta."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5991
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6009
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "Nemohu sestavit název souboru z '%s' a '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6027
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6045
msgid "Could not select item"
msgstr "Nemohu vybrat položku"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6067
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6085
msgid "Open Location"
msgstr "Otevřít umístění"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6074
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6092
msgid "Save in Location"
msgstr "Uložit do umístění"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6098
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6116
msgid "_Location:"
msgstr "_Umístění:"
......@@ -1474,17 +1483,18 @@ msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdný)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:415 gtk/gtkfilesystemunix.c:429
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626 gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1530
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Chyba při získávání informací o '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Chyba při vytváření adresáře '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:515
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Tento systém souborů nepodporuje připojování"
......@@ -1506,7 +1516,7 @@ msgstr ""
"Název \"%s\" není platný, protože obsahuje znak \"%s\". Použijte prosím jiný "
"název."
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1004
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Ukládání záložek selhalo: %s"
......@@ -1526,30 +1536,6 @@ msgstr "'%s' neexistuje v seznamu záložek"
msgid "Error getting information for '%s'"
msgstr "Chyba při získávání informací o '%s'"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:407
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:414 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1384
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "chyba při získávání informací o '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:455
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "chyba při vytváření adresáře '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:928
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Ukládání záložek selhalo (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1131
msgid "This file system does not support icons for everything"
msgstr "Tento systém souborů nepodporuje ikony pro všechno"
#: gtk/gtkfontbutton.c:178 gtk/gtkfontbutton.c:295
msgid "Pick a Font"
msgstr "Vyberte písmo"
......@@ -1606,7 +1592,7 @@ msgstr "Hodnota _gama"
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Chyba při načítání ikony: %s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1262
#: gtk/gtkicontheme.c:1263
#, c-format
msgid ""
"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
......@@ -1619,7 +1605,7 @@ msgstr ""
"Můžete ji získat z:\n"
"\t%s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1327
#: gtk/gtkicontheme.c:1328
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme"
msgstr "Ikona '%s' není obsažena v tématu"
......@@ -2216,6 +2202,18 @@ msgstr "Vstupní metoda X"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Nemohu získat informace o souboru '%s': %s"
#~ msgid "error getting information for '%s': %s"
#~ msgstr "chyba při získávání informací o '%s': %s"
#~ msgid "error creating directory '%s': %s"
#~ msgstr "chyba při vytváření adresáře '%s': %s"
#~ msgid "Bookmark saving failed (%s)"
#~ msgstr "Ukládání záložek selhalo (%s)"
#~ msgid "This file system does not support icons for everything"
#~ msgstr "Tento systém souborů nepodporuje ikony pro všechno"
#~ msgid ""
#~ "Could not change the current folder to %s:\n"
#~ "%s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment